Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

01  Jan  2004

Bestrijd het extremisme

Samenvatting:

Extremisten in een groep stoten gematigde mensen af. Extremisten van de ene groep botsen met extremisten van andere groepen. Zo ontstaat strijd tussen groepen, waarbij ook gematigde mensen betrokken raken. Daar is een remedie tegen: Bestrijd het extremisme in je eigen groep. En bestrijd het extremisme in jezelf. Dat doen we in de Cirkel van Licht en Liefde.

Linkse fascisten maken samenwerking onmogelijk:

Vroeger stond ik sympathiek tegenover organisaties als Amnesty International, GreenPeace en Milieu Defensie. Van Milieu Defensie ben ik zelfs enige tijd lid geweest. Ik ben afgehaakt, omdat ik niet wil samenwerken met extremisten. Linkse fascisten in de ecologische beweging en mensenrechten beweging hebben samenwerking feitelijk onmogelijk gemaakt.

Enige jaren geleden schreef ik voor het tijdschrift van Milieu Defensie een artikel, waarin ik stelde, dat Nederland overbevolkt is. Nederland noemde ik geloof ik 'Volland'. Voor mij was dat het intrappen van een open deur. De ecologische voetafdruk van Nederland is vele malen groter dan ons land. Onze overconsumptie veroorzaakt vervuiling in de derde wereld. En door de overbevolking in Nederland staat de natuur onder zeer grote druk en zijn de huizenprijzen extreem hoog. Linkse fascisten van ondermeer Simpos vonden het nodig mijn artikel te koppelen aan het 'Vol = vol' van Janmaat. Men schilderde mij af als een extreem rechtse neo-nazi. Daarna had ik geen zin meer in verdere samenwerking en ben ik uit Milieu Defensie gestapt.

Op de website van Simpos wordt keiharde laster verspreid over mij en vele anderen. Ergens schrijven ze, dat ze tegen spiritualiteit zijn. Als gevolg daarvan verspreiden ze laster over iedereen die iets in het openbaar over spiritualiteit zegt. Vrijwel iedere spirituele leraar is volgens Simpos een extreem rechtse oplichter. Vroeger als kinderen zongen we: 'Alles wat je zegt, dat ben je zelf!'

De mensen van Simpos zeggen eigenlijk: "Wij bestrijden jullie recht van vrijheid van meningsuiting. Wij weigeren de grondwet en jullie mensenrechten te respecteren. Wij zijn linkse fascisten en als het aan ons ligt, worden jullie vergast in Auschwitz." Dat zeggen ze niet met woorden, het spreekt uit hun daden.

  • Omdat de mensenrechten beweging en de ecologische beweging ruimte biedt aan extremisten, verliezen ze de sympathie van weldenkende mensen.

Bestrijdt het extremisme:

Zoals hierboven aangegeven richten extremisten heel veel schade aan. Groepen die extremisten hun gang laten gaan, laten zich kapot maken. De bijdrage van extremisten aan een groep valt uiteindelijk negatief uit. Vaak zijn de extremisten degenen die zich het hardst inzetten voor de groep, die altijd klaar staan om vuil werk op te knappen en die ook snel het woord grijpen en daarna niemand anders meer aan het woord laten. Redelijke mensen worden in een verschrikkelijke machtsstrijd kapot gemaakt, waarna de extremisten hun gang kunnen gaan.

De gevolgen van extremisme zie je nu in het conflict tussen Joden en Palestijnen. De meerderheid van de Joden zijn redelijke mensen, die de Palestijnen ook een leven gunnen. De extremistische Joden (de Nationaal Zionisten en de extreem-rechtse ultra-orthodoxen) streven naar Erets Israël, een veel groter Israël dat als een supermacht het Midden Oosten domineert (lees: terroriseert) en die de Palestijnen verdrijft of naar de Fillistijnen helpt. Rabin was een redelijke Jood en hij sloot vrede met de redelijke Palestijn Arafat. Rabin werd vermoord door joodse extremisten en uiteindelijk werd de oorlogsmisdadiger, genocidepleger en psychopaat Sharon de baas in Israël. Zowel bij Palestijnen als bij Joden zie je de extremisten steeds meer macht grijpen en steeds meer kapot maken.

Wie moet bovenstaande situatie in orde brengen? Als Palestijnen de extremistische Joden aanvallen, krijgen ze ook oorlog met de gematigde Joden. Als de Joden de extremistische Palestijnen aanvallen, krijgen ze ook oorlog met de gematigde Palestijnen. Zo werkt de groepsdynamiek. Extremisten kunnen niet door buitenstaanders aangevallen worden. Buitenstaanders moeten de gehele groep uitschakelen of afstand houden.

Wie kan wel het extremisme bestrijden? Gematigde Joden kunnen de joodse extremisten opsluiten in de gevangenis. Gematigde Palestijnen kunnen palestijnse extremisten opsluiten. (Dat laatste is nu een beetje moeilijk. Joodse extremisten hebben de palestijnse gevangenissen en politieposten verwoest, en klagen nu, dat de Palestijnen de extremisten niet opsluiten.)

Wat kun je leren uit het bovenstaande? Het bestrijden van extremisme van andere groepen leidt alleen maar tot meer geweld. Als je wilt dat jouw groep in vrede leeft met de omgeving, dien je het extremisme in je eigen groep te bestrijden. Daar is moed voor nodig. Extremisten hebben geen moed nodig. Door een hersenafwijking kunnen ze niet bang zijn en hebben ze geen enkele sympathie voor andere mensen. Hun groep en hun opvattingen keuren ze goed. De rest moet zijn bek houden en plaatsmaken.

Zolang jij de moed mist om het extremisme in jouw groep aan te pakken, kun je geen orde op zaken stellen in jouw groep. Wat kun je dan doen? Je groep verlaten. Verlaat je groep zodra extremisten de macht krijgen. En zoek dan een groep waarvan de leider(s) redelijk is/zijn en waarin het extremisme krachtig wordt bestreden.

Stel dat de gematigde Joden zouden zeggen: 'Vanaf nu ben ik geen Jood meer. Ik wens niet ge-associeerd te worden met genocide-plegers.' En stel dat de Palestijnen zouden zeggen: 'Vanaf nu ben ik geen Palestijn meer. Ik wens niet ge-associeerd te worden met terroristen.' Dan zouden de extremisten aan beide kanten er alleen voor staan. Dan is de strijd snel afgelopen.

Stel dat de gematigde Theosofen hun lidmaatschap van de Theosofische Vereniging zouden opzeggen uit protest tegen het religieus fascisme. Dan zouden er nog geen 20 leden overblijven. Die kunnen dan in hun eigen gelijk gaarkoken.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf:

Het is zinloos om het extremisme in andere groepen te bestrijden. Als je een betere wereld begint, zorg dan dat jouw groep vrij blijft van extremisme. Als je groep extremistisch is, bestrijd dan het extremisme zonder te strijden. Maak je los van die groep en sluit je aan bij een groep gematigde mensen. Volgens de I Tjing:

Het kwade bestrijdt men door hardnekkig voort te gaan met het goede.

Het bestrijden van extremisten brengt niets goed voort. En als je je verenigt met redelijke mensen, kun je gezamenlijk iets goeds voortbrengen.

Als we dit nu eens doortrekken. Je bestrijdt niet het kwade in andere groepen, maar in je eigen groep. En je bestrijdt niet de extremisten in je eigen groep, maar het extremisme in jezelf. Als ieder mens het extremisme in zichzelf bestrijdt, krijgen we snel een betere wereld. Hoe bestrijd je het extremisme in jezelf? Door geen aandacht te besteden aan je extreme ideeën en driften en door je redelijkheid te ontwikkelen. Door jezelf steeds opnieuw voor te houden, dat er andere zienswijzen zijn. Door bewust te oefenen in tolerantie en naastenliefde. Dat doen we feitelijk met TRANCE-FORMATIE.

Is het denkbaar dat vanaf vandaag alle extremisten het extremisme in zichzelf gaan bestrijden? Neen! Maar redelijke mensen kunnen deze boodschap begrijpen en er naar handelen. De weg naar een betere en veiliger wereld is heel gemakkelijk:

  1. Alle redelijke mensen nemen afstand van de extremisten en weigeren deel te nemen aan groepen waarin plaats is voor extremistische opvattingen. (Wat een extremistische opvatting is bepaal je uiteindelijk zelf.)
  2. Alle redelijke mensen vormen groepen van redelijke mensen, waarin extremistische opvattingen geweerd worden. Extremisten worden uit deze groepen geweerd. (Wat extreem is bepaal je zelf.)
  3. Alle redelijke mensen kijken naar zichzelf en hun eigen gedrag en doen hun best om redelijkheid en tolerantie te ontwikkelen en extremisme te bestrijden. Men bestrijdt het extremisme door zichzelf te verbeteren.
  4. Alle redelijke mensen zitten in groepen van redelijke mensen. Als punten 1 en 2 zijn uitgevoerd, is dit gerealiseerd. De redelijke mensen wijzen hun groepsgenoten terecht, wanneer zij zich extreem gedragen of extremistische opvattingen uiten. Omdat deze groepsgenoten zichzelf willen verbeteren, accepteren ze de terechtwijzingen van hun groepsgenoten en gebruiken ze om zichzelf te verbeteren.

Zoals je ziet, is de weg naar een betere en veiliger wereld heel gemakkelijk. In een paar maanden kunnen we de wereld aanzienlijk verbeteren. Waarom is dit nog niet gedaan? Misschien wel omdat jij de bovenstaande vier punten nog niet hebt uitgevoerd.

Veel mensen kleven uit gewoonte emotioneel vast aan hun groep of kring. Ze weten vaak, dat die groep of kring niet goed (meer) voor ze is, maar missen de emotionele kracht om zich los te maken. Pas als de ruzies en conflicten te hevig worden, verlaat men getraumatiseerd de groep. Met de TRANCE-FORMATIES kun je jezelf emotioneel sterk en onafhankelijk maken, je bevrijden van oude emotionele bindingen. Verbeter de wereld, begin met TRANCE-FORMATIE !!!

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers