Email aan de tweede kamer: Optreden tegen RABO

 

 

07  Okt  2013

Energie-akkoord in de prullenbak

07-10-2013

Open email aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Geachte kamerleden

Mini-ster Mansveld stelt in Trouw, dat zij en Kamp proberen het energie-akkoord te redden. Hebben ze niets beters te doen?

19 juli schreef ik u een email 'Stop de windmolen waanzin'. Indien u deze niet meer heeft kunt u die teruglezen op www.GroenePolitiek.info

Alleen de VVD heeft gereageerd en stelde, dat zij ook tegen windmolens zijn, maar gedwongen worden door de PvdA.

Windmolens in strijd met flora en fauna wet:

Volgens artikel 9 van de Flora en Fauna wet is het verboden beschermde dieren opzettelijk te doden. Grote windmolens veroorzaken grote luchtdrukverschillen. De longen van vleermuizen zijn bijzonder gevoelig voor deze luchtdrukverschillen. Op grote afstand veroorzaken windmolens inwendige bloedingen en longschade, waardoor de vleermuizen doodbloeden of stikken. Zie: German Wind Farms Can Kill Bats from Near and Far, Research Suggests

Het plaatsen van windmolens op het land komt feitelijk neer op het op grote schaal doden of zelfs volledig uitroeien van vleermuizen. Dat is een ernstige schending van artikel 9 van de Flora en Fauna wet. Op grond hiervan verzoek ik u onmiddelijk te besluiten tot een algeheel verbod op het plaatsen van windmolens (op het land). Tevens verzoek ik u te overwegen bestaande windmolens op het land te slopen.

Sluiten kolencentrales is waanzin en strijdig met EU-recht

De EU heeft regels tegen kartelvorming. Het sluiten van oude kolencentrales is strijdig met het anti-kartel recht. Bovendien is het waanzin. Zie hieronder.

Vergelijken we twee opties:

  • Optie 1. Elektriciteit opwekken met aardgas.
  • Optie 2. Elektriciteit opwekken met kolen en stadsbussen laten rijden op aardgas.

Optie 2 is minder vervuilend en beter voor Cara-patienten.

Je kunt gas maar een keer verstoken. Jullie willen kolencentrales sluiten en naar schaliegas boren. Zijn jullie stapel krankzinnig of zo ???

Vergelijken we twee opties:

  • Optie 1. Auto's laten rijden op olie.
  • Optie 2. Auto's laten rijden op elektriciteit van kolencentrales.

Optie 2 is minder vervuilend.

Je kunt olie maar een keer verstoken. Jullie willen kolencentrales sluiten en auto's laten rijden op olie uit teerzanden. Dat noemen jullie 'milieu-beleid' ???

Windmolens op het Binnenhof

Als jullie graag windenergie willen opwekken, kan dat op het Binnenhof. Laat ieder kamerlid een molentje op het hoofd binden. Jullie stoten zoveel gebakken lucht uit, dat het vermogen aan windenergie meteen verdubbeld. Bovendien denk ik, dat een molentje op het hoofd van Samsom heel goed staat. Ik noem Samson met name, omdat de VVD al heeft laten weten, dat zij tegen de windmolenwaanzin is, maar gedwongen wordt door de PvdA.

Hoogachtend, Andreas

Naschrift 08-02-2014

Corruptie: Bankiers krijgen miljoenen voor moleninvestering

Ik vraag me al heel lang af, waarom de haagse politiek zo de nadruk legt op windmolens en niet op zonne-energie. Tegen de wil van bewoners worden windmolens geplaatst. De flora- en fauna wet wordt volkomen vertrapt door de haagse politiek.

Het antwoord is heel eenvoudig: De haagse politiek is volstrekt corrupt.

Zie: Bankiers krijgen miljoenen voor moleninvestering

Zie: Topbankiers halen miljoenen binnen dankzij ingewikkelde fiscale constructies

Zie: Windmolens veel duurder dan SER denkt

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

Ontwikkeld door Nul-A Computers