Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

09  Okt  2014

Steve Jobs 2.0

Minister Asscher over robotisering:

29 september 2014 zei minister Asscher: Het is namelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend dat we zomaar terugkeren naar de lage werkloosheid van voor de crisis. Vroeger dachten we door de vergrijzing iedereen heel hard nodig te zullen hebben op de arbeidsmarkt. Nu begint het tot ons door te dringen dat er misschien juist veel werkgelegenheid kan verdwijnen. Door de snelle opkomst van robots en andere technologie kan de toekomst er drastisch anders uit gaan zien dan het heden.

Vermoedelijk heeft minister Asscher mijn artikel Vergrijzing is geen probleem gelezen. Heel goed. Meer politici zouden deze website moeten lezen. Of moeten uitspellen. Met name de artikelen over windmolens.

Technologie wordt niet gestuurd door de politiek

Er zijn mensen die geloven, dat de politiek de techniek stuurt. Met name zijn er klachten over het gebruik van robots voor militaire doeleinden. Op joop.nl schreef Jelmer Renema: Technologie is politiek. Het beeld dat aan het grote publiek verkocht wordt is dat technologische vindingen vanzelf gebeuren: fundamentele wetenschap zou door een neutraal gistingsproces vanzelf omgezet worden in nuttige technologie. Dit beeld berust op een misverstand. In werkelijkheid opent iedere fundamentele doorbraak de weg naar tientallen, zo niet honderden toepassingen. Het is een lang en duur proces om van idee naar toepassing te gaan, dus kun je ze niet allemaal uitwerken. Je moet dus kiezen, en de politieke keuze zit hem erin welke je laat liggen en welke je oppakt./ De robotisering van Asscher

Dit is onjuist. De politiek heeft bijna geen invloed op de technologie. Renema ondersteunt zijn uitspraak met zijn ervaringen in zijn lab, dat door de overheid gefinancierd wordt. Maar daarmee geeft hij toe, dat hij vanuit een ivoren torentje spreekt.

De boekdrukkunst was technologie. Het veranderde onze samenleving fundamenteel. De oude machthebbers werden vrijsnel afgezet, met behulp van de boekdrukkunst.

Steve Jobs en co. knutselden de eerste Apple-computers in elkaar in een garage in 1977. Geen enkele politicus zag het aankomen. IBM zag de opkomst van de appeltjes en meende, dat zij als dominante speler op de computermarkt mee moest doen. IBM knutselde in 1983 een primitieve computer in elkaar (IBM XT) en kocht bij Bill Gates even een besturingssysteempje. Bill Gates was een eenvoudig studentje, die de hoge heren van IBM gemakkelijk aan meenden te kunnen. 10 Jaar later was IBM een sukkelend bedrijf en regeerde Bill Gates de computerwereld.

Het internet is ooit ontwikkeld zodat wetenschappers met elkaar konden communiceren. Toen dit netwerk voldoende massa had, werd het ineens interessant voor het gewone publiek. En even later explodeerde het.

Steeds opnieuw zien we, dat technologie de samenleving verandert en dat de oude machthebbers aan de kant worden gezet. Ze worden vervangen door nieuwe machthebbers, die zich bijna net zo gedragen als de oude machthebbers. Ze hebben zich alleen aangepast aan de nieuwe technologie. Barack Obama is daarvan een sprekend voorbeeld. Hij werd president omdat hij optimaal gebruik maakte van de mogelijkheden van het internet. Veel beter dan Hillary Clinton en John McCain.

Sociale veranderingen zijn gewoonlijk het gevolg van technologische ontwikkeling. De technologische veranderingen gaan sinds de jaren '80 zo snel, dat de politiek het niet bij kan benen. Of liever: de politici kunnen het niet bijbenen.

In 2002 / 2003 schreef ik het boek 'Nieuwe Politiek' met daarin het hoofdstuk Vergrijzing is geen probleem

Hierin stelde ik, dat in de nabije toekomst robotisering zo snel zou gaan, dat er een tekort aan zinvol werk zou ontstaan, niet een tekort aan arbeidskrachten. De politici meenden enige jaren geleden de mensen te moeten dwingen om langer door te werken. Want we leven langer en daarvoor moet gewerkt worden. Enkele jaren later zeggen politici, dat er straks geen werk meer is. We moeten dus langer werkloos zijn, volgens de politici. ZUCHT !!!

Renema schreef ook: Dat leidt ertoe dat er bakken met geld beschikbaar zijn voor het ontwikkelen van vechtrobots.

Dat is geen juiste interpretatie. Het Pentagon heeft robotmakers uitgedaagd robots te maken, die zelfstandig hun weg kunnen vinden over moeilijk terrein. Dat kan een slagveld zijn, maar ook een gebied dat getroffen is door een aardbeving, of een gebied op Mars, of gewoon een bouwplaats. Of de weg vinden in een supermarkt om boodschappen te doen.

Er worden sensoren ontwikkeld om de wereld te zien en te interpreteren. Die kunnen gebruikt worden om een wapen te richten op een persoon en die persoon te identificeren aan de hand van een database met bekende personen. Is de persoon een terroristenleider, kan hij uitgeschakeld worden. Dezelfde techniek kan gebruikt worden om een eitje uit de koelkast te pakken en in een pannetje met water te leggen en het ei te koken. En met een infrarood sensor kan de robot ook nog zien of het eitje zacht gekookt of hard gekookt is.

Hetzelfde patroon hebben we gezien met drones. Eerst waren ze er alleen voor militaire doeleinden. Een decenium later liggen ze bij de Gamma. En iedereen met een beetje programmeerkennis kan ze programmeren. Het Pentagon heeft heel veel geld uitgegeven aan drones om Taliban op te sporen en uit te schakelen. Toen de techniek er eenmaal was, kon deze voor andere doeleinden gebruikt worden. De politie kan het verkeer in de gaten houden en eerder reageren wanneer het vastloopt. Een boer kan een drone over zijn land laten vliegen, een uitbraak van een plantenziekte constateren en dan plaatselijk bestrijden. Dan hoeft hij niet zijn hele akker te bespuiten. Paparazzi kunnen drones gebruiken om celebrities in compromiterende situaties te filmen, hobbyisten kunnen drones programmeren gewoon omdat ze dat leuk vinden.

Robotisering gaat steeds sneller

De robotisering is al sinds de jaren 80 aan de gang en gaat steeds sneller. Eerst waren het voornamelijk de autofabrieken die gerobotiseerd werden. Daarna kwamen er melkrobots. Binnenkort kunnen we hamburger-robots verwachten: apparaten die in fastfood-restaurants het eten op perfect gestandaardiseerde wijze bereiden. Het wordt natuurlijk wel aan de klant overgedragen door mensen. Mensen met sociale vaardigheden houden voorlopig nog werk. Mensen met weinig opleiding die productiewerk of administratief werk doen, worden geleidelijk vervangen. Met name aan de onderkant van de samenleving dreigt permanente werkloosheid.

Voor militairen worden robo-pakken ontwikkeld, zodat ze gemakkelijk 100 kg kunnen meedragen. Dezelfde pakken worden door verpleegkundigen gebruikt om patienten te tillen en door bouwvakkers om zware materialen te verplaatsen.

Voor militaire doeleinden worden robots gemaakt, die op afstand bestuurd worden door mensen. Zolang de signalen niet gestoord worden, kunnen mensen op een legerbasis in de USA robots besturen in het Midden Oosten. Zodra die technologie voldoende is ontwikkeld, wordt deze gebruikt voor gewone mensen. Een 80-jarige of een verlamde krijgen een joystick en vanuit hun stoel of hun bed kunnen ze met een robot hun tuin onderhouden, het dak repareren of het eten bereiden. Of je kunt vanuit Japan of Australie via internet een robot in Nederland besturen en erotisch plezier maken met je partner in Nederland.

Er zijn experimenten met zelfsturende auto's. De politiek kan deze enige tijd tegenhouden om beroepschauffeurs te beschermen. Maar men kan niet voorkomen, dat zelfsturende robots door een magazijn rijden en alle magazijntaken overnemen. Magazijnwerk kan in de komende vijf jaar verdwijnen.

De politiek kan dit enige tijd uitstellen door de loonkosten fors te verlagen. Men zou bijvoorbeeld het uurloon met 4 euro kunnen verlagen en de mensen een basisuitkering kunnen geven van 600 euro per maand. (Ik noem maar iets.) Mensen zouden er iets op vooruitgaan bij een normale werkmaand (minder dan 150 uur). De loonkosten aan de onderkant van de samenleving zouden fors lager worden. Dan loont het minder snel om mensen te vervangen door robots. Tegelijk kunnen nederlandse werknemers dan concurreren met oost-europese werknemers. Maar veel meer dan ingrijpen in de loonkosten kan de politiek niet doen. En zelfs daarvoor is het moeilijk om voldoende steun te krijgen.

Zie ook: Europees Basisinkomen

Robots voor MENSEN:

In 1999 bracht Sony AIBO op de markt: een robothondje. Sinds die tijd zijn er vele robots gemaakt. Onder andere ASIMO door Honda. Inmiddels is ASIMO 5 beschikbaar. ASIMO Deze robots zijn er juist om mensen te laten wennen aan robots. Ze zijn niet voor militaire doeleinden, maar juist voor de consumentenmarkt.

Binnenkort komen er robots die mensen kunnen nadoen. Op tech-beurzen lopen ze al rond als demonstratiemodellen. Binnen enkele jaren komen ze beschikbaar als speeltjes voor de superrijken: de robo-butler. Daarna komen ze voor de gewone consument. De materiaalkosten zijn klein. De ontwikkelkosten kunnen gespreid worden over heel veel consumenten. De introductie verloopt volgens het 'Skimming the market' principe. Een aparaat wordt eerst heel duur verkocht als prestige-object voor de superrijken. Versie 2 is veel beter en kost veel minder. Het is voor de rijken. Versie 3 is weer veel beter en kost weer veel minder. Het is voor de welgestelden. Versie 4 is massaproductie voor het gewone volk. Voor relatief weinig geld krijgen de gewone mensen toegang tot technologie, waarvoor de rijken 10 jaar eerder een vermogen neertelden, terwijl het veel minder kon.

Alle ingredienten voor een robo-butler zijn al aanwezig. Er zijn robothanden die gevoelig genoeg zijn om een ei vast te pakken zonder deze te breken. Er zijn sensoren voor alle deeltaken. Er is motortechniek voor alle bewegingen. Ze hoeven alleen nog maar samengevoegd te worden. Wellicht is er nu een Steve Jobs 2.0 in een garage bezig een robo-butler in elkaar te schroeven.

In eerste instantie hoef je niet veel van een robo-butler te verwachten. De apple computers van 1980 konden erg weinig. De ibm xt computer van 1983 was lomp, beperkt, maar wel goed programmeerbaar. In 30 jaar tijd is die uitontwikkeld tot de huidige computers. Even ter vergelijking: In 1985 werd bij mijn toenmalige werkgever de grootste computer binnengesjouwd die IBM toen kon leveren: de 3090. Miljoenen kostte die. Had een aparte computerruimte nodig met een koeltoren. Onder mijn bureau staat nu een computer van nog geen 300 euro. Met een grotere verwerkingscapaciteit dan die 3090. Bij een tweejaarlijkse verdubbeling van de verwerkingscapaciteit en het geheugen kom je in 29 jaar op een vermenigvuldiging met iets meer dan 2 tot de 14e macht. Dat is ruim 16000 keer zoveel. En dat klopt vrij aardig.

Robot-talen en applicatie-software:

Wat is een robot? Een apparaat dat zich kan bewegen, dat bestuurd wordt door een computer, die men kan programmeren. Sensoren en motoren zijn voldoende ontwikkeld om menselijke robots te maken. Je hoeft alleen nog de verschillende componenten samen te brengen. Een doorsnee moederbord van een computer is voldoende om een robot aan te sturen. Maar in de komende jaren komen er moederborden speciaal voor robots. Wat nodig is is een standaard ROS: robot operating system. Een kernprogramma met functies die aangeroepen kunnen worden voor alle basis-operaties van de sensoren en motoren. Liefst met beveiliging, zodat een robot geen schade kan aanrichten.

En wat nodig is: een goed te leren robot-taal waarmee we applicatie-programma's kunnen maken.

Al deze componenten zijn er al, sommige zijn nog te primitief om door gewone programmeurs gebruikt te worden. Deze worden verder ontwikkeld. Zodra de eerste programmeerbare robot op de markt komt, krijgen we een tsunami van nieuwe software-activiteiten. Zoals in 1984 toen de IBM XT algemeen werd. In zeer korte tijd storten alle ondernemende programmeurs zich op de nieuwe markt en je krijgt een stortvloed van nieuwe programma's. Onzinnige programma's, zoals een programma waarmee je robot golf kan spelen. En zinvolle programma's, zoals een programma waarmee je robot een dundee-cake kan bakken. (Het is maar wat je zinvol vindt.)

Stop met bagatelliseren:

Het is niet gemakkelijk om de technologische ontwikkelingen en de sociale gevolgen te voorspellen. Wat hierboven staat is mogelijk. Maar het kan ook een heel andere kant opgaan. Vermoedelijk gaat het alle kanten op. Talen om robots te programmeren zijn in ontwikkeling. Zodra een algemeen robot-platform beschikbaar komt, krijgen creatieve mensen ineens alle mogelijkheden. En dan gaat het in het wilde weg alle kanten uit. Vervolgens bepaalt de interesse van de consument welke ontwikkelingen verder uitgebouwd worden en welke toepassingen snel vergeten worden.

Wat we MOETEN vergeten is het idee dat het wel mee zal vallen. In 2000 wisten de meeste mensen niet eens wat internet was. Nu is bijna iedereen aan het internet. In enkele jaren is de wereld totaal veranderd. Als er vrij programmeerbare robots komen, wordt onze wereld heel snel heel radicaal veranderd. Op basis van onze ervaringen met politici in het verleden kunnen we er vanuit gaan, dat zij geen enkele sturing kunnen geven. Daarom moeten de technisch ontwikkelde mensen nu al hun verantwoordelijkheid nemen en een maatschappelijke discussie op gang brengen over hoe we de maatschappij gaan inrichten. We kunnen dat niet bepalen. We kunnen wel de mensen emotioneel en mentaal voorbereiden op de veranderingen. We weten niet PRECIES hoe de technologie zich zal ontwikkelen, maar we weten wel de algemene richting. Met die verwachtingen kunnen we de discussie in gaan. En we zullen ons er gewoon bij moeten neerleggen, dat deze discussie zich vele jaren zal voortslepen. En dat we heel vaak door de technologische ontwikkelingen overruled zullen worden.

We moeten ook af van het idee dat we de technologie beheersen of besturen. We worden bestuurd en beheerst door de technologische ontwikkelingen. Laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik ben heel goed op de hoogte van technologie. Ik verzet me tegen een deel van de technologie. Ik weiger bijvoorbeeld de mobiele telefoon te gebruiken, ik ben niet aan het appen, ben niet op facebook, etcetera. Toch wordt mijn gehele leven bestuurd door technologie. In 1996 hoorde ik voor het eerst van internet en had er zo mijn twijfels over. In 1998 bouwde ik mijn eerste website. Niet omdat ik daarvoor koos, maar omdat ik zag welke kant het uitging en ik gewoon meeging met de stroom. Nu besteed ik het grootste deel van mijn werkweek aan internet-activiteiten. Daarin heb ik geen echte keus. De keus die ik kan maken is meedoen of achterblijven. Achterblijven is geen optie. Dus is er geen werkelijke keus. De ontwikkelingen in mijn leven worden bepaald door de techniek, de keuzes die ik maak hebben nauwelijks invloed op de techniek.

In 1983 begon de computer-revolutie (met de IBM XT), eind jaren '90 begon de internet-revolutie, kort daarna kwam de mobiele telefoon revolutie. Drie technische ontwikkelingen hebben ons leven in één generatie radicaal veranderd. Nu komt de volgende golf er aan: de robotisering. Vermoedelijk met een veel grotere impact dan alle voorgaande revoluties tesamen. Dat moeten we niet bagatelliseren.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Vergrijzing is geen probleem: robotisering en een andere economie
Met een Europees Basisinkomen dalen de loonkosten en stijgt de werkgelegenheid
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers