Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

09  Sep  2023

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

 

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

 

Geweigerd door diverse media

Dit artikel is geweigerd door diverse media. De banken beroven ons al meer dan 25 jaar systematisch met woekerpolissen, rentederivaten, rentemanipulatie en nog veel meer bankroversstreken. Dit doen deze bankrovers bendes met volledige steun van het Ministerie van Financien, de ACM en de AFM. Alle politieke partijen steunen dit beleid of maken er in ieder geval geen bezwaar tegen. Tros Radar besteedde in 2008 aandacht aan de woekerpolissen en werd bestraft met beperking van de zendtijd. De publieke media worden gecontroleerd door de ambtenaren. De commerciele media zijn in handen van grote bedrijven met sterke banden met de banken.

 

We hebben geen parlementaire democratie.

Eens in de vier jaar mogen we onze tijd verspillen aan het stemmen op een stel paljassen, die nooit iets voor ons doen.

De makers van de film "Er ist wieder da" over de terugkeer van Hitler, hebben dat goed begrepen en goed neergezet. In een scene staat Hitler voor de camera voor een live talkshow. Hij kijkt recht in de camera en zwijgt. Bij de redactie breekt paniek uit, ze zijn bang dat Hitler verstijfd is. Dan begint ie te spreken en zegt: "Er staat daar een man die een bord ophoudt met daarop een grap. Die zou ik nu moeten voorlezen. Maar als je huis vol zit met ratten bel je geen clown maar een verdelger."

Kort geleden kwam in het nieuws dat jongeren in Oostenrijk openlijk Hitler verheerlijken. Als het Oostenrijkse parlement hetzelfde is als het Nederlandse is dat geen wonder maar het gevolg van het verraad van de gekozen parlementariers.

 

We worden niet bestuurd door het parlement.

Grote financiele bedrijven besturen Nederland via het Ministerie van Financien en De Nederlandse Bank. De topambtenaren van Financien vertellen de kamerleden dat de door deze ambtenaren goedgekeurde plannen goed zijn voor de economie en dat door deze ambtenaren afgekeurde plannen slecht zijn voor de economie. Daar is geen enkel verzet tegen vanuit het parlement. Een deel van de kamerleden gedraagt zich als kleine kinderen, een ander deel als opportunistische zakkenvullers en een groot deel is gewoon volledig corrupt. Als een kamerlid gewoon zijn werk doet, zoals Omtzigt, dan wordt 'een positie elders' gezocht. Als dat niet werkt, wordt hij de partij uitgetreiterd. Als hij dan een eigen partij begint, is dat virtueel meteen de grootste partij. Zo bijzonder vinden we het, als een kamerlid gewoon zijn werk doet. We zijn zo gewend aan ratten, landverraders en halve garen als kamerleden, dat we nauwelijks kunnen geloven dat er een goed functionerend mens in de kamer zit.

Voorbeeld van het bovenstaande: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Een paar voorbeelden van de apenstreken van de topambtenaren van Financien:

 • De Groningers zijn niet beschermd tegen de NAM en de topambtenaren van Financien.

 • In de toeslagenaffaire zijn achtergestelde Nederlanders uiterst racistisch bejegend door de topambtenaren van Financien. 7-9-2023 bleek tijdens het verhoor van Rutte, dat Rutte in 2002 als staatssecretaris dit weerzinwekkende beleid heeft bedacht. Als premier heeft hij dit beleid verder laten ontwikkelen. Daar 'kon hij zich niets van herinneren'. Volgens Rutte 'is Nederland geen geluksmachine'. Onder de kabinetten Rutte en met heel veel steun van de VVD is Nederland veranderd in een ongeluksmachine voor iedereen die een niet nederlandse naam heeft, een gekleurde huid heeft, in een arme wijk woont, een chronische ziekten heeft of om andere redenen niet tot de elite van Witte Welvarende Mannen behoort.

  Ter illustratie. In 2018 stelde de VVD voor: criminaliteit in probleemwijken dubbel zo hard bestraffen.

  Witte boorden criminaliteit weigert de VVD aan te pakken, want dat is geen echte criminaliteit. Als Welvarende Witte Mannen stelen en roven, dan is dat een hobby en geen criminaliteit. Volgens de VVD.

  De PVV heeft de naam racistisch te zijn. De VVD is minstens net zo erg.

 • In de afgelopen maanden is steeds meer aan het licht gekomen over de vervuiling door Tata-steel en door Chemours/DuPont. Deze vervuiling speelt al tientallen jaren. De Nederlandse overheden hebben opzettelijk de vervuiling genegeerd vanwege financiele belangen. De omwonenden van deze vervuil-centra zijn armere burgers en die tellen niet mee. Alles in Nederland draait om de behartiging van de belangen van Welvarende Witte Mannen, de rest mag blij zijn als ze een paar kruimels krijgen. En vrijwel alle beroepspolitici spelen dit criminele spel mee.

 • De topambtenaren van Financien en Landbouw hebben samen met de Rabobank de veeboeren 40 jaar lang sterk aangespoord om hun bedrijf te industrialiseren. Dat was goed voor het BNP. Het heeft het milieu totaal verwoest.

  Als ik in de jaren '1980 in de zomer een uur over de rijksweg reed, zat de voorruit van mijn auto vol met resten van insecten. Afgelopen week reed ik drie uur over de rijksweg en mijn voorruit was helemaal schoon. Zo slecht is het gesteld met de insecten en met de natuur.

  Volgens de topambtenaren van Financien en Landbouw hebben deze boeren nu 'een woest aantrekkelijk aanbod' om te stoppen met hun bedrijf. 7-9-2023 liet het Nos Journaal een boer aan het woord. Als hij dat aanbod aanneemt, kan hij al het geld naar de Rabobank brengen en staat hij even later met zijn koffers aan de weg met helemaal NIETS. De Rabobank heeft taxateurs de prijs van landbouwgrond laten opdrijven tot bijna 10 keer de gebruikswaarde van de grond. Zie De EU subsidieert de Rabobank Zo gingen boeren nooit failliet, hoefde de Rabobank nooit verliezen af te schrijven en kregen de bankmedewerkers mooie bonussen. Om de boeren in staat te stellen de steeds groeiende rentelasten aan de Rabobank te betalen verhoogden de topambtenaren gewoon de agrarische subsidies. En vervolgens konden de burgers meer belasting betalen.

  Ongeveer een derde van het gehele EU budget gaat naar landbouw en dat geld komt vervolgens terecht bij de Rabobank en soortgelijke banken.

 • Meer dan 25 jaar worden we systematisch bestolen door de banken.

  In 1995 waarschuwden hoogleraren economie al tegen de woekerpolissen. Zie ondermeer wikipedia

  Pas toen Tros Radar in 2008 stennis begon te schoppen veranderde er wat. Op aandringen van Wouter Bos werd de Algemene Wet Bestuursrecht in 2013 zodanig veranderd, dat klachten van burgers niet meer behandeld hoeven te worden en de overheid de wet niet meer hoeft te handhaven. Zowel de eerste als de tweede kamer hebben hiermee ingestemd, op aandringen van de top van het Ministerie van Financien, die samenspant met de grote financiele bedrijven. En de zendtijd van Tros Radar werd ingeperkt.

  In 2004 is mij zo'n woekerpolis verkocht door Delta Lloyd. In 2012 heb ik het OM verzcoht om strafrechterlijke vervolging van Delta Lloyd. Nadat het OM dit weigerde begon ik een artikel 12 procedure. In 2013 werd dit door het Gerechtshof Leeuwarden 'niet ontvankelijk' verklaard. Volgens de AwB van 2013 'was ik geen belanghebbende'. Ik was de procedure in 2012 begonnen. Het gerechtshof Leeuwarden heeft dus een wetswijziging met terugwerkende kracht gebruikt. Dat is in strijd met het Nederlands recht. De rechterlijke macht in Nederland wordt dus aangestuurd door de top van Financien en door de grote financiele instellingen. De financiele sector van Nederland is zo groot, dat er sprake is van 'een staat binnen de staat'. Hierdoor zijn dingen als 'democratie' en 'trias politica' fopspenen geworden.

  In 2005 vroeg ik de lokale Rabobank van Winschoten om een lening om mijn huis te renoveren. De financieel adviseur raadde mij doorlopend krediet aan. Dit zou goedkoper zijn. Vervolgens werd deze lokale bank opgeslokt door Rabobank Nederland. Na de kredietcrisis van 2008 brak er paniek uit bij de top van Financien en onder de bankiers. De balansen van de banken moesten worden verbeterd. Daarna werd de debetrente op doorlopende kredieten verhoogd tegen de marktrente in. In mijn geval werd het verschil met Euribor (een standaard internationale marktrente) opgedreven tot 4,6%. In een Kifid procedure stelde de advocaat van de Rabobank: 'Dit is legaal want de andere banken doen het ook'. Kifid was het hier helemaal mee eens. ING rekende ruim 8% dus mocht Rabo ook ruim 8% rekenen. Het feit dat de Duitse debetrente lager was dan 2% werd niet meegenomen door Kifid. In latere beroepszaken draaide Kifid 180 graden en stelde, dat dit volstrekt illegaal is.

  Ik heb tegen deze criminele praktijken bezwaar gemaakt.

  1-12-2016 weigerde S.N. Boitelle (Directeur Communicatie van het Ministerie van Financien) namens Minister Dijsselbloem de variabele rente te reguleren. Ik ga er vanuit, dat dit besluit is genomen door de topambtenaren van Financien en dat Jeroen Dijsselbloem niets gevraagd is. Details: Weigering variabele rente te reguleren

  9-11-2019 weigerde de ACM namens Mona Keizer een kartelonderzoek terwijl de rente in Nederland ruim vier keer zo hoog was als in Duitsland. Details: Mona Keijzer weigert kartelonderzoek

  Het verkopen van kredieten met variabele rente en vervolgens de eigen winstmarge verhogen door af te wijken van de internationale marktrente is in strijd met artikelen 5 en 6 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken van de EU. De AFM is bij wet aangewezen als de instantie die deze richtlijn moet handhaven aangaande financiele produkten. 1-12-2020 weigerde de AFM handhaving van de wet en het doen van haar wettelijke plicht. De AFM verschuilt zich hierbij achter de AwB. Volgens de AFM ben ik geen belanghebbende volgens de AwB en hoeft ze niet op te treden. Aangezien ik slachtoffer ben van de oneerlijke handelspraktijken van de Rabobank ben ik wel belanghebbende. De AwB werd in 2013 op initiatief van Wouter Bos en de topambtenaren van Financien gewijzigd, met als doel de banken te beschermen tegen rechtszaken. De tweede kamer en de eerste kamer hebben zich in dienst gesteld van de banken en het volk verraden. Details: AFM weigert handhaving wet

  Los van de vraag of ik wel of geen belanghebbende ben, had de AFM zelf op moeten treden tegen deze praktijken van het bankenkartel.

  26-1-2021 schreef ik een brief aan het College van Procureurs-generaal met het verzoek om de Rabobank strafrechterlijk te vervolgen. Deze brief heeft dit zeer geachte college genegeerd. De burgemeester van Oldambt heeft ze aangespoord om te antwoorden. Vervolgens kreeg ik een briefje van officier van justitie O. Beckers, gedateerd 21 juli 2022, waarin het OM weigerde de Rabobank te vervolgen of zelfs maar een strafrechterlijk onderzoek te beginnen. Hiertegen ben ik een artkel 12 procedure begonnen. Details: Vervolging Rabobank

  27 juni 2023 deed het gerechtshof Den Haag twee opvallende uitspraken.

  1. Ik ben naar het oordeel van het gerechtshof wel een belanghebbende.

  2. "Het dossier bevat naar het oordeel van het hof geen aanwijzingen dat beklaagde jegens klager iets heeft gedaan of nagelaten dat een strafbaar feit zou kunnen opleveren."

  De banken hebben de afgelopen 15 jaar middels rentemanipulatie ca. 7 miljoen Nederlanders bestolen voor 50 miljard tot 150 miljard euro. De Rabobank heeft ruim 19.000 euro van mijn rekening gehaald zonder dat ze daar het recht toe hadden. Dat is volgens het gerechtshof Den Haag niet strafbaar. In gewoon Nederlands: Banken mogen stelen. Details: Banken mogen stelen

  Als iemand honger heeft en een brood steelt, staan politie en justitie in de startblokken om 'dat sujet' eens even goed onder handen te nemen. Mocht zo iemand in een arme wijk wonen, dan wil de VVD 'dat sujet' dubbel bestraffen. Want mensen die in een arme wijk wonen willen gewoon niet deugen, volgens de VVD. Maar als banken honderden miljarden van de gewone Nederlanders stelen, dan kan dat nooit een strafbaar feit opleveren. (Notabene. De diefstal middels rentemanipulatie bedraagt vermoedelijk tussen de 50 en 150 miljard. Met de woekerpolissen en de rentederivaten zijn vele honderden miljarden gestolen. Nooit is er een strafrechterlijk onderzoek ingesteld.)

  9-7-2023 heb ik de AFM gesommeerd haar wettelijke plicht te doen. Het gerechtshof Den Haag heeft vastgesteld, dat ik wel een belanghebbende ben. Dus kan de AFM zich niet langer verschuilen achter de AwB. De AFM heeft geweigerd haar wettelijke plicht te doen en maakt zich schuldig aan ambtelijk plichtsverzuim. Sommatie aan AFM

  11-8-2023 heb ik een aangetekende brief gestuurd aan Jos Heuvelman, bestuurslid van de AFM en belast met ondermeer lenen. Ik heb hem in staat van beschuldiging gesteld wegens ambtelijk plichtsverzuim en onbehoorlijk bestuur en hem verzocht alsnog zijn ambtelijke plicht te doen. Ruim vier weken later heb ik nog geen enkele reactie.

  Op de website van de AFM staat over Heuvelman:

  "Heuvelman was daarvoor ruim dertig jaar werkzaam bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hij bekleedde er verschillende managementfuncties, op zowel nationaal als internationaal niveau. Zo was hij centrale bankier en toezichthouder op de financiële sector. Voor zijn benoeming bij de AFM was Heuvelman directeur van de divisie bij DNB die dagelijks toezicht houdt op de zes grote Nederlandse banken."

  Dit sujet is verantwoordelijk gesteld voor het handhaven van het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten. Maar hij is geen jurist en geen behartiger van de belangen van consumenten. Vermoedelijk staat hij wekelijks op de golfbaan te overleggen met de CEO's van de grote Nederlandse banken om plannen uit te werken hoe ze nog meer geld kunnen stelen van de gewone Nederlanders.

 

Geen rechtstaat, geen democratie, geen trias politica:

Als Nederland een werkende rechtstaat zou hebben, zou het bestuur van de AFM en het bestuur van de ACM al strafontslag hebben gekregen wegens ambtelijk plichtsverzuim. Maar Nederland heeft geen rechtstaat en ook geen werkende democratie. De tweede kamer is gedegenereerd tot een rattennest, fatsoenlijke kamerleden worden weggetreiterd. De meeste kamerleden doen aan clientelisme. Af en toe scoren ze een puntje voor hun eigen achterban om herverkiezing veilig te stellen. Een kamermeerderheid schuift af en toe zo'n puntje toe. In ruil daarvoor steunen de kamerleden het systeem en plegen tegelijk volksverraad.

Volgens de ideologie van de trias politica zou de macht in een land verdeeld moeten worden over drie verschillende zuilen: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. In Nederland ligt de macht bij de grote financiele bedrijven en bij de topambtenaren van Financien. Zij vormen een staat binnen de staat. De mensen in de drie verschillende zuilen dienen de financiele macht en niet het volk.

 

Nieuwe partijen lossen niets op:

Sinds 2000 komen er steeds nieuwe protestpartijen op. De meeste van die partijen bestaan vooral uit opportunisten. Volgens een LPF-fractieleider notabene over zijn eigen fractieleden: "Allemaal gajes." Wat hebben al die partijen geleverd?

Nu hebben we de BBB. Komt Carolien met Mona Keijzer aanzetten. Zij is een vertegenwoordiger van het financiele machtsblok en weigerde het bankenkartel te onderzoeken. Mona Keijzer weigert kartelonderzoek Die partij is dus nu al door het ijs gezakt.

Omtzigt komt over als een betrouwbaar en solide mens. Maar waar haal je voldoende betrouwbare mensen vandaan om de kamerbanken te vullen? En wat kan zo'n partij bereiken als de overige kamerleden onderdanig blijven aan de topambtenaren van Financien en dienstbaar blijven aan de banken?

 

Wat misschien wel werkt:

Als we de Haagse varkensstal willen schoonspoelen, dienen we te beginnen met preventief ruimen van de gehele ambtelijke top van de Ministeries van Financien, van Economische zaken en van Justitie en Veiligheid en van de AFM, de ACM en De Nederlandse Bank. "Und das ist jetzt der anfang".

Onze democratie is in de afgelopen 40 jaar veranderd in een ambtenaren dictatuur. Om dit te veranderen moeten de ambtenaren onder de controle van de politiek gebracht worden. Daarom moet de aanstelling van topambtenaren grondig veranderd worden. Topambtenaren krijgen een aanstelling van hoogstens één jaar. Komt er een nieuwe minister of staatssecretaris, dan stelt deze een nieuwe ambtelijke top aan. Zo wordt voorkomen, dat een netwerk van topambtenaren opnieuw de macht grijpt.

De handhaving van consumenten belangen en het Europees Consumenten Recht dient weggehaald te worden bij AFM en ACM en ondergebracht te worden bij de NVWA. Deze dient fors uitgebreid te worden en de opdracht en de wettelijke mogelijkheden te krijgen om te handhaven met 'lik-op-stuk' beleid. Als banken hun klanten bestelen, volgt meteen een megaboete. Als bedrijven hun klanten onwettig behandelen, volgt meteen een megaboete. Wat Nederland nodig heeft is een organisatie die helemaal gericht is op de belangen van de burger. En als dat de grote bedrijven geld kost, dan moeten die hun werk maar beter doen.

Er moet een rechtbank komen waar burgers klachten kunnen indienen tegen ambtenaren inclusief rechters. Hierboven heb ik beschreven hoe ambtenaren en rechters geweigerd hebben mijn recht op recht en handhaving van de wet te respecteren. De ambtenaren van de ACM en AFM zouden strafontslag moeten krijgen wegens ambtelijk plichtsverzuim. De rechters van het gerechtshof Leeuwarden die mijn artikel 12 procedure niet ontvankelijk verklaarden zouden ook strafontslag moeten krijgen. De rechters van het gerechtshof Den Haag die stelden, dat de Rabobank mij mag bestelen, zouden strafontslag moeten krijgen en strafrechterlijk vervolgd moeten worden.

Er moet een wet komen, die ambtenaren verplicht om de wet te handhaven op straffe van strafontslag. En een wet die ambtenaren, bewindspersonen en politici verplicht om onbehoorlijk gedrag in openbaarheid te brengen.

Notabene.

Burgemeester Kolff van Dordrecht heeft aangifte gedaan tegen PvdA-commissielid Ruben Schilt omdat deze 'geheime stukken' heeft gelekt. RTV Dordrecht schrijft: "De PvdA betreurt het dat de informatie is doorgespeeld naar de media, omdat dit volgens de partij kan leiden tot minder vertrouwen vanuit het gemeentebestuur richting de raad. Daarom was het lekken voor de PvdA onverdedigbaar." PvdA'er stapt op na lekken documenten Chemours

Ruben Schilt zou een ridderorde moeten krijgen omdat hij zijn plicht gedaan heeft tegenover het Nederlandse volk en omdat hij als verzetsheld strijdt tegen de kanker in de gemeente Dordrecht. Degenen die deze stukken 'geheim' hebben verklaard dienen uit het openbaar bestuur te worden verwijderd wegens onbehoorlijk bestuur. Het voeren van geheim overleg met een bedrijf dat 40 jaar lang de omgeving heeft vergiftigd is naar mijn mening onverdedigbaar en schaadt het vertrouwen van de burger in de overheid. Er moet een wet komen die dit soort wangedrag van bewindslieden strafbaar stelt met een minimum gevangenisstraf van een jaar.

 

Er moet een rechtstaat vereniging komen, die namens gewone burgers rechtszaken voert tegen de overheid om de overheid te verplichten zich aan de wet te houden. In de afgelopen 40 jaar is de rechtspositie van de gewone burger steeds verder uitgehold en er is inmiddels niets meer van over. Ambtenaren handhaven de wet wanneer het hun goed uitkomt. Als de ambtenaren je beschermen, kom je overal mee weg. De banken maken zich al 25 jaar lang schuldig aan allerlei vormen van diefstal met bedrog en oplichting en er is nog nooit een bank strafrechterlijk vervolgd of een CEO veroordeeld. Er zijn zelfs geen bestuurlijke boetes opgelegd. Maar willen ambtenaren een burger eens goed onderhanden nemen, dan hebben ze een heel arsenaal aan wetten, die normaal nooit gehandhaafd worden. Het is vrijwel onmogelijk om je aan alle wetten te houden. En het is absoluut onmogelijk 'om de wet te kennen'. Geen enkele burger kan de diarree aan wetten en regels van de Nederlandse overheid bijhouden. Daardoor kunnen ambtenaren vrijwel altijd wel een wet vinden, waar je je niet aanhoudt. Ter illustratie hiervan verwijs ik naar het artikel Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt

 

De overheid is onze vijand:

40 Jaar geleden meende ik, dat de overheid de burger steunde en hielp. En rond 1980 was dat vermoedelijk echt zo. Onder de kabinetten van Balkenende en Rutte is de Nederlandse overheid veranderd in een kwaadaardige machine, die mensen vermorzelt wanneer ze 'anders zijn'. De Welwarende Witte Mannen zullen dit heel hard ontkennen. En vrijwel iedereen die tot een minderheid behoort kent voorbeelden van pure kwaadaardigheid uit eigen ervaring.

Rutte heeft gesteld: "Nederland is geen geluksmachine". Rutte heeft Nederland veranderd in een ongeluksmachine voor heel veel Nederlanders. Vraag het maar aan de omwonenden van Tata Steel en Chemours. Vraag het maar aan de Groningers in de aardbevings gebieden. Vraag het maar aan de slachtoffers van de toeslagen affaire. Vraag het maar aan de slachtoffers van de banken. Vraag het maar aan de veeboeren. Vraag het maar aan de laagbetaalde mensen die op Schiphol hun rug moesten breken bij het tillen van bagage of die blootgesteld werden aan de uitlaat van de straalmotoren van de vliegtuigen.

Nederland is helemaal gericht op het beschermen van het geluk en het welzijn van de Welvarende Witte Mannen. Voor deze elite heeft Rutte Nederland veranderd in een geluksmachine en een onuitputtelijke flappentap. De rest 'moet blij zijn dat ze in zo'n fantastisch land mogen leven'. En als je niet blij bent, ben je ondankbaar en 'moet je maar naar je eigen land terug gaan'. Dat laatste is een beetje lastig want ik ben hier geboren en ik ben heel erg onblij met Nederland.

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Nederland schendt mensenrechten, Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers