Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

09  Aug  2016

Waarschuw de huiskoper

 

 

De koper van een huis in een krimpregio loopt grote financiele risico's.

Bij het aankopen van een risicovol beleggingsproduct is er de verplichting om particulieren te waarschuwen voor de risico's. De AFM houdt daar toezicht op.

Hoe zit het met de aankoop van een huis in een krimpregio? Wie wijst de particuliere koper van een huis op de financiele risico's ??? Een koopwoning is een enorm kapitaalgoed. Kopen in een krimpregio kan een vermogen kosten.

Ik vind, dat verkopers van huizen in krimpregio's op de financiele risico's moeten wijzen. Er moet een instantie komen, die toezicht houdt op makelaars en vooral projectontwikkelaars, zodat deze zich houden aan hun verplichting om kopers te wijzen op de risico's.

 

Oproep aan de Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem.

 

Geachte minister Dijsselbloem,

 

Zojuist heb ik contact gehad met de AFM over de verplichting om huizenkopers te waarschuwen voor de financiele risico's, die verbonden zijn aan het kopen van een huis in een krimpregio. Deze verplichting bestaat nog niet en de AFM deelde mij mede, dat zij in deze niets kunnen doen.

 

Het probleem:

De provincie Groningen heeft met pojectontwikkelaar Geveke afgesproken, dat deze 95 goedkope nieuwbouwwoningen gaat bouwen in het havenkwartier van de Blauwestad in de gemeente Oldambt. Dit is in strijd met de gemaakte afspraken tussen gemeente en provincie en de gemeente is woedend.

Oldambt is een krimpgemeente. De bevolking daalt met 0,5% per jaar, 21,6% van de bevolking is 65+, de helft van de bevolking is 50+. Volgens funda.nl staan er in Oldambt (exclusief Winschoten 525 huizen te koop en werden er in het afgelopen jaar 237 huizen verkocht. (Peildatum 25 juli 2016.) De plas onverkochte woningen stijgt snel, er komen meer huizen op de markt dan er verkocht worden.

Wanneer er 95 goedkope koopwoningen bij komen, wordt het aantal onverkoopbare woningen ineens veel groter. Daardoor ontstaat prijsdaling, mensen zitten met onverkoopbare woning en zien hun kapitaal verdampen. Voor veel bewoners is hun eigen huis hun pensioen. Zij zien hun pensioen veranderen in een onverkoopbare hoop stenen.

Geveke biedt nu nieuwbouwwoningen aan voor 150.000 euro op heel kleine kavels in de Blauwestad. Wanneer men zo'n woning koopt, loopt men het risico deze niet meer voor een normale prijs te kunnen verkopen. Men zit dan gevangen. Bij een krimp van 0,5% per jaar ligt snelle prijsdaling voor de hand, zeker als de provincie ook nog huizen en kavels op de markt gaat dumpen. Men verkoopt iets aan de huizenkoper, waarvan men weet, dat het snel in waarde daalt. Ik vind, dat kopers daarvoor gewaarschuwd moeten worden.

 

Verkoop risicovolle belegging:

Wanneer men een huis koopt, sluit men een contract af voor een belegging. Welliswaar is een huis iets om in te wonen, maar het is ook iets waarmee men kapitaal opbouwt of juist een schuld opbouwt. In een krimpregio is het kopen van een huis een groot risico.

Bij de verkoop van beleggingsproducten aan gewone mensen zijn aanbieders verplicht op de risico's te wijzen. De AFM houdt daar toezicht op. De AFM houdt geen toezicht op projectontwikkelaars, die huizen verkopen aan particulieren. Wie doet dat wel? Wie dwingt huisverkopers te wijzen op de financiele risico's? In de Randstad speelt dit probleem niet. In de krimpregio's is dit een accuut probleem.

 

Verzoek:

Ik verzoek u om twee dingen.

  1. Ik verzoek u een algemene waarschuwing te geven via de media en huizenkopers te waarschuwen voor de financiele risico's bij aankoop van een huis in een krimpregio.
  2. Ik verzoek u om aanvullende wetgeving, zodanig dat de verkoper van een huis in een krimpregio de plicht krijgt te waarschuwen voor het risico van prijsdaling en het risico dat het huis wellicht onverkoopbaar wordt.

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet, Andreas

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers