Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

21  Mei  2011

C12: Consumers 2012

De schuldencrisis is slechts een symptoom, nationalisme is de ziekte, opkomen voor europa is het medicijn.

Samenvatting

 • De griekse schulden zijn een te hanteren en op te lossen probleem, zeker geen crisis. Door het nationalisme ontstaat er een crisis, die de EU dreigt te vernietigen.
 • Als we de EU versterken en de nationale invloeden sterk inperken, kunnen we verder.

Complexe systemen hebben een aantal homeostatische toestanden. Dat zijn toestanden waarin het systeem stabiel is. Een systeem kan van de ene homeostase naar de andere gaan. In de tussenliggende periode is het systeem instabiel.

De EU is een complex systeem. Een samenwerking tussen totaal onafhankelijke landen met eigen soevereiniteit is stabiel. Een volledig geintegreerde EU is ook stabiel. De huidige situatie is instabiel en kan niet blijven bestaan. We kunnen niet terug zonder heel hoge kosten. Blijft als logische oplossing over: Snel verder integreren.

Voorstel

 • Wat mij voor ogen staat is een Europese partij,
 • die de landsgrenzen eenvoudig ontkent,
 • die helemaal gaat voor:
  • een europese grondwet,
  • een direct gekozen europese president,
  • een sterke europese rechterlijke macht,
  • een sterke europese bank,
  • een ijzersterke europese waren-autoriteit,
  • zeer goede bescherming van de belangen van consumenten en kleine ondernemers,
  • inperking van de macht van grote ondernemingen.

Griekse schulden

 • We moeten griekse schulden niet saneren, want dan komen europese banken in problemen, zo zeggen de politici.
 • Banken hebben veel te veel geld uitgeleend aan Griekenland. Ze hebben onverantwoordelijk gehandeld. De verantwoordelijke topbankiers hebben daarvoor topsalarissen en riante bonussen ontvangen.
 • Als we de Griekse schulden saneren, moeten er banken gered worden. Daar moet de burger weer voor bloeden, zo zeggen de politici.
 • Er is een andere oplossing.

Vervang de bonus-cultuur voor een malus-cultuur !!!

Als banken in problemen komen, nemen we gewoon alle bezittingen inclusief de pensioenen van de topbankiers in beslag. Met terugwerkende kracht tot 2001. (10 Jaar.)

Wellicht is dit niet voldoende om alle kosten te dekken, maar het helpt wel.

Consumentisme

Een eeuw geleden was er een hevige strijd tussen uitgebuite arbeiders en hebzuchtige bazen: het socialisme. Dat is verleden tijd. Wat moeten we nu nog met socialisme???

Tegenwoordig worden de consumenten uitgebuit door de grote corporaties. Het is nu consumentisme tegen corporatisme. Inplaats van socialisme hebben we behoefte aan consumentisme. We hebben behoefte aan een Europese Consumenten Partij.

Geen binnengrenzen meer.

Er zijn geen grieken, fransen, duitsers, ieren, nederlanders. We zijn allen europeanen.

De grote corporaties spelen verdeel-en-heers: Ze zetten verschillende europese volkeren op tegen elkaar en verdelen zelf de vette bonussen. En als het fout gaat, worden de kosten afgewenteld op de gewone consument.

 • Wij moeten een einde maken aan de verdeel-en-heers politiek van de grote corporaties.
 • We moeten ophouden als landen tegen elkaar te concurreren met belastingvoordelen voor corporaties en hun leiders.
 • We moeten als één Europees volk optreden tegen de corporatisten.
 • We moeten de barricaden op en de strijd aangaan.
 • We moeten de wetten en regels veranderen. We veranderen de spelregels in ons voordeel en ten nadele van de topbankiers en andere leiders van de grote corporaties.
 • De europese binnengrenzen zijn er alleen, omdat wij de muren nog niet afgebroken hebben. Net als de oost-duitsers in 1989 deden, zo dienen wij nu de muren te slopen. En na de 'wende' dienen we de oude garde van politici aan de dijk te zetten. Vooral de populisten, die het nationalisme bespelen.

Het een is het gevolg van het ander.

Grote corporaties worden geleid door een kleine groep criminelen, die elkaar absurde salarissen toekennen.

Om dit te rechtvaardigen moeten ze veel geld 'verdienen'.

Bij banken is dit gegaan met onverantwoordelijke leningen, dubieuze hypotheken en een soort pyramide-spel. De crisis van de afgelopen jaren is daarvan het gevolg.

Door deze crisis en door het criminele beleid van de topbankiers is de Europese unie en de euro in gevaar gebracht.

 • Om de problemen op te lossen, dienen we te saneren.
 • Saneren brengt banken aan het wankelen.
 • Om ze te redden is weer geld nodig.
 • Dat geld moet ergens vandaan komen.
 • Waar zullen we het halen? Bij berooide grieken of bij topcriminelen?

Vroeger beroofden criminelen een bank, tegenwoordig leiden ze banken.

Hetzelfde patroon zien we in de woekerpolis-crisis.

 • Grote corporaties beroven hun klanten in samenzwering met 'financieel adviseurs'.
 • De politiek en de AFM weigeren op te treden.
 • De oude politiek is gecorrumpeerd door de grote corporaties, die politici belonen met commissariaatjes en andere leuke manieren om gratis geld te tappen.
 • De consument moet daarvoor bloeden. Alleen rechters willen de consument nog wel eens beschermen tegen de georganiseerde criminaliteit van de grote bedrijven. Maar dan moet die consument wel geld hebben voor advocaten en langdurige juridische procedures.

Het lijkt misschien alsof ik allerlei dingen bijeen veeg. Als je goed leest, zie je, dat ik de complexe verbanden laat zien, die ten grondslag liggen aan de financiele crisis.

Wat wij nodig hebben is een radicale nieuwe politiek.

Werkelijke nieuwe politiek kiest voor de consument en beperkt de macht van de grote bedrijven.

En aangezien de bedrijven multi-nationaal zijn, zal de nieuwe politiek ook multi-nationaal moeten zijn.

 • In europa is geen plaats meer voor nationalistische sentimenten.
 • We moeten als europese consumenten één hele grote vuist maken tegen de grote bedrijven en hun bonuscultuur en deze met één vernietigende klap omzetten in een malus-cultuur.
 • Laat de vervuiler betalen.
 • Laat de topbankiers maar opdraaien voor de sanering van de Griekse schulden. En indien nodig ook voor de schulden van Portugal, Ierland en Spanje.
  • Wij (de burgers van europese landen) zijn niet verantwoordelijk voor de griekse schulden. De grieken zijn wel verantwoordelijk, maar 'van een kale kip kun je niet plukken'.
  • het heeft ook weinig zin om de schuld te leggen bij griekse burgers of ierse burgers. De zinvolle vragen zijn: Wat kunnen wij aan de problemen doen en hoe zorgen we, dat we er zo min mogelijk last van hebben.
  • Wij staan voor de keuze: eindeloos geld pompen in griekenland, griekenland helemaal laten vallen of de griekse schulden saneren. De laatste optie lijkt de minst slechte. Maar als we dat doen, komen er banken in problemen. Deze komen in problemen, omdat de topmensen van die banken fout hebben gehandeld. Als het goed gaat met hun bedrijfje, eisen ze een hele grote bonus. Nu het slecht gaat, kunnen ze van mij een hele grote malus krijgen.
  • Van een kale kip kun je niet plukken, van een rijke topbankier wel. Gewoon volgens het principe: de vervuiler betaalt.
  • Een aantal banken, ik meen met name Duitse en Britse banken, hebben enorme leningen uitstaan aan Griekenland. Zij hebben schuld aan de griekse crisis.
  • Topbankiers krijgen grote bonussen wanneer ze op onverantwoordelijke wijze spelen met het geld van anderen. Zouden ze net zoveel risico's hebben genomen als het hun eigen kapitaal was? Dat geloof ik niet. Juist daarom ben ik voorstander van een malus-regeling. Als je als topman van een groot bedrijf faalt, krijg je een malus. Tenzij je gewoon voor een normaal salaris werkt, zonder idiote bonus-regelingen.
 • Waarom is er nog geen europese partij? Er moeten zo snel mogelijk europese partijen komen. We dienen de nationale partijen gewoon de rug toe te keren.
 • Waarom is er nog geen europese vakbond? Dat zouden we de vakbondsleiders ernstig kwalijk moeten nemen. De bedrijven zijn multi-nationaal, de woordvoerders van de werknemers houden vast aan ouderwetse nationalistische sentimenten. Zij laten toe, dat werknemers van het ene land worden uitgespeeld tegen werknemers van het andere land. Wiens belangen zijn daarmee gediend ??? Zijn de belangen van de havenarbeiders in Antwerpen anders dan in Rotterdam?
 • Er is nog geen europese consumenten-organisatie. Kan iemand mij uitleggen waarom zelfs consumenten-organisaties zich nog niet verenigd hebben tot een europese bond? Zijn de belangen van griekse of portugese consumenten anders dan nederlandse?

Corruptie en bestrijding van corruptie

In griekenland wordt opzettelijk door de ambtenaren een stelsel van regels in stand gehouden, waarmee geen ondernemer uit de voeten kan. Wil je ondernemen, moet je jaren op vergunningen wachten. Of je drukt een ambtenaar een envelop met geld in de hand. Dan kun je direct beginnen.

Zie: fakelaki

en fakelaki en rousfeti

In Nederland zitten we met een corrupt politiek systeem. Na hun politieke carriere willen politici vooral oogsten. Commissariaatje hier, commissariaatje daar, lekker poen scheppen zonder veel te hoeven doen. Dat kan vooral door de grote bedrijven vriendelijk te behandelen en weg te kijken wanneer grote bedrijven zich crimineel gedragen. Daar moet een einde aan komen.

Om corruptie goed te bestrijden zijn wat veranderingen in de europese wetgeving nodig. Bijvoorbeeld:

 1. Ambtenaren die op de hoogte zijn van oneerlijk handelen zijn wettelijk verplicht om daarover openbaarheid te geven. Doen ze dat niet, wacht ze een gevangenisstraf van minimaal 3 jaar gevangenis.
 2. Klokkenluiders krijgen volledige bescherming, dit wordt wettelijk vastgelegd. Wie klokkenluiders probeert te benadelen krijgt een gevangenisstraf van minimaal 3 jaar gevangenis
 3. Ambtenaren en politici die schuldig bevonden worden aan corruptie krijgen een boete van minimaal 500.000 euro plus vijf jaar gevangenisstraf.

Normaal gesproken ben ik tegenstander van minimale straffen. Maar corruptie is zo'n grote bedreiging voor het voortbestaan van de EU geworden, dat er nu draconische maatregelen nodig zijn.

Nationalisme is de ziekte, europe-isme is het medicijn

Er is nu een sentiment aan het ontstaan in rijkere europese landen, dat we grieken, spanjaarden, portugezen en ieren maar aan hun lot moeten overlaten. Griekenland uit de euro, wordt al geroepen.

De problemen zijn deels ontstaan door nationalisme. De Ieren hebben grote bedrijven erg veel voordelen gegeven om ze te lokken. Ze hebben zich laten uitspelen door grote corporaties. Grote corporaties proberen landen tegen elkaar uit te spelen en met elkaar te laten concurreren. Dat blijkt nu erg vervelend voor de ieren.

Als we de nationalistische sentimenten laten opkomen, wordt de samenwerking minder, de concurrentie tussen landen groter en kunnen er weer grote conflicten komen. We moeten geen situatie krijgen, dat bijvoorbeeld Spanje, Griekenland, Ierland, Portugal, Italie en Frankrijk oorlog gaan voeren tegen Duitsland, Nederland en de UK. De kans daarop is op dit moment erg klein, maar dat moeten we wel zo houden. Economische oorlog tussen eurolanden is ook niet acceptabel.

Populisten spelen graag in op de nationalistische sentimenten. WO I en WO II hebben goed laten zien, wat dat voor consequenties heeft.

Inplaats van nationalisme moeten we europe-isme nastreven. In de euro-zone zouden we concurrentie moeten beperken. De EU zou een bepaalde bandbreedte voor belastingen voor grote bedrijven moeten afspreken. Euro-landen moeten dan binnen die bandbreedte blijven. Zwakke zones kunnen het belastingklimaat wat aantrekkelijker maken, sterke zones wat minder aantrekkelijk. Op die manier verdelen we de rijkdom en het werk en we beperken de mogelijkheden van corporaties om ons tegen elkaar uit te spelen.

Verenigde Staten van Europa

 • Wat mij voor ogen staat is een Europese partij,
 • die de landsgrenzen eenvoudig ontkent,
 • die helemaal gaat voor:
  • een europese grondwet,
  • een direct gekozen europese president,
  • een sterke europese rechterlijke macht,
  • een sterke europese bank,
  • een ijzersterke europese waren-autoriteit,
  • zeer goede bescherming van de belangen van consumenten en kleine ondernemers,
  • inperking van de macht van grote ondernemingen.

Overname van deze ideeën betekent automatisch:

 • Afschaffing van de eerste kamer: een deelstaat-regering heeft geen twee kamers nodig;
 • Afschaffing (of inperking) van de Nederlandse bank;
 • Afschaffing van de grondwet, in ruil voor de Europese grondwet;
 • Afschaffing van het koningshuis of beperken van het koningshuis tot een ceremoniele functie. Persoonlijk heb ik niets tegen het koningshuis, maar als we integreren in Europa heeft dat consequenties. Overigens betwijfel ik, of Willem Alexander een soort Mickey Mouse van Madurodam wil worden.

We moeten vooruit:

Sommige populisten pleiten voor beperking van de macht van de EU. Zij willen zo hard mogelijk achteruit, terug naar Ot en Sien. Democratie vinden deze populisten maar niks, religieuze vrijheid of gelijkheid is niks en europa is helemaal niks. Dat soort populisme is een recept voor ellende.

Inplaats van achteruit moeten we gewoon vooruit. We moeten heldere doelen stellen, deze helder communiceren naar de europese bevolking en er op vertrouwen, dat de meeste mensen van goede wil zijn.

De wetten moeten zodanig veranderd worden, dat goedwillende mensen meer ruimte krijgen om het goede te doen en daarbij ook beschermd worden door wet en regelgeving. Met name bescherming van klokkenluiders. En de wetten en regels moeten zodanig veranderd worden, dat grote bedrijven geen landen meer tegen elkaar kunnen uitspelen, dat corruptie minder kans krijgt. Het goede moet lonen en het kwade dient beperkt te worden.

Meer europa, meer samenwerking, meer integratie, dat lijkt mij een recept voor toenemende welvaart en toenemend welzijn.

Neutraliteit ten aanzien van religie en ten aanzien van normen en waarden

Balkenende wilde ons zijn christelijke afgod in de maag splitsen bij het tot stand komen van de europese grondwet. Volgens mij zeiden we (de Nederlanders) heel hard Neen! tegen de afgod van Balkenende. Dat heb ik ten minste gedaan. Als religieus gestoorde lieden (zoals Balkenende) dingen gaan roepen over de christelijke god in de grondwet, dan wil ik ook een verwijzing naar Odin / Wodan, Thor / Donar, Freya, Freyr en Týr. De Ieren zullen nog wel wat keltische goden in de grondwet willen. En de finnen ...

(Tussen haakjes:

Balkenende heeft majesteits-schennis gepleegd door de aanroep van de christelijke god terug te brengen in de troonrede. Volgens artikel 1 van de grondwet is onderscheid op basis van religie niet toegestaan. Dus had de koningin in iedere troonrede alle goden en godinnen of geen enkele godheid moeten aanroepen. Had wel een monty-python achtige vertoning geworden, als Beatrix alle germaanse, keltische, griekse, romeinse en egyptische goden had moeten aanroepen. En niet te vergeten de Winti-godheden, want we willen de surinaamse nederlanders natuurlijk niet achterstellen. :-)

Ik was tegen de grondwet van Balkenende, met zijn christelijke afgod. Maar ik ben wel voorstander van verdere integratie, afschaffing van de nationaliteiten en van vorming van een Verenigde Staten van Europa met een direct gekozen president. De grondwet kunnen we grotendeels van de USA overnemen. Als deze maar volstrekte neutraliteit ten aanzien van religie waarborgt. Als we de universele verklaring van de rechten van de mens in de grondwet integreren, zijn we een heel eind.

Een sterke Europese regering

Om problemen zoals in Griekenland echt aan te pakken is een sterke Europese regering noodzakelijk.

Als in de USA een staat de vrijheid inperkt, doen burgers meteen een beroep op de grondwet en worden staten teruggefloten door de federale rechters. Passen we dat op Griekenland toe.

Griekse ondernemers zouden het Europese hof moeten kunnen vragen om het grootste deel van de regels ongeldig te verklaren. Dan verliezen de ambtenaren hun macht en komt er een einde aan de afpersingspraktijken van de griekse ambtenaren tegenover griekse ondernemers. (Zie: fakelaki)

We kunnen iets soortgelijks op Ierland toepassen.

Als Ierland absurde belastingvoordelen geeft aan multinationals om ze zo te lokken, dan benadelen de Ieren de rest van de eurolanden. Dan moeten andere staten de Ierse belastingvoordelen aan de europese rechters kunnen voorleggen en moeten er beperkingen opgelegd worden aan de vrijheden van landen, om zelfstandig te beslissen.

In diverse Europese landen is heel, heel veel mis. Ambtenaren zijn over het algemeen goed op de hoogte van wat mis is. Maar goedwillende ambtenaren (vermoedelijk de meerderheid) kunnen niet praten, omdat er geen bescherming is voor klokkenluiders.

We moeten de samenleving beschermen tegen corruptie, vriendjespolitiek en het verlenen van diensten aan grote bedrijven, om later commissartiaatjes in de wacht te slepen. Zoals sommige politici lijken te doen.

Om ons hier tegen te beschermen is het noodzakelijk om klokkenluiden aan te moedigen, zwijgen te ontmoedigen en om klokkenluiders te beschermen.

Een Europese staat kan alleen werken, als de overheid volledig transparant is en de burgers goed op de hoogte zijn van wat er speelt. Openbaarheid van bestuur is essentieel. Geheimhoudingsplicht van ambtenaren past absoluut niet in dit plaatje, uitgezonderd zaken die de veiligheid aangaan. We hoeven niet alle details te weten van wat de FIOD, de rijksrecherche of de inlichtingendiensten doen om ons te beschermen. Maar als ambtenaren praten over een kerncentrale of zonne-energie, dienen we dat wel te weten.

Permanent openbaar onderzoek naar de overheid

In Nederland hebben we de parlementaire enquete. Voordeel van een parlementaire enquete boven een onderzoek is, dat bij een parlementaire enquete mensen onder ede een verklaring moeten afleggen. Zoals de hoorzittingen in de amerikaanse senaat. Liegen onder ede is niet aan te bevelen.

Nadeel van een parlementaire enquete is, dat het veel tijd kost van tweede kamerleden.

Ik zou graag een parlementaire enquete willen naar het OM. Het optreden van het OM, hun keuzen om bepaalde zaken niet op te pakken en andere juist wel, de vele terechtwijzingen van rechters aan het OM, duiden op een zeer slecht functionerend OM. Feitelijk opereert het OM als een staat binnen de staat, waarbij het OM helemaal losgeslagen lijkt van de samenleving. Militairen die hun leven hebben gewaagd voor ons land worden zeer graag op criminele wijze beschadigd door het OM en daarna vrijgesproken door de rechters. Het OM gedraagt zich als een politieke organisatie, terwijl het gewoon een stel ambtenaren behoren te zijn, die zorgen voor handhaving van de regels. Niet meer, niet minder.

Het gedrag van de voedings en waren autoriteit is eveneens in een aantal opzichten bizar.

Om al dit soort organisaties door kamerleden te laten uitpluizen is niet werkbaar. Daarom zou er een europese organisatie moeten komen, een soort internal affairs, die continue ambtelijke organisaties controleert, mensen onder ede hoort en die toeziet op de integriteit van het bestuur. Feitelijk een organisatie die hetzelfde doet als een parlementaire enquete.

Daarnaast hebben we een europese versie nodig van de Algemene Rekenkamer, die de europese politiek voortdurend narekent en de politiek confronteert met de gevolgen van genomen beslissingen.

Feitelijk moeten we kiezen:

 • We ontbinden de Europese Unie en ieder land is vrij om te doen en te laten wat men wil.
 • We integreren de Europese Unie en leren om meer rekening te houden met elkaar.

Een unie zonder rekening te houden met elkaar heeft geen bestaansrecht.

Complexe systemen hebben een aantal homeostatische toestanden. Dat zijn toestanden waarin het systeem stabiel is. Een systeem kan van de ene homeostase naar de andere gaan. In de tussenliggende periode is het systeem instabiel.

De EU is een complex systeem. Een samenwerking tussen totaal onafhankelijke landen met eigen soevereiniteit is stabiel. Een volledig geintegreerde EU is ook stabiel. De huidige situatie is instabiel en kan niet blijven bestaan. We kunnen niet terug zonder heel hoge kosten. Blijft als logische oplossing over: Snel verder integreren.

Consumenten-partij: Consumers 2012 of kortweg C12.

Zie ook: Europese Consumenten Commissie

Er zou een europese partij moeten komen. Een partij van rationele mensen, die zich richten op volledige integratie van Europa.

De politici die zich vastklemmen aan nationalisme en macht op nationaal niveau zijn eigenlijk dinosauriers. Ze zijn zo beperkt in hun denken, dat ze niet eens beseffen, dat ze al bijna uitgestorven zijn.

Nederland dienen we te zien als een provincie van Europa. Nationale regeringen zijn niet meer dan deelstaat-regeringen, lagere overheden.

Naar pagina    Deze pagina    2   

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Europese Consumenten Commissie die

Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers