Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

15  Sep  2015

Een kwartje per liter

 

De olieprijs is extreem laag. Daardoor is de benzineprijs extreem laag. Daarom is er ruimte om een klimaat-belasting op de benzineprijs te leggen. Bijvoorbeeld: Een kwartje per liter. Dit heeft heel veel voordelen, die ik hieronder bespreek.

 

Milieu-beweging, wees eens voor

De meeste milieu-bewegingen en actiegroepen zijn alleen maar tegen. GreenPeace is bijvoorbeeld: Tegen kolenstroom, tegen boren in Alaska, tegen boren in het poolgebied, tegen ...

Ik roep de milieu-beweging op om eindelijk eens iets radicaals te doen: Wees eens voor. Ga actievoeren VOOR een kwartje per liter. Wellicht dat GreenPeace en co dan weer wat goodwill terugwinnen.

 

Wereldwijde klimaatbelasting

Japan had afgelopen week de ergste regenval uit zijn geschiedenis met grote overstromingen en enorme schade. Ik neem aan, dat de Japanners wel mee willen doen aan een kwartje per liter.

California heeft zeer ernstige bosbranden. Vermoedelijk ernstiger door de klimaatverandering. Bovendien heeft de USA eindelijk een president, die de klimaatverandering begrijpt en er iets aan wil doen. Als er voldoende actie wordt gevoerd, wil de USA wellicht ook meedoen aan een kwartje per liter.

In de EU merken we ook steeds meer van de klimaatverandering. Wordt er voldoende actie gevoerd, dan gaat de politiek ook in de EU meedoen met een kwartje per liter.

 

Houdt de olieprijs laag

Een kwartje per liter kan zorgen voor een blijvend lage benzine-prijs. Door een kwartje per liter klimaatbelasting kunnen we autorijden op lange termijn goedkoop houden. Dat leg ik hier onder uit. En met dit argument kunnen we zuinige klimaat-sceptici wellicht meekrijgen met een kwartje per liter.

De olieprijs is laag omdat er meer aanbod is dan vraag. In het verleden verminderden de olieproducenten de productie, waardoor de prijs weer steeg. Door toenemende investeringen in groene energie neemt de vraag naar olie op termijn af. De olieproducenten zijn bang, dat ze met hun olie blijven zitten. Dus houden ze de productie hoog.

Blijft de benzineprijs laag, dan gaat men meer rijden. Daardoor stijgt de vraag naar olie. Vervolgens stijgen de prijzen. Dan betalen we uiteindelijk meer dan een kwartje per liter. Heffen we een kwartje per liter, dan blijft de benzineprijs stevig. Dat remt het verbruik. En dat houdt de olieprijs laag. Als we een kwartje per liter investeren in waterstof-technologie en we laten het transport overschakelen op waterstof, dan vermindert de vraag naar olie. (Zie hieronder.) Daarmee houden we de olieprijs blijvend laag.

Zonder een kwartje per liter of zonder klimaatbelasting vermindert de interesse in schone energie. Dat zou een ramp zijn voor het klimaat en voor ons.

Een lage olieprijs heeft vele voordelen. Ondermeer:

 • Canada stopt met de winning van olie uit teerzanden, omdat dit te duur wordt. Winning van olie uit teerzanden kost al gauw 65% van de energie.
 • Olieboren in het noordpool gebied of in de diepzee wordt te duur. Dit wordt uitgesteld of afgesteld.

Voor het milieu is het dus uitstekend als de olieprijs laag blijft. Als er klimaatbelasting komt op de olie. Zonder klimaatbelasting is een lage olieprijs desastreus maar ook tijdelijk.

 

Investeren in waterstof en zonne-energie

Klimaat-belasting is alleen acceptabel indien de belasting volledig ten goede komt aan maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Als deze belasting gebruikt wordt om een begrotingstekort weg te werken of voor 'pret-beleid' om verkiezingen te winnen, wekt de politiek vooral woede op.

Geen windmolens

Deze klimaatbelasting besteden aan windmolens is niet acceptabel. Zeker niet in dichtbevolkte gebieden. Windmolens in de bewoonde wereld verzieken het milieu van omwonenden. Windmolens in natuurgebieden vermoorden vleermuizen. ( Zie: Stop de windmolen waanzin ) Windmolens op zee zijn veel te duur.

Zonne-energie met waterstof

De klimaatbelasting gebruiken om zonnepanelen te subsidieren lijkt veel beter. Zonnepanelen geven geen overlast. Er is wel een probleem. In juni leveren ze al gauw 10 keer zoveel stroom als in december. Zonnepanelen dienen daarom gecombineerd te worden met waterstof technologie. Als er teveel stroom is, wordt dit gewoon gebruikt om waterstof te produceren.

Transport over laten schakelen op waterstof

De eerste waterstof auto's zijn inmiddels te koop. Deze functioneren (in principe) even goed als benzine-auto's. Ze hebben een veel beter perspectief dan auto's op elektriciteit uit een accu. Maar er zijn nauwelijks tankstations die waterstof leveren. De waterstof auto heeft beleid nodig gericht op het vergroten van het aanbod van waterstof bij tankstations.

 

Subsidie voor waterstof bij tankstations

Stel je het volgende voor:

 • De overheid besluit om ervoor te zorgen, dat over 10 jaar ieder tankstation ook waterstof levert.
 • Om dit te bereiken geeft de overheid subsidie aan 10% van de tankstations om waterstof te gaan leveren. Deze subsidie komt van de klimaatbelasting een kwartje per liter.
 • Ieder land verdeelt zijn gebied in tankstation-regio's. Per regio wordt ieder jaar een loting gehouden en 10% van de tankstations worden uitgeloot om subsidie te krijgen voor waterstof-apparatuur.
 • In het eerste jaar wordt veel subsidie gegeven omdat de technologie dan nog duur is en de vraag naar waterstof klein. Daarna wordt de subsidie ieder jaar verminderd. Na 10 jaar kan men overal waterstof tanken.

 

Voordelen van de waterstof auto

 • De waterstof auto kent geen beperkingen in actie-radius zoals de elektrische auto met een grote accu. Een waterstof auto kan veel lichter zijn, omdat er geen enorme accu wordt ingebouwd.
 • De uitstoot van waterstof is zuiver water. Geen fijnstof, geen CO2, geen vervuiling. Gaat het transport over op waterstof, dan wordt de luchtkwaliteit in de steden veel beter. Veel minder smog, veel minder fijnstof, veel minder medische kosten voor mensen met longproblemen.
 • Zonnepanelen leveren in juni veel meer stroom dan in december.
  • Wanneer tankstations te veel stroom van het net halen en omzetten in waterstof en het transport gebruikt deze waterstof, dan wordt de zonnestroom heel effectief gebruikt.
  • Er zijn nog steeds omzettingsverliezen. Conversie van elektriciteit naar waterstof en daarna van waterstof naar elektriciteit kan met een efficientie van ca. 30%. Dat betekent een verlies van ca. 70%. Dat lijkt veel. Maar een benzine-auto gebruikt meestal minder dan 25% van de energie nuttig. De rest gaat gewoon verloren.
  • Het verschil in zonnestroom tussen juni en december zorgt nu nog voor grote problemen op het stroomnet. Als tankstations waterstof gaan maken wanneer er veel aanbod van stroom is, is dat probleem opgelost. Dan zijn er geen beperkingen meer voor het plaatsen van zonnepanelen.

 

Een beter milieu is binnen handbereik. We hoeven alleen maar een beetje door te pakken en de juiste maatregelen te nemen.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

3000 PetaJoule per jaar

1

Andreas Firewolf

09  Feb  2016 10:00:30

Nederland gebruikt jaarlijks ca. 3000 PetaJoule of 833.000.000.000 kWh.

In Nederland leveren zonnepanelen ca. 120 kWh per m2 per jaar. 7000 vierkante kilometer zonnepanelen zouden deze stroom kunnen leveren. Gaan zonnepanelen 20 jaar mee, dan dient Nederland ieder jaar 350 vierkante kilometer aan zonnepanelen te plaatsen. Als daken van huizen optimaal worden benut en als we langs rijkswegen en spoorwegen zonnepanelen plaatsen, komen we een heel eind. Het gaat wel wat kosten. Vandaar mijn voorstel om de lage olieprijs te benutten voor de invoer van ecotax op benzine, diesel en lpg. Bijvoorbeeld 25 cent per liter.

Deze ecotax zou besteed moeten worden aan:

 1. subsidie aan tankstations voor het plaatsen van waterstof apparatuur.
 2. zonnepanelen.

Gaan we uit van 12 miljard liter brandstof per jaar en kosten van 1 euro per Wattpiek voor zonnepanelen en van 0,25 eurocent per liter ecotax, dan kunnen we 3 miljard Wattpiek per jaar installeren.

Dat levert jaarlijks 2,25 miljard kWh op. En heel veel werkgelegenheid. (Nu nog een chinees vinden, die zoveel zonnepanelen kan leveren. LOL.)

Gaan we er vanuit dat tussen nu en 2025 het gebruik van waterstof toeneemt en het gebruik van diesel, benzine en lpg met 90% afneemt. Dan kunnen we met deze ecotax 15 - 20 miljard Wattpiek aan zonnepanelen plaatsen. Dat levert jaarlijks 11 - 15 miljard kWh energie op. Dat is bijna 1,5% van ons energieverbruik.

Stel dat de staat de ecotax in een bedrijf stopt, dat de zonnepanelen exploiteert. Dan levert dat bedrijf de staatskas jaarlijks een behoorlijk vermogen op. Terwijl de gasinkomsten dalen, stijgen de inkomsten uit zonne-energie.

1,5% van ons energiegebruik is een klein deel. Maar laten we eens kijken naar het transport.

Benzine heeft een energiedichtheid van 8,9 kWh per liter. Het brandstof-verbruik van 12 miljard liter komt overeen met 107 miljard kWh. per jaar. Dan leveren de zonnepanelen al ruim 10% van het brandstofverbruik op.

Het plaatje wordt nog gunstiger. De conversie van zonnestroom naar waterstof en vervolgens naar stroom kost ca. 70% van de energie. 30% Wordt dan nuttig gebruikt. Benzine-autos gebruiken minder dan 20% van de energie. Dan zitten we al op 17% van de energie die het wegverkeer gebruikt.

Andreas Firewolf

09  Feb  2016 10:07:21

Vermoedelijk is het plaatje nog gunstiger. In het bovenstaande ben ik uitgegaan van 1 euro per Wattpiek. Dat is in 2016 realistisch. Maar de kosten van zonnepanelen dalen. Bij grootschalige productie zou de prijs kunnen dalen tot 0,25 eurocent per Wattpiek in 2025.

Wanneer we 0,25 eurocent per liter ecotax heffen en we investeren dat geld in zonnepanelen, dan kunnen we in 2025 met het geinstalleerde vermogen voor ruim de helft in de motorbrandstof voorzien. Voor de andere helft zijn extra investeringen nodig. Wat krijgen we er voor terug? Onafhankelijkheid van dubieuze landen die olie leveren. En een schoner milieu.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Windmolens roeien vleermuizen uit en zijn slecht voor mens en milieu.
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers