Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Kernenergie is te duur

Kernenergie-lobby liegt er op los

Volgens lobbyisten van de kernenergie in diverse kranten en tijdschriften de laatste maanden is windenergie veel te duur en is kernenergie een veel goedkoper alternatief.

Volgens mij moet men de berekeningen maar eens over doen, nu met de juiste begrotingsposten. Welke dat zijn? Dat is het probleem. Het is volstrekt willekeurig welke kosten we wel of niet toerekenen aan kernenergie (of bijvoorbeeld olie).

Volgens diverse opiniemakers is kernenergie betrouwbaar en windenergie niet. Een jaar of twee geleden was het zomers zo warm en droog, dat kerncentrales en fossiele-brandstof centrales nauwelijks nog gekoeld konden worden. Men moest de hand lichten met de regels voor de temperatuur van lozingen van koelwater, anders hadden we een serieus probleem gehad. Had de hittegolf drie dagen langer geduurd, dan had men kerncentrales moeten stilleggen. Op zo'n moment ben je toch blij met een windmolen in je achtertuin.

Heb jij al zo'n mooie kerncentrale in je achtertuin?

Wie is er blij met een kerncentrale in de achtertuin? In een straal van 50 tot 100 km rondom een nieuw te bouwen kerncentrale dalen de prijzen van onroerend goed. Zijn deze kosten meegenomen in de berekening?

Volgens ingenieurs kunnen we kerncentrales bouwen, die inherent veilig zijn. Dat kunnen we niet. Ingenieurs kunnen wellicht een veilige kerncentrale ontwerpen. Maar dan komen de managers en de aannemers.

"Die betonnen wand kan best een centimeter dunner, dat extra lampje kost te veel, ..."

Hoe zit het met de winning van uraniumerts en de bijbehorende milieuschade? Milieuvriendelijke winning van uranium is te duur.

Maar het belangrijkste probleem is toch het kernafval. Eerst is er het transport van kernafval, vervolgens de opslag.

Bescherming tegen terrorisme:

Daarbij komt het probleem van het terrorisme. Geen enkele terrorist haalt het in zijn hoofd om een windmolen aan te vallen. Ze willen graag serieus genomen worden. Vergeleken worden met Don Quigote past niet in het carriereplan van de moderne terrorist. Maar een aanval op een kerntransport behoort zeker tot de mogelijkheden. Even een draagbare raket afschieten op een treintransport met kernafval en je hebt maximale publiciteit en angst.

Om ons daar tegen te beschermen, zal het transport van kernafval beter beveiligd moeten worden. Ieder vat kernafval zal omgeven moeten worden met een zware mantel, die bestendig is tegen raketaanvallen. Men zal ook moeten voorkomen, dat een zelfmoordterrorist met een vrachtwagen vol springstof tegen de trein rijdt. Het gehele traject zal extreem beveiligd moeten worden, alle overwegen zullen afgesloten moeten worden. Ook dient men maatregelen te nemen tegen aanslagen met een cesna of ander klein vliegtuig, volgestouwd met springstof. Ieder transport zal begeleid moeten worden door een F16 of door Apaches en ieder vliegtuig dat zich in de buurt waagt dient meteen te worden neergehaald.

In Duitsland heeft de milieu-beweging de kosten voor kerntransporten al zeer hoog gemaakt. Ze kunnen nog veel hoger worden.

Gelukkig zijn onze zeer gevreesde moslim-terroristen zweverige watjes

Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat onze zeer gevreesde moslim-terroristen zulke zweverige watjes zijn. Gudrun Enslin was in haar eentje meer mans (of vrouws) dan alle moslimbaarden bij elkaar. Begin jaren 70 van de vorige eeuw brachten Gudrun Enslin, Jan-Karl Raspe en Andreas Baader (van de Rote Armee Faktion) West-Duitsland aan de rand van de afgrond. Wat zouden dat soort types met kerntransporten doen? Zouden ze zich aan de rails vastketenen als passief protest? Veeleer zouden ze de directeur van een kerncentrale op de rails van een HSL-lijn ketenen en een videoverslag op internet publiceren.

Notabene: Als de politiek de milieu-problemen niet serieuzer gaat nemen, dreigt verdere radicaliserng van milieu-groeperingen. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd onze samenleving bedreigd door de Rote Armee Faktion, Rode Brigades, Rode Cellen, etc. Als we niet uitkijken, hebben we straks een Grune Armee Faktion, Groene Brigades, Groene Cellen, etc. Leuk als het zich beperkt tot een spannende serie op t.v. Minder leuk als je vliegtuig wordt opgeblazen of als een kerntransport wordt aangevallen.

50.000 Jaar veilige opslag?

Als we er in slagen het kernafval veilig naar een eindbestemming te krijgen tegen acceptabele kosten, dan volgt de opslag. Geen probleem volgens de ingenieurs. We kunnen ze veilig opslaan. Hoe lang? 50.000 Jaar?

De landbouw is nog geen 10.000 jaar oud. Geen enkele cultuur in het verleden heeft het een paar honderd jaar uitgehouden. De natie-staten bestaan amper 200 jaar.

Extrapoleren we de informatie uit de geschiedenis, dan is de kans erg groot, dat onze cultuur over 100 jaar niet meer bestaat. Hoe kunnen we dan 50.000 jaar nazorg voor kernafval garanderen?

Veel ingenieurs kijken teveel naar de techniek en te weinig naar de wereld waarin deze techniek dient te functioneren. Even wat voorlichting over de wereld.

Bush heeft enige weken geleden besloten 100 clusterbommen aan Israel te leveren. Deze zijn zwaarder dan de zwaarste bommen die de USA ooit aan een bondgenoot hebben geleverd. Geen enkele andere bondgenoot krijgt ze. Waarom doet Bush dat?

In Iran bouwt men druk aan kerncentrales. Bush kan Iran niet zelf aanvallen. Maar als Israel deze clusterbommen gebruikt om de Iraanse kerncentrales te vernietigen, kan men dat moeilijk Bush verwijten. Toch?

Als het zover komt, moeten we rekening houden met WO III: Moslims tegen Christenen en Joden. Geen probleem, kan men denken. Wij hebben betere wapens en hebben weinig te vrezen. Is dat zo?

Stel je eens voor: Een groep moslims ontwikkelt een virus, met een lange periode (een paar weken tot een paar maanden) tussen het moment dat een drager andere mensen gaat besmetten en het moment dat de drager echt ziek wordt. Men besmet een dozijn Palestijnse zelfmoord-activisten. Deze gaan met explosieven naar Israel en laten zich pakken. Tijdens hun ondervraging gaan ze lekker hoesten, niesen en rochelen. Als ze kunnen, bijten ze hun ondervragers. Ze spugen naar de ondervragers en lokken fysiek contact en geweld uit. Als een ondervrager ze een bloedneus slaat, springt hun hart op van vreude: Rondspetterende bloeddruppels verhogen de kans op virusoverdracht.

De ondervragers staan in contact met de Israelische regering. Deze staat in contact met Washington. Politici kunnen zich geen slechte publiciteit veroorloven. Als ze onbekende ziekteverschijnselen krijgen, zullen ze dit eerst verborgen proberen te houden. De Centers for Disease Control worden te lang buitengesloten. Tegen de tijd dat men beseft wat er aan de hand is, raast er een verwoestende epidemie over de wereld. En deze slaat vooral toe onder regeringsleiders, diplomaten en geheime diensten. Het is theoretisch mogelijk, dat de epidemie ons terugwerpt in het stenen tijdperk.

Notabene: Met een computersimulatie is de periode tussen besmettelijk worden en echt ziek worden te optimaliseren. Met gentech is het vrij eenvoudig om een groot aantal varianten van virussen te maken. En eigenlijk is gentech niet echt nodig. Als je griepvirussen en HIV-virussen bij elkaar gooit, wisselen ze vrij snel genetisch materiaal uit. Daarna komt het neer op zorgvuldig selecteren van de meest geschikte virussen.

Wie gaat men verwijten maken na zo'n epidemie? De wetenschappers. Nu al willen aanhangers van Intelligent Design de boeken van Darwin en co verbranden. Na zo'n epidemie verbranden ze de schrijvers.

Als de wetenschap afgewezen wordt en de wetenschappers worden vervolgd, wie zorgt dan voor de kerncentrales? Bijgelovigen zullen zeggen, dat dat plaatsen zijn die vervloekt zijn door zwarte magiërs en duivelaanbidders. Het zouden monumenten worden van onze hoogmoed, die nog vele duizenden jaren het landschap ontsieren.

Het bovenstaande is maar één van de vele denkbare scenario's. Feit is, dat onze wereld politiek te instabiel is voor veilige kernenergie. De technische problemen rondom kernenergie zijn misschien oplosbaar. Voorlopig zie ik geen oplossing voor de politieke stabiliteit.

Ik weet wel een bijdrage aan politieke stabiliteit. De olie-inkomsten van Saoedi Arabie gaan deels naar de Taliban-opleiding in Pakistan. Het moslim-fundamentalisme wordt gefinancierd met oliegeld en drugsgeld. Kun je zeggen, dat de aanslag op het WTC in New York een gevolg is van de oliehandel met Saoedi Arabie? En moet je die kosten dan optellen bij de prijs van olie? Als je de kosten van de gevolgen voor de politieke stabiliteit optelt bij de olieprijs, wordt ook de olie erg duur. En dan worden windenergie, getijdenenergie en zonne-energie ineens een stuk aantrekkelijker.

Verder kun je je afvragen of de energiekosten belangrijk zijn. Wie rijdt in een kleine auto naar zijn werk? De milieu-activisten. En wie rijdt in een SUV of ander slagschip? De lobbyisten van de kernenergie.

In de spits zie je vooral grote auto's met één persoon er in. Wat een verspilling van energie. Stel je een éénpersoons auto voor van 200 kilo met elektrische wielen. In de auto zitten pedalen, zodat de bestuurder kan meetrappen en lichaamsbeweging krijgt. Onder de motorkap zitten een grote accu en een stroomgenerator op bio-diesel of alcohol. Met zo'n auto kun gemakkelijk 1 (liter) op 50 (kilometer) rijden. Vermoedelijk is 1 op 100 goed haalbaar.

Waarom zijn ze er niet? Omdat we de kosten van energie niet werkelijk belangrijk vinden. Het gaat eerder om de kosten van status. Men wil veel status voor weinig geld. Het milieu en de mensen in de derde wereld moeten daarvoor opdraaien. Naar mijn mening zouden de lobbyisten voor kernenergie hun mond met zeep moeten wassen.

Wordt bang:

Het bovenstaande verhaal over virussen en een grote epidemie maakt je wellicht bang. Dat is de juiste reactie. Als je niet bang bent, ben je afgestompt of slik je de verkeerde medicijnen.

Er zijn in de wereld veel te veel mensen die geen reden hebben om te leven, maar heel veel redenen om te sterven. Al deze mensen zijn potentiele zelfmoord-activisten.

Ik noem ze geen terroristen, omdat ze zo geworden zijn door onze terreur. Wij houden de regimes van arabische oliemagnaten in stand. Wij steunen Israel, ongeacht hoe wreed en barbaars ze te keer gaan. Wij hebben in Afrika geld geleend aan dieven (lokale regeringen) en hebben de bevolking daarover hoge rente laten betalen.

Als we een betere wereld willen, kunnen we het volgende doen:

  1. We verminderen de olie-afname. Dit kunnen we doen door zuinige auto's te maken, die rijden op bio-brandstoffen en synthetische brandstoffen.

    Noot: Met de elektriciteit van windmolens kan water gesplitst worden in waterstof en zuurstof. Waterstof kan met koolmonoxyde vermengd worden tot goed bruikbare brandstoffen. In een periode met veel wind-energie kan een windmolenpark meer brandstoffen maken.
  2. We verminderen het energie-gebruik van huizen en kantoren. 's Zomers kan overtollige warmte in een warmte-tank worden gepompt, 's winters kan deze warmte gebruikt worden voor verwarming. Met name in bedrijfsgebouwen is hier heel veel te winnen.
  3. We kunnen zorgvuldiger inkopen. We kunnen produkten uit de derde wereld kopen, die afkomstig zijn van groot-grondbezitters. Daarmee vergroten we de ongelijkheid. We kunnen ook kopen van coöperaties van kleine producenten. (Dan kom je terecht bij bedrijven als Max Havelaar.) Daarmee helpen we de middengroepen in de derde wereld vooruit.
  4. We kunnen Israel dwingen zich aan het internationaal recht te houden. Wat Israel de laatste 30 jaar heeft uitgehaald met de palestijnen, is misdadig en barbaars. Mensen die zich schuldig voelden over de jodenvervolging tijdens WO II hebben de joden hun gang laten gaan. (Nu kunnen wij ons schuldig gaan voelen over de palestijnenvervolging door Israel. :-(

    Als we geen beter leven voor de palestijnen afdwingen, zullen terreuraanslagen blijven toenemen.

Het wordt hoog tijd dat je bang wordt en dan in actie komt. De mogelijkheden voor aanslagen zijn nog nooit zo ruim voorhanden geweest. De bereidheid om aanslagen te plegen is nog nooit zo groot geweest. We moeten nu echt keuzen maken en de spanningen verminderen. Anders krijgen we daar echt spijt van.

update 27 november 2005

Vorige week gelezen in de krant:

Het kabinet werkt aan een nieuw energie-beleid. Daarbij schijnt men te denken aan nieuwe kerncentrales. Deze wil men bij voorkeur in Groningen plaatsen, lekker ver weg van Den Haag.

Als er toch een kerncentrale moet komen, bouw hem dan onder het Binnenhof. Zitten de brulapen lekker warm. Mocht de kerncentrale smelten, zijn we gelijk van de politici af.

Het lijkt me een idioot idee om in Groningen een kerncentrale neer te zetten. Als in de komende 20 jaar de zeespiegel fors stijgt, moet de randstad opgegeven worden. Dan krijgen we een volksverhuizing. Een kerncentrale past daar niet in.

Een kerncentrale op de tweede maasvlakte is iets minder onredelijk. Daar heeft men veel energie nodig.

Maar eigenlijk is het absurd om nieuwe kerncentrales te bouwen. Bij het huidige gebruik van uranium ontstaan er binnen 20 jaar tekorten. Er zijn nu veel overheden die nieuwe kerncentrales bouwen. Het verbruik van uranium schiet omhoog. Conclusie: Vermoedelijk zijn er over 10 jaar al tekorten.

Daarnaast is er het kernafval. Er is nog geen enkele goede oplossing voor.

Bovendien kan men helemaal geen kerncentrales bouwen !!! Sinds Tsjernobyl is de capaciteit om kerncentrales te bouwen afgebouwd. Het maken van een reactorvat is een gecompliceerd industrieel proces. Wereldwijd is de capaciteit om reactorvaten te bouwen niet eens genoeg om verouderde kerncentrales te vervangen. Tegen de tijd dat een fabrikant serieus denkt aan leveren aan Nederland is de uranium al te duur en de zonnecellen te goedkoop. Hebben de dames en heren in politiek Den Haag niets beters te doen dan zweverige plannetjes los te laten op de bevolking en nodeloos onrust te stoken ???

Er is een ander energie-beleid mogelijk. Zie:

Wonen in een subtropische tuin

Totaalplan verkeer en vervoer

uit mijn boek "Nieuwe Politiek".

In "Totaalplan verkeer en vervoer" staan vele voorstellen om heel veel energie te bezuinigen op vervoer. Met name het olieverbruik per gereden kilometer kan fors omlaag.

Daarnaast kunnen met warmtepompen en warmtetanks forse hoeveelheden energie bespaard worden.

Verder zijn er heel veel ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat voor 2015 de elektriciteit met zonnepanelen goedkoper is dan elektriciteit van de elektriciteitsmaatschappij.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Wonen in een subtropische tuin
Een betere mobiliteit is eigenlijk erg eenvoudig
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers