Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

01  Jan  2003

Klacht aan de Commissie voor justitie van de tweede kamer

Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas buiten

Onderwerpen:

 1. Klacht tegen Officier van justitie P. Velleman
 2. Klacht tegen Simpos en Harry Westerink
 3. Bijlagen:

  1. Brieven van Velleman aan mij inzake Panorama en inzake Westerink
  2. Mijn reactie op deze brieven
  3. Artikel Harry Westerink op internet
  4. Mijn reactie op Westerink

  Geachte commissie,

  Bij deze dien ik een klacht in tegen Officier van justitie P. Velleman wegens etnische discriminatie, belediging en het niet uitoefenen van zijn plicht. Tevens dien ik opnieuw een klacht in tegen rechtspersoon Simpos en tegen diens voorman Harry Westerink, wegens het verspreiden van laster, aanhitsen tot haat, etnische discriminatie, anti-germanisme en het opzettelijk psychisch, sociaal en economisch beschadigen van mij.

  In januari 1999 kopieerde Panorama zonder enige controle een deel van het schrijfsel van Harry Westerink, dat Westerink op internet heeft geplaatst. Panorama maakte zich daarbij schuldig aan zeer ernstige belediging. Panorama heeft wel rectificatie geplaatst, maar is niet strafrechterlijk vervolgd door plichtsverzuim van Officier van justitie P. Velleman. Zijn reactie op mijn aanklacht is beledigend en discriminerend. N.a.v. het artikel in Panorama heb ik ook een aanklacht ingediend tegen Harry Westerink en Simpos. Ook deze aanklacht werd door Officier van justitie P. Velleman beantwoord met een beledigend en discriminerend antwoord. Ik stuur u bij deze een kopie van zijn beide schrijfsels en mijn reactie daarop.

  Ik stuur u bij deze een kopie van een artikel van Harry Westerink, dat hij al meer dan 6 jaar op internet heeft staan en mijn reactie daarop. Een cursist van mij heeft hem gesproken, en is van mening, dat Harry Westerink te kwade trouw opzettelijk laster verspreid en opzettelijk aanhitst tot haat omdat hij tegen religie is. Met zijn organisatie Simpos hitst hij aan tot haat tegen zeer veel groeperingen met een alternatieve kijk op het leven. Dat is ook het enige doel van Simpos. Simpos dient daarom te worden gezien als een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht en te worden verboden. Harry Westerink dient ook vervolgd te worden wegens leiding geven aan deze criminele organisatie.

  Ik verlang:

  1. Het ontslag op staande voet van Officier van justitie P. Velleman.
  2. Strafrechterlijke vervolging van Harry Westerink en Simpos.
  3. Een publieke verontschuldiging van de overheid ten aanzien van mij wegens grove nalatigheid bij het beschermen van mijn mensenrechten en mijn grondwettelijk recht op vrijheid van religie c.q. levensovertuiging.

  Uw reactie zal ik plaatsen op internet

  Indien uw antwoord onbevredigend is, zal ik alle columnisten in Nederland en Vlaanderen op de hoogte stellen.

  Hoogachtend,

  Andreas

  Antwoord van de commissie:

  Uw bovengenoemde brief is door de vaste commissie voor Justitie in goede orde ontvangen, in afschrift gezonden aan de leden van de commissie en voor kennisgeving aangenomen.

  Namens de commissie zeg ik u dank voor de toezending ervan.

  Hoogachtend,

  de griffier van de vaste commissie voor justitie,

  Mevr. mr. M. Pe

   

  Andreas

   

  Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. |||p|2441|Klik hier voor meer informatie|*|

   

   

  Promoot ons !!!

  Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

  Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

  Geen like-knop of twitter-knop

  Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

  En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

   

  Ik doe niet mee met anti-sociale media

   

  Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

   

   

   

  Commentaar formulier

  Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

  Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

   

   

  Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

  Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

  Schermnaam:

  Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

  Email:

  Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

  Commentaar of vraag:

  T

  Resterend aantal tekens: 5000

  Antispam:

  Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

  Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

Officier van justitie Velleman discrimineert
Officier van justitie Velleman discrimineert
Officier van justitie Velleman discrimineert
Reactie op de haatzaaierij van Harry Westerink
Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers