Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

28  Feb  2012

Brief aan premier Rutte

Instorten van de bouwsector

Geachte heer Rutte

Wilt u dat dit jaar uw kabinet valt, uw politieke carriere eindigt, de Nederlandse economie dit jaar met 1% krimpt en daarna verder instort en dat u de geschiedenis ingaat als één van de meest mislukte premiers aller tijden? Of wilt u, dat dit jaar de ommekeer komt, dat de woningmarkt zich fors herstelt, dat de economie weer gaat groeien en dat het vertrouwen terugkeert?

Wilt u luisteren naar economen en bankiers, die de kredietcrisis niet zagen aankomen en die de eurocrisis niet voorkomen hebben? Als u op dat soort figuren wilt vertrouwen, moet u dat vooral doen. In 2006 werd ik al gewaarschuwd voor de kredietcrisis, notabene door een vrouw zonder economische opleiding. Ze had gewoon wat familie in de USA.

Als u een gezonde economie wilt, dient u de overheid fors te snoeien, met name dient u te snoeien in de adviseurs, consultants, adviesorganen en soortgelijke COMMUNISTISCHE figuren en organisaties. Neem een voorbeeld aan Thatcher: Handbag them!

U beloofde 'een regeeraccoord waarbij rechts Nederland de vingers zou aflikken'. Ik ben zelf een beetje sociaal-democraat. Maar wat ik tot nu toe van u gezien heb, noem ik communisme. Nog even en u passeert de SP links.

Nibud

Het Nibud is zo'n communistische instelling, dat bepaalt hoe mensen hun geld mogen besteden. In 2004 kocht ik een huis. Volgens de huidige normen van het Nibud zou ik dat huis niet kunnen kopen en geen NHG kunnen krijgen. In de afgelopen zeven jaar heb ik NOOIT een hypotheekbetaling gemist. Ik heb wel een krediet kunnen afsluiten, zodat ik bouwmaterialen kon kopen. Dankzij de communisten van het Nibud betaal ik nu ca. 7% rente op dat krediet inplaats van 4%. Maandelijks betaal ik ruim 100 euro rente en ik houd nog 200-500 euro per maand over voor bouwmaterialen. Wie is er nu gek? Volgens het Nibud heb ik 2,3 kinderen en MOET ik twee keer per jaar op vakantie. Meneer Rutte, geloof me, niemand in mijn buurt heeft 2,3 kinderen. Mocht iemand ze krijgen, wordt het ongetwijfeld wereldnieuws.

Vroeger zette men gewoon de tering naar de nering, als men maar behoorlijk kon wonen. Tegenwoordig mag dat niet meer. De communisten in de Nederlandse overheid hebben geregeld, hoe wij ons inkomen MOETEN besteden. Waarom betaalt u salaris aan deze communisten van mijn belastinggeld?

AFM

Enige jaren geleden verstrekte de Rabobank hypotheken op basis van veronderstelde toename van het inkomen. Zo kon een afgestudeerde tandarts een duur huis kopen, terwijl hij nauwelijks iets verdiende. Wat een belachelijk idee, stelden de communisten van de AFM. Wat weet de Rabobank, de meest solvabele bank van de wereld, nou van geldverdienen. En zij legden de Rabobank een forse boete op. Niet de ondernemingen bepalen hoe men geld verdient, dat wordt door de communisten van de AFM bepaald. Het moet volgens de AFM echt niet gekker worden: banken die zelf bepalen wat ze met hun geld doen.

De AFM heeft de plicht er op toe te zien, dat banken voldoende solvabel zijn. Dat hebben ze in de afgelopen jaren niet gedaan. Wat solvabele banken met hun geld doen, gaat hun niets aan. Als de Rabobank risico's wil nemen met hypotheken, moeten ze dat zelf weten. Zolang hun eigen vermogen maar ruim voldoende blijft.

Op de website van Vereniging Eigen Huis staat sinds 10 Jan 2012 het volgende:

Tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen van € 40.000,- kunnen nog steeds geen hogere hypotheek krijgen als zij een huis willen kopen. Het Nibud besloot begin november de normen voor deze doelgroep per 1 januari 2012 op te rekken. De banken zouden hun gedragscode hierop aanpassen. Nu blijkt dat de grote banken daar toch niet in meegaan.

Dat concludeert de Volkskrant dinsdag uit een rondgang. Volgens de krant zijn de banken bang voor boetes van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die stuurde vlak voor de kerst een brief naar alle hypotheekverstrekkers. Daarin stond dat de AFM de verruiming van de normen voor tweeverdieners niet verantwoord vindt vanwege de financiële risico’s voor deze mensen.

Wie denken deze communisten wel dat ze zijn? De woningmarkt zit volkomen vast en alle pogingen die u ondernomen heeft om de woningmarkt vlot te trekken worden gesaboteerd door ambtenaren.

Zijn de huizenprijzen te hoog?

Volgens Rabobank-bestuurder Piet van Schijndel in een interview met het Financieele Dagblad van afgelopen maandag liggen de huizenprijzen nog zo'n 10% te hoog. Volgens het ING zouden de huizenprijzen dit jaar nog 5% dalen. Kunt u dit soort mensen niet op een survival-tocht naar Spitsbergen sturen? Alleen de heenreis organiseren.

Het nieuwe bouwbesluit maakt huizen fors duurder. De bouwstoffen worden voor een groot deel bepaald door de olieprijs. De olieprijs is de afgelopen drie jaar fors gestegen, de huizenprijzen gedaald. Tussen 2008 en 2014 kunt u rekenen met een olieprijsstijging van 50% - 100%. De bouwkosten kunnen dan stijgen met 30-60%. Hoe komen deze alwijze bankiers, die de kredietcrisis niet zagen aankomen, dan tot een prijsdaling?

De Rabobank-bestuurder Piet van Schijndel beweert, dat de taxateurs hun werk de afgelopen jaren niet goed gedaan hebben en dat de Rabobank in een criminele samenzwering met de taxateurs en makelaars de huizen veel te duur verkocht heeft. Als u hem gelooft, vraag dan het OM om hem strafrechterlijk te vervolgen.

Deze bankiers hebben een communistische mentaliteit. Zij menen het beter te weten dan de markt. En wat zegt de markt? We zijn door de ergste crisis gegaan sinds de jaren 30, de woningmarkt ligt helemaal stil en de prijzen blijven redelijk op peil. Vrij vertaald: De huizenprijzen liggen te laag en kunnen niet naar beneden. Gaan ze wel naar beneden, dan betekent dat een volledig einde van de nieuwbouw. Dan wordt de helft van de bouwvakkers werkloos en krijgen we een achterstand van vele jaren. Verloren vakmanschap is niet snel weer op te bouwen. De nederlandse economie komt dan in vrije val. Mocht dat gebeuren, dan is dat het einde van uw carriere en uw kabinet.

Vergelijken we de huizenprijzen van Amsterdam met andere grote steden, dan is Amsterdam niet te duur. Vergelijken we Amsterdam met de rest van Nederland, dan zien we geleidelijke afname van de prijzen naarmate er minder mensen wonen. Het idee dat de huizenprijzen te hoog zijn is dus puur gebakken lucht, uitgestoten door pseudo-deskundigen met een communistische mentaliteit.

Zijn de hypotheeklasten te hoog?

Voordat ik mijn huis in 2004 kocht, huurde ik een woning in de vrije sector. Ik kwam volgens de regels niet in aanmerking voor een hypotheek. Vijf jaar lang betaalde ik anderhalf keer zo veel aan huur en energie als nadat ik mijn woning kocht. Mijn draagkracht was dus ruim anderhalf keer zo hoog als het Nibud in 2004 toe wilde laten. Inmiddels zijn de normen van het Nibud nog veel restrictiever.

Ik spreek veel mensen die geen woning MOGEN kopen, terwijl ze wel een huur betalen, die veel hoger ligt dan de hypotheeklast van een vergelijkbare koopwoning. Volgens het Nibud en de AFM zijn de Nederlanders randdebielen, die tegen zichzelf beschermd moeten worden. Volgens mij zijn deze organisaties communistisch en ik roep u op om het nederlandse volk te beschermen tegen deze organisaties.

En wat zegt de markt? We zijn door de ergste crisis gegaan sinds de jaren 30. Hoeveel mensen zijn door hun hypotheekschuld in de problemen gekomen? Gezien de ernst van de crisis relatief weinig mensen. En de mensen die in de problemen zitten, zitten vooral in de problemen omdat het Nibud en de AFM de hypotheekverstrekking volledig hebben afgeknepen. Daardoor is niemand in staat om te kopen, terwijl er wel grote vraag is. Om de woningmarkt te herstellen is een veel ruimere hypotheekverstrekking noodzakelijk. Daarbij kunt u denken aan de volgende maatregelen.

 1. De normen voor het verkrijgen van NHG worden fors verruimd. Mensen hoeven niet op vakantie en hebben geen 2,3 kinderen en een hond.

 2. Wanneer een huurder een huis wil kopen, wordt gekeken naar diens inkomen óf diens huurverleden. Als de huurder drie jaar zijn huur probleemloos heeft betaald, geldt het gemiddelde van die drie jaar als maat waarmee de hypotheek-draagkracht bepaald wordt. Betaalt iemand al drie jaar lang een huur van 1.000 euro, dan mag men aannemen, dat een hypotheeklast van 1.000 euro geen probleem is. Dus verkrijgt die persoon NHG op basis van zijn huurverleden.

  Deze maatregel is NOODZAKELIJK om ZZP-ers en mensen met een tijdelijk contract in staat te stellen een hypotheek te verkrijgen. Dankzij de ziektekosten wetgeving vermijden werkgevers het in dienst nemen van personeel boven de 40. 40-plussers worden door uw wetgeving gedwongen naar een bestaan als ZZP-er. Pas de hypotheekverstrekking hieraan aan.

  Uw kabinet heeft maatregelen getroffen, die met name huurders met een hoger inkomen zwaar treffen. Het is gewoon onbehoorlijk indien deze huurders niet in staat worden gesteld een hypotheek te verkrijgen.

 3. Geef de hypotheekverstrekkers de vrijheid om hypotheken op maat te verstrekken, eventueel ver boven de NHG-norm, op voorwaarde dat de hypotheekver-strekker voldoende solvabel is. De AFM heeft niet het recht om voor bedrijven te bepalen hoe zij hun bedrijf willen leiden. Ter illustratie:

  Als de Rabobank hoge hypotheken wil verstrekken aan mensen die net een courante universitaire opleiding hebben afgerond, moet dat kunnen.

  Als de Triodosbank hoge hypotheken wil verstrekken aan mensen die zelf hun eigen voedsel kweken, die vegetarisch leven, niet roken, niet drinken en niet op vakantie gaan, moet dat kunnen.

  Als een bank aan een bouwvakker een hoge hypotheek wil verstrekken voor een bouwval, in de veronderstelling dat deze bouwvakker de waarde van die woning fors vermeerdert met eigen arbeid, moet dat kunnen.

Hypotheekrente-aftrek

Het is tegenwoordig mode onder economen, adviseurs en bankiers om tegen de hypotheekrente-aftrek te zijn. Enige tijd geleden was het mode om alles te privatiseren. Met de energiebedrijven hebben we goed kunnen zien, wat voor chaos dat geeft. Onze betalingen voor energie worden meer uitgegeven aan marketing en reclame dan aan investeringen in energie-opwekking. Eén staatsbedrijf dat gas en elektriciteit levert en voor de netwerken zorgt, is veel efficienter. Een staatsbedrijf kan de energie inkopen bij private energie-opwekkers. Dan is er ook marktwerking.

Probleem met mode-grillen is dat het grillen zijn. De economen, adviseurs en bankiers doen alsof ze ergens verstand van hebben. Maar tijdens de kredietcrisis zijn ze voor hun praktijkexamen gezakt en vreselijk door het ijs gezakt.

De president van de Nederlandse Bank stelde op 2 november 2010, dat de hypotheekrente moet worden aangepakt. Iemand in die functie dient vooral één ding goed te kunnen: zijn bek houden! De potentiele huizenkopers zijn al veel te onzeker over de toekomst. Dergelijke uitspraken ondermijnen het vertrouwen en de economie. Dus: Koop een muilkorf en breng deze aan bij de president van de Nederlandse Bank. Of vervang hem door iemand, die de kunst van het bekhouden beter verstaat.

Doordat zoveel mensen en organisaties dingen roepen over de HRA zijn de huizenkopers onzeker geworden. Zolang u die onzekerheid niet wegneemt, blijft er een donkere wolk over de huizenmarkt hangen.

Mocht u zich genoodzaakt voelen om iets aan de hypotheekrente-aftrek te doen, kunt u denken aan deze twee opties:

 1. Beperk de HRA tot annuiteiten-hypotheken, van maximaal 110% van de aankoopwaarde van het huis, waarbij in 30 jaar 50% van de hoofdsom wordt afbetaald. Geleidelijk verminderen dan de kosten van de HRA. Aan het eind van de looptijd heeft men een restschuld van maximaal 55% van de aankoopwaarde van het huis 30 jaar geleden. Door de inflatie is de echte restschuld dan minder dan 25% van de waarde van het huis, bij goed onderhoud van het huis minder dan 10%.

 2. Verminder het aantal jaren HRA voor starters met één jaar per jaar. In 2013 kan een starter 29 jaar de rente aftrekken, in 2014 nog maar 28 jaar. Dan wordt de HRA geleidelijk afgebouwd, zonder nieuwe schokken voor de woningmarkt. Bijkomend voordeel: U stimuleert starters om dit jaar te kopen. Ieder jaar dat men wacht krijgt men een jaar minder HRA. Als u tegelijk de hypotheekverstrekking op gang helpt, geeft u daarmee een forse impuls aan de woningmarkt.

Impuls aan bouw en installatie:

U kunt overwegen om de BTW op zonnepanelen tijdelijk op 0% te stellen. Op dit moment kost elektriciteit uit zonnecellen voor de consument ongeveer even veel als elektriciteit via het net. Het is nog niet echt interessant voor huiseigenaren om te investeren in energie-opwekking. Door gedurende 2012 en 2013 de BTW op zonnepanelen op 0% te stellen, geeft u een sterke impuls aan de bouw en installatiemarkt, zonder dat het u geld kost. Door de kostendaling van zonnecellen en de stijging van de olieprijs zou de zonne-energie-sector het vanaf 2014 op eigen kracht verder moeten kunnen redden.

Snoeien met de kettingzaag

U heeft als motto: 'snoeien om te groeien'. Ik heb een vrij grote tuin met veel fruitbomen. Ik weet dus het één en ander van snoeien. Vijf jaar geleden kocht ik een 'balkon-kersenboom'. Deze werd in een paar jaar meer dan vier meter en nam teveel licht weg van andere fruitbomen. Die heb ik gesnoeid met een kettingzaag.

De communisten van het Nibud hebben er voor gezorgd, dat de NHG buiten bereik is van mensen die de lasten gemakkelijk kunnen dragen. Het Nibud is een door ziekte aangetaste boom, grotendeels verrot. Snoei het Nibud met de kettingzaag. Zaag al het dode en zieke hout weg of zaag het hele Nibud om. Scheelt de belastingbetaler een hoop geld. Organisaties als het Nibud dient u te zien als parasieten: ze zuigen de gezonde planten leeg en geven niets terug.

De AFM is zijn boekje ver te buiten gegaan en heeft de Nederlandse economie fors beschadigt met haar idiote optreden. De Rabobank een boete opleggen omdat zij toekomstige veelverdieners alvast een hoge hypotheek verstrekten? Tegen het overheidsbeleid in de banken oproepen om tweeverdieners geen hogere hypotheken te verstrekken? Dat maakt wel duidelijk, dat het AFM ziek is. En dat ze bij het AFM niet weten, wie de baas is in Nederland. Het zijn ambtenaren. Zij dienen de wet en het regeringsbeleid uit te voeren. Snoei ze met de kettingzaag en de botte bijl.

In het algemeen: Houdt grote schoonmaak onder adviesinstellingen, adviseurs, consultants. Geef ze opdracht aan te tonen, dat ze meer opleveren dan ze kosten. Blijft er twijfel, gewoon preventief ruimen. De overheid fors saneren. Het aantal ambtenaren fors terugdringen. En dan niet ambtenaren die voor de burger werken, zoals politie, brandweer, etcetera. Ruim ambtenaren op die adviezen geven en die regeltjes bedenken. Daar lopen er veel te veel van rond.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. |||p|2441|Klik hier voor meer informatie|*|

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/spiri_healing.gif

 

Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers