Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

08  Jul  2012

Onbehoorlijk bestuur

Overheid is volstrekt willekeurig:

Volgens de regels van het ministerie van financien zijn mijn partner en ik over 2011 geen fiscale partners.

Als ik mijn bedrijf ophef en een bijstanduitkering aanvraag, zegt het ministerie van sociale zaken: U bent voordeurdeler.

Ieder ministerie maakt regels die voor dat ministerie toevallig goed uitkomen, de kamerleden zijn blijkbaar in permanente winterslaap en worden alleen even wakker om campagne te voeren wanneer hun baantje op het spel staat. En de burger wordt geconfronteerd met een onbetrouwbare overheid.

Religieuze discriminatie:

Op aandringen van de Christen Unie zijn deze nieuwe regels voor fiscaal partnerschap ingevoerd. Het CU als klein splinterpartijtje had even macht en heeft deze macht meteen misbruikt om hun religie via een wet dwingend op te leggen aan de niet-christelijke medemens. Ik herinner me nog een opmerking van Joop den Uyl over de christenen, die toen een storm van protest opwekte. Steeds wanneer christenen macht hebben, laten ze zien, dat ze niet te vertrouwen zijn. Dat is niet typisch christelijk. Bij joden en moslims zie je hetzelfde. Een totaal ontbreken van respect voor mensen die anders zijn, een mentaliteit van hogere mensen tegenover lagere mensen.

De overheid stelt, dat mensen verplicht zijn om hun samenlevingsvorm vorm te geven binnen wettelijke kaders. Dit strookt niet met het grondwettelijke recht op vrijheid van religie c.q. levensovertuiging. Voor mij en mijn partner is een woord een woord. Daar hebben wij geen ambtenaar of priester van een patriarchale religie voor nodig. Wij leven sinds 1988 samen en delen alles samen. Daar tegenover staan mensen die 'op huwelijkse voorwaarden' trouwen, die bij een conflict gewoon 'dag' zeggen en uit elkaar gaan. De overheid discrimineert op religieuze grondslag.

Achteruitgang van de Staten Generaal:

Ik heb in de afgelopen 35 jaar regelmatig geschreven aan tweede kamer leden en aan de tweede kamer. In de jaren '80 kreeg ik normale antwoorden, waaruit een zeker begrip van de situatie bleek. In de jaren '90 werden dat soort antwoorden zeldzaam. In deze eeuw heb ik in 2002 een behoorlijk antwoord gehad van Saskia Noorman-den Uyl. Twee keer heb ik van de SP antwoorden gehad waaruit ten minste begrip van de situatie bleek. Als ik al eens antwoord kreeg van CDA of VVD waren deze hilarisch, hadden zo in een scene van monty python gekund. Over de PVV en het niveau van de PVV-ers zullen we het maar niet hebben. Ik heb in ieder geval nooit antwoord van een PVV-er gehad.

Woekerpolisboeven:

Een ander sterk voorbeeld van het bedroevende niveau van de Staten Generaal is het niet aanpakken van de woekerpolisboeven. Deze problematiek is sinds 2006 voortdurend in het nieuws. De woekerpolisboeven liegen er op los, daarbij van harte gesteund door mini-ster de Jager. Ik heb de tweede kamer gevraagd om strafrechterlijke vervolging. Geen interesse. Ik heb een aanklacht ingediend op het politiebureau. Dat is toen doodgezwegen door het OM. Na een klacht bij de Nationale Ombudsman stelde het OM doodleuk dat er nooit procesverbaal was opgemaakt. Bij de correspondentie plaatste men het procesverbaalnummer als mijn kenmerk. Nadat ik eindelijk een afwijzing van mijn klacht kreeg van een juridisch medewerkster van het OM, niet eens van een officier van justitie, ben ik een artikel 12 procedure begonnen. Deze is nu in een beslissend stadium. Klik hier voor details

De woekerpolisboeven hebben miljarden van ons gestolen. Tien jaar geleden was Nederland een 'high trust society', inmiddels zijn we een 'low trust society' en we zijn hard opweg om een 'no trust society' of zelfs een 'failed state' te worden. De woekerpolisboeven hebben niet alleen geld maar ook het vertrouwen gestolen. Daarbij zijn ze geholpen door de leden der Staten Generaal. Tegenwoordig zien politici hun tijd in de politiek als een 'tour-of-duty', als tropenjaren, met aan het einde van de regenboog lucratieve commissariaten en andere luizenbaantjes, bij voorkeur bij woekerpolisboeven.

De consumenten-organisaties? De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben via stichting Verliespolis overeenkomsten gesloten met de woekerpolisboeven en ons geadviseerd hiermee akkoord te gaan. Dat heb ik eerst in goed vertrouwen gedaan, met de mogelijkheid om mijn vertrouwen op te zeggen. Toen het akkoord uitgewerkt was, stelde Delta Lloyd tegen mij: "Wij gaan uw inleg voor uw hypotheek 30 jaar afromen, zodat er aan het einde van die 30 jaar geen inleg meer overblijft. Daarna gaan wij bekijken, of we u een fooi teruggeven." Dat akkoord werd in januari 2011 nog verdedigd door Vereniging Eigen Huis in het verenigingsblad, als het best haalbare. Ik heb meteen mijn lidmaatschap opgezegd.

Criminele elite:

De woekerpolisboeven en de financiele instellingen die de crisis hebben veroorzaakt zijn grotendeels dezelfde criminelen. Mini-ster de Jager is grote vrienden met dit tuig van de richel. De leden der tweede kamer houden ze liever te vriend in de hoop op wat leuke luizenbaantjes na hun kamerlidmaatschap.

Europa zit in een diepe financiele crisis. Wilders, Rutte en De Jager geven de Grieken en de Italianen en de Spanjaarden de schuld. Maar wie is schuldig? De gewone griek? Die is net zo verraden door de politici als wij. Griekse politici hebben een smerige deal gesloten met criminelen van de financiele wereld. Daardoor mochten ze meedoen met de EU. De overige EU-politici wisten wat er speelde, maar deden net alsof ze niets wisten. Nu worden wij geacht de rekening te betalen, want de criminele financiele organisaties mogen niet failliet gaan. Dat mag niet, want zij zorgen voor luizenbaantjes van de politici na hun 'tour-of-duty'.

Kan de politiek mij uitleggen, waarom financiele instellingen zoals goldman sachs en hun directie nog niet vervolgd zijn? Waarom is er nog geen internationaal arrestatiebevel tegen alle directieleden en hogere managers van goldman sachs?

Beperken we ons tot Nederland. Wanneer een kleine wetsovertreder zoals Willem Holleeder een paar collega's afperst onder dreiging van fysiek geweld, verspilt het OM duizenden of zelfs meer dan tienduizend mensuren en schroomt men er niet voor om hun zaak te baseren op een kroongetuige, die gewoon een pathologische leugenaar is. Wanneer een grote criminele organisatie als Delta Lloyd een aanzienlijk deel van de nederlandse bevolking oplicht en vele mensen met inzet van juridisch en economisch geweld afperst en dwingt tot een onbehoorlijke schikking, dan is het OM niet bereid om daar zelfs maar een uur aan te besteden. Is dat omdat Delta Lloyd en soortgelijke bedrijven een aanzienlijk deel van de nederlandse elite in de raad van commissarissen hebben? Is het OM er alleen om kleine criminelen aan te pakken en om grote criminelen te beschermen? Is de BV Nederland een kartel van maffiose organisaties en is de minister-president de Capo-di-tutti-Capi? Die schijn wordt op deze wijze wel gewekt.

 

Anti-europees socialisme:

De SP is voor velen een alternatief. Vergeleken met de meeste partijen heeft de SP duidelijke voordelen. Er is veel minder sprake van corruptie, baantjesjagen en zelfverrijking. Helaas doet de SP mee aan het anti-EU-sentiment. De vakbonden zijn net zo achtergebleven. Waarom is er nog geen Europese Sociaal Democratische Beweging, een Europese Vakbond, etcetera?

Verenigde Staten van Europa:

Er is geen alternatief voor de EU. Nederland is een achtergebleven provincie van Europa. We moeten niet achteruit maar vooruit. We moeten kiezen:

  • Tegen de gevestigde orde;
  • Voor de United States of Europe
    • met een direct gekozen president
    • en een duidelijke grondwet zonder bevoordeling van (een bepaalde) religie en zonder verwijzing naar een god;
  • En voor een betrouwbare rechtstaat.

Balkenende heeft ons in een referendum gevraagd, of wij een Europese grondwet wilden. Deze Christenhond wilde in die grondwet een speciale plaats voor zijn woestijngodje. Daar hebben we luid en duidelijk 'NEEN' tegen gezegd. Toen zei Balkenende: Dan noemen we het anders, we weigeren een nieuw referendum en we zeggen namens jullie achterlijke nederlanders 'JA'. Balkenende gaf dus de soevereiniteit over Nederland op terwijl we 'NEEN' hadden gezegd. Dat is landverraad.

Ter verduidelijking:

Aangaande het gebruik van het woord 'Christenhond' in de vorige alinea. Er zijn gewone christenen en er zijn Christenhonden. Christenhonden zijn degenen die hun geloof boven andere geloven plaatsen en die zichzelf boven andere mensen plaatsen. Christenhonden kunnen zichzelf genezen door een bedevaart naar Auschwitz op blote voeten: drie stappen voorwaarts, twee achterwaarts, op blote knieën knielen en dan zeggen: 'Ik mag mezelf niet boven mijn medemensen plaatsen!' Zou goed zijn voor Balkenende en co.

Wij hebben geen 'NEEN' gezegd tegen een Verenigde Staten van Europa. We hebben 'NEEN' gezegd tegen een christelijke grondwet. En we hebben 'NEEN' gezegd over het corruptie-paradijs Brussel, tegen een ongecontroleerde soep van ambtenaren, lobby-isten en derde rangs politici. We hebben 'NEEN' gezegd tegen het verlies aan controle en zeggenschap.

Wat wij willen is meer controle en meer zeggenschap. Nationale regeringen, nationaliteiten, nationalisme zijn iets uit een ver verleden. De natie-staat is verleden tijd. De operette-figuren in de 'nationale hoofdsteden' willen daar niet aan. We moeten ze negeren en opzij zetten. En daarna strafrechterlijk vervolgen voor alles wat ze hebben aangericht.

Europese partijen en bonden:

We willen geen SP, VVD, CDA of D66. We willen een Europese Socialitische Partij, Europese Liberalen, Europese Sociaal Democraten. We willen dus een E-SP inplaats van de SP en E2012 inplaats van D66.

We willen geen FNV of CNV. We willen Europese Vakbewegingen.

We willen geen Consumentenbond. We willen een Europese Consumenten Bond.

We willen geen nederlandse bestuurders en politici. We hebben genoeg van de chaos, die nationalistische bestuurders en politici hebben aangericht. We willen Europeanen, die het bestaan van landsgrenzen en nationaliteiten glashard ontkennen.

En vooral willen we een Europese FBI met een heel groot budget. We willen een zeer uitgebreid strafrechterlijk onderzoek naar de financiele instellingen, naar woekerpolisboeven, naar Goldman Sachs. We willen dat de criminele financiele organisaties ontmanteld worden en de leiders achter de tralies gaan. En we willen in beslag name van al hun bezittingen.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers