Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Prestatie-contract met tweede kamer

Ik ben zeer ontstemd over de prestatie-contracten met de politie.

Volgens deze prestatie-contracten dient de politie een vooraf afgesproken aantal processenverbaal te maken en een vooraf afgesproken aantal verdachten te arresteren. Ook als er geen misdaden worden gepleegd, dient de politie arrestanten te leveren, anders presteert de politie onder de norm.

Door deze idiote prestatie-contracten ziet de politie de gewone burger en de gewone ondernemer als een prooi, die punten op kan leveren om te kunnen voldoen aan het prestatie-contract. Deze prestatie-contracten acht ik ook zeer beledigend voor de politie. Impliciet stellen deze contracten, dat de politie niet goed of niet efficiënt zou werken. Volgens mij is de politie één van de overheidsdiensten, die wel goed functioneert. Het zijn het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en de politiek die draaideurcriminelen en straatrovers steeds opnieuw loslaten. Voor de politie is het vangen van deze boeven als dweilen met de kraan open. De politiek en het OM laten de criminelen sneller gaan dan de politie ze kan arresteren.

Voorbeeld:

Vanochtend (7 november 2003) stond in de Telegraaf een artikel over terreur door Marokkaanse jongens. In een school te Amsterdam gooiden ze met levende muizen naar de meisjes. Een leraar die daar tegen op wilde treden, werd door vier Marokkanen in elkaar getrapt. De daders zijn bekend, maar zijn slechts geschorst. Volgens mijn voorstel Tweemaal geel is rood zouden ze minimaal vijf jaar heropvoeding krijgen plus voorwaardelijk levenslang. Dan zijn ze in ieder geval voor vijf jaar van de straat.

Het is niet de schuld van de politie dat dit soort crimineeltjes vrij blijven rondlopen.

16 maart 2009. Vele jaren verder zijn dit soort problemen nog niet opgelost. Wat hebben we aan politieke partijen en een politiek systeem dat weigert onze problemen op te lossen?

Veel beter lijkt het mij, om met jullie de leden der Tweede Kamer een prestatie-contract af te sluiten. Ik wil het volgende prestatie-contract afsluiten met de Tweede Kamer en het kabinet:

 • Binnen twee jaar wordt het aantal ambtenaren op de ministeries gehalveerd, waarbij meer regelgevende ambtenaren dan uitvoerende ambtenaren dienen te vertrekken.
 • Binnen twee jaar wordt een sterke vermindering van het aantal regels en bepalingen gerealiseerd. Daarbij denk ik al gauw aan de helft minder regels en bepalingen.
  • De hogere en middelbare ambtenaren lijken wel een stel Neo-bolsjewieken. Hun regelzucht is nog verstikkender, dan de regelzucht van de ambtenarij in de voormalige Sovjet Unie.
 • In twee jaar worden alle ministeries grondig gereorganiseerd. Ik stel voor, dat alle hoge en middelbare ambtenaren twee maanden de tijd krijgen om te bewijzen, dat zij meer opleveren dan zij kosten. De functies waarvan de ambtenaren onvoldoende kunnen aantonen, dat zij nut hebben voor ons belastingbetalers, dienen ogenblikkelijk opgeheven te worden.
 • In de komende twee jaar wordt het speciale ambtenarenrecht opgeheven. Dit overblijfsel uit een grijs verleden werkt contra-productief. Ambtenaren die overbodig zijn of die onvoldoende presteren, dienen ontslagen te worden. Dit gebeurt in het bedrijfsleven ook. Waarom wel saneren in het bedrijfsleven, terwijl de ambtenarij alsmaar uitdijdt?
 • In het komende half jaar verlang ik, dat de WW-regeling en WAO-regeling voor ambtenaren gelijkgesteld wordt aan die van werknemers in het bedrijfsleven. De zeer achtenswaardige ambtenaren hebben onze WW-regeling fors uitgehold en hebben daarna nog eens voorgesteld, de reeds uitgeholde WW-regeling nog verder te beperken. Laten we deze zeer achtenswaardige ambtenaren maar eens onder dezelfde WW-regeling plaatsen en ze vervolgens ontslaan.
 • Vanaf het volgende kabinet stelt iedere minister en iedere staatssecretaris zelf de topambtenaren aan. Deze topambtenaren blijven zitten, zolang de minister of staatssecretaris blijft zitten. Topambtenaren vertrekken automatisch wanneer een kabinet aftreedt.
 • Afschaffing van het wachtgeld binnen twee jaar voor ambtenaren, kabinetsleden en kamerleden.
  • Het kabinet Balkenende I begon met een staatssecretaris, die bij haar sollicitatiegesprek gelogen had. Zij nam binnen een paar uur ontslag, omdat ze bij Bouterse 'in bed lag' toen de decembermoorden gepleegd werden. Daarna kreeg ze een riante wachtgeldregeling. In het bedrijfsleven worden mensen die gelogen hebben tijdens een sollicitatie gewoon op staande voet ontslagen. Binnen twee jaar verlang ik een totale ontmanteling van de wachtgeldregeling.

16 maart 2009

Politici betalen zichzelf voor niets-doen.
Van ons belastinggeld !!!

De bovenstaande kop is een beetje ongenuanceerd. Naar de trieste werkelijkheid: Van het hierboven beschreven voorstel is niets waargemaakt. Zes jaar lang is er aan bestuurlijke vernieuwing niets gedaan. Wel aan bestuurlijke vernieling.

 • Janmaat mocht nooit spreken, zijn mensenrechten werden hem ontnomen met volledige medewerking van de nederlandse overheid. Wanneer hij een zaal wenste te huren om van zijn vergaderrecht en spreekrecht gebruik te maken (een mensenrecht), dan werd de zaal in brand gestoken. Zijn partner werd bij zo'n gelegenheid uit het raam gedonderd, waarna een been moest worden geamputeerd. De daders zijn nooit berecht. Het OM heeft zelfs nooit moeite gedaan om de daders te vinden.
  • Voor alle duidelijkheid: Janmaat moest ik ook niet. Maar de mensenrechten vind ik wel belangrijk. Als we mensenrechten alleen laten gelden voor mensen die we aardig vinden of die zeggen wat we graag willen horen, zijn het geen rechten maar gunsten.
 • Toen Pim Fortuyn opkwam werd hem een taart in zijn gezicht geduwd gemaakt van uitwerpselen en kots. Waarom is de dader niet vervolgd wegens poging tot moord? Je kunt zo een dodelijke ziekte oplopen.
  • Ik heb voorgesteld om het zogenaamde 'taarten' te bestempelen als: 'een aanslag op de democratie' en als 'een ernstige gewelddaad' en er een minimum gevangenisstraf van vijf jaar op te stellen. Uiteraard werd daar niets mee gedaan.
  Daarna werd Pim Fortuyn vermoord, door hetzelfde groepje tuig, dat zich stelselmatig bezig houdt met taarten en met andere vormen van terrorisme. Dezelfde links-fascistische kliek zat ook achter de aanslagen tegen Janmaat en co. en achter veel andere linkse-terreur. Zoals ook de bomaanslag op staatssecretaris Kosto. De overheid heeft geen zichtbare moeite gedaan om daar een einde aan te maken. Gevestigde linkse partijen hebben onvoldoende afstand genomen van het linkse fascisme.

16 maart 2009

 • Inmiddels zijn we jaren verder en er is feitelijk niets wezenlijk verbeterd. Wel verslechterd. De overheid zelf is een neo-fascistische organisatie geworden. We worden systematisch onderdrukt en vertrapt door ambtenaren, die wij niet gekozen hebben. Politici die we kiezen stellen mini-sterren aan, die vervolgens niet in staat zijn om hun ambtenaren te ontslaan. We zien de mini-sterren komen en vallen, maar de ambtenaren gaan gewoon door.
  • Voorbeeld van neo-bolshewistisch beleid:
  • Het rook-verbod in de horeca. Zelf heb ik nog nooit gerookt. Maar is dat een reden om roken in speciale gelegenheden zoals een kroeg te verbieden? Neen! Dat is een uiting van fascisme. Anderen regels voorschrijven en ze straffen wanneer ze de regels overtreden. Baasje spelen, sm-spelletjes spelende ambtenaren, die daarvoor betaald worden van mijn belastinggeld.
  • 'Neen, zo moet u dat niet zien beste burger. Wij doen dat voor de bestwil van het personeel. Wij kunnen niet toestaan dat hun tere longetjes blootgesteld worden aan teer of nicotine. Althans niet in werktijd.'
  • Zo ken ik er nog wel een paar:
   • Onze jongens in Afghanistan ademen gevaarlijke kruitdampen in als ze hun geweer afschieten. We dienen onmiddelijk een stel ambtenaren daarheen te sturen om ze te verbieden hun wapen af te schieten onder werktijd. Anders is de overheid verantwoordelijk voor eventuele schade aan hun tere longetjes.
   • De mensen rond de botlek ademen dagelijks de dampen in van olieraffinaarderijen, chemische industrie en wie weet wat. Is de ongewenste luchtvervuiling in en rond de botlek niet veel erger dan de zelf opgezochte luchtvervuiling in de kroeg? De neo-bolshewistische ambtenaren dienen onmiddelijk naar de botlek te worden gestuurd om deze helemaal plat te leggen. En 's zomers, van begin juni tot eind september dienen ze er op toe te zien, dat niemand in de grote steden een motorvoertuig gebruikt. De luchtvervuiling in de grote steden in de zomermaanden is veel te gevaarlijk voor de tere longetjes van de stadsbewoners.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Twee maal geel is rood: twee keer een geweldsmisdrijf is levenslang gevangenis
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers