Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

14  Dec  2007

Bestrijding getreiter op internet

Open brief aan de mini-ster van justitie
en de leden der tweede kamer

Achtergrond artikel:

25 jaar haatzaaien.

L.s.,

Half oktober 2007 kwam het College Bescherming Persoonsgegevens met nieuwe richtlijnen over internet. Met verbijstering en woede heb ik kennisgenomen van dit onzinnige stuk. Toch heb ik de moeite genomen om eens te kijken wat er gebeurt als je de richtlijnen volgt.

Op 18 oktober 2007 heb ik de nissaba-site verzocht lasterlijke en tot haat aanhitsende informatie met vermelding van mijn achternaam te verwijderen. Hierop kwam geen respons, zelfs geen bevestiging van ontvangst. Op 19 oktober heb ik verzocht het topic met daarop mijn naam te verwijderen. Zie:

http://www.nissaba.nl isphp/viewtopic.php?t=758

Inplaats van meteen te verwijderen werd ik voortdurend aangevallen. De starter van het topic, Marc-Gregory, plaatste op zeker moment een portretfoto van mij en een foto van mijn huis. Van mijn huis beweerde hij, dat ik dit met new-age-oplichterspraktijken zou hebben verdiend. De foto's zijn mijn eigendom en werden wederrechterlijk door hem gestolen. Verspreiding van mijn portretfoto is een ernstige schending van mijn recht op privacy. Na aandringen bij het forum-beheer werden uiteindelijk deze foto's weer verwijderd en werd mijn achternaam van het forum verwijderd.

Op 29 november 2007 ontving ik van een spiritueel forum bericht, dat ene 'Steven' een topic over mij was begonnen. Dit forum reageerde actief en verwijderde dat topic snel. Deze 'Steven' bleek zich uitsluitend ingeschreven te hebben bij dit forum voor het op internet zetten van zijn haatzaaiende topic. Dit deed hij via IP-nummer 94.171.56.13 met internetnaam OBANET (Openbare Bibliotheek Amsterdam). De overheid faciliteert dus het anoniem haatzaaien, treiteren en lasteren via internet.

Naspeuring leverde op, dat deze 'Steven' hetzelfde heeft gedaan op minstens één andere plaats op internet:

enzovoort.com

Tussengevoegd 15 mei 2008

Sindsdien heeft deze Marc-Gregory dit op vele forums gedaan, met name op het kraak-forum. Op deze links-extremistische site werden nog de nodige beledigingen toegevoegd door mensen die mij helemaal niet kennen.

De dader is vermoedelijk dezelfde Marc-Gregory, die eerder laster over mij publiceerde op nissaba-forum.

Op zaterdag 1 december om 10:42 uur heb ik de beheerders van het forum hiervan op de hoogte gesteld. Hedenochtend, 4 december staat dit nog steeds online. Op dit forum staat ook mijn portretfoto, welke mijn eigendom is. Wederom is dit diefstal van auteursrechterlijk beschermd materiaal en schending van mijn privacy.

Het forumbeheer voegde aan dit forum toe het volgende antwoord op mijn klacht:

Nah, 'Firewolf' met dit gezever dien je bij mij niet aan te komen. Meld het aan de administrator 'Jeroentje' van het forum. Wat er tussen jullie beiden aan snertenergie heerst, is helemaal niet welkom op dit forum. Zaak is dat wij die troep niet gevraagd hebben. Vandaar dat er ook wijselijk niet op gereageerd wordt door onze wijze leden. Laat staan dat ik mij 'aangesproken' zou voelen. Voor de rest intimideer je mij geenszins. Laat dat duidelijk zijn.

-Wolfheart-

Hierbij is het volstrekt onduidelijk wie 'Jeroentje' is. Zolang de wet niet wordt aangepast, kunnen dergelijke forums en forumbeheerders niet goed aangepakt worden. Men leeft gewoon van het haatzaaien en ht gelegenheid geven tot haatzaaien.

Op zaterdag 1 december 2007 om 10:59 uur heb ik melding gedaan van deze haatzaaierij bij meldpunt@meldpunt.nl Tot op heden heb ik niets van dit meldpunt gehoord. Eerdere contacten met dit meldpunt hebben nooit enige reactie opgeleverd. Blijkbaar functioneert dit meldpunt volstrekt willekeurig.

Jullie 'beleid' werkt niet:

Op basis van mijn ervaringen weet ik, dat jullie 'beleid'aangaande getreiter op internet, niet werkt. Als men het al een beleid kan noemen. De aanbevelingen van het College Bescherming Persoonsgegevens zijn geweldig voor cabaretiers, praktisch gezien zijn ze volstrekt belachelijk.

Internet Verkeers Politie:

Het wegverkeer zou onmogelijk zijn zonder duidelijke verkeersregels en een politie die op duidelijke en strikte wijze de verkeersregels handhaaft. Het internet vraagt ook om duidelijke internet-verkeers-regels en strikte handhaving. Ik verlang het volgende van u:

 1. Oprichting van een virtueel internet-politie-bureau.
  Bij dit internet-politie-bureau kan men via internet aangifte doen van overtreding van de internetverkeersregels. Wanneer een aangifte binnenkomt, controleert een ambtenaar de feiten en schrijft meteen een bekeuring uit. Deze wordt geïncasseerd via het justitieel incasso bureau. Wanneer de bekeurde persoon of rechtspersoon dat wil, kan hij na betaling van de bekeuring naar de rechter gaan, net zoals bij overtreding van de gewone verkeersregels.
 2. Er komen duidelijke internet-verkeers-regels.
  Deze regels komen ongeveer neer op: Verboden om achternamen te publiceren, verboden om NAW-gegevens te publiceren, verboden om foto's te publiceren zonder toestemming van de gefotografeerde, verboden om auteursrechten te schenden, verboden om te beledigen, te lasteren, haat te zaaien.
 3. Er komen duidelijke boetes. Bijvoorbeeld:
  - Publiceren van iemands achternaam: 100 euro;
  - Publiceren van iemands NAW-gegevens: 250 euro;
  - Publiceren van iemands foto: 100 euro;
  - Publiceren van een onschuldige naaktfoto, bijvoorbeeld genomen aan een naaktstrand: 250 euro;
  - Publiceren van een compromiterende foto, bijvoorbeeld door een wraakzuchtige ex: 1000 euro;
  - Publicatie van auteursrechterlijk beschermd materiaal: 250 euro;
  - Beledigen, lasteren, haat zaaien: minimaal 250 euro. In extreme gevallen volgt geen bekeuring maar strafrechterlijke vervolging.
 4. Er is altijd een schuldige:
  Veel websites bieden de gelegenheid om anoniem te publiceren. Als de opsporing van de dader teveel moeite kost, is de websitebeheerder aansprakelijk. Deze krijgt dan de bekeuring.
 5. Voor op nederland gerichte websites gelden de nederlandse internet-verkeers-regels:
  Het is mogelijk om een website in bijvoorbeeld de USA te hosten terwijl men zich op nederland richt. Dan gelden de nederlandse internet-verkeers-regels.
  Met alle landen dienen afspraken gemaakt te worden over het incasseren van opgelegde boetes en het uitleveren van verdachten. Content uit landen die niet meewerken aan dit systeem wordt geblokkeerd, zodat websites uit deze landen niet meer vanuit Nederland benaderbaar zijn.
 6. Overgangsregeling:
  Er staat heel veel onzin op internet. Sommige onzin blijft vele jaren ergens online. Via zoekmachines is dergelijke onzin te vinden, terwijl de auteur het al lang vergeten is. Tussen deze onzin staan veel dingen die in strijd zijn met bovenstaande regels. Daarvoor dient een overgangsregeling te komen.
  Wanneer geconstateerd wordt dat een overtreding van de internet-verkeers-regels begaan is voor in werking treding van de nieuwe regels, dient de overtreder binnen 10 werkdagen na sommatie de overtreding ongedaan te maken. Als de overtreder dat doet, wordt volstaan met een waarschuwing.
  De overtreder in dit geval is de eigenaar van de website en NIET de auteur van de publicatie. Op veel internetforums is het als auteur niet mogelijk om eenmaal geplaatste publicaties te verwijderen.

Bovenstaande regels zijn wellicht onvolledig. Ik stel voor, dat u volledigheid ook niet nastreeft. Beter lijkt het om te streven naar 'incrementele verbetering' volgens het onderstaande schema.

 1. Ik stel voor, dat u op de kortst mogelijke termijn voorlopige internet-verkeers-regels opstelt en alvast een campagne begint om de bevolking de nieuwe regels uit te leggen.
 2. Een vaste commissie kijkt voortdurend naar de internet-verkeers-regels en komt om de twee of drie maanden met een bijstelling: een incrementele verbetering. Hierbij wordt rekening gehouden met wat er werkelijk op internet gebeurt en met jurisprudentie, die ontstaat na het invoeren van de internet-verkeers-regels.

Aanpassing civiel recht:

Het is een illusie te denken, dat met bovenstaande regels alle problemen zijn opgelost. Naast invoering van internet-verkeers-regels is aanpassing van het civiel recht dringend noodzakelijk.

Voorbeeld:

Sinds omstreeks 1995 word ik met laster en beledigingen vervolgd door de linkse nazi Harry Westerink. Hij vervolgt mij omdat hij tegen religie is. Sinds ca. 1997 / 1998 staan er tot haat aanhitsende artikelen van hem op internet. In januari 1999 werd ik door Panorama uitgemaakt als 'enge extreem-rechtse sektenleider' en werd ik in één artikel geplaatst met Charles Manson. Hierover heb ik klachten ingediend bij het OM. Deze werden door officier van justitie P. Velleman op zeer beledigende wijze afgedaan. Het kostte mij een paar honderd gulden aan juridische kosten om Panorama te dwingen tot rectificatie. Panorama baseerde zijn haatzaaiende artikel uitsluitend op de haatzaaierij van Harry Westerink. Inmiddels word ik al acht jaar continue vervolgd met haat, laster en beledigingen die gebaseerd zijn op de haatzaaierij van Harry Westerink.

In 1999 heb ik een advocaat gevraagd Harry Westerink civielrechterlijk te vervolgen. Hij raadde dat sterk af. In het gunstigste geval zou Westerink 250 gulden schadevergoeding moeten betalen plus 1250 gulden vergoeding voor de juridische kosten. De werkelijke kosten zouden al gauw 5.000 gulden gaan bedragen. Ik zou er dus minimaal 3.500 gulden op moeten toeleggen. Voor dat geld kon ik beter iemand uit Albanie laten overkomen en hem een nekschot laten geven. Door toedoen van Westerink ben ik in de loop der jaren vermoedelijk meer dan 300.000 euro aan inkomsten misgelopen. Sinds 1999 heb ik verschillende andere advocaten gevraagd naar de mogelijkheden van civiel rechterlijke vervolging van Harry Westerink. Iedere advocaat raadde het me af en ze stelden, dat het wel erg optimitisch was te denken dat ik vergoeding voor juridische kosten zou krijgen.

Ik neem aan dat u het met me eens bent als ik stel, dat het absurd is als je beter iemand kunt laten afschieten dan een civielrechterlijke procedure te beginnen. En dat het absurd is, dat je als slachtoffer van lasteren, haatzaaien en beledigen geld kwijt bent aan juridische kosten als je in het gelijk wordt gesteld. Bovenstaande situatie is ronduit weerzinwekkend. Jullie hebben als kamer gesteld, 'dat jullie geen claim-cultuur willen'. Jullie willen klaarblijkelijk een cultuur in stand houden waarin slachtoffers systematisch en weloverwogen worden vertrapt, en waar daders worden doodgeknuffeld. Helaas gaan de daders van al dat knuffelen niet echt dood.

Om het civiel recht te versterken stel ik het volgende voor:

 • Nauwkeurig wordt het begrip 'onrechtmatige daad' gespecificeerd.
  Hieronder dient men te verstaan: Inbreuk maken op de privacy, verspreiden van laster en/of beledigingen, discriminatie, oproepen en aanhitsen tot discriminatie, haatzaaien, onrechtmatig publiceren van auteursrechterlijk beschermd materiaal.
 • Wanneer een slachtoffer van een onrechtmatige daad in een civielrechterlijke procedure tegen een dader in het gelijk wordt gesteld, wordt de dader automatisch veroordeeld tot het vergoeden van de volgende kosten:
  • Alle juridische kosten, inclusief de kosten van het verkrijgen van getuigenverklaringen;
  • De tijd die het slachtoffer heeft moeten besteden aan het verkrijgen van een gerechterlijke uitspraak met een vergoeding op basis van een modaal uurloon. Als het slachtoffer 100 uur heeft moeten besteden aan de zaak, krijgt hij dus 100 keer het modale uurloon als schadevergoeding van de dader;
  • Een algemene vergoeding voor de psychische schade en/of sociaal-economische schade en/of gezondheidsschade die de onrechtmatige daad heeft veroorzaakt, met een minimum van 250 euro per veroordeling;
  • Een vergoeding voor de economische schade die ontstaan is als gevolg van de onrechtmatige daad. In veel gevallen is deze schade moeilijk aantoonbaar, zodat deze schade meestal niet verhaalbaar is.
  • In de praktijk komt dit neer op het volgende.
   • Harry Westerink heeft ten opzichte van mij een onrechtmatige daad gepleegd. Ik geef deze zaak uit handen aan een advocaat. Deze doet Harry Westerink het volgende voorstel:
   • Alle publicaties over mij worden binnen 14 dagen van internet gehaald en alle schriftelijke publicaties over mij worden binnen 14 dagen vernietigd;
   • Westerink betaalt mij een schadevergoeding van 250 euro;
   • Westerink betaalt de rekening van mijn advocaat.
   • Neemt Westerink het schikkingsvoorstel aan, dan is de zaak uit de wereld. Doet hij dat niet, dan wordt het een civielrechterlijke procedure. Dan wordt hij veroordeeld tot het bovenstaande en lopen de juridische kosten voor hem op tot ver boven de 5.000 euro. De meeste mensen zullen in zo'n geval schikken.
 • Er komt een schadefonds voor slachtoffers van een onrechtmatige daad.

  Stel in het bovenstaande geval dat Harry Westerink niet wenst te schikken en dat mijn juridische kosten oplopen tot 10.000 euro. Stel dat dan blijkt dat Harry Westerink (een extreem linkse steuntrekker) niet in staat is tot het betalen van de juridische kosten. Dan zou ik als slachtoffer ernstig gedupeerd worden of zelfs failliet kunnen gaan.

  Om bovenstaande situatie te vermijden komt er een schadefonds. Hieruit worden geen schadevergoedingen aan slachtoffers betaald, wel alle juridische kosten, indien deze niet op de dader te verhalen zijn. De hiervoor genoemde internet-verkeers-regels leveren boetes op. Een deel van deze boetes kunnen worden gebruikt voor dit schadefonds.

Een betere samenleving ???

Sinds 1999 ben ik voortdurend ernstig teleurgesteld door de nederlandse overheid. vele malen heb ik van de overheid ge-eist, dat ze mijn mensenrechten zou beschermen, dat ze mij zou beschermen tegen discriminatie, laster, beledigingen, haatzaaien en schending van mijn privacy. Steeds opnieuw heeft de overheid mij laten weten, dat ik vogelvrij ben en dat iedereen over mij kan publiceren wat men wenst. Op 19 oktober 2007 heb ik nog in een brief aan Balkenende aandacht gevraagd voor mijn zaak. Ook Balkenende ziet geen reden om mijn mensenrechten te beschermen.

De nederlandse overheid heeft geweigerd het strafrecht in te zetten om mijn mensenrechten te beschermen. Klaarblijkelijk is de nederlandse overheid van mening, dat ik geen mens ben en dus ook geen rechten heb. In ieder geval is er sprake van zeer grove schending van mijn mensenrechten, enkel en alleen omdat ik een afwijkend wereldbeeld heb. De houding van de nederlandse overheid tegenover mij in de afgelopen jaren is ronduit weerzinwekkend. Naar mijn mening is hier sprake van criminele nalatigheid van de nederlandse overheid jegens mij. Ik heb daardoor geen enkel vertrouwen meer in de rechtsstaat.

Het strafrecht wordt volstrekt willekeurig ingezet, uitsluitend met als doel om de bestaande vooroordelen in stand te houden. Als iemand iets zegt over 'joden' staan onmiddelijk alle officieren van justitie in de starthouding om de 'dader' te vernietigen. Want de officieren van justitie zijn afgericht om 'joden' te beschermen. Als iemand van een niet-erkende-minderheid jarenlang wordt vervolgd met laster, beledigingen, haat en discriminatie, dan kijkt het Openbaar Ministerie gewoon een andere kant op of overlaadt het slachtoffer nog eens met beledigingen. De bewijzen hiervan, brieven van officier van justitie P. Velleman, staan integraal op mijn website. reactie op officier van justitie P. Velleman

De vaste kamer commissie voor justitie en mini-ster-president Balkenende zijn hiervan op de hoogte maar vinden het niet nodig om op te treden. Blijkbaar beschouwt men mij als een untermensch, waarvoor de mensenrechten niet gelden.

Aangezien het Openbaar Ministerie feitelijk opereert als 'een staat binnen de staat' en aangezien in de afgelopen 20 jaar geen enkele mini-ster van justitie in staat is gebleken het bolwerk van de PG's af te breken, zou het erg naief zijn te verwachten dat dit op korte termijn gaat veranderen. Wanneer je behoort tot een niet-erkende-minderheid, dan ben je wat betreft het Openbaar Ministerie en de nederlandse overheid volstrekt rechtenloos.

Gezien het bovenstaande is het absoluut noodzakelijk om het civiel recht uit te breiden en slachtoffers van een onrechtmatige daad volledige vergoeding van juridische kosten te geven. Met een dergelijk systeem kunnen slachtoffers met weinig geld ook naar de rechter stappen om een einde te maken aan getreiter.

Ik heb de indruk van u kamerleden, dat u vooral zeer naief bent en dat u geen flauw benul heeft van het kwaad in de samenleving, dat u zich niet kunt voorstellen hoe gestoord en/of kwaadaardig sommige internet-publicisten zijn. Het College Bescherming Persoonsgegevens is blijkbaar van mening, dat met vriendelijke verzoeken een einde zou kunnen worden gemaakt aan getreiter op internet en opzettelijke schending van de privacy. Men heeft duidelijk geen enkele ervaring met de pure kwaadaardigheid van linkse extremisten, 'internettrollen' (overwegend gefrustreerde witte mannetjes tussen de 30 en 50 jaar) en sommige websitebeheerders. Het zou toch bij u bekend moeten zijn dat er websites zijn, zoals GeenStijl.nl, die geld verdienen aan het aanmoedigen van getreiter en privacy-schending op internet.

Kort geleden had u kennis kunnen nemen van naaktfimpjes en foto's van Manon Thomas. Omdat deze Manon Thomas geld heeft voor een behoorlijke advocaat heeft justitie hier heel veel werk van gemaakt. Daardoor is het meeste materiaal inmiddels verdwenen. Stel nu, dat Bea Bijstand, dochter van bijstandsmoeder mevrouw Bijstand, gedrogeerd wordt met GHB en vervolgens pornografisch gefilmd wordt, waarna zeer expliciet materiaal op internet wordt gezet. Rukt justitie dan ook alles uit de kast om Bea Bijstand en haar familie te beschermen? Of zegt justitie dan: 'Eigen schuld, dikke bult'? Leven we in een samenleving waarin alleen rijken zich kunnen beschermen tegen getreiter en inbreuken op hun privacy?

Pas als een kamerlid persoonlijk wordt geconfronteerd met kwaad bent u bereid om de wet aan te passen. Zo is er pas behoorlijke anti-stalking wetgeving gekomen nadat een kamerlid gestalked werd. Feitelijk is dit een onbehoorlijke vorm van het dienen van eigenbelang. U dient maatregelen te nemen ter bescherming van de bevolking en niet alleen om uw belangen te dienen. Het is belangrijk voor heel veel mensen dat er behoorlijke bescherming tegen getreiter op internet komt. Door de opkomst van Google zijn sterke maatregelen ter bescherming van de privacy en tegen getreiter absoluut noodzakelijk om de samenleving enigszins leefbaar te houden.

Ik roep u bij deze op om op de kortst mogelijke termijn met behoorlijke maatregelen te komen.

Een kamerlid van de SP betuigde zijn instemming en schreef vriendelijke woorden. De rest van de kamerleden nam niet de moeite om te reageren.

Achtergrond artikel:

25 jaar haatzaaien.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. |||p|2441|Klik hier voor meer informatie|*|

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

Officier van justitie Velleman discrimineert
Vuile oorlog sinds begin jaren '80
Linkse extremisten haten autochtone nederlanders (inboorlingen) met nieuwe ideeen over religie. Zij doen alles om deze mensen te beledigen, verspeiden weerzinwekkende laster en hitsen aan tot haat tegen deze autochtone vreemdelingen.
Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers