Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

01  Jan  2003

Beperking kiesrecht

Uit: Nieuwe politiek van Andreas 2003

In onze cultuur heerst het idee, dat iedereen mag stemmen, maar dat slechts een paar gekozen mensen mogen meebeslissen. Ook stelt de politieke elite, dat iedere stem evenveel waard is als iedere andere stem. Bovendien heeft men aan iedereen stemrecht gegeven. Concreet betekent dit, dat de stem van iemand die politiek geïnteresseerd en goed geïnformeerd is, even zwaar telt als de stem van iemand die niet weet waarvoor hij stemt.

Voor de politieke elite is dit erg gemakkelijk. De MGK-ers (Minimaal Geïnteresseerde Kiezers) vragen niet om uitleg, maar om plat vermaak. En zij bepalen, wie er in de regering komen. De mensen die wel om uitleg vragen en die wel willen meepraten, vormen een kleine minderheid, die men gemakkelijk kan overstemmen. Een dergelijk politiek systeem kan men niet democratisch noemen. Het is immers niet het volk (de demos) dat bestuurt, maar een door het volk gekozen elite.

Van een kiezer mag men eisen, dat hij/zij enig begrip heeft van zijn/haar keuze. De stem van een kiezer heeft alleen waarde als de kiezer weet waaruit hij kan kiezen én weet waarvoor hij/zij kiest. Als we dit principe niet invoeren in de politiek, leveren we ons uit aan marketing-deskundigen en gladde praatjesmakers. Dan moeten serieuze en capabele mensen onbekende kinderen op schoot nemen voor een leuk filmpje, dan moeten ze hun tijd verspillen aan spelshows en dan verliezen ze van cynische populisten, die alleen maar aanzien willen. Dan leveren we ons uit aan types als Berlusconi.

In Italië heeft Berlusconi zeer veel macht verkregen door zijn t.v.-zenders voor zijn eigen campagne in te schakelen. Hij wordt voortdurend beschuldigd van banden met de mafia. Toch is hij premier van Italië geworden. Vooral dankzij zijn t.v.-zenders en dankzij Italiaanse MGK-ers.

Ik stel het volgende voor:

 1. Als iemand wil kiezen, moet hij/zij eerst slagen voor een eenvoudige test.
 2. Er worden 30 multiple-choice vragen gesteld door een computer.
 3. Deze vragen hebben betrekking op algemene politiek, zoals:
  • Bij welke partij hoort [Naam van een lijsttrekker]?
  • Welke partij wil het meeste geld uittrekken voor wegenbouw?
  • Welke partij wil de uitkeringen verhogen?
  • Welke partij behartigt de belangen van de boeren?
  • Wie is minister van binnenlandse zaken?
  • Welke partijen willen de kerncentrales sluiten?
 4. Als de kiezer 20 van de 30 vragen goed heeft, mag hij/zij zijn stem uitbrengen
 5. Vervolgens volgen 10 vragen over het partijprogramma van de gekozen partij.
 6. Als de kiezer 7 van de 10 vragen goed beantwoord, is haar/zijn stem geldig

Dit systeem scheidt het kaf van het koren. Als je wilt meebeslissen (kiezen), moet je weten waar je voor kiest. Je stem telt alleen als je je in de materie verdiept. De MGK-ers zullen afhaken.

De test mag niet te moeilijk zijn. Eenvoudige mensen met enige interesse in de politiek moeten kunnen kiezen. De test heeft als doel de politiek democratischer te maken en deze te redden uit de klauwen van de gladde praatjesverkopers. Het is niet de bedoeling om de politiek elitair te maken.

Alternatief:

De stem van een kiezer krijgt een gewicht. Men stelt de kiezer 30 vragen. Zijn stem wordt vermenigvuldigd met het aantal goed beantwoordde vragen. Heeft iemand 20 vragen goed, dan heeft diens stem een gewicht van 20. Heeft iemand 30 vragen goed, dan heeft diens stem een gewicht van 30.

Dit systeem is iets ingewikkelder en daardoor gevoeliger voor fraude.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. |||p|2441|Klik hier voor meer informatie|*|

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers