Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

31  Jul  2016

Pensioenroof

 

Provincie Groningen rooft pensioen Oldambtsters

 

De provincie Groningen heeft een deal gesloten met Geveke om 95 goedkope koopwoningen in de Blauwestad te laten bouwen. Hiermee rooft de provincie het pensioen van huiseigenaren in Oldambt en aanliggende gemeenten.

 

 

Indien de plannen voor goedkope woningen in de Blauwestad doorgaan, leidt dat tot een kettingreactie.

 • Komen er tientallen of zelfs 95 goedkope nieuwbouw woningen bij op een toplocatie, dan leidt dat tot verdringing van de markt.
 • Mensen die hun huis kwijt moeten, zullen fors in prijs moeten dalen.
 • Er wonen veel oudere mensen. Jaarlijks zullen daarvan een aantal overlijden of naar een verzorgingstehuis gaan. De erfgenamen hebben dan de keus. De woning laten verpauperen en OZB blijven betalen. Of de woning dumpen. Desnoods de prijs met 20% - 40% laten zakken.

 

 

 

Volgens kerncijfers van het CBS 2014:

Bevolking krimpt met 0,5% per jaar. Omdat er zeer veel ouderen wonen, zal de krimp snel toenemen.

 • In 2014 zijn er in Oldambt 344 mensen levend geboren en zijn er 456 mensen overleden.
 • Daarnaast zijn er 1460 mensen naar Oldambt gekomen en zijn er 1535 mensen vertrokken.
 • De totale bevolking daalde met 0,5% van 38.748 personen naar 38.560 personen.
 • 21,6% van de bevolking is ouder dan 65 jaar.
 • 44,8% van de bevolking is ouder dan 50 jaar.

 

Volgens Woonvisie 2015 - 2020 van de gemeente Oldambt:

Van 2010 tot en met 2015

 • steeg het aantal 80-plussers van 2020 tot 2148
 • steeg het aantal 65-plussers van 7479 tot 8600
 • daalde het aantal 40-minner van 16727 tot 15128
 • daalde het aantal mensen tussen 40 en 65 van 15258 tot 14699. Dat laatste geeft een vertekend beeld. Het aantal 50-plussers steeg, het aantal 50-minners daalde.

 

Snelle vergrijzing

Er is sprake van een snel vergrijzende en krimpende bevolking. In de komende jaren verwacht men:

 • veel woningbezitters overlijden of gaan naar een verzorginstehuis;
 • veel mensen willen vertrekken omdat men geen werk kan vinden of omdat veel voorzieningen wegvallen;
 • er komen nauwelijks mensen bij. Even was er hoop dat er veel asielzoekers zouden komen. Maar zelfs asielzoekers houden het niet uit in Oldambt. In Blauwestad blijft zelfs de noodopvang leeg;

 

Cijfers woningmarkt Oldambt met uitzondering van Winschoten:

 • Volgens funda.nl staan er in Oldambt (exclusief Winschoten 525 huizen te koop en werden er in het afgelopen jaar 237 huizen verkocht. (Peildatum 25 juli 2016.)
 • Volgens calcasa: 42,5% woningen staan meer dan 36 maanden te koop.
 • De bevolking krimpt met 0,5% per jaar. Jaarlijks komen er meer koopwoningen op de markt dan er verkocht worden. Het overschot aan koopwoningen stijgt snel.
  • Een aantal huizen wordt nooit verkocht. Deze blijven leeg staan en vallen langzaam uit elkaar.
  • De tuinen bij deze huizen worden niet onderhouden. De omgeving lijdt onder verpauperde huizen en verwilderde tuinen.
  • Veel huiseigenaren in Oldambt hebben geen of weinig pensioen. Hun eigen woning is hun pensioen. Dit pensioen daalt in waarde door de snelle vergrijzing.
 • In deze markt wil de provincie in collaboratie met projectontwikkelaar Geveke 95 huizen dumpen. Te verwachte gevolgen:
  • Huizen dalen 20% of meer in waarde;
  • 95 Huiseigenaren zien hun eigen huis veranderen in een onverkoopbare hoop stenen;
  • Door de waardedaling lijden alle huiseigenaren in Oldambt zeer grote renteverliezen
   • Als je NHG (Nationale Hypotheek Garantie) hebt en je hypotheek is minder dan 90% van de waarde van je woning, dan kun je 0,2% minder rente betalen. Op een hypotheek van 150.000 euro scheelt dat 300 euro per jaar. Omdat de provincie 95 bouwkavels dumpt, daalt de waarde van je huis. Dat kan je heel veel geld kosten.
   • Heb je geen NHG dan ben je echt de pineut. Als je woning 20% in waarde daalt, dan kan je hypotheek goed onder water komen te staan. Dat kan een vol procent extra rente kosten. Op een hypotheek van 150.000 euro scheelt dat 1500 euro per jaar. Met dank aan het provinciebestuur.
   • Helemaal problematisch wordt het als je geld wilt bijlenen. Stel je wilt een nieuwe keuken. Of je wilt je huis isoleren. Overal dubbel glas, spouwmuurisolatie en zonnepanelen op het dak. Dan ga je naar de hypotheekverstrekker. En die zegt: "Uw hypotheek staat onder water. De verkoopwaarde van uw huis is nihil. Extra hypotheek kunt u beter vergeten." Dan kun je je plannen vergeten of een persoonlijke lening afsluiten tegen 8% rente. Met dank aan het provinciebestuur.

 

 

95 Huiseigenaren kunnen hun huis nooit meer kwijt:

Als er 95 goedkope woningen in de Blauwestad worden verkocht, worden er in de rest van Oldambt 95 huizen minder verkocht.

Bijna de helft van de bevolking van Oldambt is 50 jaar of ouder. Dat zijn geen mensen die een huis gaan kopen. 21,6% is ouder dan 65 jaar. Daar zitten veel mensen tussen, die in de komende 10 jaar overlijden of naar een verzorgingstehuis gaan. Hun huizen moeten dan verkocht worden. Aan wie?

Er is al een overschot aan goedkope koopwoningen en dat overschot wordt ieder jaar groter. Zonder dit criminele plan van de provincie blijven een aantal huizen onverkocht. Deze huizen zijn dan alleen nog een waardeloze hoop stenen. Waar je dan bovendien nog OZB over moet betalen.

De provincie wil nu 95 goedkope woningen bijbouwen. Gevolg: 95 huiseigenaren zien hun huis veranderen in een waardeloze hoop stenen. Zolang je wilt blijven wonen waar je woont, heb je er nog plezier van. Zodra je je woning kwijt wil, blijkt dat je niet meer hebt.

 

Pensioenroof:

Voor veel mensen in Oldambt is hun eigen huis ook hun pensioen. In normale omstandigheden kan een oudere huiseigenaar 60% van de waarde van zijn huis 'opeten'. De bank geeft hypotheek en het extra geld kan de huiseigenaar gebruiken om van te leven. Dat doet een bank niet in een krimpregio zoals Oldambt. Als een huis onverkoopbaar is, heeft het geen verkoop waarde.

 

Diefstal van erfenissen:

Er wonen heel veel ouderen in Oldambt. Velen daarvan hebben een eigen woning. Wanneer iemand overlijdt, erven nabestaanden die woning. Die erfgenamen willen er meestal zelf niet in wonen. Ze wonen vaak heel ergens anders. Verkopen dan maar? Aan wie?

Als de provincie 95 goedkope woningen op de markt dumpt, dan kunnen erfgenamen de woning niet kwijt. Dan is hun erfenis verandert in een waardeloze hoop stenen, waarover ze ook nog eens OZB moeten betalen.

 

Vrijheidsberoving:

Stel je bent huiseigenaar in Oldambt. Je wilt verhuizen naar een gebied met meer werk. Of je wilt emigreren naar Spanje. Dan wil je graag je huis verkopen. Kun je je huis niet verkopen, dan kun je niet weg.

Als de provincie 95 goedkope woningen op de markt dumpt, dan kun je je woning niet kwijt. Dan zit je gevangen in Oldambt. Levenslang huisarrest in opdracht van het provinciebestuur.

 

Provincie besteelt alle huiseigenaren:

Als de provincie 95 goedkope woningen op de markt dumpt, blijven er heel veel woningen onverkocht. Erfgenamen zullen hoe dan ook van de woningen af willen. Anders moeten ze OZB betalen. Dus gaan zij ook dumpen. Dan verlagen ze de prijs met 10%. Andere woningbezitters die moeten verkopen reageren daar op. Ze verlagen de prijs met 15%. Een waardedaling van alle koop woningen in Oldambt met 20% is een tamelijk conservatieve schatting. Vermoedelijk wordt de slachtpartij nog veel erger.

Dan komt het moment dat de rentevast periode van je hypotheek afloopt. Tijd om te gaan onderhandelen over de nieuwe rente.

 • Als je NHG (Nationale Hypotheek Garantie) hebt en je hypotheek is minder dan 90% van de waarde van je woning, dan kun je 0,2% minder rente betalen. Op een hypotheek van 150.000 euro scheelt dat 300 euro per jaar.
 • Heb je geen NHG dan ben je echt de pineut. Als je woning 20% in waarde daalt, dan kan je hypotheek goed onder water komen te staan. Dat kan een vol procent extra rente kosten. Op een hypotheek van 150.000 euro scheelt dat 1500 euro per jaar. Met dank aan het provinciebestuur.
 • Helemaal problematisch wordt het als je geld wilt bijlenen. Stel je wilt een nieuwe keuken. Of je wilt je huis isoleren. Overal dubbel glas, spouwmuurisolatie en zonnepanelen op het dak. Dan ga je naar de hypotheekverstrekker. En die zegt: "Uw hypotheek staat onder water. De verkoopwaarde van uw huis is nihil. Extra hypotheek kunt u beter vergeten." Dan kun je je plannen vergeten of een persoonlijke lening afsluiten tegen 8% rente. Met dank aan het provinciebestuur.

 

Kom in opstand !!!

Kookt u inmiddels van woede? Haal dan even diep adem en ontspan. Ik begrijp uw emoties. Ik heb ze zelf ook. Maar er zijn veel mogelijheden om op vreedzame wijze af te rekenen met het provinciebestuur.

 

 1. U kunt een brief sturen aan het provinciebestuur en ze aansprakelijk stellen voor alle schade die u lijdt of in de toekomst gaat lijden ten gevolge van hun criminele plannen. Een voorbeeld brief staat op mijn website.
 2. Ik heb de tweede kamer gevraagd om een parlementaire enquete in te stellen naar de Blauwestad. Ik wil graag een petitie opstellen, deze door zoveel mogelijk mensen laten tekenen en deze dan aan de tweede kamer aanbieden.
 3. Als huiseigenaren kunnen we naar de rechter stappen en het hele plan laten verbieden. Wat de provincie doet is een onrechtmatige daad. Op grond daarvan kan de rechter het contract tussen de provincie en Geveke laten ontbinden. Ik zoek huiseigenaren die samen met mij naar de rechter willen stappen. Als 1000 mensen meedoen en ieder betaalt 25 euro, dan hebben we een aardig bedrag voor juridische kosten.
 4. Ik wil graag, dat alle politieke partijen die voor dit idiote plan hebben gestemd geboycot gaan worden. Niet alleen in de provinciale politiek, ook op gemeentelijk en landelijk niveau. Ik wil graag, dat de gehele Nederlandse bevolking meedoet aan een ongekende politieke afrekening. Dit gedrag mag niet onbestraft blijven.

 

VVD: Onbetrouwbaar en crimineel

Hiltsje Rijlaarsdam heeft dit gezegd: 'De keuze voor goedkopere woningen is dus eerder al gemaakt', zegt Oldambt raadslid Hiltsje Rijlaarsdam (VVD). 'Je kunt beter het gebied ontwikkelen door keuzes en knievallen te maken, dan het braak te laten liggen. Een vol Havenkwartier is mooier dan een kaal Havenkwartier. Dit is een kans die we moeten pakken.' Zie: Wel of niet 'goedkoop' bouwen in Blauwestad? Deze muts heeft ook gezegd: 'Veel inwoners van Oost-Groningen zijn te lui om te werken'.

Zoals gebruikelijk liegt en bedriegt de VVD. Volgens Woonvisie Oldambt 2015 - 2020:

Dit verloopt tot op heden nog niet zo gemakkelijk en is onvoldoende tastbaar. In januari 2015 is het projectplan Blauwestad aanpak 2015, zichtbaarheid van kwaliteit vastgesteld. De woningbouw in Blauwestad is in beginsel uitgezonderd van de afspraken van het regionaal prestatiekader als gebouwd wordt op of boven het zogenaamde prijsniveau (vrij op naam). Die grens (demarcatielijn) is in een set bestuurlijke afspraken met de provincie Groningen in 2009 vastgelegd op circa € 400.000. De ratio van deze grens is dat daarboven min of meer sprake is van een zelfstandig functionerende markt. Sinds 2009 is de woningmarkt flink afgekoeld en zijn verkoopprijzen gedaald. Dit heeft voldoende aanleiding gegeven om de demarcatielijn bij te stellen aan de huidige actualiteit. Het regio-overleg (Stuurgroep Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen) heeft op 27 maart 2015, na een deskundigenoordeel en een marktanalyse, ingestemd met het verlagen van de demarcatielijn tot een bedrag van circa € 325.000,- In het kalenderjaar 2015 wordt in Blauwestad de ruimte geboden voor ontwikkeling en verkoop van 15 projectmatige woningen onder de prijsgrens van € 325.000,--. Binnen de regioafspraken valt dit onder de woningbouwruimte van Oldambt.

 

De VVD wil alles aan 'de markt' overlaten, zeggen ze. Maar als het deze partij van landverraders uitkomt, verstoren ze de markt door bouwkavels te dumpen in een krimpregio.

Hiltsje Rijlaarsdam volgt het geweldige voorbeeld van premier Rutte. De dag na de verkiezingen weet Rutte niet meer, wat hij voor de verkiezingen beloofd heeft. Nederland stemt in referendum tegen het Ukraine-verdrag. Vervolgens gaat Rutte met Merkel naar Turkije en sluit een veel verdergaande deal met Erdogan.

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Verzend

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers