Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

De vreemdelingenhaat van extreem links

Linkse extremisten haten autochtone nederlanders (inboorlingen) met nieuwe ideeen over religie. Zij doen alles om deze mensen te beledigen, verspreiden weerzinwekkende laster en hitsen aan tot haat tegen deze autochtone vreemdelingen.

Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?

Begin jaren 80 van de vorige eeuw kwamen Janmaat en zijn Centrum Democraten op. Als reactie op de snelle toename van allochtonen in de oude wijken van de grote steden, kregen zij veel aanhang. Extreem-rechts probeerde zieltjes te winnen, door in te spelen op de gevoelens van onvrede van autochtone nederlanders. De PvdA en andere linkse partijen weigerden de problemen onder ogen te zien en weigerden een integratie beleid te voeren. Als gevolg daarvan kon vreemdelingenhaat in de afgelopen 25 jaar doorgroeien.

 • De punten die Janmaat aan de orde stelde, waren reële punten.
 • De bezwaren van weldenkende mensen tegen het populisme van Janmaat en zijn vrienden waren ook reëel.

Besloten werd tot een totale boycot van Janmaat en co. Iedere uiting van extreem-rechts werd genegeerd door de media en door de politiek. Dit leidde tot een onhoudbare situatie, die uiteindelijk leidde tot de opkomst van Pim Fortuyn en Rita Verdonk.

Extreem links pleegde voortdurend aanslagen op Janmaat en co. Wanneer Janmaat ergens wilde vergaderen, werd de zaal in brand gestoken door extreem links. Bij zo'n actie werd de partner van Janmaat uit het raam gegooid, waarna een been moest worden geamputeerd. Het OM heeft nooit enige moeite gedaan om de daders te vinden en te berechten. Hiermee heeft het OM de weg geplaveid naar de moord op Pim Fortuyn.

 • Als Janmaat het beleid van Rita Verdonk had durven voorstellen, was hij vermoedelijk vermoord.

Rond 1980 was ik lid van de Vegetarische Jongeren. Een paar bestuursleden wilden de vereniging reformeren. Roken en alcoholgebruik werden absoluut taboe. Ik heb daar een fel stuk tegen geschreven. Werd me niet in dank afgenomen. Maar: Wanneer ik er met gewone mensen over sprak, vonden die het standpunt van het VJ-bestuur "sectarisch", "onverdraagzaam", "absurd". Nu is een dergelijk standpunt op tv en doet men alsof het een goed standpunt is.

Zelf heb ik nooit gerookt. Nicotine beschouw ik als de meest schadelijke harddrug. Er zijn onderzoeken gedaan, waaruit blijkt dat rokers een grotere kans hebben om later harddrugs te gaan gebruiken. (Hoeveel verslaafden ken je, die niet roken?)

Maar geeft het bovenstaande ons het recht om rokers onze wil op te leggen? En als wij rokers onze wil op mogen leggen, mogen christenen dan ook heidenen hun wil opleggen?

In de jaren '90 werd de haat- en lastercampagne van extreem-links en religieuze groepen verder opgevoerd. Daarbij kregen deze misdadige elementen ruimhartige steun van de media.

 • Halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw begonnen de linkse nazi's Harry Westerink en Eric Krebbers de stichting Simpos. Zij vinden iedere vorm van religie verkeerd en bestrijden deze met alle middelen. Zo hebben ze dit zelf verklaard in hun vele pamfletten.
 • Zij begonnen een haat- en lastercampagne tegen alles wat religieus en spiritueel is. Vooral nieuwe religieuze groepen en groepen met sterk afwijkende denkbeelden moesten het ontgelden.
  • Feitelijk gaat het hier om vreemdelingenhaat.
  • Hoewel de slachtoffers voornamelijk blanke nederlanders zijn, zijn zij in de ogen van de linkse nazi's Harry Westerink en Eric Krebbers vreemdelingen: zij hebben vreemde afwijkende ideeën. Dat is goed voor een enkeltje Auschwitz, als het aan de linkse nazi's Harry Westerink en Eric Krebbers zou liggen.

Volgens de linkse nazi's Harry Westerink en Eric Krebbers zijn alle religieuze en spirituele groepen extreem-rechts. Ondermeer:

 • Rudolf Steiner en de antroposofen
 • Summit Lighthouse
 • Mazdaznan
 • Jozef Rudolf
 • De TM-beweging
 • Zelfs Jomanda is extreem-rechts, volgens de Simpos-gekken.

Harry Westerink heeft al mijn werken doorgespit op zoek naar bewijzen voor zijn bewering dat ik extreem-rechts zou zijn. Toen hij niets kon vinden, heeft hij maar wat verzonnen en keiharde laster geschreven. Zijn smerige lasterpraatjes heb ik grondig weerlegd. Klik hier voor details. Het openbaar ministerie wilde hier niet tegen optreden. Klik hier voor details.

Als Wilders zich zo over een moslim had uitgelaten, zou het OM hem dan niet vervolgd hebben?

De linkse nazi's Harry Westerink en Eric Krebbers kregen alle ruimte om hun vreemdelingenhaat te verspreiden via de media. Men liet ze spreken op de radio en gaf ze ruimte in kranten en tijdschriften. Journalisten weigerden zich kritisch op te stellen en slikten het linkse nazisme als zoete koek.

 • Een extreem voorbeeld:
 • In januari 1999 nam een stukjesschrijver (journalist is echt teveel eer) van Panorama een deel van het artikel van Harry Westerink over mij over van internet.
 • Men stelde mij voor als 'een extreem rechtse sektenleider' en men noemde mij in één adem met Charles Manson.
 • Panorama heeft mij nooit iets gevraagd, noch mij in kennis gesteld van dit artikel. Ik moest dit horen van een cursist, toen het al gepubliceerd was.
 • Toen ik om rectificatie vroeg, werd ik uitgelachen door hoofdredacteur Hitsert. Hitler lijkt me een toepasselijker achternaam voor dat beest.
 • Het openbaar ministerie weigerde op te treden tegen Panorama. Klik hier voor details.
 • Het kostte mij een paar honderd gulden aan juridische kosten om Panorama tot rectificatie te dwingen.
 • Naar mijn mening is Panorama een criminele organisatie en dient als zodanig vervolgd te worden.
 • Simpos is zeer zeker een criminele organisatie en dient zeer zeker vervolgd te worden.

De linkse nazi's van Simpos konden ongestoord hun gang gaan en kregen alle ruimte van de media. Als gevolg daarvan kon de vreemdelingenhaat tegen spirituele en religieuze mensen doorgroeien.

 • Daarbij waren er ook diverse grote religieuze groepen, die meededen met het aanhitsen tot haat. Voorbeeld:
  • De EO heeft langdurig campagne gevoerd tegen yoga en meditatie met subsidie van de overheid.
 • Kleine religieus-fascistische groepen en individuen zagen hun kans en grepen deze aan. Voorbeeld:
  • De religieuze fascist Alexander van Maanen pretendeerde onderzoek te hebben gedaan naar sekten in Nederland.
  • Uit hetgeen hij over mij schreef, bleek dat hij gewoon maar wat heeft verzonnen. Alles wat hij over mij schreef was feitelijk onjuist. Hij weigerde bronnen te noemen. Waarom? Omdat ze er gewoon nooit geweest zijn. Op internet heeft hij geschreven bij faq-online.nl. Dit is een door joodse en christelijke groepen gesponsorde site, waarop alle nieuwe spirituele stromingen worden belasterd. (Inmiddels zijn de schrijfsels van van Maanen van internet verdwenen.)

In de afgelopen jaren zijn het vooral de linkse nazi's van AFA en Kafka die systematisch aanhitsen tot haat tegen spirituele 'vreemdelingen'. De AFA-nazi's hebben het forum en het tijdschrift 'Religie en Mystiek' kapot-gelasterd.

 • Onder de schuilnaam Pieter Zoomers is een linkse nazi actief, die spirituele mensen verbindt met extreem-rechts. Als je ooit op school gezeten hebt met iemand die bevriend is met iemand die ooit aan een extreem-rechtse manifestatie heeft deelgenomen, ben je volgens Pieter Zoomers extreem-rechts. Dat geldt natuurlijk alleen voor 'zeer verdachte' individuen, zoals mensen die ergens in geloven.
 • Een zekere Irina Willemse vond het nodig om namens AFA het forum van religie en mystiek te vervuilen. Op dit forum stond ondermeer:
  • Rob Schuitema citeert de linkse nazi Jeroen Maarten Hanenbergh:

   "Ik betrap mezelf er steeds vaker op dat ik voor de microfoon of camera woorden gebruik met een grote lading, waarvan je weet: dat knippen ze er niet uit. Je hebt maar 10, 11 seconden, dan kun je wel alles willen uitleggen maar het moet meteen knallen. Maar om het voor de media interessant te maken moet de boodschap zo ongenuanceerd en gekleurd mogelijk gebracht worden."

   De linkse Nazi Irina Willemse daarop:

   "Jij bent wellicht bang dat dit forum na de plaatsing van het Alert-artikel dreigt te verlinksen, beste Rob Schuitema, vandaar dat jij nieuwsgaring meent te moeten ophalen bij zeer rechts georiënteerde media. Je baseert jouw gegevens over Jeroen Bosch hoofdzakelijk op ridicule info van de rechts-extreme Stichting Onderzoek Extreme Stromingen ..."

   Rechtse onderzoeken zijn ridicuul, de berichten van de linkse nazi's van AFA zijn boven iedere twijfel verheven. Ze zijn ten slotte afkomstig van Übermenschen. Linkse mensen zijn volgens de AFA nazi's superieur, spirituele mensen zijn volgens hun visie untermenschen, die vervolgd en uitgeroeid moeten worden.
  • Het zegt natuurlijk veel, het bovenstaande bericht. De extreem-linkse AFA-nazi's geven toe, dat ze niet geinteresseerd zijn in waarheid of eerlijkheid. Ze spelen een kwaadaardig spel met de media, waarbij het er om gaat extreme propaganda en smerige leugens zo hard mogelijk te verkondigen. En de media? Die geven de linkse nazi's alle ruimte.

Als extreem-rechts vreemdelingenhaat uit, wordt dit genegeerd of bestreden. Waarom wordt de vreemdelingenhaat van extreem-links niet bestreden?

 • Extreem rechts hitst aan tot haat op basis van ras, nationaliteit en etnische identiteit.
 • Extreem-links hitst aan tot haat op basis van geloof of overtuiging.
 • Maakt dat wezenlijk verschil? Of is dat eigenlijk hetzelfde?

Waarom laten de media de linkse nazi's hun gang gaan? Waarom helpen de media de linkse nazi's met het verspreiden van hun vuil?

Moord op Theo van Gogh en Pim Fortuyn:

Werd Theo van Gogh vermoord door een moslim-extremist? Of werd Theo vermoord door een goed ingeburgerde nieuwe nederlander?

Pim Fortuyn werd vermoord door de extreem-linkse Volkert van der G.

 • Daarmee gaf een autochtone nederlander een signaal, dat het acceptabel is om politieke tegenstanders af te schieten.
 • Deze houding treft men aan bij vele extreem-linkse nazi's, zoals bij de AFA-nazi's.

Zou Mohammed B. Theo van Gogh vermoord hebben, als Pim Fortuyn niet vermoord was? Zeker weten zullen we het nooit. Maar het is duidelijk, dat de linkse extremisten de deur voor politieke moorden wagenwijd hebben open gezet.

Toevoeging 18 maart 2009. Stel dat Wilders vermoord wordt. Is een burgeroorlog dan nog te stoppen?

Criminele nalatigheid van de overheid en het openbaar ministerie:

Volkert kon Pim Fortuyn vermoorden, omdat de overheid meer dan 20 jaar het signaal aan extreem-links heeft gegeven, dat zij geweld mogen gebruiken.

 • De partner van Janmaat werd door linkse nazi's uit een hotelraam gegooid of geduwd, waarna bij haar een been moest worden geamputeerd. De nederlandse overheid nam niet de moeite om de daders aan te houden en te berechten.
 • Linkse nazi's stichten brand in zalencentra, waar extreem-rechts wilde vergaderen. Hoewel het recht op vergadering tot de mensenrechten behoort, liet het OM de linkse nazi's hun gang gaan. Ook werd niemand aangehouden of berecht wegens brandstichting.
  • Artikel 18

   Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

   Artikel 19

   Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

   Artikel 20

   1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
   2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.
  • Artikel 7

   Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

   Ook mensen met verwerpelijke idealen, zoals Janmaat, hebben recht op bescherming door de wet. De nederlandse overheid heeft op zeer grove wijze de rechten van wijlen Janmaat en de rechten van wijlen Fortuyn geschonden. De gevestigde orde heeft systematisch aangehitst tot haat. Volgens het polderfascisme (het politieke systeem van Nederland) is het niet de staat die de mensenrechten schendt, maar zijn het fascistische organisaties die de mensenrechten schenden, met volledige goedkeuring en gedoogsteun van de staat der nederlanden en het politieke establishment. Als PvdA-leider hitste met name Melkert aan tot de moord op Fortuyn, daarbij bijgestaan en aangemoedigd door kopstukken van de andere grote politieke partijen. De media en met name de Volkskrant lieten zich ook niet onbetuigd. Als gevolg hiervan is er nauwelijks nog een inwoner van 'Nazi-nederigland' te vinden, die de haagse politiek of de media vertrouwt. Bij wijze staat de guillotine al klaar om daarmee op grote schaal te gaan ruimen.

 • Linkse extremisten houden regelmatig huis in proefdiercentra en nertsfokkerijen. Er wordt nauwelijks tegen opgetreden.

Persoonlijk ben ik ook tegen extreem-rechts, tegen racisme en tegen vreemdelingenhaat. Maar ik vind, dat we ons aan de rechtsstaat moeten houden. Het alternatief is burgeroorlog. En dat is echt veel erger.

Persoonlijk ben ik tegen het fokken van pelsdieren en heb ik bezwaren tegen het gebruik van proefdieren. Klik hier voor mijn artikel "Ethische normen en dierproeven". Maar brandstichting, intimidatie en mishandeling van mensen die zich daar mee bezighouden, vind ik niet acceptabel.

Het openbaar ministerie is blijkbaar van mening, dat geweld mag, als het van extreem-links komt en gericht is tegen 'autochtone vreemdelingen' (mensen met spirituele interesse), tegen extreem rechts of tegen mensen die dieren exploiteren. Daarmee heeft het openbaar ministerie zich feitelijk buiten de wet geplaatst en heeft zij de weg gebaand naar een burgeroorlog.

En de media? Die geven ook ruim baan aan het linkse extremisme. Hoe hebben de media in het verleden gereageerd op brandstichting bij Makro-vestigingen, aanslagen op Shell-stations, de bomaanslag op Kosto? Wanneer extremisme leidt tot een burgeroorlog, dan is dat wat de media betreft goed nieuws. Niets verkoopt zo goed als slecht nieuws. Toch?

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Wanneer zijn dierproeven te rechtvaardigen?
Officier van justitie Velleman discrimineert
Aanklacht tegen Nederland, het OM en Officier van justitie P. Velleman
Reactie op de haatzaaierij van Harry Westerink
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers