Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

04  Mei  2011

Hypotheekrente aftrek

Open brief aan de Nederlandse Politiek

DNB-president Nout Wellink tijdens de presentatie van het jaarverslag: "De Nederlandse regering moet nu beslissen hoe en wanneer de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft om te voorkomen dat er onzekerheid ontstaat bij de verschillende marktpartijen."

De onduidelijkheid is het grootste probleem. Politiek: Maak een einde aan de onduidelijkheid.

Voorstel tot afschaffen HRA:

Duidelijkheid is belangrijk. Maar ook stabiliteit. Als men in één keer alle hypotheekrente-aftrek afschaft, voltrekt zich een economische ramp. Maar er zijn alternatieven. Men kan bijvoorbeeld ieder jaar de maximale duur van de hypotheekrenteaftrek met 1 jaar verminderen. Bijvoorbeeld:

Wie in 2012 zijn eerste huis koopt, mag 29 jaar de rente aftrekken. Koop je je eerste huis in 2013, nog maar 28 jaar. Etcetera. In 30 jaar verdwijnt de hypotheekrenteaftrek volledig, zonder dat dit tot grote schokken leidt.

Als de huizenprijzen ongeveer 30% te hoog zijn door de HRA, dan zou dit leiden tot een jaarlijkse vermindering van de huizenprijzen van 1%. Dit wordt zeer ruim gecompenseerd door de inflatie. De inflatie bij huizen ligt aanzienlijk hoger dan de gemiddelde inflatie, omdat bouwproducten afhankelijk zijn van de olieprijs. De olieprijs blijft voorlopig nog wel even fors stijgen, totdat zonne-energie even goedkoop is als olie.

Systeem om starters te steunen:

Als een gemiddeld huis 240.000 euro kost en men heeft gemiddeld 40% belastingvoordeel, dan trekt men jaarlijks ca. 4.320 euro af. In 5 jaar is dat 21.600 euro. Stel dat men starters een koopsubsidie geeft van 20.0000 of 25.000 euro in ruil voor 5 jaar minder HRA. Dan helpt men de woningmarkt, helpt men de starters en uiteindelijk kost het bijna niets. Dit is ongeveer 10% van de aankoopsom. Een starter zou dus genoeg hebben aan 100% financiering en heeft dan geen 110% nodig om een huis te kunnen kopen.

Systeem om het financiele stelsel te stabiliseren:

Men splitst een hypotheek in twee delen: Voor het ene deel krijgt men HRA, voor het tweede deel niet. Het deel dat onder de HRA valt, wordt gelimiteerd met door de overheid te stellen regels. Het tweede deel laat men vrij, zodat 'de markt haar werk kan doen'.

Aan het HRA-deel stelt men de volgende eisen:

 1. Nooit hoger dan 100% van de taxatiewaarde;
 2. Alleen een annuiteitenhypotheek;
 3. Verplichte aflossing in 30 jaar tot 60% van de taxatiewaarde.

Dit heeft de volgende voordelen:

 1. Het dwingt de woekerpolisboeven om bestaande hypotheken over te sluiten naar een annuiteitenhypotheek. De overheid moet de woekerpolisboeven VERPLICHTEN, om dat kostenloos te doen.
 2. Het stimuleert de huizenbezitter om een aanzienlijk deel af te lossen.
 3. Het vermindert de kosten van de HRA omdat huizenbezitters minder rente kunnen aftrekken.
 4. Het geeft hypotheekverstrekkers de vrijheid om een extra hypotheek te verstrekken. Het leidt dus niet tot teveel inperking van de woningmarkt.

Dat laatste is belangrijk. Soms zijn er goede redenen voor mensen, om niet of weinig af te lossen. Bijvoorbeeld:

 1. Een jonge bouwvakker koopt een bouwval en knapt dit zelf op. Inplaats dat hij aflost, voegt hij waarde toe. Zijn eigen vermogen groeit harder, wanneer hij niet aflost en meer geld steekt in bouwmaterialen.
 2. Iemand krijgt in de toekomst een aanzienlijke erfenis. Waarom zou men dan moeten aflossen.
 3. Iemand heeft een eigen bedrijf. Inplaats van af te lossen, bouwt hij zijn bedrijf op. Als hij met pensioen gaat, verkoopt hij zijn bedrijf en lost zijn huis af. Of hij verkoopt ook zijn huis en koopt een huis in Suriname of op Aruba.

De verplichting om altijd af te lossen, is een nodeloze en schadelijke inperking. Veel beter is het om de HRA te beperken tot hypotheken waarbij afgelost wordt. Dan kan de huizenkoper zelf kiezen.

Tweede systeem om het financiele stelsel te stabiliseren én de woningmarkt te stimuleren:

Laten we uitgaan van de volgende regels:

 1. Om hypotheken te verstrekken op de nederlandse markt heeft men een licentie nodig van de DNB.
 2. Er zijn drie licenties: een C-licentie, een B-licentie en een A-licentie.

B-licentie is standaard: Men mag hypotheken verstrekken met NHG en hypotheken tot 80% van de taxatie-waarde.

Op huizen met NHG kan men geen verliezen lijden. Hypotheken tot 80% van de taxatiewaarde zullen geen of weinig verliezen geven. Instellingen met een B-licentie moeten deze tegenvallers probleemloos kunnen opvangen.

C-licentie is voor dubieuze banken, zoals DSB. Als de Nederlandse bank twijfels heeft over de solvabiliteit, wordt men beperkt tot deze C-licentie. Men mag hypotheken verstrekken met NHG en hypotheken tot 60% van de taxatie-waarde. Dat voorkomt dat de belastingbetaler opdraait voor dubieuze banken.

A-licentie is er alleen voor instellingen met een zeer goede solvabiliteit. Bijvoorbeeld voor de Rabo-bank en voor financiele instellingen met triple-A rating. Deze instellingen mogen iedere hypotheek verstrekken zonder enige overheidsbemoeienis.

Ter illustratie:

De rabobank heeft een boete gekregen omdat ze hypotheken verstrekten aan afstudeerders, waarbij men uitging van wat men zou gaan verdienen inplaats van wat men het afgelopen jaar verdiende. Als iemand een gouden carriere te wachten staat, lijkt me dat een goede zaak.

Een jaar of tien geleden verstrekte de triodosbank hypotheken aan mensen met een alternatieve levensstijl met een totaal ander uitgavenpatroon. Als een bank voldoende solvabel is, moet dat weer mogelijk worden gemaakt. Maatwerk en afwijken van de normen van de NHG en de AFM moet mogelijk blijven, zolang onkosten niet afgewenteld worden op de belastingbetaler.

Als de overheid MOET ingrijpen, zoals bij de overname-perikelen van ABN-AMRO, kijkt ze zorgvuldig de verkeerde kant op. Als een buitengewoon solvabele bank als de Rabo-bank niet kijkt naar iemands verleden, maar naar iemand potentiele toekomst, dan komen de neo-bolsjewieken van de AFM in actie en zeggen: "DAT MAG NIET! Wij zijn de baas en wij bepalen wat jullie met jullie geld mogen doen!"

Ter illustratie:

Ik kocht in 2004 mijn huis. Onder de huidige regels zou ik dat nu niet meer kunnen kopen. In de afgelopen jaren heb ik ieder jaar meer dan 3.000 euro aan bouwmaterialen gekocht en verwerkt. Conclusie: De eisen die gesteld worden aan het inkomen van huizenkopers zijn nodeloos restrictief. Ze gaan er van uit, dat iedere huizenkoper 2,3 kinderen heeft of krijgt en 1,4 keer per jaar met het vliegtuig op vakantie gaat. Wijk je af, word je beschouwd en behandeld als een 'economische terrorist'. Alle mensen worden gereduceerd tot een cijfer bij het CBS.

Zover ik weet, wonen er in mijn gemeente geen mensen met 2,3 kinderen.

Er is ooit voorgesteld, om andere regels te stellen aan mensen zonder kinderen dan aan mensen met kinderen. Meteen begon men te blerren over discriminatie en het voorstel verdween van tafel. Nu worden 50-plussers en homo-paren geacht 2,3 kinderen op de wereld te zetten. Alsof dat geen discriminatie is!

Er zijn mensen met een andere levensinstelling, zoals ikzelf. Ik rook niet, drink niet en ik eet geen vlees. Ik maak mijn eigen vleesvervangers van tarwemeel. ( Maak zelf seitan (vleesvervanger) ). Ik bak mijn eigen brood en maal mijn eigen graan. Eens in het jaar koop ik daarvoor een baal tarwe van 25 kg. Ik ga nooit op vakantie. Ik geef mijn geld liever uit aan mijn eigen huis en tuin. In mijn tuin heb ik een fruitgaard, die jaarlijks meer dan 150 kg bosbessen, bramen, frambozen, zwarte bessen, kruisbessen, rode bessen, aardbeien, appelen en peren levert. We zijn maar met zijn tweeën, dus dat is ruim voldoende. We telen voor een belangrijk deel ook onze eigen groente. Eieren komen van onze eigen kippen.

Voor mensen met een alternatieve levensstijl zijn jullie regels absurd en nodeloos beperkend. De boete die de AFM aan de Rabo-bank heeft gegeven, is puur communistisch !!!

Kiest u voor het bovenstaande systeem, met drie licenties, dan zijn deze problemen opgelost. Huizenkopers hebben dan de keuze:

 1. Men houdt zich aan de algemene regels en krijgt dus NHG. Dan kan men overal een hypotheek afsluiten.
 2. Men spaart eerst en koopt dan een huis, zodat men slechts 80% van de taxatiewaarde nodig heeft. In dat geval kan men terecht bij hypotheekverstrekkers met B-licentie.
 3. Men zorgt voor familie of vrienden die borg kunnen staan voor het hypotheekdeel boven de 80% van de taxatiewaarde. Ook in dat geval kan men terecht bij hypotheekverstrekkers met B-licentie.
 4. Men zoekt een bank met een A-licentie en probeert deze bank te overtuigen, dat men de hypotheek kan betalen.

Alle problemen opgelost:

Voert u alle punten integraal uit, dan zijn alle problemen opgelost:

 1. Er ontstaat duidelijkheid op de woningmarkt en daardoor vertrouwen bij huizenkopers.
 2. De HRA wordt afgebouwd zonder grote schokken.
 3. Starters krijgen weer subsidie in ruil voor het inleveren van een deel HRA, zonder dat het geld kost.
 4. De woekerpolis-affaire wordt voor een deel opgelost door kostenloze omzetting naar annuiteitenhypotheken.
 5. Huizenbezitters worden gestimuleerd om af te lossen en vermogen op te bouwen.
 6. Het financiele stelsel wordt gestabiliseerd. Hypotheekverstrekkers met beperkte solvabiliteit kunnen geen grote hypotheekverliezen meer lijden. Huizenkopers met een afwijkende levensstijl of met een glorieuze toekomstverwachting kunnen maatwerk krijgen bij hypotheekverstrekkers met A-licentie.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers