Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

28  Feb  2012

Brief aan premier Rutte

Instorten van de bouwsector

Geachte heer Rutte

Wilt u dat dit jaar uw kabinet valt, uw politieke carriere eindigt, de Nederlandse economie dit jaar met 1% krimpt en daarna verder instort en dat u de geschiedenis ingaat als één van de meest mislukte premiers aller tijden? Of wilt u, dat dit jaar de ommekeer komt, dat de woningmarkt zich fors herstelt, dat de economie weer gaat groeien en dat het vertrouwen terugkeert?

Wilt u luisteren naar economen en bankiers, die de kredietcrisis niet zagen aankomen en die de eurocrisis niet voorkomen hebben? Als u op dat soort figuren wilt vertrouwen, moet u dat vooral doen. In 2006 werd ik al gewaarschuwd voor de kredietcrisis, notabene door een vrouw zonder economische opleiding. Ze had gewoon wat familie in de USA.

Als u een gezonde economie wilt, dient u de overheid fors te snoeien, met name dient u te snoeien in de adviseurs, consultants, adviesorganen en soortgelijke COMMUNISTISCHE figuren en organisaties. Neem een voorbeeld aan Thatcher: Handbag them!

U beloofde 'een regeeraccoord waarbij rechts Nederland de vingers zou aflikken'. Ik ben zelf een beetje sociaal-democraat. Maar wat ik tot nu toe van u gezien heb, noem ik communisme. Nog even en u passeert de SP links.

Nibud

Het Nibud is zo'n communistische instelling, dat bepaalt hoe mensen hun geld mogen besteden. In 2004 kocht ik een huis. Volgens de huidige normen van het Nibud zou ik dat huis niet kunnen kopen en geen NHG kunnen krijgen. In de afgelopen zeven jaar heb ik NOOIT een hypotheekbetaling gemist. Ik heb wel een krediet kunnen afsluiten, zodat ik bouwmaterialen kon kopen. Dankzij de communisten van het Nibud betaal ik nu ca. 7% rente op dat krediet inplaats van 4%. Maandelijks betaal ik ruim 100 euro rente en ik houd nog 200-500 euro per maand over voor bouwmaterialen. Wie is er nu gek? Volgens het Nibud heb ik 2,3 kinderen en MOET ik twee keer per jaar op vakantie. Meneer Rutte, geloof me, niemand in mijn buurt heeft 2,3 kinderen. Mocht iemand ze krijgen, wordt het ongetwijfeld wereldnieuws.

Vroeger zette men gewoon de tering naar de nering, als men maar behoorlijk kon wonen. Tegenwoordig mag dat niet meer. De communisten in de Nederlandse overheid hebben geregeld, hoe wij ons inkomen MOETEN besteden. Waarom betaalt u salaris aan deze communisten van mijn belastinggeld?

AFM

Enige jaren geleden verstrekte de Rabobank hypotheken op basis van veronderstelde toename van het inkomen. Zo kon een afgestudeerde tandarts een duur huis kopen, terwijl hij nauwelijks iets verdiende. Wat een belachelijk idee, stelden de communisten van de AFM. Wat weet de Rabobank, de meest solvabele bank van de wereld, nou van geldverdienen. En zij legden de Rabobank een forse boete op. Niet de ondernemingen bepalen hoe men geld verdient, dat wordt door de communisten van de AFM bepaald. Het moet volgens de AFM echt niet gekker worden: banken die zelf bepalen wat ze met hun geld doen.

De AFM heeft de plicht er op toe te zien, dat banken voldoende solvabel zijn. Dat hebben ze in de afgelopen jaren niet gedaan. Wat solvabele banken met hun geld doen, gaat hun niets aan. Als de Rabobank risico's wil nemen met hypotheken, moeten ze dat zelf weten. Zolang hun eigen vermogen maar ruim voldoende blijft.

Op de website van Vereniging Eigen Huis staat sinds 10 Jan 2012 het volgende:

Tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen van € 40.000,- kunnen nog steeds geen hogere hypotheek krijgen als zij een huis willen kopen. Het Nibud besloot begin november de normen voor deze doelgroep per 1 januari 2012 op te rekken. De banken zouden hun gedragscode hierop aanpassen. Nu blijkt dat de grote banken daar toch niet in meegaan.

Dat concludeert de Volkskrant dinsdag uit een rondgang. Volgens de krant zijn de banken bang voor boetes van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die stuurde vlak voor de kerst een brief naar alle hypotheekverstrekkers. Daarin stond dat de AFM de verruiming van de normen voor tweeverdieners niet verantwoord vindt vanwege de financiële risico’s voor deze mensen.

Wie denken deze communisten wel dat ze zijn? De woningmarkt zit volkomen vast en alle pogingen die u ondernomen heeft om de woningmarkt vlot te trekken worden gesaboteerd door ambtenaren.

Zijn de huizenprijzen te hoog?

Volgens Rabobank-bestuurder Piet van Schijndel in een interview met het Financieele Dagblad van afgelopen maandag liggen de huizenprijzen nog zo'n 10% te hoog. Volgens het ING zouden de huizenprijzen dit jaar nog 5% dalen. Kunt u dit soort mensen niet op een survival-tocht naar Spitsbergen sturen? Alleen de heenreis organiseren.

Het nieuwe bouwbesluit maakt huizen fors duurder. De bouwstoffen worden voor een groot deel bepaald door de olieprijs. De olieprijs is de afgelopen drie jaar fors gestegen, de huizenprijzen gedaald. Tussen 2008 en 2014 kunt u rekenen met een olieprijsstijging van 50% - 100%. De bouwkosten kunnen dan stijgen met 30-60%. Hoe komen deze alwijze bankiers, die de kredietcrisis niet zagen aankomen, dan tot een prijsdaling?

De Rabobank-bestuurder Piet van Schijndel beweert, dat de taxateurs hun werk de afgelopen jaren niet goed gedaan hebben en dat de Rabobank in een criminele samenzwering met de taxateurs en makelaars de huizen veel te duur verkocht heeft. Als u hem gelooft, vraag dan het OM om hem strafrechterlijk te vervolgen.

Deze bankiers hebben een communistische mentaliteit. Zij menen het beter te weten dan de markt. En wat zegt de markt? We zijn door de ergste crisis gegaan sinds de jaren 30, de woningmarkt ligt helemaal stil en de prijzen blijven redelijk op peil. Vrij vertaald: De huizenprijzen liggen te laag en kunnen niet naar beneden. Gaan ze wel naar beneden, dan betekent dat een volledig einde van de nieuwbouw. Dan wordt de helft van de bouwvakkers werkloos en krijgen we een achterstand van vele jaren. Verloren vakmanschap is niet snel weer op te bouwen. De nederlandse economie komt dan in vrije val. Mocht dat gebeuren, dan is dat het einde van uw carriere en uw kabinet.

Vergelijken we de huizenprijzen van Amsterdam met andere grote steden, dan is Amsterdam niet te duur. Vergelijken we Amsterdam met de rest van Nederland, dan zien we geleidelijke afname van de prijzen naarmate er minder mensen wonen. Het idee dat de huizenprijzen te hoog zijn is dus puur gebakken lucht, uitgestoten door pseudo-deskundigen met een communistische mentaliteit.

Zijn de hypotheeklasten te hoog?

Voordat ik mijn huis in 2004 kocht, huurde ik een woning in de vrije sector. Ik kwam volgens de regels niet in aanmerking voor een hypotheek. Vijf jaar lang betaalde ik anderhalf keer zo veel aan huur en energie als nadat ik mijn woning kocht. Mijn draagkracht was dus ruim anderhalf keer zo hoog als het Nibud in 2004 toe wilde laten. Inmiddels zijn de normen van het Nibud nog veel restrictiever.

Ik spreek veel mensen die geen woning MOGEN kopen, terwijl ze wel een huur betalen, die veel hoger ligt dan de hypotheeklast van een vergelijkbare koopwoning. Volgens het Nibud en de AFM zijn de Nederlanders randdebielen, die tegen zichzelf beschermd moeten worden. Volgens mij zijn deze organisaties communistisch en ik roep u op om het nederlandse volk te beschermen tegen deze organisaties.

En wat zegt de markt? We zijn door de ergste crisis gegaan sinds de jaren 30. Hoeveel mensen zijn door hun hypotheekschuld in de problemen gekomen? Gezien de ernst van de crisis relatief weinig mensen. En de mensen die in de problemen zitten, zitten vooral in de problemen omdat het Nibud en de AFM de hypotheekverstrekking volledig hebben afgeknepen. Daardoor is niemand in staat om te kopen, terwijl er wel grote vraag is. Om de woningmarkt te herstellen is een veel ruimere hypotheekverstrekking noodzakelijk. Daarbij kunt u denken aan de volgende maatregelen.

 1. De normen voor het verkrijgen van NHG worden fors verruimd. Mensen hoeven niet op vakantie en hebben geen 2,3 kinderen en een hond.

 2. Wanneer een huurder een huis wil kopen, wordt gekeken naar diens inkomen óf diens huurverleden. Als de huurder drie jaar zijn huur probleemloos heeft betaald, geldt het gemiddelde van die drie jaar als maat waarmee de hypotheek-draagkracht bepaald wordt. Betaalt iemand al drie jaar lang een huur van 1.000 euro, dan mag men aannemen, dat een hypotheeklast van 1.000 euro geen probleem is. Dus verkrijgt die persoon NHG op basis van zijn huurverleden.

  Deze maatregel is NOODZAKELIJK om ZZP-ers en mensen met een tijdelijk contract in staat te stellen een hypotheek te verkrijgen. Dankzij de ziektekosten wetgeving vermijden werkgevers het in dienst nemen van personeel boven de 40. 40-plussers worden door uw wetgeving gedwongen naar een bestaan als ZZP-er. Pas de hypotheekverstrekking hieraan aan.

  Uw kabinet heeft maatregelen getroffen, die met name huurders met een hoger inkomen zwaar treffen. Het is gewoon onbehoorlijk indien deze huurders niet in staat worden gesteld een hypotheek te verkrijgen.

 3. Geef de hypotheekverstrekkers de vrijheid om hypotheken op maat te verstrekken, eventueel ver boven de NHG-norm, op voorwaarde dat de hypotheekver-strekker voldoende solvabel is. De AFM heeft niet het recht om voor bedrijven te bepalen hoe zij hun bedrijf willen leiden. Ter illustratie:

  Als de Rabobank hoge hypotheken wil verstrekken aan mensen die net een courante universitaire opleiding hebben afgerond, moet dat kunnen.

  Als de Triodosbank hoge hypotheken wil verstrekken aan mensen die zelf hun eigen voedsel kweken, die vegetarisch leven, niet roken, niet drinken en niet op vakantie gaan, moet dat kunnen.

  Als een bank aan een bouwvakker een hoge hypotheek wil verstrekken voor een bouwval, in de veronderstelling dat deze bouwvakker de waarde van die woning fors vermeerdert met eigen arbeid, moet dat kunnen.

Hypotheekrente-aftrek

Het is tegenwoordig mode onder economen, adviseurs en bankiers om tegen de hypotheekrente-aftrek te zijn. Enige tijd geleden was het mode om alles te privatiseren. Met de energiebedrijven hebben we goed kunnen zien, wat voor chaos dat geeft. Onze betalingen voor energie worden meer uitgegeven aan marketing en reclame dan aan investeringen in energie-opwekking. Eén staatsbedrijf dat gas en elektriciteit levert en voor de netwerken zorgt, is veel efficienter. Een staatsbedrijf kan de energie inkopen bij private energie-opwekkers. Dan is er ook marktwerking.

Probleem met mode-grillen is dat het grillen zijn. De economen, adviseurs en bankiers doen alsof ze ergens verstand van hebben. Maar tijdens de kredietcrisis zijn ze voor hun praktijkexamen gezakt en vreselijk door het ijs gezakt.

De president van de Nederlandse Bank stelde op 2 november 2010, dat de hypotheekrente moet worden aangepakt. Iemand in die functie dient vooral één ding goed te kunnen: zijn bek houden! De potentiele huizenkopers zijn al veel te onzeker over de toekomst. Dergelijke uitspraken ondermijnen het vertrouwen en de economie. Dus: Koop een muilkorf en breng deze aan bij de president van de Nederlandse Bank. Of vervang hem door iemand, die de kunst van het bekhouden beter verstaat.

Doordat zoveel mensen en organisaties dingen roepen over de HRA zijn de huizenkopers onzeker geworden. Zolang u die onzekerheid niet wegneemt, blijft er een donkere wolk over de huizenmarkt hangen.

Mocht u zich genoodzaakt voelen om iets aan de hypotheekrente-aftrek te doen, kunt u denken aan deze twee opties:

 1. Beperk de HRA tot annuiteiten-hypotheken, van maximaal 110% van de aankoopwaarde van het huis, waarbij in 30 jaar 50% van de hoofdsom wordt afbetaald. Geleidelijk verminderen dan de kosten van de HRA. Aan het eind van de looptijd heeft men een restschuld van maximaal 55% van de aankoopwaarde van het huis 30 jaar geleden. Door de inflatie is de echte restschuld dan minder dan 25% van de waarde van het huis, bij goed onderhoud van het huis minder dan 10%.

 2. Verminder het aantal jaren HRA voor starters met één jaar per jaar. In 2013 kan een starter 29 jaar de rente aftrekken, in 2014 nog maar 28 jaar. Dan wordt de HRA geleidelijk afgebouwd, zonder nieuwe schokken voor de woningmarkt. Bijkomend voordeel: U stimuleert starters om dit jaar te kopen. Ieder jaar dat men wacht krijgt men een jaar minder HRA. Als u tegelijk de hypotheekverstrekking op gang helpt, geeft u daarmee een forse impuls aan de woningmarkt.

Impuls aan bouw en installatie:

U kunt overwegen om de BTW op zonnepanelen tijdelijk op 0% te stellen. Op dit moment kost elektriciteit uit zonnecellen voor de consument ongeveer even veel als elektriciteit via het net. Het is nog niet echt interessant voor huiseigenaren om te investeren in energie-opwekking. Door gedurende 2012 en 2013 de BTW op zonnepanelen op 0% te stellen, geeft u een sterke impuls aan de bouw en installatiemarkt, zonder dat het u geld kost. Door de kostendaling van zonnecellen en de stijging van de olieprijs zou de zonne-energie-sector het vanaf 2014 op eigen kracht verder moeten kunnen redden.

Snoeien met de kettingzaag

U heeft als motto: 'snoeien om te groeien'. Ik heb een vrij grote tuin met veel fruitbomen. Ik weet dus het één en ander van snoeien. Vijf jaar geleden kocht ik een 'balkon-kersenboom'. Deze werd in een paar jaar meer dan vier meter en nam teveel licht weg van andere fruitbomen. Die heb ik gesnoeid met een kettingzaag.

De communisten van het Nibud hebben er voor gezorgd, dat de NHG buiten bereik is van mensen die de lasten gemakkelijk kunnen dragen. Het Nibud is een door ziekte aangetaste boom, grotendeels verrot. Snoei het Nibud met de kettingzaag. Zaag al het dode en zieke hout weg of zaag het hele Nibud om. Scheelt de belastingbetaler een hoop geld. Organisaties als het Nibud dient u te zien als parasieten: ze zuigen de gezonde planten leeg en geven niets terug.

De AFM is zijn boekje ver te buiten gegaan en heeft de Nederlandse economie fors beschadigt met haar idiote optreden. De Rabobank een boete opleggen omdat zij toekomstige veelverdieners alvast een hoge hypotheek verstrekten? Tegen het overheidsbeleid in de banken oproepen om tweeverdieners geen hogere hypotheken te verstrekken? Dat maakt wel duidelijk, dat het AFM ziek is. En dat ze bij het AFM niet weten, wie de baas is in Nederland. Het zijn ambtenaren. Zij dienen de wet en het regeringsbeleid uit te voeren. Snoei ze met de kettingzaag en de botte bijl.

In het algemeen: Houdt grote schoonmaak onder adviesinstellingen, adviseurs, consultants. Geef ze opdracht aan te tonen, dat ze meer opleveren dan ze kosten. Blijft er twijfel, gewoon preventief ruimen. De overheid fors saneren. Het aantal ambtenaren fors terugdringen. En dan niet ambtenaren die voor de burger werken, zoals politie, brandweer, etcetera. Ruim ambtenaren op die adviezen geven en die regeltjes bedenken. Daar lopen er veel te veel van rond.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers