Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

02  Jun  2011

Spirituele beweging discrimineert en boycot Firewolf

Een kwart eeuw discriminatie

Inleiding

Begin 1988 kreeg Firewolf het januarinummer van het tijdschrift Paravisie van een vriend. Tot die tijd had hij nog nooit van dat blaadje gehoord. In dat nummer stond een artikel van Simon Vinkenoog over de Runen. Firewolf vond het artikel een beetje tendentieus en buitengewoon oppervlakkig. Hij schreef een reactie. Naar aanleiding van zijn brief werd hij benaderd door Leo de Ruiter. Leo was hoofdredacteur van Paravisie onder het pseudoniem Carel Elias en eindredacteur van het Veronica radioprogramma 'het Zwarte Gat'. Hierover kan men zich verbazen. Veronica was toen nog lang geen commerciele omroep, maar bedreef wel zeer veel commerciele praktijken. Het tijdschrift Paravisie was door een aantal mensen van Veronica opgericht en werd ondersteund door sluikreclame middels de Veronica Omroep Organisatie. Met gemeenschapsgelden maakten deze mensen reclame voor hun eigen commerciele aciviteiten. Wanneer Paravisie een paranormale beurs organiseerde, werd deze gepromoot en uitgebreid op t.v. gebracht door Veronica. Het commissariaat voor de media en de officier van justitie hebben geweigerd hier tegen op te treden. Hier had een parlementair onderzoek zeker op zijn plaats geweest.

Leo de Ruiter

Op 7 april 1988 werd Firewolf geïnterviewd door Leo de Ruiter voor het Veronica radioprogramma 'Het zwarte gat'. Firewolf vertelde over zijn inwijding tot priester van Óðinn en over zijn occulte opleiding. Leo de Ruiter vond het nodig op de achtergrond het gebral van Hitler te monteren en dit uit te zenden. Firewolf heeft steeds iedere overeenkomst tussen zijn belevingswereld en het Nazisme afgewezen. Hij heeft uitdrukkelijk stelling genomen tegen racisme, tegen anti-semitisme en tegen het streven naar raszuiverheid. Het is tekenend voor het bedenkelijke niveau van Veronica, dat men Firewolf op deze wijze in diskrediet probeerde te brengen.

Frank Flippo

In aansluiting op het radio-interview werd een uitgebreid interview voor Paravisie afgesproken. Mondeling kwamen Leo de Ruiter en Firewolf overeen, dat Firewolf eerst het artikel zou kunnen lezen én wijzigen, voordat het geplaatst zou worden. Firewolf werd 14 juni 1988 geïnterviewd door Frank Flippo. Flippo had geen bandrecorder en maakte ook geen aantekeningen. Naar zijn eigen inschatting kon hij alles gemakkelijk onthouden. Hij schreef een weerzinwekkend artikel, waarbij uitspraken aan Firewolf werden toegeschreven, die feitelijk vragen en meningen van Flippo waren. Met heel veel moeite lukte het Firewolf om het artikel te lezen voor het geplaatst werd. Het enige wat hij mocht corrigeren, was de spelling van oud ijslandse woorden.

Het artikel werd in twee delen geplaatst in augustus en september 1988. Er ontstond veel commotie. Bij de Theosofische Vereniging en op het Theosofisch Centrum reageerde men zeer negatief. Welliswaar streven de theosofen naar broederschap ongeacht geloof, maar dan moet je wel fatsoenlijk geloven. Bhudisme, Hindoeïsme, Christendom, dat zijn acceptabele geloven. Priesters van Óðinn kon men moeilijk verdragen.

De New Age beweging van Nederland werd sterk gepolariseerd. Gewone eenvoudige mensen voelden zich aangesproken. Mensen die al iets te vertellen hadden in de New Age beweging voelden zich bedreigd en reageerden zeer negatief. Wat dacht die Firewolf wel?

In het artikel werd Firewolf voorgesteld als een weerwolf met de naam IJswolf. (Dat was toen zijn inwijdingsnaam. Pas veel later veranderde dit in Firewolf.) Als Firewolf het artikel had kunnen corrigeren, had hij het heel anders geschreven. Ook stonden er een aantal zeer verdraaide uitspraken in, die aan Firewolf werden toegeschreven. Eigenlijk had Paravisie gewoon misbruik gemaakt van Firewolf's goed vertrouwen.

Op 16 juni ging Firewolf naar de Aquamarijn in Eindhoven en sprak met Hayo Bos over het geven van lezingen. Hierbij was een man aanwezig, die Firewolf meteen begon tegen te werken. Tijdens het gesprek was hij overal tegen. Germanen waren verdacht en Firewolf was dus ook verdacht. Toch spraken Hayo Bos en Firewolf af, dat Firewolf een lezing zou houden op 10 januari 1989 en een workshop van een weekend zou geven over de Runen op 21 en 22 januari. Voor de open dag van Aquamarijn stuurde Firewolf een grote stapel folders. Volgens Hayo waren deze in een mum van tijd verdwenen. In de vuilnisbak? Firewolf heeft wel dat vermoeden. De lezing werd 'per ongeluk' niet vermeld in het programmaboekje. Volgens Hayo Bos was dat nog nooit eerder voorgekomen. Toeval? Firewolf gelooft dat niet. Hayo was volgens Firewolf eerlijk. Maar dat kan niet van alle medewerkers van Aquamarijn gezegd worden. Op de lezing kwamen maar een paar mensen, hoofdzakelijk door Firewolf's eigen reclame. De workshop ging niet door wegens gebrek aan belangstelling.

Hoewel Firewolf zich af en toe ergerde aan de oppervlakkigheid van Paravisie en Leo de Ruiter, bleef hij er toch mee samenwerken. 20 September 1988 ging hij met Leo de Ruiter naar Friesland voor een radioprogramma van 'het zwarte gat'. Tijdens dit programma gingen ze naar een kerk, die op een oude germaanse heilige plaats stond. Firewolf shamaniseerde de kerk, en de paragnost Bote Mikkers 'voelde de plek warmer worden'. Tegen het eind van de middag ging Leo de Ruiter een nabij gelegen kroeg in en begon te drinken. Firewolf zag Leo nog twee biertjes drinken. Met minimaal drie biertjes (vermoedelijk meer) kroop Leo de Ruiter achter het stuur van zijn jaguar en reed terug. Af en toe reed hij 200 km/uur op een twee keer tweebaans rijksweg. Wanneer iemand onverwacht naar links kwam, begon hij te schelden en verweet andere automobilisten, dat ze geen snelheden konden inschatten. Firewolf zei maar niets. Als Leo nog meer over zijn toeren zou raken, zou de kans op ongelukken alleen maar toenemen. Gelukkig kwamen ze heelhuids bij Leo's boerderijtje in Ruinen.

28 September, Firewolf's verjaardag, gaf Firewolf een lezing over de runen en shamanisme bij Panta Rhei in Schagen. Firewolf begon de avond met een shamanistisch ritueel, dat grote indruk maakte. Jaren later werd hij daar nog over aangesproken, door mensen die dat graag nog eens wilden meemaken.

In het weekend van 12 en 13 november gaf hij een workshop over kristallen en energie in Zero te Haarlem. Dit was voor een aantal deelnemers een belangrijke doorbraak. Vanaf 23 november gaf hij wekelijks op woensdagavond shamanistische training in Sous le Soleil te Utrecht. Er waren nooit veel deelnemers. Maar degenen die er waren, waren enthousiast.

Door het artikel in Paravisie had Firewolf een imago gekregen, waar hij niet zo gemakkelijk van af kon komen. Hij maakte van de nood een deugd en begon dit imago uit te bouwen. Achteraf bleek dit een fout.

Paul Breekveldt en Onkruid

Het interview met Paravisie in augustus en september 1988 was veel mensen in het New Age circuit heel slecht bevallen. Begin oktober '88 wilde Firewolf adverteren in het tijdschrift Onkruid. Hij sprak af met mw. Bout, advertentievertegenwoordigster van Onkruid, om gedurende het gehele jaar '89 een paginagrote advertentie in Onkruid te plaatsen. Nadat dit reeds telefonisch was afgesproken, kreeg Firewolf een brief van dhr. Paul Breekveldt, hoofdredacteur van Onkruid. Hierin weigerde hij om Firewolf's advertenties op te nemen in Onkruid en bracht hij Firewolf in verband met Nazisme. Paul Breekveldt verdenkt iedereen die zich met Germanen bezighoudt van Nazisme. Dit lijkt wel heel erg sterk op anti-germanisme. Volgens Firewolf staat anti-germanisme gelijk aan anti-semitisme. Begin januari 1989 stuurde Firewolf een exemplaar van zijn cursus Yggdrasil naar Paul Breekveldt in de hoop misverstanden en vooroordelen weg te nemen. Paul Breekveldt heeft klaarblijkelijk nooit de moeite genomen deze cursus in te kijken.

Samenwerking met Paravisie

In januari 1989 schreef Firewolf een nieuwjaarsboodschap voor Paravisie, waarin hij tamelijk harde uitspraken deed. Overigens zonder naamsvermelding. Hoofdredacteur Mike de Leede vond het beter om Firewolf's naam niet onder ieder artikel te zetten, om zogenaamde 'over-exposure' te voorkomen. In de nieuwjaarsboodschap schreef hij ondermeer:

 • Geluk zoeken buiten jezelf is een dwaling. Geluk kun je vinden in de ogen van een zwart kind, dat voor het eerst in zijn leven behoorlijk te eten krijgt. Ga naar Afrika en geef een paar families behoorlijk te eten. Dan heb je een prettiger vakantie, dan wanneer je in Spanje de beest uithangt.

In het januarinummer van 1989 voorspelden diverse helderzienden, astrologen en anderen de toekomst van het jaar 1989. Firewolf voorspelde 1989 met de Runen. De reactie van Mike de Leede was duidelijk en veelzeggend. Volgens Mike was Firewolf de enige die concrete uitspraken durfde te doen. En ze kwamen nog uit ook! Hij schreef bij de eerste Rune:

De eerste rune voor 1989 is Ragnarokkr, de wereldondergang. 1989 is het eerste jaar van de 11 chaos-jaren die vooraf gaan aan de wedergeboorte van Moeder Aarde. ... In september of begin oktober slaat de bliksem in in Wall Street. Achtereenvolgens gaan de beurzen in New York, Tokio, Hong Kong en daarna de Europese beurzen onderuit. Een enorm aantal industriële en handelsondernemingen zullen failliet gaan, met name in de USA. Het aantal banken dat in 1989 en begin 1990 failliet zal gaan, is ongekend groot. Eind 1989 zal de USA op de rand van een failliesement zweven. Dit kan alleen voorkomen worden door de dollarpersen te laten draaien.

... Vervolgens zullen de armen armer en de rijken rijker worden, tenzij we een politieke omwenteling krijgen en er een links kabinet komt. In dat geval kunnen we redelijk goed de jaren '90 doorkomen. Wellicht dat er al in 1989 vervroegde verkiezingen komen.

Deze voorspelling was helemaal juist. Er kwamen vervroegde verkiezingen en de beurzen gingen begin oktober onderuit. Men sprak van de ergste beurskrisis sinds 1929. De krisis werd bezworen door dollars te drukken.

Bij de tweede Rune schreef hij ondermeer:

De tweede is Sigil, de zonnewagen. De zon zet krachten in het binnenste der aarde in beweging. De gevolgen voor het klimaat overal ter wereld zullen verschrikkelijk zijn. Hier droogte, daar overstromingen. Ook aardbevingen en vulkaanuitbarstingen kun je verwachten. ... De zon staat ook voor strijdvaardigheid. Je kunt binnenkort één of meerdere grote oorlogen verwachten. Misschien wordt de strijd tussen Iran en Irak voortgezet. ... In '89 begint in Nederland de grote doorbraak op spiritueel gebied. In het komende jaar kun je grote veranderingen verwachten.

In 1989 viel Irak Koeweit binnen en begon de golfoorlog. In Nederland is er een grote doorbraak geweest, maar deze is niet iedereen opgevallen. Wat wel opviel was de omwenteling in Oost-europa.

Simon Vinkenoog en Bres

Van Mike de Leede hoorde Firewolf het volgende. Simon Vinkenoog had tegen Mike de Leede gezegd, dat hij Firewolf gevaarlijk vond. Mike de Leede adviseerde Firewolf om eens met Simon te gaan praten. Firewolf vond dat een goed idee. Hij stuurde een exemplaar van zijn cursus Yggdrasil naar Simon en stelde hem voor om eens kennis met elkaar te maken. Simon stuurde de cursus retour met een krabbeltje: 'Je moet maar niet geloven wat boze tongen over mij beweren!'

In februari wilde Firewolf wilde adverteren in het tijdschrift BRES. Men weigerde de advertentie en hoofdredacteur Dries Langeveld schreef:

... dat wij uw advertentie niet kunnen plaatsen omdat de inhoud daarvan niet strookt met het karakter van het tijdschrift BRES.

Maar Firewolf had nog helemaal geen advertentie opgegeven. Hij wilde advertentieruimte kopen. Men weigerde dus niet een advertentie. Men weigerde Firewolf als adverteerder. Daarmee maakte men zich schuldig aan diskriminatie op grond van etnische identiteit of anti-germanisme. Firewolf stelt: anti-germanisme is gelijk aan anti-semitisme.

BRES ging nog een forse stap verder in nummer 135, april/mei 1989. Bij een boekbespreking over het boek 'Leaves of Yggdrasil', van Freya Aswynn, schreef men op blz. 98:

Yggdrasil betekent levensboom, en nog steeds krijgen we bij deze term koude rillingen. Associaties met het nationaal-socialisme worden levend gehouden door de beruchte 'zwarte weduwe'. (Men bedoeld waarschijnlijk de weduwe van Ross van Tonningen.) Ook naïef-bombastische aan de wegtimmerij van ene (door zichzelf tot Óðinnpriester uitgeroepen) 'IJswolf' roept dit soort weerstanden op.

Yggdrasil is een onbekende term. Als je honderd Nederlanders vraagt: 'wat betekent Yggdrasil', dan weet meestal niemand wat het betekent. Dries Langeveld, hoofdredacteur van BRES, probeert hiermee een verbinding te leggen tussen Yggdrasil en nazisme, en tussen IJswolf en nazisme. Hierbij valt op, dat de vermelding van IJswolf absoluut overbodig is. Opzettelijk wordt IJswolf er bij de haren bij gesleept, om hem opzettelijk te beledigen. IJswolf is een beschermde merknaam van Firewolf. Hier wordt opzettelijk een merknaam kapotgemaakt. Bovendien wordt Firewolf geweigerd als adverteerder. Hier is dus sprake van zeer ernstige discriminatie. Anti-germanisme!

Wanneer iemand zou schrijven:

Ook naïef-bombastische aan de weg-timmerij van ene (door zichzelf tot YHVHpriester uitgeroepen) Mozes ...

dan zou men meteen vervolgd worden wegens anti-semitisme. De BRES-redactie schrijft in deze stijl over Firewolf en zijn merknaam IJswolf. Zij zou hiervoor vervolgd moeten worden wegens anti-germanisme en diskriminatie op basis van ethnische identiteit. Helaas hebben de officieren van justitie het te druk met vergeefse pogingen om de drugshandel te verminderen.

Firewolf was geen lezer van BRES en hoorde hier pas vrij laat van. Toen Firewolf hierop reageerde, schreef Dries Langeveld:

Elke redactie is vrij gewag te maken van door haar gevoelde weerstanden, twijfels en/of kritiek. ... Wij komen nog steeds tot de conclusie dat de redactie op zorgvuldige wijze haar mening onder woorden heeft gebracht.

Er werd ondertekend met 'mr. Langeveld'. Hiermee gaf Dries Langeveld aan meester in de rechten te zijn. De redactie heeft haar mening uiterst zorgvuldig onder woorden gebracht. Volgens drie advocaten die Firewolf raadpleegde, was er juridisch niets tegen te beginnen. Lang leve de rechtstaat! Firewolf vraagt zich toch af, of advocaten net zo hadden gereageerd, wanneer hij een Jood was geweest.

Jaren later, in 1997, probeerde Luuk Bouman namens de VPRO met Simon Vinkenoog hierover te spreken. Vinkenoog mompelde iets door de telefoon, 'dat Firewolf fout zou zijn met de germanen' en hing op.

Anne Frank Stichting weigert hulp

Omdat Firewolf steeds meer last begon te krijgen van het anti-germanisme, besloot hij om hulp te vragen. Hij stuurde een exemplaar naar de Anne Frank stichting en vroeg hun om een uitspraak. Was Yggdrasil wel of niet Nazistisch? De Anne Frank stichting stuurde de cursus retour en weigerde hulp. Volgens woordvoerder Jaap Tanja was men geen keuringsmerk voor huisvrouwen. Zou men ook zo gereageerd hebben, wanneer een tijdschrift advertenties zou weigeren van Joden? Zou men ook zo reageren wanneer een tijdschrift verdachtmakingen tegen alle Joden zou uiten, omdat enkele Joodse kolonisten zich schuldig maken aan anti-palestinisme (haat tegen de Palestijnen)? Vermoedelijk zou men onmiddelijk een enorme demonstratie organiseren.

Firewolf zocht hulp bij het meldpunt tegen discriminatie te Utrecht. De vrouw die hem te woord stond, wilde haar naam niet geven. Wel stelde ze, dat blanke hetero mannen niet gediscrimineerd kunnen worden. Blanke hetero mannen zijn blijkbaar geen mensen, maar üntermenschen.

Paravisie pleegt contractbreuk

In februari 1989 was Firewolf op een redactievergadering van Paravisie. Leo de Ruiter stelde Firewolf voor, om regelmatig op Paravisiebeurzen te gaan staan. Firewolf ging akkoord en schreef zich in voor een twee-daagse beurs op 4 en 5 mei. Hij liet ook meteen een nieuwe folder drukken voor 7.000 gulden. In april 1989 verbrak Paravisie het advertentiecontract met Firewolf. Volgens bladmanager Hans Wüstenhoff, was er geen advertentiecontract. Dit stelde men zwart-op-wit. Op de volgende pagina staat een afdruk van het kontrakt. Ook werd Firewolf niet toegelaten tot de Paravisiebeurs. Zijn folders had hij dus voor niets laten drukken. Firewolf had een gesprek met Hans Wüstenhoff op 25 mei 1989. Hans deelde hem mee, dat Peter de Jager, de directeur van Paravisie B.V., vond dat Firewolf teveel aandacht kreeg in Paravisie. Liet Peter de Jager zich ook meeslepen door anti-germanisme?

De meeste mensen denken dat men schadevergoeding krijgt, wanneer een kontrakt verbroken wordt. Firewolf heeft hierover drie advocaten geraadpleegd. Men wilde er niet pro deo aan beginnen. En Firewolf had geen geld voor langdurige juridische procedures. Firewolf's vertrouwen in de rechtstaat en in zijn medemensen werd steeds verder ondermijnd.

Van 2 tot 4 juni stond Firewolf op de beurs 'Lichaam en geest' in Arnhem. Tijdens deze beurs zou Firewolf geïnterviewd worden door iemand van het Belgische tijdschrift Para-astro. In de maanden daarvoor had Firewolf al vier lezingen in België gegeven, die door dit tijdschrift waren georganiseerd. Hans Wüstenhoff stond namens Paravisie op de beurs. Hij uitte zeer ernstige laster over Firewolf tegen de vertegenwoordiger van Para-astro. Het interview ging daarna niet door.

Hetze en aanslag

In de loop van 1989 kwam er een verschrikkelijke hetze tegen Firewolf op gang. Regelmatig kreeg hij telefoontjes en werd er geschreeuwd: 'We krijgen je nog wel, Nazistisch zwijn!' en: 'Heil Hitler!' Daarna werd er dan snel opgehangen.

Poging tot aanslag ?

Eind september liep de zaak verder uit de hand. Firewolf werd gebeld door een engelse jongen. Deze zei informatie te hebben van Óðinn en wilde Firewolf spreken. Of Firewolf maar even van Naarden naar Amsterdam wilde komen. Firewolf weigerde. Uiteindelijk spraken ze het volgende af. De jongen zou naar het station Naarden/Bussum komen. Firewolf zou hem daar oppikken en bij Firewolf thuis zouden ze praten. Maar Firewolf vertrouwde het helemaal niet. Hij was geoefend in Karate, Jiu Jitsu en Aikido en in goede conditie. Toch nam hij als voorzorg een grote survival-dolk mee.

Op het station Naarden/Bussum stond een taxi en een andere auto met twee mannen er in. Wat deden die mannen daar? De jongen opende het portier van Firewolf's auto en wilde dat Firewolf zou uitstappen. Firewolf wilde dat de jongen zou instappen, dan zouden ze bij Firewolf thuis praten. De jongen weigerde en begon te schreeuwen. Firewolf vroeg hem het portier te sluiten, dan kon hij wegrijden. De jongen schreeuwde in het engels, dat Firewolf met zijn cursus Yggdrasil heel veel mensen schade berokkende en dat hij er onmiddelijk mee moest ophouden. (Hoe kan een engels sprekende jongen iets weten van een nederlandse cursus?) Firewolf beval hem het portier dicht te doen. Uiteindelijk smeet de jongen het portier boos dicht en Firewolf reed weg.

Wat zou er gebeurd zijn, als de taxi er niet gestaan had? Zouden de twee mannen dan uit de auto gestapt zijn? Zouden ze met zijn drieën geprobeerd hebben Firewolf te molesteren of te doden? Gelukkig gebeurde dit niet. Anders zou het op een bloedbad zijn uitgelopen. Firewolf had zijn dolk steeds binnen handbereik en hij was mentaal goed voorbereid. Toen hij de twee mannen in de auto zag, had hij meteen een strategie uitgewerkt om met ze af te rekenen. Gelukkig liep het met een sisser af.

In september '89 wilde Firewolf adverteren in het blad 'O'. De redactrice Cleo van den Oort zei: 'Wij accepteren geen advertenties van IJswolf'. Ook toen een cursist van Firewolf dreigde zijn abonnement op te zeggen, wilde men niet toegeven.

van den Oort was lid van een heksencoven. Een ander lid van deze coven kwam naar Firewolf voor inwijdingen in de Cirkel van Licht en Liefde. Dit lid gaf Firewolf een brief, die van den Oort had rondgestuurd. Volgens deze brief zouden bij een workshop van Firewolf "twee meisjes verdwenen zijn". Er stond niet bij wanneer en in welke plaats dit gebeurd zou zijn Ook niet de namen van deze twee meisjes. Eigenlijk alleen maar uiterst vage laster, waar dit soort gespuis zo graag mee strooit. Onbegrijpelijk dat er mensen zijn, die dit soort laster serieus nemen. En onbegrijpelijk dat er mensen zijn, die zo iemand als van den Oort daarna nog serieus nemen.

De vrouw die voor inwijdingen kwam wilde ook seks met Firewolf. Firewolf vond haar veel te vies en weigerde. Daarna werd deze vrouw woedend en begon de meest weerzinwekkende laster te verspreiden. Ondermeer dat hij mannen tot anale seks zou dwingen. Korte tijd later kwamen er meer mannen voor inwijdingen. Firewolf moest ze helaas teleurstellen. Geen anale verkrachting. Misschien ergens anders proberen.

Via cursisten hoorde Firewolf de volgende roddels:

 • Firewolf zou verslaafd zijn aan drugs en in drugs handelen;
 • Firewolf zou een Nazi zijn en van plan zijn Europa te veroveren;
 • Firewolf zou een zwarte magiër zijn en alles en iedereen betoveren.

Firewolf ontving steeds meer bedreigingen van aanslagen met zwarte magie. Een zekere van Goor uit Zwolle, die in Paravisie vrijuit mocht spreken over zijn zwart magische kunsten, maakte zich openlijk bekend. Anderen bleven liever anoniem.

Firewolf hierover:

Veel mensen geloven niet in het paranormale of in magie. Wetenschappelijk gezien is er ook te weinig bewijs voor. Dit is mijn eigen ervaring: Op zeker moment voelde ik, dat van Goor bezig was met een ritueel tegen mij. Ik deed iets. Even later belde van Goor op en zei woedend "Erg leuk hoor" en hing op. Het lijkt er op, dat er meer aan de hand is dan inbeelding of fantasie.

Firewolf was begonnen met de verkoop van kristallen, die hij oplaadde met etherische energie. In december 1989 ging er een folder rond door het new age circus met de tekst:

IJswolf (Firewolf) is een grote boze wolf en een Nazi. Hij moet vernietigd worden. Laten we het volgende doen. Bestel allemaal een kristal bij hem. Op oude jaarsavond verenigen we ons en gebruiken we zijn eigen kristallen om hem met magie te vernietigen.

Helaas voldeed niemand aan deze oproep. Firewolf kon wel wat extra omzet gebruiken. De enige die in die tijd kristallen wilde bestellen, was Peter uit Gouda. Was Peter de schrijver van dit fraaie stukje? Firewolf betwijfelt dat. Er stonden maar weinig taalfouten in de brief. Als Peter die brief zonder hulp had geschreven, zou niemand de inhoud hebben kunnen begrijpen.

Firewolf's contacten begonnen sterk te lijden onder de hetze. Hij wist niet meer, wie hij wel en wie hij niet kon vertrouwen. Bovendien wilde hij de mensen die hem na aan het hart lagen, niet in de waagschaal brengen.

Totale buitensluiting, onmogelijk maken tot uitoefening van zijn beroep

Half februari 1990 wilde Firewolf standruimte huren op de Onkruidbeurs. Dit werd geweigerd. Firewolf werd ook geweigerd voor de beurs van de st. Inzicht, die 3 en 4 maart 1990 gehouden zou worden in de Brabanthallen. Beide beurzen werden georganiseerd door Thom Verpaalen van organisatiebureau Ultra Violet. Verpaalen bleek te handelen op aandringen van Paul Breekveldt van Onkruid. Toen Verpaalen later zelfstandig beurzen organiseerde, was Firewolf wel welkom.

St. Inzicht was een projectgroep van de Alliantie voor Duurzame Ontwikkeling. Hierin zaten ondermeer: Vrouwen voor Vrede, de Kleine Aarde, de Consumentenbond, Werkgroep Inheemse Volken, Humanistisch Vredesberaad, Liga van de Rechten van de Mens, NOVIB. Zijn de Germanen geen inheems volk? Heeft Firewolf niet het recht op vrijheid van meningsuiting? Firewolf vindt het heel vreemd dat deze organisaties meegedaan hebben met een anti-germanistische hetze. Blijkbaar heeft men heel weinig van de tweede wereldoorlog geleerd. Joden naar Auschwitz is fout. Germanen naar Auschwitz? Wie maakt zich daar nu druk om? Firewolf trok de conclusie:

 • Nu anti-semitisme onfatsoenlijk is, gaan de echte Nazi's over op anti-germanisme.

Firewolf heeft al deze organisaties aangeschreven en ze gevraagd waarom hij niet mocht deelnemen aan deze beurs. Niemand antwoordde. Stiekem boycotten willen deze organisaties wel, eerlijk zijn is teveel gevraagd.

Firewolf probeerde van alles om de economische boycot van de anti-germanisten te doorbreken. Hij raadpleegde drie advocaten en verzocht ze om rechtzaken tegen Paravisie, Onkruid en BRES aan te spannen. Geen van deze advocaten zag er heil in. Als Firewolf 20.000 gulden op tafel had kunnen leggen, waren er misschien wel mogelijkheden geweest. Maar Firewolf zat inmiddels financieel aan de grond en werd door de hetze maatschappelijk volkomen geïsoleerd.

Paravisie weigerde over hem te schrijven, maar verspreidde wel smerige laster.

Eens werd Firewolf opgebeld door een man die de cursus Yggdrasil volgde. Deze had net een door Paravisie georganiseerde cursus bijgewoond. Toen de cursusleidster hoorde dat hij de cursus van Firewolf volgde, kwam zij naar hem toe en vroeg hem: 'Is het waar dat Firewolf verslaafd is aan drugs?'

Als mensen naar Paravisie belden (of bellen) en informatie vroegen over Firewolf, kregen ze de meest verschrikkelijke dingen te horen. Firewolf zou onzuiver met vrouwen omgaan (zonder dat men specifieke voorbeelden of getuigen noemt), in drugs handelen, verslaafd zijn, zwarte magie bedrijven, etcetera. In oktober 1994 schreef Paravisie nog over Firewolf:

IJswolf is de pseudonaam van de enige echte, volgens eigen zeggen, Germaanse sjamaan in Nederland. In ons augustusnummer (van 1988) publiceerden wij een stuk over hem. Achteraf bleek dat deze man er zéér onfrisse praktijken op na hield. Zoals u ziet gaat Paravisie, ondanks gedegen voorbereiding en grote mensenkennis, helaas wel eens in de fout.

 • Firewolf heeft zichzelf nooit 'de enige echte sjamaan' genoemd. Dat is een uitspraak van Paravisie. Later zou Harry Westerink deze uitspraak op internet zetten, zodat deze voortdurend tegen Firewolf gebruikt zou worden.
 • Gedegen voorbereiding bij Paravisie? Iedereen die wel eens met ze gewerkt heeft, weet hoe belachelijk dat is.
 • Mensenkennis? Paravisie is de spreekbuis van het afval van de maatschappij.

Paravisie en smerige praktijken

Paravisie beschuldigt Firewolf van zeer onfrisse praktijken. Welke? Firewolf kan er maar twee bedenken.

In de Veronica-uitzending 'de nacht van het zwarte gat' van 2-11-91 zond men een zwart-magisch ritueel uit. Daarna ging Leo de Ruiter, hoofdredacteur van Paravisie en eindredacteur van het zwarte gat, samen met Marion Dietrich, paragnoste en medewerkster van Paravisie, spoken op een rooms katholiek kerkhof in de gemeente Voeren. Volgens Marion Dietrich zou daar een vampier liggen. Marion hield op het kerkhof een ritueel en liet zich daarna pakken door de vampier. Eerst stamelde Marion op verliefde toon: 'Wat een knappe man!' Een collegaparagnost zei in de uitzending: 'Pas op Marion, hij gaat naar je keel' Vervolgens begon Marion Dietrich te steunen en te kreunen alsof ze klaarkwam. Volgens Firewolf heeft men hiermee het rooms katholieke kerkhof ontwijdt. Zoiets via de radio uitzenden, is volgens Firewolf een misdrijf. Firewolf heeft het Commissariaat van de Media gevraagd om de zendvergunning van Veronica in te trekken. Dat heeft men helaas niet gedaan. Uiteraard vond men het bij Paravisie niet aardig van Firewolf om zulke kritiek te uiten op de fraaie uitzendingen van Leo de Ruiter.

Later werd er in Ruinen een meisje vermoord. Bijna in de achtertuin van Leo de Ruiter. Leo wist meteen wie het gedaan had. Vervolgens begon Leo in de uitzendingen van 'het zwarte gat' van Veronica druk uit te oefenen op de verdachte. Leo stelde, dat hij de verdachte met magische middelen zou dwingen tot een bekentenis. Als de politie druk uitoefent op een verdachte, schreeuwen we moord en brand. Mag iemand als Leo de Ruiter via de publieke omroep wel druk uitoefenen op een verdachte en deze bedreigen met zwarte magie? Veronica was toen nog een publieke omroep, dus is dit een zaak voor het commissariaat voor de media. Naar aanleiding van deze activiteiten heeft Firewolf dhr. van de Reijden van Veronica gevraagd Leo te ontslaan. Bovendien heeft hij de adverteerders in Paravisie opgeroepen Paravisie te boycotten.

Bedoelt Paravisie deze twee zaken met 'smerige praktijken'?

Hans Werkman van Forum en ander media-gespuis

Firewolf werd benaderd door de journalist Hans Werkman van het weekblad Forum. Deze was bezig met een artikel over New Age en wilde Firewolf interviewen. Op 23 augustus 1990 gaf Firewolf een interview van bijna drie uur aan Hans Werkman en een fotograaf. Dat interview liep niet zoals Hans Werkman gepland had. Hij had verwacht een neonazi te ontmoeten en deze even wat aardige uitspraken te ontlokken. Firewolf kende het journalistengespuis inmiddels. Hij zette een microfoon aan en nam het gesprek in tweevoud op cassette op. Eén set cassettes gaf hij aan Hans Werkman mee, de andere set hield hij zelf. Zo waren er geen misverstanden mogelijk. Firewolf's boodschap kwam ook over. 'Eén verkeerd citaat en er komt een rechtszaak en een eis tot schadevergoeding'.

Gedurende het interview kwam Hans Werkman er achter, dat Firewolf helemaal geen nazistische ideeën had. Ook bleek Firewolf geen zwever of dromer te zijn. Firewolf gaf voortdurend voorbeelden hoe de maatschappij verbeterd kon worden. Hans Werkman werd enthousiast over Firewolf's ideeën en besloot een groot artikel over hem alleen te schrijven. Dat was niet de bedoeling van de hoofdredacteur. Deze wilde Firewolf in diskrediet brengen, en geen positief artikel. Het interview met Firewolf werd niet geplaatst. Firewolf deed vele vergeefse pogingen om uitleg te krijgen van Hans Werkman. Maar iedere keer als Firewolf belde, 'was Hans Werkman afwezig'. Uiteraard werd Firewolf ook niet teruggebeld. Is het een wonder dat we steeds wantrouwender worden tegenover journalisten?

Op 5 september 1991 kwam Firewolf voor de KRO-radio in een programma met als thema: 'het onderbewustzijn als medicijn'. Hier maakte Firewolf goed kennis met 'mediamisbruik'. De media (radio, t.v., kranten, tijdschriften) vragen de medewerking van goedwillende mensen. De media krijgen dan een leuk en vooral goedkoop programma, maar de deelnemers krijgen er te weinig voor terug. In dit radio-programma waren er gewoon teveel deelnemers voor de korte tijd. Firewolf kreeg geen gelegenheid om zijn werk onder de aandacht te brengen en kreeg er ook niet voor betaald. Ook ontving hij geen reacties op dit programma. Dit soort ervaringen heeft Firewolf vaker gehad. Daarom doet hij niet meer mee met het media-circus.

In deze tijd werd Firewolf benaderd door twee meiden, die op de school voor journalistiek zaten. Zij vroegen hem, of hij wist dat hij op 'de zwarte lijst' stond. Firewolf had daar nog nooit van gehoord. Maar het klopt wel met de manier waarop de media hem hebben behandeld.

Contractbreuk en diefstal door Paravisie

Firewolf probeerde zijn banden met Paravisie te herstellen. Op naam van zijn partner Eva werd een advertentiekontrakt afgesloten voor drie paginagrote advertenties. De advertenties werden vooruit betaald. Op 8 november 1991 verbrak Paravisie dit kontrakt. Paravisie stelde, dat Firewolf slechte dingen deed. Wat voor slechte dingen wilden ze niet zeggen. Ze beweerden een getuige te hebben, maar tegen de advocaat van Firewolf weigerde men een naam of concrete feiten te noemen. De vooruitbetaalde advertentie werd niet geplaatst. Eva Schilder kreeg haar geld niet terug.

Firewolf sprak met zijn advocaat, mr. Percy Tjong-A-Hung het volgende af. Firewolf zou 2.000 gulden vooruit betalen. Dat heeft hij gedaan. Mr. Tjong-A-Hung zou op een kort geding aansturen. Dit vooral omdat Firewolf geen langlopende procedure zou kunnen betalen. Deze afspraak werd gemaakt in bijzijn van Eva Schilder. Mr. Tjong-A-Hung kwam korte tijd later hierop terug. Inplaats van een kort geding wilde hij toch maar een gewone procedure. Firewolf vroeg zijn voorschot terug, maar kreeg slechts de helft. Mr. Percy Tjong-A-Hung uit Amsterdam rekende 1.000 gulden exclusief BTW voor het schrijven van één briefje. Toen Firewolf hierover klaagde en een specificatie vroeg, verbrak mr. Tjong-A-Hung alle afspraken.

Hierover klaagde Firewolf bij de Nederlandse orde van advocaten. Deze wilde de zaak pas in behandeling nemen, als Firewolf eerst 451 gulden zou overmaken. Mr. Percy Tjong-A-Hung meende dit nog van Firewolf te goed te hebben. Uiteraard werd dit door Firewolf geweigerd. Firewolf verloor al zijn vertrouwen in de rechtsstaat en in de samenleving.

Wat deze zaak extra wrang maakt, is dit. Firewolf vertrouwde Percy Tjong-A-Hung en meende, dat hij een vriend was. In een brief van 28 april 1993 schreef Percy Tjong-A-Hung over deze zaak:

 • Dat u weigert uw diverse rekeningen te betalen was mij reeds bekend; dat ik u niet aansprak dat was vriendschap;
 • Firewolf schreef op 29-4-'93 woedend terug:

  In uw brief van 28-4-93 durft u wederom te spreken over vriendschap. Maar wat u vriendschap noemt, noem ik laag verraad. Ik verzoek u dringend dit woord niet meer te gebruiken met betrekking tot onze relatie.

  Een fatsoenlijk advocaat had tegen mij gezegd:

  Andreas, ik ben niet bereid om een lang slepend conflict pro deo te doen. En u bent niet in staat om mijn honorarium te betalen.

  En een vriend had tegen mij gezegd:

  Firewolf, deze schoften hebben jou zo benadeeld, dat ik je graag wil helpen ze te grazen te nemen. Maar als we schadevergoeding krijgen, wil ik daarvan mijn deel hebben.

In 1994 hoorde Firewolf van een cursist Henk, dat Paravisie nog steeds laster over Firewolf verspreidde. Volgens Paravisie zou Firewolf onzuiver met vrouwen omgaan. Aan een vrouw die in 2003 belde om informatie, wilde Paravisie het adres van Firewolf niet doorgeven.

Theo-sofie of Theo-fascisme?

De Theosofen hebben Firewolf op buitengewoon schofterige manier mishandeld. Alle smerigheid vindt u in hier in een apart artikel over de theosofen.

Firewolf huurde nog steeds een huis van het Theosofisch Centrum. Het Theosofisch Centrum had hem lange tijd met rust gelaten. Maar op 8 oktober 1995 besloot het bestuur van het Theosofisch Centrum de oorlog te hervatten. Men schreef een brief aan Firewolf met het verzoek om uit te zien naar een andere woning. Toen hij na 8 DAGEN nog niet weg was, stuurde advocatenkantoor Hamer van der List, gevestigd te Amsterdam een aangetekende brief, waarin men ontruiming van de woning binnen 6 maanden eiste. Firewolf reageerde op de hem gebruikelijke manier. Hij negeerde de brief van het advocatenkantoor, dat werkelijk vol stond met onzin en nonsens. Tegelijk schreef hij een brief aan het hoofdkwartier van de Theosophical Society in Adyar, India. Hierin verzocht hij om royatie van alle bestuursleden van het Theosofisch Centrum. Volgens Firewolf houden ze zich niet aan de doelstellingen van de Theosofische Vereniging, dus horen ze er ook niet in thuis. Deze brief werd nooit beantwoord.

Als Firewolf een Jood was geweest, zou de officier van justitie het bestuur van het Theosofisch Centrum vervolgd hebben wegens anti-semitisme. Maar Firewolf is een Germaan. Volgens de wet gelijke behandeling zou de officier van justitie het bestuur van het Theosofisch Centrum moeten vervolgen wegens anti-germanisme. De advocaat van Firewolf raadde hem af om deze weg te gaan. In Nederland bestrijdt men vele vormen van discriminatie. Maar discriminatie van Germanen wordt onofficieel toegejuigd.

1997: Opnieuw een boycot

Cursiste Monica werd geweerd van een beurs van View. Volgens organisator dhr. Soeles zou Firewolf verkeerd bezig zijn. Dat had hij gehoord. Hij wilde niet zeggen van wie, want de lasteraars waren bang dat Firewolf hun voor de rechter zou dagen. Als protest hiertegen gingen Firewolf, Daan en Monica, Rene-Paul en Jan naar de eerstvolgende beurs van View in Eindhoven. Daar deelden ze gele kaarten uit aan standhouders, wegens samenwerking met anti-germanisten en deelname aan een anti-germanistische beurs. Dat vond men niet leuk!

Firewolf diende een aanklacht in bij de officier van justitie. Deze wees de klacht af.

Onkruid weigerde Firewolf opnieuw voor de Onkruidbeurs. Firewolf ging de confrontatie met Onkruid aan en ging voor de beurs op openbare weg staan en deelde zijn nieuwe tijdschrift Breidablik uit. Paul Breekveldt kwam woedend naar buiten en eiste, dat Firewolf onmiddelijk weg zou gaan. Firewolf stond notabene op de openbare weg. Firewolf keek hem vol minachting aan en zei: 'Val dood!' Verder negeerde hij Breekveldt volkomen.

Firewolf over Breekveldt:

In 1989 stond ik tegenover hem op een beurs. In de informatie over de beurs was uitdrukkelijk aangegeven, dat als men een diner wilde van The Golden Temple men dit vooraf moest opgeven. Breekveldt had dat blijkbaar niet gedaan. Toen een medewerker van The Golden Temple hem hier op wees, liet Breekveldt zijn ware gezicht zien. De manier waarop Breekveldt deze medewerker onder druk zette leek sprekend op mafia-afpersing in slechte films. Thom Verpaalen van organisatiebureau Ultra Violet is door Breekveldt op soortgelijke wijze gedwongen om mee te doen aan de boycot van mij (Firewolf). Breekveldt heeft van 1988 tot heden voortdurend de meest smerige laster over mij verspreid en mensen gedwongen mij te boycotten.

Een klacht van Firewolf aan een officier van justitie te Amsterdam, die speciaal belast is met discriminatie, werd niet in behandeling genomen. Hieruit blijkt, dat de Nederlandse overheid een apartheidsbeleid voert ten aanzien van Germanen. Als Firewolf Joods, Moslim, zwart of homo was geweest, zou men wel strafrechterlijk vervolgd hebben.

In 1997 begon Firewolf met de uitgave van tijdschrift Breidablik. Diverse tijdschriften en andere invloedrijke new age figuren begonnen een verschrikkelijke hetze en zorgden ervoor dat het tijdschrift Breidablik mislukte. Er waren te weinig adverteerders en de groei in aantal abonnee's ging te langzaam.

In 1997 maakte Luuk Bouman voor de VPRO waskracht een item over de hetze tegen Firewolf. Helaas was Bouman jong en onervaren. In de montage plaatste hij het gereutel van Harry Westerink na Firewolf. Hierdoor bleef bij veel mensen de indruk hangen, dat de VPRO Firewolf neerzette als een nazi. In alle jaren tussen 1988 en 2011 is de VPRO de enige geweest, die geprobeerd heeft Firewolf op een redelijke manier neer te zetten.

Deportatie

In 1999 werd Firewolf gedwongen te verhuizen. Zie het artikel over de theosofen

Beroepsverbod

Van januari 2000 tot en met 2005 werkte Firewolf voornamelijk in de ICT. Sinds 2005 / 2006 is hem dit onmogelijk gemaakt, doordat linkse nazi's en theosofen zijn achternaam, voornaam, roepnaam en zelfs zijn adres op internet hebben gezet en deze gekoppeld hebben aan de meest smerige laster. Wanneer een potentiele werkgever hem googled, zijn zijn kansen op werk meteen verkeken. De linkse nazi's en de theosofen hebben hem feitelijk een beroepsverbod opgelegd c.q. hebben hem de uitoefening van zijn beroep onmogelijk gemaakt.

Sinds 2006 probeert Firewolf op alle mogelijke manieren het hoofd boven water te houden. Linkse nazi's, theosofen en zogenaamd spirituele mensen doen hun uiterste best om hem helemaal onder te duwen. In 2009 werkte hij enige tijd voor Astro TV. Op 27 oktober 2009 werd hij van deze lijn verwijderd, zonder dat er ooit over hem was geklaagd. De baas van Astro TV was gewezen op de haatsites over Firewolf.

Nazistische samenleving: Nazi-Nederigland

 • Het bovenstaande is bij lange na geen complete opsomming.
 • Gezien het bovenstaande spreekt Firewolf van Nazi-nederigland. Een land waarin je je drie keer moet dubbelvouwen om er in te passen. Als je afwijkt moet je op je buik blijven liggen en gewillig accepteren dat men je voortdurend schopt. Doe je dat niet, dan krijg je bovenstaande behandeling.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Paravisie pleegt contractbreuk
De hetze van de Theosofische vereniging tegen Firewolf
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers