Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

01  Jan  2003

Vergrijzing is geen probleem

Uit: Nieuwe politiek van Andreas 2003

Verkeerde oplossingen voor vergrijzing:

Volgens sommige toekomstvoorspellers heeft de westerse samenleving een groot probleem: vergrijzing. In ca. 10 jaar zou de vergrijzing zodanig voortschrijden, dat we jonge mensen uit de derde wereld moeten importeren om de vergrijzing op te vangen. Dit moeten dan wel intelligente en goed opgeleide derde wereld burgers zijn, anders kosten ze meer dan ze opleveren. Naar mijn mening getuigt deze opvatting van neo-kolonialisme. Men wil de beste mensen uit de derde wereld halen en de rest laten verrekken. Volgens mij werkt dat contra-productief. Op die manier laten we de derde wereld verder verarmen. Dit leidt tot radicalisering en versterking van fundamentalistische religies. De volgende stap is terrorisme tegen de westerse samenleving of gewoon een totale oorlog. Die weg moeten we niet op.

Als alternatief voor het aantrekken van mensen uit de derde wereld noemt men een verhoging van het aantal kinderen per vrouw. Een nieuwe baby-boom. Lijkt me ook geen goed idee. We hebben last van overbevolking. Er leven meer dan twee miljard mensen teveel op de aarde, uitgaande van ons huidige consumptie-niveau. De meesten van de zes miljard wereldburgers leven onder de armoedegrens. Als ze de kans krijgen, verhogen ze hun consumptieniveau. Willen we allemaal zo rijk leven als in Nederland, dan zijn er ca. vier miljard mensen teveel op aarde. Onder zulke omstandigheden is het niet verstandig om op te roepen tot het maken van meer kinderen. Om het ecosysteem van de aarde te redden is het juist noodzakelijk om op te roepen tot geboortebeperking.

Afname van de wereldbevolking is een waarschijnlijk scenario. Landen die geen condooms aan hun bevolking verstrekken, zullen worden geteisterd door AIDS. Landen die het wel doen, doen impliciet mee aan geboortebeperking.

In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, is AIDS nog steeds een dodelijke ziekte. Als je geen medicijnen slikt, sterf je in een jaar of vijf aan AIDS. Slik je wel je medicijnen, dan worden je lever en nieren in een jaar of tien gesloopt door de bijwerkingen. Het lijkt me redelijk om aan te nemen, dat mensen 20 jaar na HIV-besmetting niet meer in leven zijn.

Daarom is het essentieel om besmetting te voorkomen. Overal ter wereld dienen condooms gemakkelijk verkrijgbaar te zijn.

Verkeerd uitgangspunt:

De toekomstvoorspellers die zich zorgen maken over vergrijzing gaan uit van gelijkblijvende technologie. Het is onwaarschijnlijk dat de technologie zich de komende 10 jaar niet ontwikkelt. Gelet op de voorgaande jaren kunnen we rekenen op een stormachtige ontwikkeling van nieuwe technologieën. Sommige nieuwe technologieën zullen de verwachte problemen van vergrijzing oplossen voor de problemen zich voordoen. De belangrijkste nieuwe technologie op dit gebied is de robotica.

Robots voor al uw wensen en verlangens:

Sony heeft al een paar jaar robothondjes op de markt. Met dit speelgoed doet men ervaring op met robots bij de mensen thuis. Met deze ervaringen gaat men robots bouwen voor serieuze toepassingen.

Een belangrijk obstakel voor de toepassing van robots is ons 'Frankenstein-complex'. We zijn bang voor robots. Door ons robothondjes te geven de-conditioneert men ons en went men ons aan robots. Daarna zijn we eerder geneigd om robots te accepteren.

Honda levert de robot Asmo, die kan traplopen en die mensen kan herkennen. Deze technologie is nog in experimenteel stadium, maar ontwikkelt zich snel.

Binnen een paar jaar kunnen we robots verwachten in verpleegtehuizen. Deze robots kunnen bedpannen legen, bedden verschonen en patiënten optillen. Verpleegkundigen krijgen de beschikking over een lerende robot-assistent, die het zware werk en het routinewerk overneemt.

Met de kennis en ervaring die men met dergelijke robots opdoet, kan men robots bouwen die in het huishouden helpen. Eerst zal het gaan om eenvoudig werk zoals vullen en legen van de afwasmachine, stofzuigen, doen van de was, en dergelijke. Maar al vrij snel zullen deze robots ook kunnen koken als de beste kok.

In de toekomst bepaal je vanaf je werk wat je wilt eten en hoe laat. Je bestelt de ingrediënten via internet bij je supermarkt. Deze bezorgt de spullen aan huis in een speciale container. Je Personal Robot krijgt zijn opdrachten via het web. Hij/Zij haalt de ingrediënten uit de container en gaat op tijd aan het werk. Op de tijd die jij hebt ingesteld is het eten klaar, precies zoals je besteld hebt. Geen vijf minuten eerder of later.

Geloof je dit niet? Lees dan:

Robot breekt uit:

Overgenomen uit Computable 28 juni 2002 pag. 31:

Langzaam maar zeker wordt de science fiction ingehaald door de werkelijkheid. Neem de uitbraak van de 'denkende' robot Gaak. Als één van twaalf roof- en prooi-robots neemt Gaak sinds maart deel aan een 'survival-of-the-fittest' experiment in het wetenschappelijk centrum Magna in Rotherham Engeland. De robots zijn zelflerend, leven in dezelfde 'robotoop' en zijn op zoek naar stroom om te 'overleven'.

De bewuste robot was uit de arena gehaald voor het dagelijks klein onderhoud. In de vijftien minuten dat professor Noel Sharkey, bedenker van het project, weg was, heeft Gaak het centrum via de voordeur verlaten. Uiteindelijk werd de robot op het parkeerterrein aangetroffen door een bezoeker, die hem bijna overreed. "Sinds het begin van het experiment hebben ze allemaal veel geleerd. Met de dag zijn ze intelligenter geworden, maar dat Gaak uit het gebouw wist te ontsnappen, heeft ons verbaasd", aldus Sharkey. Geruststellend voegt hij er aan toe: "Er is geen reden om je zorgen te maken. Ze kunnen wel ontsnappen, maar ze zijn volstrekt onschadelijk. Ze nemen de macht nog niet over."

Let op het woordje 'nog'.

Slakkenbot:

Er is een experimentele slakkenbot: een robot die in een kas op zoek gaat naar slakken en deze 'opeet'. De biomassa wordt gebruikt om energie uit te verkrijgen. De slakkenbot is zeer succesvol.

Onderschatting van de snelheid van technologische ontwikkelingen:

Veel mensen onderschatten de snelheid waarmee nieuwe technologie geïntegreerd wordt in ons leven. 20 Jaar geleden was het 1982. De eerste IBM p.c. moest nog geleverd worden. Computers waren grote apparaten in gekoelde ruimten. Ze werden bediend door mensen in witte jassen. Vijf jaar later was de p.c. ouderwets en moesten we aan de AT. In ieder kantoor werden de computers in grote aantallen neergezet en iedereen moest achter het beeldscherm. 7 Jaar geleden moest Windows '95 nog geïntroduceerd worden. Windows '98 is inmiddels achterhaalde technologie. Microsoft heeft Windows al afgeschreven. In 2007 werken we allemaal met Linux of misschien wel een nog moderner systeem. Vijf jaar geleden was het WWW en email nieuw voor de meeste mensen. Inmiddels verwacht men, dat je minstens een emailadres hebt.

Stel dat robotisering net zo snel gaat. In 2004 worden de eerste huishoudrobots verkocht voor 8.000 euro. In 2008 heeft vrijwel iedereen een P.R. (Personal Robot) en zijn de modellen van 2004 verouderd.

Seksbots voor al uw geheime wensen:

Een belangrijke versnelling van de robotverkoop zou wel eens uit de seksindustrie kunnen komen. Toen Philips zijn video 2000 lanceerde, weigerde men pornovideo's te verkopen. Pornovideo's waren wel verkrijgbaar op het technisch inferieure VHS. Philips 2000 verdween en VHS zegevierde. Dankzij de pornovideo's.

Er worden tegenwoordig levensechte rubberen dames aangeboden in vele verschillende uitvoeringen. Dit aanbod is er alleen omdat er een behoorlijke vraag is.

Als een fabrikant een huishoudrobot levert die er levensecht uitziet, met soepele verwarmde huid en met de mogelijkheden om alle seksuele handelingen te verrichten, dan krijgen we vermoedelijk een explosie van de seksindustrie. Binnen enkele jaren wordt de markt dan overspoeld met programma's om deze seksbots alle mogelijke rollen te laten spelen: schoolmeisje, huisvrouw, stripdanseres, slavin, meesteres, etc. Alleen vrouwenrollen? Voor homo's zullen ook mannelijke seksbots geproduceerd worden. Maar is er ook een markt voor seksbots voor vrouwen? Ik heb er geen idee van. Die vraag kan beter door vrouwen beantwoord worden. Als er genoeg vraag is, komt er zeker aanbod.

Nanomuscle met nitinol spieren:

Nitinol is een legering van nikkel en titanium. Afhankelijk van de temperatuur kan nitinol twee verschillende vormen aannemen, overeenkomstig twee verschillende kristallijne structuren. Het bedrijf Nanomuscle werkt met speelgoedfabrikant Hasbro samen aan speelgoedpoppen, die verschillende gelaatsuitdrukkingen hebben dankzij nitinol spieren.

Stel je eens een levensechte rubberen seksbot voor, met een skelet van magnesium, nitinol spieren en een verwarmde huid, die zelf naar behoefte glijmiddel afgeeft. Deze seksbot kan alle seksuele handelingen verrichten, die iedere hoer (m/v) kan doen. Ben je klaar met hem/haar, dan gaat hij/zij koken of stofzuigen. De ultieme natte droom van de gemiddelde playboylezer !!!

Afgaande op het aantal seksspeeltjes dat nu al in de handel is en de omzet die hiermee jaarlijks gerealiseerd wordt, verwacht ik tegen 2010 een zeer grote markt voor seksbots. De kennis die hiermee wordt opgedaan, zal daarna gebruikt worden voor allerlei andere gebieden.

Robotisering van de operatiekamer:

Opereren doet men gewoon heel onhandig. Een flinke groep mensen gaat samen met de patiënt in de operatiekamer. De patiënt wordt opengesneden en verschillende paren handen doen ingrepen in het lichaam van de patiënt. Ieder van deze mensen draagt zijn eigen bacteriën mee, die de patiënt kunnen besmetten. Bovendien is de ruimte rondom de patiënt beperkt, zodat men elkaar nog wel eens in de weg loopt.

Opereren is een werk van specialisten. Door de vergrijzing is er steeds meer vraag naar operaties, terwijl het aantal specialisten afneemt. Dit lijkt een probleem. Maar ook dit wordt in de komende jaren opgelost.

De operatiekamer van de toekomst bestaat uit een ruimte van ca. 2.50 meter lang, 80 cm breed en 80 cm hoog. In de wanden zitten robotarmen. De gehele ruimte is snel te sterilliseren. De patiënt wordt in deze ruimte geschoven en de robotarmen gaan aan het werk. De invoering van deze operatie-robot gaat vermoedelijk in de volgende fasen:

  1. Chirurgen en een anesthesist geven opdrachten aan de robotarmen en deze voeren ze uit. Ze volgen de operatie op beeldschermen. Als er iets fout gaat, staat er een operatiekamer klaar en neemt het team van mensen het over. Rondom de operatierobot staat dus een compleet operatieteam klaar, dat alles zorgvuldig coördineert en in de gaten houdt.
  2. De volgende fase begint als er voldoende ervaring is met fase 1 en de robot zijn werk lange tijd foutloos heeft verricht. In deze fase staat er nog steeds een compleet team klaar, maar de robot neemt nu zelf de beslissingen. Iedere beslissing wordt nog wel handmatig bevestigd door een menselijke specialist.
  3. Als dit ook geruime tijd goed gaat, laat men de robot zelf alles doen. Eén of twee specialisten volgen de operatie. Verschillende operatie-robots werken op hetzelfde moment aan verschillende patiënten. Voor noodgevallen staat er één operatie-team klaar voor meerdere robots. Zolang hooguit één robot-operatie tegelijk problemen geeft, kan dit team dit probleemloos aan. De kans dat twee operatie-robots tegelijk problemen geven, moet verwaarloosbaar klein zijn. Als er twee operatie-teams klaar staan bij drie of meer robotoperaties, verkleint men de kans op ernstige problemen nog veel meer.

Als een robot eenmaal goed geprogrammeerd is, maakt hij veel minder fouten dan mensen. Robots worden nooit moe, worden nooit afgeleid, hebben nooit trillende handen, hoeven nooit te hoesten of te niesen en raken nooit in paniek. Robotarmen kunnen veel sneller en met veel groter precisie bewegen dan armen van vlees en bloed.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers