Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

01  Jan  2003

Totaalplan verkeer en vervoer

Uit: Nieuwe politiek van Andreas 2003

Samenvatting:

In dit plan ga ik uit van vier doelen:

 1. Het Openbaar Vervoer moet comfortabeler, sneller, betrouwbaarder en goedkoper worden.
 2. Het autoverkeer moet veiliger worden.
 3. De belasting van het milieu door de auto dient verminderd te worden.
 4. De drukte op de weg moet verminderen.

Dit plan realiseert alle vier de doelstellingen met minimale kosten.

Over de afgelopen jaren kunnen we het volgende stellen:

 1. Er wordt veel en steeds meer met de auto gereden.
 2. Dit geeft een zware belasting van het milieu.
 3. Dit verspilt fosiele brandstoffen.
 4. De auto is comfortabel, snel en betrouwbaar.
 5. Het Openbaar Vervoer is te druk, te traag, te duur en minder betrouwbaar

Dit vraagt om maatregelen.

Verbieden van de auto helpt niet. Autootje pesten helpt ook niet. Het is zinloos te proberen mensen in het Openbaar Vervoer te dwingen of autogebruik te verbieden. Het is beter mensen te verleiden tot het gebruik van Openbaar Vervoer.

Doel 1:

Het Openbaar Vervoer moet comfortabeler, sneller, betrouwbaarder en goedkoper worden.

Autoverkeer is onveiliger dan Openbaar Vervoer:

 1. Gezien het enorme aantal kilometers die met de auto verreden worden, is het autoverkeer redelijk veilig.
 2. Het aantal doden en gewonden door auto's is veel groter dan het aantal doden en gewonden door het openbaar vervoer.
 3. Verbetering van het openbaar vervoer leidt dus automatisch tot minder verkeersongevallen.

Dit is niet voldoende. Het autoverkeer dient veiliger te worden.

Doel 2:

Het autoverkeer moet veiliger worden.

Autoverkeer moet zuiniger:

In de stad kan het Openbaar Vervoer concurreren met de auto, in buitengebieden niet. De auto is en blijft de komende jaren een onderdeel van ons leven.

Doel 3:

De belasting van het milieu door de auto dient verminderd te worden.

Drukte op de weg verminderen:

Drukte op de weg is NIET het aantal auto's, maar het aantal auto's gedeeld door het beschikbare wegdek. Wanneer men meer wegdek aanlegt bij een gelijkblijvend aantal autokilometers, vermindert de drukte.

Tegenstanders menen, dat er meer gereden wordt naarmate er meer wegdek komt. Dit is onzinnig. Mensen bevinden zich vooral thuis, op hun werkplek of in een recreatieoord. Als het verkeer beter door rijdt, zal men wellicht iets meer gaan rijden. Maar de grote groei is verleden tijd. Als een behoefte vervuld is, verdwijnt de groei vanzelf.

Er wordt meer met de auto gereden naarmate het Openbaar Vervoer slechter is. En er wordt minder gereden met de auto naarmate het Openbaar Vervoer beter is. Door het Openbaar Vervoer te verbeteren en goedkoper te maken dan de auto, vermindert de behoefte aan autorijden. Door meer asfalt aan te leggen, vermindert de drukte (= auto's / wegdek).

Ter illustratie van de absurde drukte op de weg:

In 2001 moest ik dagelijks met de auto van Daarlerveen (bij Almelo) naar Arnhem. Openbaar vervoer kostte teveel tijd. Als ik na 06.15 uur vertrok, liep ik nog voor 07.00 uur vertraging op bij Deventer. Vertrekken na 06.30 uur betekende vastlopen in files. Om 6.30 uur was de A1 al zo vol, dat er voortdurend sprake was van gevaarlijke situaties en bijna botsingen.

Als ik de terugreis na 16.00 uur begon, kwam ik meestal op de A1 vast te staan. Bij mooi weer in lente, zomer en herfst liep de A1 vrijwel altijd op vrijdagmiddag vol, met name door dagjesmensen en auto's met caravans.

Ik heb weinig ervaring met rijden in de randstad. Ik heb begrepen, dat het daar nog veel erger is.

Wanneer mensen in file rijden, gebruiken ze veel meer brandstof door optrekken en remmen. Files zijn dus een zeer grote belasting voor het milieu.

Een groot deel van de tijd is er te weinig asfalt voor het aantal auto's. Dit leidt tot:

 1. heel veel ergernis,
 2. verlies aan tijd en geld,
 3. gevaarlijke situaties
 4. en soms tot zeer ernstige ongelukken.

Doel 4:

De drukte op de weg dient verminderd te worden.

Oplossingen:

Doel 1:

Het Openbaar Vervoer moet comfortabeler, sneller, betrouwbaarder en goedkoper worden.

Iedereen een Openbaar Vervoer-jaarkaart:

 1. Over n jaren krijgt iedere legale inwoner een Openbaar Vervoer-jaarkaart.
  • 1a. n jaren is: Zo snel mogelijk, maar niet eerder dan de capaciteit toestaat.
 2. Reiskostenvergoeding woonwerkverkeer valt dan onder loon en wordt als loon belast.
 3. Toeristen kunnen een Openbaar Vervoer-kaart kopen voor de duur van hun verblijf.
 4. Er komen twee klassen openbaarvervoer:
  • Openbaar Vervoer-basis: Eenvoudig openbaar vervoer zonder extra's.
   Openbaar Vervoer-basis is gratis voor houders van een Openbaar Vervoer-kaart tot 30.000 kilometer per jaar.
  • Openbaar Vervoer-plus: Luxer openbaar vervoer met extra's.
   Openbaar Vervoer-plus vraagt bijbetaling afhankelijk van de aanbieder en de geleverde diensten. Hierbij kunt u denken aan:
   • Aansluiting voor email en WWW.
   • Ingebouwde terminal of net-p.c.
   • Coupé voor mensen die privacy willen of die willen vergaderen.
   • Mogelijkheid tot reserveren van diensten.
   • Koffie en andere diensten.

Kilometer registratie:

 1. De Openbaar Vervoer-kaart is voorzien van chip.
 2. Wanneer iemand gebruik maakt van het Openbaar Vervoer worden beginpunt en eindpunt geregistreerd.
 3. Beginpunt en eindpunt worden NIET bewaard om privacy te beschermen.
 4. Aantal kilometers en Openbaar Vervoer-dienst worden WEL bewaard.
 5. Openbaar Vervoer-aanbieders krijgen per reiziger-kilometer een vergoeding, die afhankelijk is van de lijn:
  • Drukke lijnen / drukke tijden minder vergoeding.
  • Rustige lijnen / rustige tijden meer vergoeding.

Misbruik Openbaar Vervoer-kaart:

 1. Een Openbaar Vervoer-kaart is gebonden aan een maximaal aantal kilometers.
  • Dit maximum dient zo groot te zijn, dat bij redelijk gebruik geen overschrijding plaats vindt.
  • Te denken valt aan 30.000 km per jaar.
  • Mensen die meer rijden, dienen bij te betalen.

Spoorwegen en buswegen:

 1. De capaciteit van de spoorwegen is niet snel op te voeren.
 2. Naast spoorwegen komen er buswegen.
  • Deze buswegen maken gebruik van het bestaande wegennet.
  • Als alternatief voor intercity-treinen komen er A-bussen.
  • Als alternatief voor stoptreinen komen er N-bussen.

A-bussen:

 1. Over de A-wegen rijden A-bussen.
  • Deze stoppen alleen bij kruisingen van A-wegen. (In het klaverblad komt een busstation.)
  • De A1 rijdt heen en weer over de A1.
  • De A2 rijdt heen en weer over de A2.

N-bussen rijden over N-wegen:

 1. Voorbeeld van een N-bus:
  • De N-320 bus rijdt over de N-320.
  • Begin en eindpunt van de N-320 is klaverblad A2/A27.
  • N-bussen stoppen waar nodig:
   • bij speciale parkeerplaatsen of carpoolplaatsen.
   • bij NS-stations.
   • bij bedrijventerreinen.

Voorrang voor bussen:

 1. A-bussen en N-bussen hebben altijd voorrang.
 2. Tijdens files rijden deze bussen gewoon door over de vluchtstrook of over een speciale busbaan.
  N-wegen zijn autowegen in de spits:
  • Van 07.00 uur tot 09.30 uur
  • en van 16.00 uur tot 18.00 uur
  zijn N-wegen NIET toegankelijk voor langzaam rijdend verkeer zoals landbouw voertuigen

Busstations in klaverbladen:

 1. A-bussen ontmoeten elkaar in klaverbladen.
  • In ieder klaverblad komt een busstation.
  • Deze busstations zijn begin- en eindpunt van N-bussen.
  • In ieder klaverblad komt parkeergelegenheid.

Synchronisatie van bussen:

 1. A-bussen wachten op elkaar.
  • Op hetzelfde moment vertrekken van een klaverblad vier A-bussen in vier verschillende richtingen.
  • N-bussen vertrekken enkele minuten na de A-bussen.

Klaverblad N.V.

 1. Er komt een N.V. die de busstations op de klaverbladen beheert.
  • Deze busstations krijgen winkelruimte en horeca-ruimte zoals op NS-stations.
  • Bij voorkeur zijn de busstations overdekt.
  • Er is veel parkeerplaats, zodat mensen met hun auto naar het dichtstbijzijnde klaverblad kunnen rijden.

Busdienst BV of N.V.

 1. De overheid huurt buslijnen van diverse bedrijven.
  • In principe kan iedereen een busdienst beginnen.
  • De overheid maakt gebruik van de beste aanbieders.
  • Selectie vindt plaats op basis van betrouwbaarheid en prijs.

Prijsafspraken:

 1. Op een bepaalde lijn en op een bepaald tijdstip krijgt een bedrijf een vooraf overeengekomen vergoeding voor geleverde diensten.
  • Deze vergoeding kan varieren.
  • Voor nachtdiensten en weekenddiensten kan meer worden betaald.
  • In onveilige gebieden kan een toeslag worden betaald.

Volgens punt 4a is Openbaar Vervoer-Basis gratis voor OV-kaart houders tot 30.000 km. per jaar. Volgens punt 4b dient men bij te betalen voor Openbaar Vervoer-plus. Afspraken over extra diensten worden gemaakt tussen de afnemer (de reiziger of diens werkgever) en de aanbieder van de dienst.

Busdienst Plus:

 1. Naast de standaard buslijnen is er ruimte voor buslijnen met extra voorzieningen.
  • Deze buslijnen krijgen per passagier/kilometer dezelfde vergoeding als de gewone busdienst.
  • Passagiers of hun werkgevers betalen de extra voorzieningen zelf.
  • Extra voorzieningen kunnen zijn: gegarandeerde zitplaats, coupé, internet-aansluiting, stoppen bij de werkplek, etcetera.

Treinen blijven nodig:

 1. Het treinverkeer is niet gemakkelijk uit te breiden, busdiensten wel.
  • Het bestaande railnet dient optimaal benut te worden.
  • Treinverkeer is vooral interessant voor lange afstanden.
  • Hoge snelheidslijnen en verbindingen tussen Europese hoofdsteden dienen voorrang te krijgen.

Verkeer binnen de stad:

 1. Autoverkeer in de stad dient beperkt te worden.
  • Vrachtverkeer dient (zoveel mogelijk) elektrisch aangedreven te worden.
  • Persoonlijk vervoer dient elektrisch of door spierkracht aangedreven te worden. Te denken valt aan een overdekte ligfiets met elektrische hulpmotor.
 2. Openbaar Vervoer in de stad moet fijnmazig en zeer efficiënt worden.
  • Taxi’s moeten goedkoper worden, desnoods door subsidie.
  • Rond de steden dienen parkeergarages te komen.
  • Stadbewoners en –bezoekers laten hun auto in de parkeergarage en gaan verder met taxi of Openbaar Vervoer. Dit werkt alleen als het Openbaar Vervoer echt snel is en ook ‘s nachts en zondagochtend actief is.

Verkeer in buitengebieden:

 1. Mensen hebben een auto en parkeren op eigen erf. Met de auto gaan ze naar een klaverblad of naar een N-bus halte.
 2. Bij N-bus haltes komen taxi-voorzieningen.
  • In de bus geeft men de uitstaphalte op.
  • Hierbij kan men aangeven of men een taxi wil. Indien men een taxi wil, wordt dit automatisch doorgegeven aan het taxibedrijf.
  • Via GPS kan het taxibedrijf volgen waar de bus zich bevindt.
  • Bezoekers nemen een taxi naar hun eindbestemming.

Doel 2:

Het autoverkeer moet veiliger worden

Dit kan eenvoudig gerealiseerd worden met ICT.

Automatische snelheidsbegrenzing:

 1. Aan het begin van iedere weg / zone en om de 250 meter komt een baken (chip / streepjescode) in de weg.
 2. Dit baken geeft aan motorvoertuigen informatie over de maximum snelheid.
 3. Nieuwe auto’s krijgen een automatische snelheidsbegrenzer, die reageert op dit baken.
 4. In 2010 dienen alle auto’s te zijn uitgerust met zo’n snelheidsbegrenzer

Automatische afstandhouder:

 1. Nieuwe auto’s krijgen een sensor, die automatisch de afstand tot obstakels regelt.
 2. Hoe hoger de snelheid, hoe groter de minimale afstand.
 3. Bumperkleven wordt onmogelijk.
 4. In 2010 dienen alle auto’s te zijn uitgerust met zo’n automatische afstandhouder.

Doel 3:

De belasting van het milieu door de auto dient verminderd te worden:

Dit kan vrij eenvoudig gerealiseerd worden door:

 1. Het aantal autokilometers te verminderen.
  • Dit kan met beter openbaar vervoer.
 2. Auto’s zuiniger te laten rijden.
  • Dit kan door éénpersoons auto's te maken. In de spits zit er slechts één persoon in driekwart van de auto's.
 3. Als een snelweg een baanvak erbij krijgt, wordt deze aangelegd op 65% van de breedte:
  • Dit spaart geld en ruimte uit.
  • Het bevordert de aanschaf van smalle éénpersoons en tweepersoons auto’s.
  • Spaart energie.
  • Helpt het Kyoto-accoord na te leven.

Lichte wegen bovenop de bestaande snelwegen:

 1. Indien nodig kan bovenop de bestaande snelwegen een ultra-licht wegdek aangelegd worden.
  • Deze wegen zijn alleen toegankelijk voor lichte, smalle auto's.
  • Dit stimuleert de aanschaf van lichte, smalle auto's.

De twee-persoons wagen van Volkswagen:

plaatjes//eenpersoonsauto.jpg
 1. Volkswagen presenteerde een nieuwe auto slechts 1,25 meter breed.
  • Rijdt 100 km op 1 liter diesel.
  • Ruimte voor twee personen (bijvoorbeeld ouder met één kind).
  • Het woon-werk verkeer bestaat vooral uit auto's met één persoon.
  • Waar blijven de één-persoons auto's?

Doel 4:

Drukte op de weg verminderen

Drukte = Auto's / Wegdek:

Deze eenvoudige formule laat zien hoe de drukte op de wegen is te verminderen. Namelijk door het aantal auto's dat tegelijk gebruik maakt van de weg te verminderen en/of door de hoeveelheid wegdek te vergroten.

 1. Als meer mensen gebruik maken van het Openbaar Vervoer, dan vermindert het aantal auto's die deelnemen aan het verkeer.
 2. Meer wegdek vermindert de drukte ook.

Met bovenstaande maatregelen is dit doel al te bereiken:

 1. Iedereen een Openbaar Vervoer-jaarkaart en efficiënt en op maat gesneden Openbaar Vervoer. Daarmee neemt het gebruik van Openbaar Vervoer toe en het gebruik van de auto af.
 2. Er wordt meer asfalt aangelegd tegen minimale kosten.
  • 2a. Nieuwe wegen komen er vooral voor lichte en smalle auto's.
  • 2b. Dit wegdek kost minder in aanleg.
  • 2c. Er is veel minder onderhoud nodig.

Zeven-daagse werkweek:

Naast voornoemde maatregelen dienen we te kijken naar de zeven-daagse werkweek. Stel dat er twee standaard werkweken zijn:

 1. één van 24 uur (drie dagen)
 2. één van 32 uur (vier dagen)

Twee mensen vervullen samen een zeven-daagse werkweek:

 1. Ze delen dezelfde werkplek.
 2. Kantoren en machines worden beter benut.
 3. De spits wordt beter verdeeld over de week.
 4. Er wordt beter rekening gehouden met de religie van de mensen:
  • Moslims krijgen vrijdag vrij.
  • Joden krijgen zaterdag vrij.
  • Christenen krijgen zondag vrij.

Als de kantoren en machines beter benut worden, dalen de kosten voor de werkgever. Als dit voordeel teruggegeven wordt aan de werknemer, krijgt deze een hoger uurloon. Men gaat minder werken, maar het loon gaat niet al te veel achteruit.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers