Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

19  Jul  2013

Stop de windmolen waanzin

Overheid geeft subsidie voor genocide

Open brief aan de tweede kamer:

Geachte leden der Tweede Kamer der Staten Generaal

Ik vraag mij af of 'de haagse politiek'

 • onwetend
 • stapelgek
 • crimineel

is.

Voorlopig houd ik het op onwetend, slecht voorgelicht. Dat euvel hef ik met deze email op. Na ontvangst van deze email kunt u niet meer zeggen: 'We hebben het niet geweten.'

Energieakkoord

Onlangs is er een energieakkoord gesloten. Volgens dit akkoord komen er duizenden windmolens op land en op zee bij. Ik neem aan dat tot zoiets onzinnigs is besloten uit onwetendheid. Laat ik u even voorlichten.

Meervoudige genocide: Vleermuizen sterven uit.

Windmolens op het land zouden goed zijn voor het milieu. In werkelijkheid zijn het moordmachines die groepen van zoogdiersoorten uitroeien. Het is dus weloverwogen meervoudige genocide.

De longen van vleermuizen zijn uiterst gevoelig voor luchtdruk verschillen. Grote windmolens veroorzaken enorme luchtdrukverschillen, waardoor de longen van de vleermuizen uit elkaar spatten. Stelt u zich dat eens voor: dat uw longen uit elkaar spatten en dat u daarna verstikt. Vleermuizen zijn essentieel voor een gezond eco-systeem. Worden de vleermuizen in een gebied vermoord, komen er meer insecten-plagen, moeten de boeren veel meer spuiten.

Vleermuizen krijgen meestal maar één jong per jaar. Windmolens vermoorden veel meer vleermuizen dan vervangen kunnen worden door voortplanting. Windmolens zijn dus instrumenten, waarmee genocide wordt gepleegd tegen een groep van zoogdiersoorten.

Moeten we toestaan dat de overheid subsidie geeft voor genocide ???

Windmolens groen??? Het zijn gitzwarte moordmachines.

Zie artikelen:

German Wind Farms Can Kill Bats from Near and Far, Research Suggests

How Do Wind Turbines Kill Birds?

Ik heb GreenPeace en GroenLinks op de hoogte gesteld van deze feiten. Zij zijn toch nog steeds warm voorstander van windmolens op het land. Misschien kan GroenLinks zijn naam veranderen in BruinRechts. BlackWar lijkt me wel een toepasselijke naam voor GreenPeace.

Marteling, misdaden tegen de menselijkheid:

Wanneer men een politieke gevangene 24 uur per dag en wekenlang blootstelt aan zware geluidsgolven van 1-3 hz. spreekt men van marteling en ernstige misdaden tegen de menselijkheid.

Met jullie randstedelijke arrogantie willen jullie de bevolking van NO-nederland 24 uur per dag, 365 dagen per jaar 30 jaar lang onderwerpen aan deze marteling.

Volgens uw energieakkoord zouden er gigantische windmolens in Noord-oost Nederland komen, bijvoorbeeld bij de N33. Piekhoogte bijna 200 meter. Hoger dan de euromast.

Zulke enorme windmolens veroorzaken enorme luchtdrukverschillen in huizen in de windschaduw van de windmolens. Deze laagfrequente geluidsgolven zijn onhoorbaar maar veroorzaken wel voortdurend bloeddrukverschillen. Op langere termijn worden mensen (en dieren) daar doodziek van.

Zie: wind turbine syndrome

Windmolen ziekte wordt afgedaan als iets dat zich verspreid heeft door communicatie door tegenstanders van windmolens. Feit is, dat er geen behoorlijk onderzoek naar is gedaan. En dat de windmolens steeds groter worden en de impact steeds groter wordt.

De hypofyse en hypothalamus proberen met hormonen de bloeddruk op peil te houden. Wordt de bloeddruk met laag frequente (1-3 Hz) luchtdrukgolven voortdurend ontregeld, dan slaan de hypofyse en hypothalamus op hol. Dat geeft ernstige psychische en fysiologische problemen.

Voortdurende sterke bloeddrukschommelingen veroorzaken eerst vage klachten van verschillende aard. Daarna ontwikkelt men een ziekte. Uiteindelijk breekt het lichaam op de zwakste schakel. Bij verschillende mensen is die zwakste schakel op verschillende punten. Mensen worden dus ziek en gaan dood aan uiteenlopende symptomen. Maar de basisoorzaak is steeds dezelfde: voortdurende bloeddrukverschillen, veroorzaakt door luchtdruk verschillen veroorzaakt door windmolens.

Schadelijke effecten op 5 kilometer afstand

Volgens het artikel Wind Turbine Syndrome What's It All About?

"What has been demonstrated by those working in the field is that changes do occur in people living even 5km (3 miles) from turbines. A sleep disturbance general physical and mental well-being study by Dr Michael Nissenbaum showed effects on sleep and mood that were present decreasing in proportion to the distance from the wind turbines. It was thought 5km would be a control distance - but it proved to still show changes. "

Een cirkel met een straal van 5 km heeft een oppervlakte van 78,5 vierkante kilometer of 7850 ha. Wilt u rondom een windmolen alle bewoners op 7850 ha uitkopen en dat land leeg laten? Of wilt u subsidie verstrekken om de bewoners in zo'n zone op te zadelen met gezondheidsklachten ???

Politionele acties en neo-kolonialisme

Mijn vrouw en ik zijn naar het uiterste noord-oosten van Nederland verhuisd voor de schone lucht en de rust. In onze directe omgeving zijn de plannen voor windmolens afgewezen, daar komt u dus goed mee weg.

Het noord-oosten van Nederland is de laatste plaats in Nederland waar mensen met CARA nog enigszins kunnen leven. U schijnt nu van mening te zijn, dat deze rust dringend en grondig verstoord moet worden.

Stel dat een bewoner een kabel om een windmolen legt en deze met een tractor of truck omtrekt, gewoon omdat zijn vrouw stapelgek wordt van die windmolen, wat besluiten jullie dan in Den Haag?

Stel dat NO-Nederland in opstand komt tegen het randstedelijke kolonialisme. Sturen jullie dan het leger om ons witte negertjes in Groningen en Drente mores te leren? Komen er dan 'politionele acties' zoals tegen Indonesie?

En wat doen jullie als er een Grune Armee Faction wordt opgericht? Andreas Baader en Gudrun Enslin in de polder. Leuk voor een drama-serie. Niet verstandig om dat in werkelijkheid te creeren.

Nederland is geen land maar een stadstaat

Jullie grootste fout is dat jullie Nederland zien als een land. Beter is het om Nederland te vergelijken met New York City of Los Angeles. Nederland is een stadstaat, de randstad is de binnenstad, de omliggende provincies zijn de buitenwijken.

Met de energie-ambities van 2020 probeert Nederland zich te meten met landen als Duitsland, Frankrijk en Polen. Dat is niet realistisch. In New York City boort men niet naar schaliegas en men bouwt er ook geen windmolens groter dan de euromast. Van een stadstaat moet men niet verwachten, dat het alle energie opwekt. Vaak is het beter om de energie te importeren.

Als jullie subsidie willen geven voor groene energie, kunnen jullie ook import van zonnestroom uit Noord-afrika subsidieren. Versterk je daar de economie, verbeter je de samenwerking tussen de EU en Noord-Afrika en ben je echt groen bezig.

Jullie smijten geld weg. Ga eens bezuinigen.

Volgens het energieakkoord komen er nieuwe windmolenparken op zee. Van ons belastinggeld. En ondertussen hangen er miljarden aan bezuinigingen boven ons hoofd. Vindt u het dan vreemd als mensen gaan denken dat jullie in Den Haag stapelgek zijn ???

Windmolens op zee zijn veel te duur. Het subsidieren van windmolenparken op zee levert nauwelijks nieuwe technologische kennis op. Het is geen water naar de zee dragen, maar belastinggeld in zee storten. De windmolen-maffia is daar heel blij mee. Als belastingbetaler ben ik woedend.

Om windmolens op zee rendabel te maken is er een schip nodig, waarmee men bij ruw weer onderhoud kan verrichten aan windmolens. Subsidie voor de ontwikkeling van zo'n schip levert veel nieuwe technologische kennis op en kan de scheepsbouw een nieuwe impuls geven. Het is dus veel effectiever om ontwikkelingssubsidie te geven voor zo'n schip. De regio Rotterdam en de TU Delft zullen er blij mee zijn.

Stop de windmolen waanzin

Ik roep u op om rigoreus een streep te halen door de subsidies voor windmolens. Grote windmolens op het land zijn misdadig, een misdaad tegen de menselijkheid en een enorme misdaad tegen de vleermuizen. Windmolens op zee is weggooien van belastinggeld. In een tijd van grote bezuinigingen is dat gewoon landverraad.

Betere alternatieven

Het is niet zo dat windmolens nodig zijn voor een groen milieu. Op land verpesten ze het milieu. Op zee misschien ook. In ieder geval zijn ze te duur.

En er zijn veel betere alternatieven, die geen of minder subsidie vragen. Ik noem een voorbeeld.

Kleine biomassa / kolen centrales

Stelt u zich een kleine stoomturbine voor, die gestookt wordt op agrarisch afval. Als het afval op is, wordt gestookt met steenkool of bruinkool.

Zo'n centrale staat niet in de eemshaven of op de tweede maasvlakte, maar bijvoorbeeld in het Westland. En het gaat om tientallen of honderden kleine centrales. Een centrale moet kunnen worden bediend door een boerenfamilie.

Deze centrales leveren warmte, CO2 en elektriciteit aan de kassen en verstoken afval van de kassen. En ze leveren elektriciteit aan het net. Pas als het agrarisch afval op is verstookt men kolen of gas.

Overal waar veel kassen staan worden dergelijke kleine centrales gebouwd. Dit geeft een robuuste energievoorziening, die ongevoelig is voor terroristische aanslagen en waarmee geen grote ongelukken kunnen gebeuren.

Combinatie met zonne-energie

Naarmate meer zonnepanelen worden geinstalleerd wordt het verschil tussen zomerse en winters elektriciteits opwekking groter. Grote centrales kunnen hier slecht mee overweg. Een netwerk van kleine biomassa centrales zijn veel flexibeler. Rond 21 juni legt men gewoon een aantal van deze centrales stil. Als het geinstalleerde vermogen aan zonne-panelen groter wordt, wordt de periode waarop deze centrales stil liggen groter. Totdat ze bijvoorbeeld alleen tussen september en april gebruikt worden.

In de zomermaanden hebben de kassen geen behoefte aan warmte, in de wintermaanden wel. De combinatie met zonnepanelen is dus zeer gunstig.

Om het systeem te optimaliseren zouden in de kassen 's winters extra CO2 van de centrales kunnen opslaan in tanks, die ze zomers kunnen gebruiken om de CO2 in de kassen te verhogen.

Luister eens naar onafhankelijke deskundigen

In iets andere woorden heb ik dit voorstel al in 2009 gelanceerd. Zie: Groene revolutie

Er wordt veel te veel geluisterd naar energiebedrijven en milieu-idioten. De energiebedrijven willen alleen maar subsidie om geld te verdienen. De milieu-idioten weten gewoon niet waar ze het over hebben en willen niet toegeven dat ze op de verkeerde weg zitten. GroenLinks en GreenPeace marcheren gewoon door met hun windmolen-waanzin, terwijl ik ze meermalen uitdrukkelijk op de hoogte heb gesteld van de inktzwarte consequenties van hun waanzin. Zie ondermeer GreenPeace loopt met molentjes

Kort samengevat:

 • Geen (grote) windmolens meer op het land, want deze zijn schadelijk voor het milieu, schadelijk voor mens en dier en zijn pure geldverspilling.
 • Geen subsidie meer voor windmolens op zee, dat is gewoon belastinggeld in zee werpen. Geef liever subsidie voor de ontwikkeling van een schip waarmee onderhoud aan windmolens op zee goedkoper wordt.
 • Stimuleer de bouw van kleine biomassa centrales in gebieden met veel kassen, die operationeel te houden zijn door een boerenfamilie.
 • Mocht u van mening zijn dat we geld teveel hebben en dat het niet erg is om belastinggeld over de balk te smijten, subsidieer dan zonne-stroom uit Noord-Afrika. Dat is aanzienlijk beter dan geld in zee werpen. Of importeer zonne-stroom uit Spanje, Portugal en Griekenland. Veel beter voor de europese economie dan windmolens.

U bent niet langer onwetend

Na ontvangst van deze email kunt u niet langer stellen, dat uw beleid voortkwam uit onwetendheid. Gaat u door met de windmolen-waanzin, dan is dat een bewuste keuze waarmee u kleur bekent. Kiest u ervoor om door te gaan met genocide tegen vleermuizen en marteling van bewoners op het platte land, dan wordt u daarop afgerekend.

Hoogachtend, Andreas

 

Email van 7-10-2013 aan de tweede kamer leden

L.s.,

Mini-ster Mansveld stelt in Trouw, dat zij en Kamp proberen het energie-akkoord te redden. Hebben ze niets beters te doen?

19 juli schreef ik u een email 'Stop de windmolen waanzin'.

Alleen de VVD heeft gereageerd en stelde, dat zij ook tegen windmolens zijn, maar gedwongen worden door de PvdA.

Windmolens in strijd met flora en fauna wet:

Volgens artikel 9 van de Flora en Fauna wet is het verboden beschermde dieren opzettelijk te doden. Grote windmolens veroorzaken grote luchtdrukverschillen. De longen van vleermuizen zijn bijzonder gevoelig voor deze luchtdrukverschillen. Op grote afstand veroorzaken windmolens inwendige bloedingen en longschade, waardoor de vleermuizen doodbloeden of stikken. Zie: German Wind Farms Can Kill Bats from Near and Far, Research Suggests

Het plaatsen van windmolens op het land komt feitelijk neer op het op grote schaal doden of zelfs volledig uitroeien van vleermuizen. Dat is een ernstige schending van artikel 9 van de Flora en Fauna wet. Op grond hiervan verzoek ik u onmiddelijk te besluiten tot een algeheel verbod op het plaatsen van windmolens (op het land). Tevens verzoek ik u te overwegen bestaande windmolens op het land te slopen.

Sluiten kolencentrales is waanzin en strijdig met EU-recht

De EU heeft regels tegen kartelvorming. Het sluiten van oude kolencentrales is strijdig met het anti-kartel recht.

Bovendien is het waanzin. Zie hieronder.

 • Optie 1. Elektriciteit opwekken met aardgas.
 • Optie 2. Elektriciteit opwekken met kolen en stadsbussen laten rijden op aardgas.
 • Optie 2 is minder vervuilend en beter voor Cara-patienten.

Je kunt gas maar een keer verstoken. Jullie willen kolencentrales sluiten en naar schaliegas boren. Zijn jullie stapel krankzinnig of zo ???

 • Optie 1. Auto's laten rijden op olie.
 • Optie 2. Auto's laten rijden op elektriciteit van kolencentrales.
 • Optie 2 is minder vervuilend.

Je kunt olie maar een keer verstoken. Jullie willen kolencentrales sluiten en auto's laten rijden op olie uit teerzanden. Dat noemen jullie 'milieu-beleid' ???

Windmolens op het Binnenhof

Als jullie graag windenergie willen opwekken, kan dat op het Binnenhof. Laat ieder kamerlid een molentje op het hoofd binden. Jullie stoten zoveel gebakken lucht uit, dat het vermogen aan windenergie meteen verdubbelt. Bovendien denk ik, dat een molentje op het hoofd van Samsom heel goed staat. Ik noem Samsom met name, omdat de VVD al heeft laten weten, dat zij tegen de windmolenwaanzin is, maar gedwongen wordt door de PvdA.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers