Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

23  Okt  2013

GreenPeace en energiebedrijven misleiden u

23-10-2013

Open email aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Geachte kamerleden

Volgens GreenPeace zijn kolencentrales vervuilend en moeten ze dicht. De energiebedrijven roken hun kans om goedkoop te saneren met steun van de belastingbetaler. De overheid tuinde daar in en sloot een idioot energie-akkoord. En is inmiddels beschuldigd van deelname aan een kartel, hetgeen tegen het EU-recht is.

Zijn kolencentrales vervuilender dan gascentrales?

1 kg steenkool levert 8,1 kWh en kost 2,6 kg CO2.

1 m3 aardgas levert 11 kWh en kost 2,5 kg CO2. (bron: co2minderen.be ).

1 kWh kost dus 0,32 kg CO bij steenkool en 0,23 kg CO2 bij aardgas.

Steenkool kost dus 1,4 keer zoveel CO2 als aardgas.

Tenzij aardgas schaliegas is.

De winning van schaliesgas kost energie. 20% tot 67% van de energie in aardgas gaat verloren bij winning. Bij 20% vervuilt een gascentrale op schaliegas al bijna evenveel als een kolencentrale. In de meeste gevallen is een gascentrale op schaliegas vervuilender. Wilt u naar schaliegas gaan boren en dat gebruiken voor elektriciteits-opwekking en met geld van de burgers het sluiten van kolencentrales afdwingen ??? Wilt u ons geld gebruiken voor maatregelen die het milieu alleen maar schaden ???

Gas voor stadsbussen, kolen voor elektriciteit

Gas kun je maar één keer verbruiken. Gebruik je het gas voor stadsbussen, vermindert het fijnstof en vervuilen we minder. Gas voor elektriciteitscentrales gebruiken is gewoon een misdaad tegen het milieu.

Kolen zijn schoon vergeleken met aardolie

We worden voortdurend gecronfronteerd met olierampen. Heeft u wel eens van een kolenramp gehoord? Als een schip met kolen zinkt, zinken de kolen gewoon naar de boden van de zee of oceaan. Geen probleem.

1 kg benzine levert 9,1 kWh en kost 2,4 kg CO2. Een benzine-auto haalt gewoonlijk geen 20% rendement. Per nuttige gebruikte kWh kost een benzine-auto 1,32 kg CO2.

1 kg steenkool levert 8,1 kWh en kost 2,6 kg CO2. Een oude kolencentrale met hergebruik van warmte haalt gemakkelijk 50% rendement. 1 kWh kost dan 0,64 kg CO2. Met een rendement van 90% kost een elektrische auto dan 0,71 kg CO2 per kWh.

Een benzine-auto is bijna 2 keer zo vervuilend als een auto op kolenstroom. Als de olie uit Saudie Arabie komt. Komt de olie uit teerzanden van Canada, dan is 65% van de energie gebruikt bij de productie. Dan is een benzine-auto 6 keer zo vervuilend als een auto op kolenstroom.

De energiebedrijven kunnen de groene stroompieken niet meer opvangen. Het is toch wat he, met die energiebedrijven. We moeten stoppen met zonne-energie, anders gaat het helemaal fout. Dat zeggen ze.

Dan wordt het tijd om de rol van energie-bedrijven te verminderen en tank-stations te stimuleren een grotere rol te spelen in de elektriciteitsvoorziening.

De oplossing is heel simpel:

Plaats waterstoftanks hydrolyse-apparatuur en brandstofcellen bij tankstations. Wanneer er teveel stroom is, maakt men bij het tankstation waterstof van stroom. Is er te weinig stroom, maakt men van stroom waterstof. Dan krijgen we gelijk een waterstof infrastructuur. Dan komt er ruimte voor waterstof-auto's. Dan verdwijnt het fijnstof uit de steden en hebben we minder gezondheidsklachten.

Verscheur het energie-akkoord:

  1. Verscheur het energie-akkoord.
  2. Weiger nog te onderhandelen of te overleggen met de energie-bedrijven of GreenPeace. Kom gewoon met een duidelijk beleid met goede marktwerking.
  3. Stimuleer tankstations te investeren in waterstof infra structuur. Is er teveel stroom, daalt de stroomprijs. Kan men goedkoop waterstof maken. Is er te weinig stroom, stijgt de stroomprijs. Kan men met winst de energie weer verkopen.

Belangrijkste vraag:

De conversie van stroom in waterstof en waterstof in stroom gaat gepaard met energie-verliezen. Is het prijsverschil tussen goedkope stroom en dure stroom groot genoeg om de investeringen te rechtvaardigen. Zo ja, laat dan de markt zijn werk doen. Zo nee, geef daar dan gerichte subsidie zolang als het nodig is. Laat TNO dit uitzoeken.

De tankstations kunnen zomers waterstof maken (veel zonne-energie) en 's winters stroom maken. Door dit decentraal te doen dalen de transportkosten van elektriciteit. Maakt het leven van Tennet gelijk een stuk gemakkelijker.

Waterstof-auto's:

Als er eenmaal een waterstof infrastructuur ligt kan de waterstof auto doorbreken. Dan kan het transport overschakelen op zonne-energie. Het transport zorgt voor de meeste vervuiling in nederland, met name in de steden. Daar schoner worden is belangrijk.

Houdt op met symbool-politiek en stap over op pragmatische politiek Kolencentrales sluiten is symbool-politiek en een zeer slechte investering. Bevorder liever het elektrisch rijden en gebruik die kolenstroom. We moeten af van onze olie-verslaving en gas-verslaving. Met name van schaliegas en olie uit teerzanden. De kolen schaffen we later wel af.

Hoogachtend, Andreas

21-11-2013

Beste Andreas,

Bedankt voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. De SP is voor een snelle overgang naar duurzame energiebronnen. Het gaat echter nog wel een jaartje of 50 duren voor we enigszins los zijn van Olie, kolen en gas. Gas is van die drie in onze ogen de schoonste transistiebrandstof.

Dat de vijf vuilste kolencentrales worden gesloten is in onze ogen dan ook goed. Dat voorkomt een hoop vuile uitstoot en het brengt gas wat meer in beeld als aantrekkelijke brandstof.

Dat kolen nog lange tijd mee doen in de energiemarkt is met de komst van die nieuwe centrales onvermijdelijk. Dan kunnen we er inderdaad maar het beste van maken en de energie zo slim en zuinig mogelijk inzetten via electrische auto's, omzetting in gas en waterstof. Laten we vooral geen enkele optie uitsluiten. We gebruiken nu eenmaal een gigantische hoeveelheid energie.

Met vriendelijke groet, Patrick van Lunteren, Medewerker SP Tweede Kamerfractie

26-11-2013, antwoord aan SP

Beste mensen,

U noemt gas een aantrekkelijke brandstof. Impliciet stelt u, dat u een warm voorstander bent van schaliegas-winning. En van aankoop van gas uit landen met dubieuze regimes.

Aangenomen dat bij schaliegas-winning de helft van de energie verloren gaat bij de winning, is schaliegas aanzienlijk vervuilender dan steenkool. U wilt blijkbaar ook de drinkwater-voorziening in gevaar brengen.

Gasgebruik gaat ook gepaard met politieke vervuiling en van geldverspilling. Wanneer we gas kopen van dubieuze regimes, vloeit geld uit de EU naar criminelen. Met grootschalige schending van de mensenrechten als gevolg. Wanneer we kolen uit EU-landen gebruiken, blijft het geld in de EU. Dit geld kunnen we dan weer gebruiken voor zonnepanelen.

Ik stel voor, dat u nog eens goed gaat kijken naar uw standpunten. Daarbij zou u kunnen kijken naar de gehele keten, niet naar een enkel detail.

Met vriendelijke groet, Andreas

18-12-2013, antwoord aan SP

Beste Patrick,

Ik vind niet, dat ik kort door de bocht ga.

Er is een beperkte hoeveelheid gemakkelijk winbaar gas van fatsoenlijke landen. Er is vrij veel moeilijk winbaar gas (zoals schaliegas) en gas uit landen met een dubieus regime. Kiezen we tegen kolen en voor gas, dan dwingen we onszelf dubieus gas te gebruiken. Hoe wilt u het de bevolking uitleggen als u kolencentrales sluit en dan naar schaliegas gaat boren?

Naschrift 04-03-2014

De Russische bezetting van de Krim bevestigt mijn stelling. Afhankelijkheid van energie uit dubieuze landen is ongewenst.

De winning van schaliegas kost zoveel energie (= co2 uitstoot), dat elektriciteit uit schaliegas vervuilender is dan elektriciteit uit steenkool of bruinkool. Elektriciteit uit gas is veel duurder dan elektriciteit uit kolen. Als we het prijsverschil investeren in zonne-energie, dan is kolenstroom plus investeren in zonne-energie veel beter dan stroom uit gemakkelijk winbaar gas.

Inplaats van grote kolencentrales kan Europa ook inzetten op kleine biomassa centrales, te bedienen door een boerengezin. Zolang er biomassa in de buurt is, stookt men biomassa. (Stro, plantaardig restmateriaal). Is de biomassa op, stookt men kolen bij. CO2 en afvalwarmte kan men in veel gevallen leveren aan tuinders in de omgeving. Op die manier wordt de stroomproductie veel milieu-vriendelijker dan stroomproductie met gas.

Met vriendelijke groet, Andreas

Beste Andreas.

Ik had bedacht dat we over konden stappen op kolen voor onze warmte voorzieningen, om rusland te temperen in hun wel erg makkelijke omgang met internationaal recht. Dit zou tevens een impuls kunnen geven aan onze werkloosheid / crisis, door de mijnen weer te openen en hout / kolen fornuizen te installeeren in de nederlandse huishoudens.

Grappig om te zien dat de co2 uitstoot helemaal niet veel scheelt. Raar ook dat dit idee niet door veel meer mensen wordt uitgedragen, ook lees ik op uw co2 profiel dat het stoken van kolen veel goedkoper is dan gas. Nog een tip voor de gemeenteraad verkiezing?

gogorgo

 

De kolenmijnen in Limburg heropenen lijkt me een slecht idee. De kosten van heropenen zijn heel hoog en we hebben niet zo lang kolen nodig. Maar elders in europa kan veel steenkool en bruinkool gewonnen worden. De EU kan heel veel geld besparen, door europese kolen inplaats van russisch gas of arabische olie te gebruiken.

Ik heb aan de gemeenteraad van Oldambt een voorstel gestuurd over biomassa aangvuld met steenkool of bruinkool. WKK-centrales op biomassa. Als een groot aantal europese, amerikaanse en canadese gemeenten samen besluiten om kleine wkk-centrales voor bio-massa en kool aan te schaffen, kunnen ze in grote aantallen geproduceerd worden en worden ze heel goedkoop. Je krijgt dan ook een robuste stroom-infrastructuur. Ik heb nog geen reactie ontvangen, maar neem aan, dat er wel goed naar gekeken wordt.

Groetjes, Andreas

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers