Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

01  Jan  2003

Nieuw asielbeleid

Uit: Nieuwe politiek van Andreas 2003

Geen asielzoekers meer opnemen, de meesten de EU uitzetten:

Dit lijkt een extreem-rechts idee, maar het is eigenlijk sociaal. Het kost asielzoekers veel geld en moeite om hier te komen. Degenen die slagen, behoren tot de elite van het land van herkomst.

Als de meest ondernemende en meest intelligente mensen uit de derde wereld verdwijnen, wordt het in de derde wereld steeds erger. Degenen die naar het westen komen behoren tot de bovenlaag. Wat achterblijft zijn idealisten en mensen die niet de mogelijkheden hebben om weg te komen. Dit zijn geen mensen die een land kunnen opbouwen.

Stop de brain-drain van de derde wereld:

Er is sprake van een brain-drain in de derde wereld, die we moeten stoppen. Grote bedrijven willen graag de beste mensen uit de derde wereld hierheen halen. Dat komt hun goed uit. Economen willen de geschoolde mensen naar het westen halen, om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Dat men daarmee de derde wereld schaadt, interesseert ze niet of ze beseffen het niet.

Feitelijk is de brain-drain van de derde wereld een vorm van neo-kolonialisme. Het is slecht voor de derde wereld en uiteindelijk ook slecht voor ons.

Onrechtvaardig onderscheid:

  • Een jonge intellectueel, die opruiend spreekt tot de mensen en vervolgens moet vluchten, heeft in het huidige asielbeleid recht op asiel.
  • Een moeder die haar kinderen niet wil laten verhongeren, wordt bestempeld als economische vluchteling en moet terug.

Ik vind dat niet redelijk. Het is niet juist om politieke vluchtelingen terug te sturen naar hun beulen. Maar we kunnen ze wel naar een ander derde wereldland sturen.

Nieuw asielbeleid:

Asielzoekers worden altijd binnen 6 maanden uit de EU verwijderd. Asielzoekers kunnen zelf kiezen of zij:

  • naar het land van herkomst terugkeren;
  • naar een derde wereldland gaan waarmee wij een ontwikkelings-samenwerkingscontract hebben afgesloten.

Uitzonderingen kunnen worden gemaakt indien er sprake is van ernstige psycho-fysiologische problemen. Daarbij kan men denken aan: ernstige ziekte en/of aan ernstige trauma's. Iemand die zo ziek is, dat hij in de derde wereld binnen korte tijd overlijdt, moet je een verblijfsvergunning en medische zorg geven. Iemand die zodanig psychisch beschadigd is, dat hij niet meer kan functioneren, moet je ook hier behandelen.

Asielzoekers krijgen direct na aankomst een intake-gesprek. In dit gesprek moet duidelijk worden wat voor economische activiteit die persoon wil doen en in welk land hij/zij dat wil doen. Vervolgens krijgt de asielzoeker een training/opleiding in de gekozen economische activiteit. Daarna volgt emigratie naar het gekozen land en enige maanden begeleiding bij het ingroeien in de nieuwe situatie.

Gekeken dient te worden naar de mogelijkheid om asielzoekers een startkapitaal te verstrekken. In veel derde wereldlanden schijnt een startkapitaal van 500 euro al voldoende te zijn om succesvol te kunnen beginnen. In ieder geval is het verstrekken van een startkapitaal en een opleiding goedkoper, dan een langdurig verblijf in een centrum voor asielzoekers. Verder is het een effectieve manier om ontwikkelingshulp te geven. De hulp wordt niet gegeven door westerse mensen, die na een paar maanden of een paar jaar weer teruggaan naar het veilige westen. Door asielzoekers op te leiden en ze een startkapitaal mee te geven, geven we een impuls aan de landen, die ze opnemen.

Misbruik voorkomen:

Een asielzoeker krijgt één keer een opleiding en een startkapitaal. Als hij/zij opnieuw naar de EU komt voor asiel, gaat hij/zij onmiddelijk terug naar het land dat hem/haar heeft opgenomen.

Asielzoekers worden geregistreerd in een europese databank, compleet met vingerafdrukken en DNA-profiel. Als een asielzoeker al eens door een emigratie-traject is gegaan, gebeurt dat in het algemeen geen tweede keer.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. |||p|2441|Klik hier voor meer informatie|*|

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/spiri_healing.gif

 

Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers