Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

13  Jul  2016

Georganiseerde criminaliteit

 

De provincie heeft projectontwikkelaar Geveke exclusief een contract gegeven, om woningen te bouwen in de Blauwestad. Daarmee is heel veel mis. De handelwijze van de provincie is CRIMINEEL. Er is sprake van georganiseerde criminaliteit tussen de provincie Groningen en de projectontwikkelaar.

Openbare aanbesteding is verplicht

Bij grote projecten zijn overheden verplicht volgens de europese regelgeving om deze projecten openbaar aan te besteden. Het is NIET toegestaan om bijvoorbeeld duitse projectontwikkelaars uit te sluiten door een dergelijk project onderhands weg te geven aan een bevriende projectontwikkelaar.

Ik heb hierover inmiddels een aanklacht ingediend. Ik roep duitse projectontwikkelaars op om ook klachten in te dienen.

 

Waar zijn de contracten ???

Ik heb bij de provincie een wob-verzoek ingediend en verzocht om kopieën van de contracten met Geveke. Daarop heeft de provincie geantwoord: "De wet schrijft voor dat daarover binnen vier weken moet worden beslist. Gezien de omvang van uw verzoek maken wij gebruik van de mogelijkheid tot verdagen van de beslissing met vier weken."

 

Wat staat er in de contracten ???

Geveke zou 95 kavels afnemen. Volgens de website van de makelaar zouden de kavels 130 vierkante meter zijn. Geveke zou dus ongeveer 12.350 m2 afnemen. De prijs per vierkante meter zou minstens 100 euro moeten bedragen. Dat betekent, dat Geveke inmiddels 1,2 miljoen euro aan de provincie zou moeten overdragen. Gelooft u daar iets van ???

Er is helemaal geen vraag naar woningen. Voor zeer goed gelegen kavels van 700 vierkante meter voor 39.500 euro is GEEN ENKELE belangstelling. Dat is 56,43 euro per vierkante meter. Zou Geveke nu zo 1,2 miljoen euro aan de provincie gegeven hebben, zonder enige zekerheid dat er ook maar één huis verkocht wordt ???

tekoop.jpg

Dit bord staat al jaren in Finsterwolde. Niemand heeft belangstelling.

 

Laten we eens kijken naar het verleden. Daarbij baseer ik mij op Eindrapport Blauwestad, opgesteld door de Noordelijke Rekenkamer.

De projectontwikkeling van de Blauwestad was crimineel vanaf het begin:

 • Grond werd eerst afgenomen door de OM (Ontwikkelings Maatschappij) en pas veel later in termijnen betaald. Als er al betaald werd.

 • Ambtenaren waarschuwden Gedeputeerde Staten voor de volgende situatie

  Stel de OM (Ontwikkelings Maatschappij) neemt in één jaar alle grond af en verkoopt door aan een derde partij (bekend is inmiddels dat de OM (Ontwikkelings Maatschappij) de grond doorgeeft aan de OntwikkelVOF, die de woningen/grond doorverkoopt). De inkomsten worden weggesluisd en de OM (Ontwikkelings Maatschappij) zegt tegen de provincie: we kunnen niet betalen. Het consortium (zijnde de drie commanditaire vennoten en niet de moederconcerns) kan de OM (Ontwikkelings Maatschappij) laten 'ploffen'. Bij het Addendum doet zich de mogelijkheid voor dit 'open einde' te dichten, maar hier wordt bewust niet voor gekozen. De Rekenkamer acht in dit licht een latere uitspraak van Gedeputeerde Staten opmerkelijk, namelijk 'zich er over verbaasd te hebben dat, hoewel de Overeenkomst Blauwestad en het Addendum in het openbaar zijn besproken, niemand heeft gezegd dat het contract niet dicht was".

  Tussen de regels door staat hier eigenlijk, dat de handelswijze van Gedeputeerde Staten neer komt op criminele nalatigheid.

  Geveke was verantwoordelijk

  BAM en Ballast Nedam stapten najaar 2007 uit het project. Daarna was Geveke hoofdverantwoordelijke. Geveke was een dochteronderneming van Koop, hoofdrolspeler bij de bouwfraude.

  De OM (Ontwikkelings Maatschappij) wil in 2008 versneld gronden afnemen om deze te kunnen verhypothekeren. Een kort geding tussen Koop en de provincie wordt afgewend, door een aanbod van de OM (Ontwikkelings Maatschappij) tot aanvullende zekerheid ter hoogte van 15 miljoen euro met als tegenprestatie versnelde afname van gronden.

  Laat dit goed tot u doordringen.

  • Geveke neemt gronden versneld af zonder te betalen.
  • Op deze gronden verkrijgt men hypotheek.
  • Een deel van deze inkomsten wordt aan de provincie doorgegeven als zekerheid !!!
  • Gedeputeerde Staten gingen akkoord met deze volstrekt corrupte constructie.
 • Totdat de provincie de contracten heeft laten zien, dienen we uit te gaan van het volgende

  • Geveke heeft helemaal geen grond van de provincie gekocht, maar slechts een optie genomen om grond af te nemen, als er huizen verkocht worden.
  • Wanneer Geveke grond afneemt, wordt er niet meteen betaald, maar pas na enige tijd (maanden of jaren). Als er al betaald wordt. Vermoedelijk zit er een Ontwikkelings Maatschappij tussen, die failliet gaat zodra er betaald moet worden.
   • Toen Geveke in 2007 / 2008 hoofdverantwoordelijke werd voor de Blauwestad ging het gelijk mis. Gronden werden afgenomen door OM en gelijk doorgegeven aan OntwikkelVOF, die de woningen/grond doorverkocht of verhypothekeerde.
   • Dat Gedeputeerde Staten nog contracten met Geveke afsluiten zie ik als een sterke aanwijzing, dat diverse leden van Gedputeerde Staten zich bezig houden met georganiseerde criminaliteit. De Commissaris van de Koning geeft leiding aan dit tuig van de richel en dient te worden beschouwd als hoofdverantwoordelijke.
  • Maar huizenkopers moeten natuurlijk wel vooruit betalen.
  • Het renteverschil verdwijnt in de zakken van de projectontwikkelaar.
  • Huizen worden pas gebouwd wanneer er betaald is door de huizenkoper.
  • Het is onwaarschijnlijk dat er veel huizen zullen worden verkocht. De kopers duperen zichzelf. Ze komen in een wijk die nooit afgebouwd wordt.

 

Hoeveel betaald Geveke ???

Stel dat Geveke 100 euro per vierkante meter zou betalen. Dan zou de kavelprijs 13.000 euro zijn.

Gelooft u dat ???

Ik neem aan, dat Geveke veel minder per vierkante meter betaalt. Dat de provincie deze kavels tegen dumpprijzen aanbiedt aan Geveke. En dat Geveke alleen betaalt als er iets verkocht wordt.

Als er ooit betaald wordt.

 

Economische criminaliteit

De ACM houdt toezicht op kartelvorming en economisch machtsmisbruik.

De politiek heeft de ACM geen macht gegeven om op te treden tegen lagere overheden (zoals gemeenten en in dit geval de provincie Groningen). Misschien konden ze zich in Den Haag niet voorstellen, dat een provinciebestuur zo crimineel zou worden.

Als een commercieel bedrijf of een groep van bedrijven op deze wijze economische macht gebruikt, wordt er opgetreden en volgen zeer hoge boetes. De provincie treedt op als monopolist met de macht om onbeperkt grond uit te geven tegen dumpprijzen. Hiermee worden alle huiseigenaren in de wijde omtrek zwaar gedupeerd.

Als zoiets in Napels gebeurt, kijkt niemand er van op. In Napels regeert de 'Ndrangheta, de napolitaanse mafia. In Nederland hebben we zoiets niet. Of toch? Hebben we in Nederland de Grunninga, de Groningse provinciale mafia? Het lijkt er wel.

 

Als China staal of zonnepanelen op de wereldmarkt dumpt beneden de kostprijs, volgen er onmiddelijk aanklachten bij de Wereld Handels Organisatie.

Als de provincie Groningen bouwgrond dumpt ver beneden de kostprijs is er geen overheidsorgaan die ons daar tegen beschermt. Dit is een ernstig verzuim van de landelijke politiek. Ik heb daarom de Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst verzocht om wetgeving die het uitgeven van bouwkavels in krimpgebieden verbied, tenzij de overheid onomstotelijk kan aantonen, dat dit niet tot verstoring van de markt leidt.

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers