Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Twee maal geel is rood

Uit: Nieuwe Politiek 2003

Geen wraak, wel preventieve detentie:

Na een zwaar misdrijf roepen veel mensen om hardere en strengere straffen uit wraakgevoelens. Als men zich in de achtergrond van de meeste criminelen verdiept, komt men er meestal achter, dat deze mensen zelf slachtoffer zijn van hun ouders en hun sociaal-economische achtergrond. Het is niet redelijk om deze mensen te straffen. Een ander deel van de criminelen heeft last van ADHD of andere stoornissen. Veel criminelen zijn niet in staat om volgens onze regels te leven. Het straffen van deze mensen lijkt me ook onredelijk.

Het is echter nog onredelijker om deze mensen vrij te laten rondlopen. Een valse hond laat men inslapen. Een vals mens dient men vast te zetten, totdat deze genezen is. Is genezing niet mogelijk, dan is in vrijheidstelling verkeerd. Mensen die een gevaar zijn voor andere mensen kan men niet vrij laten rondlopen.

Eind 19e eeuw was er in New York een vrouw met ongeneeslijke TBC. Zij was zelf resistent tegen de TBC en had nergens last van. Ze besmette wel andere mensen. Tegen haar wil werd ze levenslang geïnterneerd als preventieve maatregel. Zij had geen misdaad begaan, maar werd wel vastgezet. Gewoon omdat ze gevaarlijk was voor andere mensen.

Het vastzetten van gewelddadige criminelen is een soortgelijke preventie.

Zijn moordenaars zware criminelen?

Veel mensen zien moord en doodslag als de ernstigste misdrijven. In veel gevallen kan men de daders het misdrijf nauwelijks aanrekenen. Voorbeelden:

 • Iemand wordt jarenlang getreiterd. Op zeker moment is hij het zat en begint om zich heen te slaan, waarbij er een dooie valt.
 • Een vrouw wordt jarenlang mishandeld en geterroriseerd door haar man, voor wie ze doodsbang is. Op zeker moment steekt ze hem dood.
 • Een man ontdekt, dat hij bedrogen wordt door zijn vrouw en zijn beste vriend. Hij schiet ze allebei dood.
 • Twee mannen in een achterstandswijk hebben al 10 jaar ruzie met elkaar, maar kunnen elkaar niet ontlopen. Op een dag loopt het uit de hand en valt er een dooie.

Geen van deze gevallen is fraai. Maar is de dader een crimineel of een slachtoffer van de omstandigheden? En hadden de vermoordde of doodgeslagen slachtoffers niet een belangrijk aandeel in het drama? Misschien kun je in bovenstaande situaties beter spreken van een psycho-sociaal ongeluk dan van een misdrijf.

Dat wil niet zeggen, dat we de dader niet moeten opsluiten. De meeste daders van dergelijke psycho-sociale ongelukken verlangen straf en boetedoening. Deze is ook essentieel om met hun schuldgevoelens klaar te komen. Bovendien is psycho-therapeutische behandeling voor deze daders wenselijk.

Heel belangrijk is ook de kans op herhaling. Bij bovenstaande gevallen is de kans op herhaling klein. Er zijn dus geen extra (straf-)maatregelen nodig om de maatschappij te beschermen.

Er zijn ook moordenaars, die mensen doden om er zelf beter van te worden. Bijvoorbeeld:

 • Mensen die moorden om een erfenis;
 • Mensen die een concurrent vermoorden;
 • Huurmoordenaars: mensen die onbekenden vermoorden tegen betaling.

Deze drie categorieën moordenaars zijn wel degelijk zware criminelen en dienen ook te worden opgesloten bij zware criminelen. Het gaat om mensen, die veel te weinig respect hebben voor de rechten en de persoonlijke integriteit van medemensen.

Zijn pedofielen zware criminelen?

Veel praktiserende pedofielen zijn zelf in hun jeugd misbruikt. Vaak hebben ze van huis uit de verkeerde normen en waarden meegekregen. Sommige mensen redeneren:

Veel mensen met een incestverleden beheersen zich en worden geen pedofiel. De mensen die wel pedofiel worden, kiezen daar zelf voor.

Misschien hebben degenen die zich beheersen van nature (genetisch) meer zelfbeheersing. Of misschien hebben ze een hoger I.Q., en hoger E.Q. of een hogere algemene ontwikkeling. Ik ben van mening, dat men pedofielen niet verantwoordelijk kan stellen voor hun daden. Pedofilie is geen bewuste keuze, die men kan beheersen. Het is eerder een ziekte, waartegen we (nog) weinig kunnen doen. Zolang deze ziekte niet genezen kan worden, dienen we (praktiserende) pedofielen te isoleren van de maatschappij. Dat betekent automatisch levenslange opsluiting in een inrichting speciaal voor pedofielen.

Men dient hierbij onderscheid te maken tussen mensen met pedofiele verlangens die zich beheersen en praktiserende pedofielen. Mensen die zich beheersen, dienen we met rust te laten. Wanneer van iemand bewezen is, dat hij (zij) een kind seksueel misbruikt heeft, volgt automatisch levenslange opsluiting of opsluiting tot genezing 100% zeker is. Aangezien op dit moment (2003) genezing niet 100% zeker is, dienen we praktiserende pedofielen levenslang op te sluiten.

Ik zou willen stellen:

 • Seksueel misbruik is een ernstig misdrijf en moet voorkomen worden. Speciaal kinderen dienen extra beschermd te worden.
 • Volwassenen die kinderen seksueel misbruiken, zijn psychisch ernstig gestoord. Zij horen niet thuis tussen gewone of zware criminelen. Ze dienen wel opgesloten te worden, totdat zeker is, dat ze genezen zijn.

In het verleden zijn pedofielen losgelaten, die zich daarna weer aan kinderen vergrepen hebben. Dit mag niet meer voorkomen.

Sommige mensen zeggen:

80% van de pedofielen valt niet in herhaling. Je kunt toch niet 80% vasthouden omdat die andere 20% in herhaling valt?

Onderzoekers van de Van der Hoeven Kliniek ontdekten, dat de recidive (herhaling) veel hoger ligt:

Bij zedendelinquenten (verkrachters, pedofielen, lustmoordenaars) werd 55% opnieuw veroordeeld voor een gewelddadig delict. Bij 35% ging het om zedendelicten. Bij psychopaten met seksuele afwijkingen ligt het recidivepercentage op 80%. (NRC 26 feb. 2003.)

Volgens een Noord-amerikaans onderzoek:

Na 20 jaar liggen de recidive-percentages op 39% voor verkrachters en 52 procent voor pedofiele daders. (NRC 26 feb. 2003.)

Ik zou willen stellen:

35% tot 52% valt wel in herhaling en maakt dan vaak meerdere slachtoffers. Het is onbekend welke pedofielen in herhaling vervallen. Daarom is het in feite een russische roulette met het welzijn van kinderen. Voor iedere drie pedofielen die men vrijlaat, worden minstens vijf kinderen seksueel misbruikt en psychisch zwaar beschadigd. Wanneer de overheid onder zulke omstandigheden pedofielen vrijlaat, pleegt zij een misdaad tegen haar eigen burgers.

Op grond van het bovenstaande dienen we te besluiten om pedofielen nooit meer vrij te laten. Ik ben er voorstander van, om pedofielen levenslang op te sluiten in een inrichting speciaal voor pedofielen. Hierbij kan men denken aan een therapeutische gemeenschap, waar veroordeelde pedofielen de rest van hun leven wonen, werken en leven. Binnen de omheining hebben ze in principe alle vrijheid, maar ze mogen het terrein niet af. In ieder geval niet zonder begeleiding.

Bij pedofielen is er meestal geen groot ontsnappingsgevaar. Men kan niet terugvallen op een crimineel netwerk. Als een pedofiel op straat herkend wordt, is hij zijn leven niet zeker. Als een pedofiel ontsnapt, kan zijn signalement verspreid worden via de t.v. Dat zullen de meeste pedofielen willen vermijden.

Er zijn mensen, die zelf geen pedofiel zijn, maar die wel kinderen misbruiken voor geldelijk gewin. Men maakt bijvoorbeeld pornofilms met kinderen, om deze daarna te verkopen. Of men dwingt kinderen tot prostitutie. Of men ontvoert een kind om dit kind tegen betaling te laten gebruiken door een pedofiel. In deze gevallen gaat het om zware criminaliteit. Dit soort daders dienen ook te worden opgesloten bij zware criminelen. Dit soort daders hebben veel te weinig respect voor de rechten en de persoonlijke integriteit van medemensen.

Zijn roofovervallers zware criminelen?

Bij een roofoverval wordt men beroofd van bezittingen met behulp van geweld of onder dreiging met geweld. Door geweld te gebruiken of door er mee te dreigen, laat de dader van een roofoverval zien, dat hij/zij geen respect heeft voor de rechten en de persoonlijke integriteit van medemensen. Dit tast het fundament van vertrouwen in de rechtsstaat en de samenleving aan, dat mensen gewoonlijk hebben. Slachtoffers van gewelddadige criminaliteit verliezen dat vertrouwen. Het vertrouwen in de samenleving is een onvervangbaar kapitaal, dat plotseling wordt vernietigd door de roofovervaller. Het vernietigen van dit vertrouwen leidt tot een groter verlies, dan het verlies aan geld of bezittingen. Zonder dit vertrouwen kan men zich niet veilig voelen en heeft men eigenlijk geen leven meer. Een roofovervaller dient dus te worden gelijkgesteld met een huurmoordenaar. Hij vernietigt het leven van een willekeurig mens om er zelf beter van te worden.

Maar de roofovervaller moordt toch niet? Dat doet hij wel. Zelfs als hij alleen maar dreigt met een namaakpistool, vernietigt hij een mensenleven. Het slachtoffer verliest het vertrouwen en het plezier in het leven. Na een roofoverval is het leven ineens niet leuk meer. Hij vernietigt dus wel degelijk een mensenleven, hoewel het slachtoffer wel blijft ademhalen.

Wat zijn zware criminelen?

Zware criminelen zijn mensen, die veel te weinig respect hebben voor de rechten en de persoonlijke integriteit van medemensen. Men doodt, verwondt of bedreigt willekeurige mensen met verwonding of de dood om er zelf beter van te worden. Het gaat ook om willekeurige mensen en niet om mensen, waarmee men ruzie heeft.

Stel: Jan is opgelicht door Piet en is financieel geruïneerd. Piet heeft geld in overvloed. Jan koopt een pistool en dwingt Piet tot 'terugbetaling'. Is dit zware criminaliteit of gerechtvaardigde wraak? Jan berooft niet een willekeurig medemens, maar Piet die hem geruïneerd heeft. In dit geval zijn er zeer sterke verzachtende omstandigheden. Als Jan een willekeurige winkelier of voorbijganger berooft, dan is er geen verzachtende omstandigheid.

Criminelen die willekeurige mensen doden, verwonden of bedreigen zijn gewoon valse mensen. Valse honden laat men inslapen. Wat doen we met valse mensen? Een behoorlijk deel van de mensen pleit voor de doodstraf. Dat vind ik geen goed idee. In een apart hoofdstuk heb ik dit gemotiveerd. Naar mijn mening, dienen we valse mensen onschadelijk te maken. Daarbij denk ik vooral aan isolatie van de maatschappij. In de praktijk komt dit neer op een gevangenis.

Valse mensen kun je niet 'genezen' tijdens een gevangenisstraf van enkele maanden. Als mensen eenmaal vals zijn, is er behoorlijk veel tijd nodig om deze mensen te heropvoeden. Dat duurt jaren. Mensen die zich voor de eerste keer schuldig maken aan zware criminaliteit, dienen daarom te worden veroordeeld tot een langdurige heropvoeding. Daarbij denk ik aan vijf jaar. Korte straffen voor valse mensen werken averechts. Justitie geeft dan het signaal, dat het niet zo erg is. Bovendien stelt men dan de gewone burgers willens en wetens bloot aan het geweld van valse mensen. Dat is noch ethisch noch politiek te verantwoorden. Daarom dienen we zware criminelen per definitie voor lange tijd te isoleren van de samenleving.

Zware criminelen op herhaling:

In 1983 werden Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd door Frans Meijer, Willem Holleeder, Jan Boellaard, Martin Erkamps en Cor van Hout. Jan Boellaard, kreeg twaalf jaar celstraf en werd later veroordeeld tot nog eens twintig jaar wegens moord op een douanier tijdens een mislukte cocaïnesmokkel. Martin Erkamps, werd gearresteerd in Spanje met een wagen vol hasj. Cor van Hout werd in 1998 veroordeeld tot vierenhalf jaar cel wegens drugshandel en wapenbezit.

Ik weet niet zoveel van de achtergrond van deze criminelen. En hun persoonlijke achtergrond is ook niet interessant voor het volgende betoog. Ik neem aan, dat de vijf ontvoerders al voor de ontvoering eerder het één en ander hebben uitgehaald. Het komt zelden voor dat criminelen hun loopbaan beginnen met een ontvoering. Om een ontvoering zoals die van Heineken en Doderer op te kunnen zetten, moet je de weg kennen in het criminele circuit. Ik ga er dus van uit, dat de vijf ontvoerders voor 1983 al eerder met de politie in aanraking geweest zijn voor geweldsmisdrijven.

Herhaling van zware criminaliteit zwaar bestraffen:

Stel je eens het volgende systeem voor:

 1. Iemand die voor het eerst een geweldsdelict pleegt, krijgt 5 jaar heropvoeding plus voorwaardelijk levenslang met een proeftijd van 20 jaar. Als die persoon in de 20 jaar na zijn veroordeling weer een geweldsdelict pleegt, krijgt hij/zij automatisch levenslang.
 2. Iemand die voor de tweede keer voor de rechter moet komen wegens een geweldsdelict, krijgt automatisch levenslang indien het delict tijdens zijn proeftijd van 20 jaar is gepleegd. Deze dader komt dus maximaal twee keer voor de rechter voor een geweldsdelict. Bij de tweede keer is het gewoon: "Game over".
 3. Iemand die voor de tweede keer voor de rechter moet komen wegens een geweldsdelict na de proeftijd van 20 jaar krijgt minimaal 10 jaar gevangenisstraf plus voorwaardelijk levenslang met een proeftijd van 40 jaar. Stel dat iemand op zijn 15e voor het eerst veroordeeld wordt wegens een geweldsdelict en op zijn 36e weer. Deze dader komt op zijn 46e vrij en kan dan een derde geweldsdelict plegen. Als hij voor zijn 76e opnieuw een geweldsdelict pleegt, krijgt hij levenslang. Dan is het bij de derde keer: "Game over". Er zijn niet veel 76-plussers die geweldsdelicten plegen. Mocht het een keer voorkomen, dan krijgt hij minimaal 10 jaar gevangenisstraf plus voorwaardelijk levenslang met een proeftijd van 40 jaar. Het is niet waarschijnlijk, dat zo iemand nog een vierde keer voor een geweldsdelict voor de rechter hoeft te komen.
  Het komt heel weinig voor, dat iemand 20 jaar lang normaal leeft en dan opeens weer een geweldsdelict pleegt. Deze situatie zal heel weinig voorkomen.
 4. 4. Indien de volgens punt 1 veroordeelde binnen twintig jaar na veroordeling opnieuw een geweldsmisdrijf pleegt, komt hij/zij voor een speciaal hof van drie ervaren rechters. De rechters hoeven alleen te bepalen, of schuld bewezen is. Indien schuld bewezen is, volgt automatisch een veroordeling tot levenslange gevangenisstraf.
 5. 5. Onder levenslange gevangenisstraf dient te worden verstaan: gevangenisstraf tot het einde van het leven en geen 20 jaar. Amnestie kan worden verleend aan mensen die te oud en/of ziek zijn om ooit nog een geweldsmisdrijf te plegen.
  Overwogen kan worden, om gevangenen die zich langdurig zeer goed hebben gedragen, het recht te geven om na minimaal 10 jaar gevangenisstraf amnestie te vragen.
 6. 6. Onder een geweldsmisdrijf dient te worden verstaan: Mishandeling, beroving met geweld, beroving met dreiging met geweld, dreiging met geweld, afpersing met dreiging met geweld, ontvoering, aanranding, verkrachting, bezit van verboden wapens, doodslag, moord, etc.
  Als iemand veroordeeld is tot levenslang voorwaardelijk en hij wordt in zijn proeftijd aangehouden met een vuurwapen op zak, betekent dit dus levenslang onvoorwaardelijk. Dit lijkt een draconische straf voor een licht vergrijp. Je kunt echter ook stellen: Iemand die een vuurwapen bij zich draagt, is van plan om een geweldsmisdrijf te begaan. Gaat het om een gewone burger, die zich bedreigd voelt, dan kan men volstaan met een lichte straf. Gaat het om iemand die al een geweldsdelict heeft gepleegd, dan kan men niet volstaan met een lichte straf.

Passen we dit systeem toe op de Heineken-ontvoerders. Aangenomen dat ze voor de ontvoering al geweldsmisdrijven hadden gepleegd, zouden ze voor de Heineken-ontvoering levenslang hebben gekregen. Jan Boellaard werd later veroordeeld tot nog eens twintig jaar wegens moord op een douanier tijdens een mislukte cocaïnesmokkel. Dit zou nooit hebben plaatsgevonden. Cor van Hout werd in 1998 veroordeeld tot vierenhalf jaar cel wegens drugshandel en wapenbezit. Bovendien werd hij verdacht van een groot aantal zware delicten. Deze zouden nooit hebben plaatsgevonden. De rechters, de recherche en de officieren van justitie zouden minder tijd hebben verspild aan deze heren. De maatschappij zou heel wat schade bespaard zijn.

Wie durft te beweren dat zware straffen voor recidivisten niet helpen?

Concrete voorbeelden:

Casus A:

Jan, 17 jaar oud, heeft geld nodig. Hij stapt een buurtwinkel binnen, zet de punt van een dolk op de keel van de winkelier en eist geld. Er gaat iets mis, Jan schrikt, de winkelier wordt in de halsslagader gestoken en bloed dood. Jan wordt opgepakt en staat na een paar maanden weer op straat. De nabestaanden van de winkelier zien Jan regelmatig over straat lopen en worden daardoor extra getraumatiseerd.

Passen we het hiervoor voorgestelde systeem toe op Jan van casus A. Jan komt na arrestatie niet meer vrij. Hij gaat naar een huis van bewaring, tot hij voor moet komen. Na veroordeling krijgt hij vijf jaar heropvoeding. Als hij vrij komt, is hij 22 en heeft hij een vak en discipline geleerd. Gaat hij voor zijn 37e opnieuw in de fout, dan krijgt hij automatisch levenslang. Als Jan een beetje zelfbeheersing en een beetje verstand heeft, zorgt hij er voor nooit meer in de problemen te komen.

Tijdens de vijf jaar heropvoeding hangt een veroordeling tot levenslang boven zijn hoofd. Zijn hulpverleners zullen hem ervan doordringen, dat het echt verkeerd gaat, als hij niet meewerkt met de heropvoeding. In zo'n situatie kun je bij Jan een behoorlijke motivatie verwachten, om zijn leven te verbeteren. Daar krijgt hij ook ruimschoots (vijf jaar) de tijd voor.

En als Jan geen zelfbeheersing heeft? Stel dat Jan een hersenafwijking of een psychische stoornis heeft, waardoor hij zichzelf niet kan beheersen? Dan behoort Jan niet vrij rond te lopen, omdat hij dan een gevaar is voor de samenleving. Dan dienen we Jan te verplegen in een psychiatrische inrichting en hem onder medicatie te stellen. Dit dienen we dan niet te zien als straf, maar als preventieve maatregel.

Concrete voorbeelden:

Casus B:

Een winkelier wordt onder bedreiging van een mes beroofd en doet aangifte. De dader wordt opgepakt en staat een paar dagen later weer op straat. Korte tijd later krijgt de winkelier opnieuw bezoek van de dader en wordt doodgestoken.

Passen we dit systeem toe op de dader van casus B. Volgens bovenstaand voorstel komt de dader niet binnen vijf jaar vrij. Vermoedelijk heeft de dader al eerder geweldsdelicten gepleegd. Het gedrag zoals in casus B komt zelden voor bij mensen die voor het eerst een geweldsdelict plegen. Volgens bovenstaand voorstel zou deze dader levenslang krijgen voor de overval. Terugkeer naar de winkelier om verhaal te halen, is dan ondenkbaar.

Herhaling voorkomen:

Veel plegers van ernstige misdrijven vervallen in herhaling. Dat vind ik een ongewenste situatie. Als een jongen voor het eerst een ernstig misdrijf pleegt, komt hij in een inrichting met ervaren criminelen. Daar wordt hij verder opgeleid voor een criminele loopbaan. Ook dat vind ik ongewenst.

Op het voetbalveld wordt iemand die tweemaal geel krijgt voorgoed van het veld gestuurd. Wie voor de tweede keer een geweldsmisdrijf pleegt, dient voorgoed uit de samenleving verwijderd te worden.

Volgens punt 1 van mijn voorstel krijgt iemand voor het eerste geweldsdelict vijf jaar heropvoeding plus voorwaardelijk levenslang met een proeftijd van twintig jaar. In de vijf jaar heropvoeding leert de veroordeelde op een fatsoenlijke wijze zijn inkomen te verdienen. Na de vijf jaar krijgt hij/zij begeleiding bij terugkeer in de samenleving. Indien nodig krijgt de veroordeelde een nieuwe identiteit.

Gedurende deze heropvoeding hangt de veroordeelde voortdurend levenslang boven het hoofd. Als hij medegevangenen of bewaarders bedreigt of mishandelt, volgt automatisch levenslang. Als hij na de heropvoeding weer in de problemen raakt, volgt ook al gauw levenslang. De veroordeelde heeft dus de keuze: Meewerken en een nieuwe start maken, of de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengen. Het feit dat een dergelijk lot boven zijn hoofd hangt, zal de gemiddelde gedetineerde motiveren om zichzelf te verbeteren.

Gevangenis leefbaar houden:

Mensen die tot levenslang veroordeeld zijn, hebben niets te verliezen. In de gevangenis kunnen ze onhandelbaar worden. Voor deze levenslang gestraften is een nieuw gevangenissysteem nodig. Een voorstel hiertoe volgt in het artikel Gevangenis-systeem voor tot levenslang veroordeelden.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Gevangenis-systeem voor tot levenslang veroordeelden. Niet gericht op wraak en bestraffing, maar op minimlaisering van de maatschappelijke schade.
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers