Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

03  Jun  2011

Economische schade aangericht door theosofen

Vermoedelijke schade: Meer dan 200.000 euro

Toen dhr. Wim van Vledder voorzitter was van de TVN (ca. 1988 -1991), liet hij mij van de sprekerslijst schrappen en riep de loges op om mij niet meer uit te nodigen. Erik Feis (toen voorzitter van de loge van Utrecht) en het bestuur van de loge van Haarlem hebben dit persoonlijk tegenover mij verklaard.

Eva (de partner van Firewolf) heeft in 1989 alle loges gebeld om lezingen voor mij te organiseren. Sommige loges reageerden in eerste instantie zeer positief. Een paar dagen later wees men alle contacten af.

Toen de Utrechtse loge haar 100-jarig jubileum vierde, werden alle sprekers uitgenodigd behalve ik. Dhr. van Vledder had gesteld, dat hij niet zou komen als ik uitgenodigd zou worden.

Vanaf februari 1987 ben ik belasterd door mw. Yvette Meyer. In 1999 schreef zij nog een meinedige verklaring ten behoeve van het ITC, die door de advocaat van het ITC ingebracht werd in de zaak in hoger beroep tegen mij. Uit diverse bronnen heb ik begrepen, dat zij continue een lastercampagne heeft gevoerd.

Van 1988 tot begin jaren '90 werd er stelselmatig door dhr. Wim van Vledder laster geuit tegen mij. Volgens een bestuurslid van de Utrechtse loge, heeft van Vledder gesuggereerd, dat ik mij met zwarte magie bezig zou houden. Dhr. van Vledder heeft mij slechts één keer kort gesproken en kent mij helemaal niet.

Vanaf 1990 tot heden ben ik stelselmatig belasterd door Dhr. Aeisso Raven, bestuurslid van het ITC. Deze man hitste voortdurend theosofen tegen mij op en ging zelfs bij alle bewoners van het ITC langs om hun aan te hitsen om tegen mij te getuigen. Dat hebben deze bewoners geweigerd, omdat ze nooit enige last van mij ondervonden.

Van 1989 tot 1998 stond ik regelmatig op New Age beurzen. Regelmatig werd ik aangesproken door mij onbekende mensen, die mij rapporteerden over de roddels en laster, die door bestuursleden van theosofische loges werden verspreid. Met name de loge van Rotterdam werd vaak genoemd als bron van laster. Dit gebeurde ca. 3 tot 6 keer per jaar. Suggesties zouden gaan over drugsverslaving, seksueel misbruik van vrouwen en het bedrijven van zwarte magie. Kort samengevat was ik de Jood van de Theosofen.

Door deze voortdurende stroom van laster heb ik zeer grote economische schade geleden. Veel New Age centra wilden mij niet uitnodigen, vanwege de verhalen over mij. Mensen die aarzelden of ze wel een cursus bij mij zouden doen, besloten daar van af te zien zodra ze de roddels en laster van de theosofen vernamen.

Van januari 1991 tot mei 1991 boekte ik een omzet van 55.000 gulden onder de nieuwe naam Cosmic Fire. In maart 1991 kwam het ITC er tijdens een rechtszaak tegen mij achter, dat ik opereerde onder een nieuwe naam. In de rest van 1991 boekte ik een omzet van slechts 12.000 gulden, terwijl ik drie keer zoveel uitgaf aan reclame. Het is niet mogelijk om keihard aan te tonen, dat de theosofen verantwoordelijk zijn voor deze omzetdaling. Het is wel aannemelijk, dat ze verantwoordelijk zijn.

Ook nadat ik van het theosofisch centrum vertrokken was, ging de lasterstroom gewoon door. Ik ben daar regelmatig van op de hoogte gesteld door cursisten.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

Korte biografie van Andreas Firewolf
Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers