Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

14  Feb  2011

TWEE nieuwe kerncentrales ???

Verhagen wil maar liefst twee nieuwe kerncentrales. Waar is de kosten/baten analyse? Waar is de vraag naar zoveel stroom?
Geen gemeenschapsgeld naar dit soort dubieuze projecten.

Korte inhoud en conclusie

Het bouwen van een kerncentrale kost veel tijd en veel geld.

Als we zo snel als mogelijk een kerncentrale bouwen, is deze niet voor 2020 klaar. Dan zijn we wel minstens 10 miljard euro armer. Willen we deze investering economisch rechtvaardigen, dan moeten we die kerncentrale minimaal over 30 jaar afschrijven. Meestal gaat men uit van 50 jaar.

We moeten dus zekerheid hebben, dat we de kerncentrale tot minimaal 2050 nuttig en goedkoop kunnen gebruiken. Dat is vermoedelijk niet haalbaar.

In 2009 doorbrak men de dollar-per-watt grens met zonnecellen.

Sinds 2009 produceren we zonnecellen voor een prijs van 1,3 Watt per euro. De prijsdalingen gaan snel door, door schaalvergroting, betere materialen, betere productiemethoden, etc. Jaarlijks worden miljarden geinvesteerd in onderzoek naar zonnecellen, in het omlaag brengen van de kosten en het verbeteren van de prestaties.

Vermoedelijk krijgen we in 2015 meer dan 2 Watt voor een euro, in 2020 4 Watt voor een euro en in 2030 meer dan 16 Watt voor een euro.

Tegenover de verwachte prijsdalingen bij zonnecellen staan zeer zekere prijsstijgingen bij kernenergie. China gebruikt zoveel beton en staal, dat de prijzen hiervan sterk stijgen. Daardoor stijgt de prijs van een kerncentrale. Ook gebruiken China en India steeds meer uranium. Dat veroorzaakt een stijging van de kostprijs van atoomstroom.

'De bouwkosten voor een nieuwe kerncentrale frustreren alle ambities'

Cost of Nuclear Power

Conclusie

Voor 2030 zijn de kosten van elektriciteit uit zonnecellen veel lager dan de kosten van atoomstroom, zelfs als men de afschrijving van de kerncentrale niet meerekent. Het bouwen van nieuwe kerncentrales is economisch niet te rechtvaardigen. Voorstanders van nieuwe kerncentrales willen feitelijk de belastingbetaler beroven.

CDA radio-actief besmet

Het CDA kondigde twee nieuwe kerncentrales aan in het nos-journaal van vrijdag 16 april 2010. Is dat gewoon goedkope aandacht-trekkerij of is de CDA-top krankzinnig geworden? De voorgaande bijzin is inderdaad goedkope aandacht-trekkerij, welverdiend door de CDA-top.

Als men vandaag zou beslissen om een kerncentrale te bouwen, is deze niet voor 2020 klaar. Waarschijnlijk ligt de opleverdatum dichter bij 2025. Zijn ze dan nog nodig?

Kosten zonne-cellen dalen

De kosten van zonne-cellen dalen vrij snel. Toekomstvoorspellen is altijd moeilijk. Maar op basis van de technische en economische ontwikkelingen, verwacht men lagere productiekosten per Watt. Dit ondermeer door steeds nieuwe ontdekkingen, betere materiaal-kennis, en vooral ook door schaalvergroting. Men is bezig met printbare zonnecellen. Zodra deze op de markt komen, breekt er een revolutie los op de energiemarkt.

Rekening moet worden gehouden met de volgende ontwikkeling:

Aangekocht in Kosten
2015 2 Watt/euro
2020 4 Watt/euro
2025 8 Watt/euro
2030 16 Watt/euro

In Nederland gaat men uit van de volgende cijfers: 500 Watt komt overeen met 375 kWh/jaar. Per Watt rekenen we dan op 0,75 kWh per jaar.

Zetten we 1 euro op de bank tegen 5 procent rente (tamelijk hoog), dan is deze euro 25 jaar later 3,39 euro waard.

Een zonnecel gaat gewoonlijk 25 jaar mee. We rekenen voor de opbrengst van de zonnecel 0,75 kWh per jaar plus 5% rente. Dezelfde rente die we toekennen aan de geinvesteerde euro. Dan levert die zonnecel in 25 jaar 35,8 kWh per Watt. Gebruiken we bovenstaande tabel en berekenen we de prijs per kWh:

Aangekocht in Kosten
2015 3,39 euro / 71,6 kWh = 0,047 cent/kWh
2020 3,39 euro / 143,2 kWh = 0,024 cent/kWh
2025 3,39 euro / 286,4 kWh = 0,012 cent/kWh
2030 3,39 euro / 572,8 kWh = 0,006 cent/kWh

Bovengenoemde prijzen gelden voor grote installaties. Cosumenten-prijzen liggen voorlopig nog aanzienlijk hoger. Dit heeft vooral te maken met de winsten van de tussenhandel en de installatiekosten. Maar de installatiekosten bij nieuwbouwhuizen kunnen teruggebracht worden tot NUL !!!

Gratis zonnepanelen, inclusief installatie

Nieuwbouwhuizen worden nu vaak gebouwd met Unidek-dakplaten. Dat zijn dikke platen van piepschuim in een houten frame, voorzien van pannenlatten. Men plaatst een aantal unidek-platen op een dak, schroeft ze vast en even later kan men de dakpannen er opleggen.

Stel je nu soortgelijke platen voor, maar dan voorzien van zonne-panelen. Men schroeft de platen vast en men verbindt een paar snoertjes met elkaar. Minder arbeid dan dakpannen leggen. En je spaart de dakpannen ook nog uit.

Strepen we het leggen van dakpannen en de dakpannen zelf weg tegen de kosten van de zonnecellen, dan zijn de extra kosten bij nieuwbouw dus NUL!

Ga er vanuit, dat in 2015 alleen nog huizen worden gebouwd met:

 • Minimaal 70% van het schuine dak gericht naar het zuiden.
 • De zuidelijke dakhelft opgebouwd met geisoleerde platen met zonne-panelen.
 • Deze huizen leveren meer elektriciteit dan de bewoners nodig hebben. Overtollige elektriciteit wordt geleverd aan het net. Of men maakt er waterstof van voor de auto op waterstof en een brandstofcel.

Kerncentrales zijn veel te duur !!!

Te verwachten valt, dat in 2025 de kosten van zonnestroom lager liggen, dan de kosten van atoom-stroom, zelfs als we alleen kijken naar de exploitatiekosten van een kerncentrale. Daarom willen particuliere investeerders niet investeren in kernenergie. De kernenergielobby bestaat uit bedrijven, die op kosten van belastingbetalers nutteloze apparaten willen bouwen. Ze willen gewoon geld verdienen. Dat kerncentrales na 2025 stilgelegd worden, omdat ze niet kunnen concureren met zonnestroom, dat vinden de politici, de lobbyisten en de bouwmaatschappijen niet erg. Dan breken ze ze gewoon tegen een leuk prijsje af.

Kolencentrales:

Bovenop deze waanzin komt nog het volgende. In de Eemshaven willen RWE, Nuon en Advanced Power kolencentrales bouwen. Bovenop deze drie kolencentrales ook nog eens TWEE nieuwe kerncentrales. Wordt het niet eens tijd dat CDA-leden de stekker uit de partij-top trekken? Wordt het niet eens tijd om Verhagen en co naar Timboektoe te sturen?

Lobby-isten pooiers

Enige tijd geleden noemde ik de huidige generatie kamerleden lobbyisten-hoeren. Dit omdat men heel veel geld wil uitgeven aan nutteloze projecten als CO2-opslag. Ik moet nu erkennen, dat ik hiermee eigenlijk een verkeerd woord heb gebruikt. Want wie wordt er nu eigenlijk genaaid? Laten de politici zich naaien door lobbyisten? Of worden wij belastingbetalers genaaid en gaan de opbrengsten naar de politici? De politici krijgen commissariaten met vette bonussen. En wij kunnen de rekening betalen. Dus zijn de politici geen lobbyisten-hoeren, maar lobbyisten-pooiers. Met Verhage als een erg sterk voorbeeld.

De vraag die u zich moet stellen is deze: Wilt u graag genaaid worden door de bouwers van reactorvaten of door de (s)Hell? Als dat het geval is, ga dan op uw knieen zitten, met uw kont omhoog en nodig het bedrijfleven uit om u eens lekker diep te pakken. Mocht dat niet het geval zijn, kom dan in opstand!

 • CDA-leden: Kom in opstand. Zuiver uw partij van lobbyisten-pooiers!
 • VVD-leden: Kom in opstand. Neem een motie aan, waarin duidelijk staat, dat er geen belastinggeld gebruikt mag worden voor onzin-projecten zoals kerncentrales of CO2-opslag.

Alternatieven:

Stel je de volgende deal voor met elektriciteitsmaatschappijen:

 • Men mag zoveel kolencentrales bouwen als men wil en zoveel CO2 uitstoten als men wil, maar geen roet of zwavel en dergelijke.
  • Dit lijkt misschien vreemd, maar het verschil in CO2 uitstoot tussen een gascentrale en een kolencentrale is klein.
  • Elektriciteit uit steenkool kost 0,32 kg CO2 / kWh.
  • Elektriciteit uit gas kost 0,23 kg CO2 / kWh.
  • Indien kolencentrales ook restafval van de landbouw verbranden, wordt het verschil nog kleiner. Dan kan een kolencentrale gunstiger zijn dan een gascentrale.
  • Oliecentrales zijn de grote boosdoener: 0,29 kg CO2 / kWh. Dat lijkt minder dan kolencentrales. Maar (s)Hell haalt olie uit teerzanden. Meer dan 60% van de energie gaat verloren bij de winning. Hun olie kost dus 0,73 kg CO2 / kWh. Ze willen ook nog olie winnen uit kalkzandsteen. Daarvoor willen ze een kerncentrale bouwen. 90% van de energie gaat dan verloren bij de winning. Deze olie kost dan 2,9 kg CO2 / kWh.
  • Laten we ophouden met zeuren over kolencentrales en ze inzetten bij onderstaande deal.
 • In ruil voor deze gunst verplichten elektriciteitsmaatschappijen zich tot afname van elektriciteit uit groene energie voor een door de overheid of de EU vastgestelde prijs. Dit is dus volgens het Duitse model. We nemen dus het Duitse model over, met de clausule, dat men de kosten mag drukken met kolenstroom. Dit is feitelijk ook een onderdeel van het Duitse model. In Duitsland wordt veel bruinkool verstookt in elektriciteitscentrales.

Nemen we dit alternatief over, dan krijgt de zonnecel-industrie een enorme impuls. De extra CO2-uitstoot door kolencentrales verdienen we ruim terug door de inzet van zonnecellen. We halen de CO2-doelstellingen voor 2020 en in 2030 zijn we grotendeels groen.

Tweede alternatief:
Kleine decentrale kolen / biomassa centrales

Inplaats van enkele grote kolencentrales kun je ook denken aan veel kleine centrales. Om iedere centrale bouw je kassen en algenkwekerijen. Deze nemen CO2 en warmte af en leveren restafval. Dan wordt de hoeveelheid CO2 per kWh veel gunstiger dan een gascentrale.

Lobbyisten-pooiers

De overheid heeft na veel lobby-werk van dubieuze bedrijven zoals Shell besloten, dat kolencentrales klaar moeten zijn om CO2 af te vangen. Shell wil dit wel tegen een leuk prijsje onder onze huizen opslaan. De afvang van CO2 kost 20-30% van de energie die een kolencentrale levert. Daarna moet het nog via een buizenstelsel worden gepompt in bijvoorbeeld lege gasvelden, die daarna decenia lang in de gaten gehouden moeten worden. Shell wil graag de technologie ontwikkelen op kosten van de belastingbetaler.

Het kabinet Rutte wilde pas verder gaan met CO2-opslag na het bouwen van een kerncentrale, zo stond in het regeerakkoord. CO2-opslag leek van tafel. Iedere vorm van CO2-opslag is duurder, dan dezelfde hoeveelheid CO2 vermijden, door meer te investeren in zonnecellen. Klik hier voor het artikel

Samengevat:

Kolencentrales zijn goedkoop en kunnen gemakkelijk voorzien in onze basis-elektriciteits-voorziening. Investeren we het met kolencentrales uitgespaarde geld in zonne-energie, dan scheelt dat de meeste CO2. De combinatie kolencentrales plus zonne-energie lijkt op dit moment de beste keuze.

Kerncentrales zijn belachelijk. Tegen de tijd dat zo'n ding klaar is, zijn de operationele kosten duurder dan zonne-energie.

Opstand van de belastingbetaler

Verhagen ziet kerncentrales als zijn speeltje. Maar dat speeltje moeten wij belastingbetalers betalen. Het bouwen van een kerncentrale valt ALTIJD veel duurder uit dan begroot. Bij de presentatie van zo'n plan schat men de kosten opzettelijk te laag in.

We moeten EISEN dat nieuwe kerncentrales niet gefinancierd mogen worden met geld van de belastingbetaler.

De hoofdaannemer van een eventueel te bouwen kerncentrale MOET een privaat-bedrijf zijn, zonder geld van de overheid.

De hoofdaannemer krijgt zijn geld pas NA oplevering. Wordt de centrale niet afgebouwd, krijgt hij geen cent. Na het afbouwen krijgt hij het afgesproken bedrag, en geen cent meer.

Zullen we eens kijken of er een privaat bedrijf is, dat onder zulke voorwaarden belangstelling heeft voor het bouwen. Kerncentrale bouwers willen graag bouwen met een open-einde regeling. Zij bouwen en rekeningen schrijven, wij belastingbetalers betalen, betalen en nog eens betalen.

Als tweede voorwaarde dient de opdrachtgever van de kerncentrale garant te staan voor de veilige opslag van het kernafval. Daartoe dient de opdrachtgever een bankgarantie af te geven die voldoende moeten zijn om alle kosten te dekken. Dan denk ik toch al gauw aan een bankgarantie van 100 miljard euro.

Zou een particuliere opdrachtgever onder zulke voorwaarden overgaan tot het bouwen van een kerncentrale? Neen! Nergens in de wereld worden kerncentrales door particuliere bedrijven gebouwd. Ze worden alleen gebouwd als de kosten en de risico's afgewenteld kunnen worden op de belastingbetaler.

Daar moeten wij Neen! tegen zeggen. Als kerncentrale zo veilig en zo goedkoop zou zijn, zouden bovenstaande voorwaarden geen probleem zijn.

Gokken met belastinggeld

Als Nederland een nieuwe kerncentrale zou willen, begint de bouw niet voor 2016. In bedrijfstelling gebeurt zeker niet voor 2020, het kan zelfs tot 2025 duren. In de komende 15 jaar worden zonnecellen zo snel goedkoper, dat kernenergie vermoedelijk volstrekt overbodig én te duur is tegen de tijd dat de centrale klaar is.

Als deze ooit klaar komt. Er zijn veel verouderde kerncentrales in derde wereldlanden. Vroeg of laat gebeurt daar een ongeluk. Dan kan de bouw van nieuwe kerncentrales heel snel stil gelegd worden. Ingenieurs kunnen dan uitleggen, dat dat ongeluk niets te maken heeft met de niewe kerncentrale, maar daar luistert de kiezer niet naar.

Een kerncentrale vergt grote netverzwaring. Kernstroom drukt alle nieuwe energiebronnen van het net. Als we wettelijk vastleggen, dat groene stroom voorrang krijgt op kernstroom of kolenstroom, dan valt kernenergie helemaal af en krijgt ook kolenstroom het moeilijk.

De afschrijving van een kerncentrale gebeurt over lange tijd, bijvoorbeeld over 50 jaar. Dan zouden we dus afschrijven van 2025 tot 2075. Maar ver voor die tijd is kernenergie veel duurder dan zonne-energie. Kies je een afschrijving die redelijk is, bijvoorbeeld 10 jaar, dan is kernstroom heeeeeeeel erg duur en zorgt het voor heeeeeel veel CO2-uitstoot. (Door het verbruik van beton en staal).

Kerncentrales moeten ook afgebroken worden. Het beton en staal zijn dan extreem vervuild en moeten tegen hele hoge kosten opgeborgen worden. Is Dodewaard al afgebroken? Zouden we niet eerst eens EISEN, dat eerst de oude troep wordt opgeruimd? Dan krijgen we ook inzicht in de werkelijke kosten van afbraak. Die kunnen wel eens hoger blijken te zijn dan het bouwen van zo'n onding.

De kerncentrale bij Dodewaard, die al jaren dicht is en gewoon het landschap ontsierd, zou nog 50 jaar moeten afkoelen. Ondertussen wil men een nieuwe bouwen. Hoeveel kost alleen al het beslag op het land? Vanaf het moment tot de bouw begint tot het moment dat al het afval is opgeruimd kan wel 150 jaar liggen. Al die tijd kan het land niet gebruikt worden. Die kosten zijn niet meegenomen bij de kosten van kernenergie.

Zo'n oude kerncentrale moet permanent bewaakt worden om te voorkomen, dat kinderen gaan spelen in het reactorvat en om te voorkomen, dat terroristen radio-actief afval stelen voor vuile bommen. Het bewaken van een stilgelegde kerncentrale kost een vermogen, als je het goed wilt doen.

Vooral wil ik weten hoeveel het afbreken van Dodewaard werkelijk kost. Vermoedelijk zijn de afbraakkosten veel te laag ingeschat.

Wanneer de overheid besluit tot bouwen van een kerncentrale gaat met eigenlijk GOKKEN met ons belastinggeld. Als belastingbetaler vind ik dat onbehoorlijk en volstrekt onacceptabel. Daarom mag er geen gemeenschapsgeld naar kernenergie gaan. Financiering moet volledig plaatsvinden door particulier geld. Als belastingbetaler wil ik niet dat mijn geld verspild wordt aan zulke dubieuze projecten.

Schuld aan ons nageslacht

Dan is er nog de verantwoording tegenover ons nageslacht. Over de staatsschuld maken de VVD en het CDA zich erg druk. We mogen onze schulden niet op onze kleinkinderen afwentelen. Maar hoe zit het dan met de kernafval-schuld? Mogen we de komende 500 generaties met deze schuld opzadelen?

Volgens mij is dat volledig tegenstrijdig. Een financiele schuld aan onze kleinkinderen vindt met onacceptabel, een afvalschuld aan 500 generaties vindt men geen probleem? Hoe gek kun je worden?

Een nieuwe kerncentrale heeft alleen nadelen

 1. Kernenergie is alleen 'goedkoop' als je een heeeeel lange afschrijving hanteert, bijvoorbeeld van 2025 tot 2075. Rond 2030 is zonne-energie goedkoper dan de exploitatiekosten van een kerncentrale. Kern-energie is dus gewoon te duur.
 2. De kosten van het afval worden ook buiten beschouwing gelaten. Met dat afval kunnen we helemaal niets. H et levert een SCHULD aan gevaarlijk afval op aan de komende 500 generaties. Dat is immoreel.
 3. Vorige presidenten van de USA hebben afspraken gemaakt met kerncentrales, dat de USA het afval zou afnemen. Obama moest om veiligheidsredenen het yucca-mountain projectafblazen. Nu zitten de USA met een behoorlijke kostenpost, die op de gemeenschap moet worden afgewenteld. Gewoon omdat de kernenergie-lobby keihard heeft staan liegen.
 4. Werkgelegenheid? Voor wie en waar? Voor de bouwers van kernreactorvaten? Leuk voor Canada. Het produceren en installeren van zonne-cellen levert veel meer werkgelegenheid op. Het werkgelegenheid argument is dus heeeeeel erg zwak.

Meer kernenergie is NIET MOGELIJK. Na Tjernobyl is de capaciteit om kerncentrales te bouwen afgebouwd. Niemand wilde nog investeren. Door de opkomst van zonne-energie en windenergie heeft het ook geen zin om die capaciteit nog uit te breiden.

We moeten de politiek VERBIEDEN om gemeenschapsgeld aan kernenergie uit te geven. Als kernenergie zo goedkoop is, heeft het geen verkapte subsidies en echte subsidies nodig. Dan betaalt het bedrijfsleven alle rekeningen. Maar dat zie je NERGENS gebeuren. NERGENS is kernenergie zonder gemeenschapsgeld tot stand gekomen.

 • Ik wil wetten die verbieden om gemeenschapsgeld in kernenergie te steken.
 • VOOR de bouw van een kerncentrale mag beginnen, wil ik een keiharde bankgarantie van een heel hoog bedrag, voor de opruiming van het kernafval. Dan denk ik toch aan 100 miljard euro o.i.d.
 • VOOR de bouw van een kerncentrale mag beginnen, wil ik dat de oude troep bij Borselle helemaal wordt opgeruimd. En ik wil een rapport van de rekenkamer over de werkelijke kosten van het opruimen.

Voorrang voor Groene Stroom

Groene, grijze en zwarte stroom bestaan niet. Er is gewoon stroom. Die stroom kan komen uit groene, grijze en zwarte bronnen. Wanneer er teveel stroom wordt opgewekt, dient men de zwarte bronnen toegang tot het net te ontzeggen.

Wanneer stroom eenmaal op het net zit, is het gewoon stroom. Als er teveel stroom is, moeten stroomaanbieders van het net gehaald worden.

Stel dat het hard gaat waaien en dat de zon fel schijnt. Haal je dan wind-energie en zonne-energie van het net of schakel je de kerncentrale uit?

Retorische vraag natuurlijk. Een kerncentrale KUN je niet stilleggen. Dus moet je heel grote kabels leggen van de centrale naar grote afnemers. Uitbreiding van een internationaal netwerk. En dan?

Dan kom je er achter, dat men nergens behoefte heeft aan zoveel energie. In de Eemshaven is al met de bouw van een kolencentrale begonnen en er zijn er nog twee gepland. Duitsland, Frankrijk en Polen gaan de komende jaren nog heel veel windmolens bouwen. Dan is er ook nog de exponentiele uitbreiding van zonne-energie. Waar is de vraag naar kern-energie ???

Alleen daarom al is het bouwen van een kerncentrale VOLKOMEN BELACHELIJK !!!

Van der Hoeven wil stroomwet aanhouden.

Op 12 oktober 2010 stelde Van der Hoeven voor, om het plan om groene stroom gegarandeert toegang te geven tot het net in de ijskast te zetten. We moeten meer druk uitoefenen en zorgen voor wettelijke garanties, dat groene stroom voorrang krijgt.

Kleuter Verhagen verspilt ons belastinggeld

Bedrijfs-economisch: Je stelt het doel vast, daarna zoek je er de middelen bij. Verhagen en co schijnen het middel vast te hebben gesteld: een nieuwe kerncentrale. Of liefst TWEE. Obama twee nieuwe kerncentrales, dan Nederland ook. (Verhagen: "Mijn blanke ... is minstens zo groot als de ... van die zwarte in het witte huis!")

Bij het middel zoekt Verhagen een doel: Wat gaan we doen met al die elektriciteit.

Verhagen en co willen gewoon een kerncentrale. Zoals een kind een fiets of een spelcomputer wil. Ik heb nog geen zinnig argument gehoord waarom we een kerncentrale zouden bouwen.

Naar pagina    Deze pagina    2   

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. |||p|2441|Klik hier voor meer informatie|*|

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/spiri_healing.gif

 

CO2-opslag is veel duurder per ton CO2 dan zonnecellen
Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers