Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

14  Feb  2011

TWEE nieuwe kerncentrales ???

Verhagen wil maar liefst twee nieuwe kerncentrales. Waar is de kosten/baten analyse? Waar is de vraag naar zoveel stroom?
Geen gemeenschapsgeld naar dit soort dubieuze projecten.

Korte inhoud en conclusie

Het bouwen van een kerncentrale kost veel tijd en veel geld.

Als we zo snel als mogelijk een kerncentrale bouwen, is deze niet voor 2020 klaar. Dan zijn we wel minstens 10 miljard euro armer. Willen we deze investering economisch rechtvaardigen, dan moeten we die kerncentrale minimaal over 30 jaar afschrijven. Meestal gaat men uit van 50 jaar.

We moeten dus zekerheid hebben, dat we de kerncentrale tot minimaal 2050 nuttig en goedkoop kunnen gebruiken. Dat is vermoedelijk niet haalbaar.

In 2009 doorbrak men de dollar-per-watt grens met zonnecellen.

Sinds 2009 produceren we zonnecellen voor een prijs van 1,3 Watt per euro. De prijsdalingen gaan snel door, door schaalvergroting, betere materialen, betere productiemethoden, etc. Jaarlijks worden miljarden geinvesteerd in onderzoek naar zonnecellen, in het omlaag brengen van de kosten en het verbeteren van de prestaties.

Vermoedelijk krijgen we in 2015 meer dan 2 Watt voor een euro, in 2020 4 Watt voor een euro en in 2030 meer dan 16 Watt voor een euro.

Tegenover de verwachte prijsdalingen bij zonnecellen staan zeer zekere prijsstijgingen bij kernenergie. China gebruikt zoveel beton en staal, dat de prijzen hiervan sterk stijgen. Daardoor stijgt de prijs van een kerncentrale. Ook gebruiken China en India steeds meer uranium. Dat veroorzaakt een stijging van de kostprijs van atoomstroom.

'De bouwkosten voor een nieuwe kerncentrale frustreren alle ambities'

Cost of Nuclear Power

Conclusie

Voor 2030 zijn de kosten van elektriciteit uit zonnecellen veel lager dan de kosten van atoomstroom, zelfs als men de afschrijving van de kerncentrale niet meerekent. Het bouwen van nieuwe kerncentrales is economisch niet te rechtvaardigen. Voorstanders van nieuwe kerncentrales willen feitelijk de belastingbetaler beroven.

CDA radio-actief besmet

Het CDA kondigde twee nieuwe kerncentrales aan in het nos-journaal van vrijdag 16 april 2010. Is dat gewoon goedkope aandacht-trekkerij of is de CDA-top krankzinnig geworden? De voorgaande bijzin is inderdaad goedkope aandacht-trekkerij, welverdiend door de CDA-top.

Als men vandaag zou beslissen om een kerncentrale te bouwen, is deze niet voor 2020 klaar. Waarschijnlijk ligt de opleverdatum dichter bij 2025. Zijn ze dan nog nodig?

Kosten zonne-cellen dalen

De kosten van zonne-cellen dalen vrij snel. Toekomstvoorspellen is altijd moeilijk. Maar op basis van de technische en economische ontwikkelingen, verwacht men lagere productiekosten per Watt. Dit ondermeer door steeds nieuwe ontdekkingen, betere materiaal-kennis, en vooral ook door schaalvergroting. Men is bezig met printbare zonnecellen. Zodra deze op de markt komen, breekt er een revolutie los op de energiemarkt.

Rekening moet worden gehouden met de volgende ontwikkeling:

Aangekocht in Kosten
2015 2 Watt/euro
2020 4 Watt/euro
2025 8 Watt/euro
2030 16 Watt/euro

In Nederland gaat men uit van de volgende cijfers: 500 Watt komt overeen met 375 kWh/jaar. Per Watt rekenen we dan op 0,75 kWh per jaar.

Zetten we 1 euro op de bank tegen 5 procent rente (tamelijk hoog), dan is deze euro 25 jaar later 3,39 euro waard.

Een zonnecel gaat gewoonlijk 25 jaar mee. We rekenen voor de opbrengst van de zonnecel 0,75 kWh per jaar plus 5% rente. Dezelfde rente die we toekennen aan de geinvesteerde euro. Dan levert die zonnecel in 25 jaar 35,8 kWh per Watt. Gebruiken we bovenstaande tabel en berekenen we de prijs per kWh:

Aangekocht in Kosten
2015 3,39 euro / 71,6 kWh = 0,047 cent/kWh
2020 3,39 euro / 143,2 kWh = 0,024 cent/kWh
2025 3,39 euro / 286,4 kWh = 0,012 cent/kWh
2030 3,39 euro / 572,8 kWh = 0,006 cent/kWh

Bovengenoemde prijzen gelden voor grote installaties. Cosumenten-prijzen liggen voorlopig nog aanzienlijk hoger. Dit heeft vooral te maken met de winsten van de tussenhandel en de installatiekosten. Maar de installatiekosten bij nieuwbouwhuizen kunnen teruggebracht worden tot NUL !!!

Gratis zonnepanelen, inclusief installatie

Nieuwbouwhuizen worden nu vaak gebouwd met Unidek-dakplaten. Dat zijn dikke platen van piepschuim in een houten frame, voorzien van pannenlatten. Men plaatst een aantal unidek-platen op een dak, schroeft ze vast en even later kan men de dakpannen er opleggen.

Stel je nu soortgelijke platen voor, maar dan voorzien van zonne-panelen. Men schroeft de platen vast en men verbindt een paar snoertjes met elkaar. Minder arbeid dan dakpannen leggen. En je spaart de dakpannen ook nog uit.

Strepen we het leggen van dakpannen en de dakpannen zelf weg tegen de kosten van de zonnecellen, dan zijn de extra kosten bij nieuwbouw dus NUL!

Ga er vanuit, dat in 2015 alleen nog huizen worden gebouwd met:

 • Minimaal 70% van het schuine dak gericht naar het zuiden.
 • De zuidelijke dakhelft opgebouwd met geisoleerde platen met zonne-panelen.
 • Deze huizen leveren meer elektriciteit dan de bewoners nodig hebben. Overtollige elektriciteit wordt geleverd aan het net. Of men maakt er waterstof van voor de auto op waterstof en een brandstofcel.

Kerncentrales zijn veel te duur !!!

Te verwachten valt, dat in 2025 de kosten van zonnestroom lager liggen, dan de kosten van atoom-stroom, zelfs als we alleen kijken naar de exploitatiekosten van een kerncentrale. Daarom willen particuliere investeerders niet investeren in kernenergie. De kernenergielobby bestaat uit bedrijven, die op kosten van belastingbetalers nutteloze apparaten willen bouwen. Ze willen gewoon geld verdienen. Dat kerncentrales na 2025 stilgelegd worden, omdat ze niet kunnen concureren met zonnestroom, dat vinden de politici, de lobbyisten en de bouwmaatschappijen niet erg. Dan breken ze ze gewoon tegen een leuk prijsje af.

Kolencentrales:

Bovenop deze waanzin komt nog het volgende. In de Eemshaven willen RWE, Nuon en Advanced Power kolencentrales bouwen. Bovenop deze drie kolencentrales ook nog eens TWEE nieuwe kerncentrales. Wordt het niet eens tijd dat CDA-leden de stekker uit de partij-top trekken? Wordt het niet eens tijd om Verhagen en co naar Timboektoe te sturen?

Lobby-isten pooiers

Enige tijd geleden noemde ik de huidige generatie kamerleden lobbyisten-hoeren. Dit omdat men heel veel geld wil uitgeven aan nutteloze projecten als CO2-opslag. Ik moet nu erkennen, dat ik hiermee eigenlijk een verkeerd woord heb gebruikt. Want wie wordt er nu eigenlijk genaaid? Laten de politici zich naaien door lobbyisten? Of worden wij belastingbetalers genaaid en gaan de opbrengsten naar de politici? De politici krijgen commissariaten met vette bonussen. En wij kunnen de rekening betalen. Dus zijn de politici geen lobbyisten-hoeren, maar lobbyisten-pooiers. Met Verhage als een erg sterk voorbeeld.

De vraag die u zich moet stellen is deze: Wilt u graag genaaid worden door de bouwers van reactorvaten of door de (s)Hell? Als dat het geval is, ga dan op uw knieen zitten, met uw kont omhoog en nodig het bedrijfleven uit om u eens lekker diep te pakken. Mocht dat niet het geval zijn, kom dan in opstand!

 • CDA-leden: Kom in opstand. Zuiver uw partij van lobbyisten-pooiers!
 • VVD-leden: Kom in opstand. Neem een motie aan, waarin duidelijk staat, dat er geen belastinggeld gebruikt mag worden voor onzin-projecten zoals kerncentrales of CO2-opslag.

Alternatieven:

Stel je de volgende deal voor met elektriciteitsmaatschappijen:

 • Men mag zoveel kolencentrales bouwen als men wil en zoveel CO2 uitstoten als men wil, maar geen roet of zwavel en dergelijke.
  • Dit lijkt misschien vreemd, maar het verschil in CO2 uitstoot tussen een gascentrale en een kolencentrale is klein.
  • Elektriciteit uit steenkool kost 0,32 kg CO2 / kWh.
  • Elektriciteit uit gas kost 0,23 kg CO2 / kWh.
  • Indien kolencentrales ook restafval van de landbouw verbranden, wordt het verschil nog kleiner. Dan kan een kolencentrale gunstiger zijn dan een gascentrale.
  • Oliecentrales zijn de grote boosdoener: 0,29 kg CO2 / kWh. Dat lijkt minder dan kolencentrales. Maar (s)Hell haalt olie uit teerzanden. Meer dan 60% van de energie gaat verloren bij de winning. Hun olie kost dus 0,73 kg CO2 / kWh. Ze willen ook nog olie winnen uit kalkzandsteen. Daarvoor willen ze een kerncentrale bouwen. 90% van de energie gaat dan verloren bij de winning. Deze olie kost dan 2,9 kg CO2 / kWh.
  • Laten we ophouden met zeuren over kolencentrales en ze inzetten bij onderstaande deal.
 • In ruil voor deze gunst verplichten elektriciteitsmaatschappijen zich tot afname van elektriciteit uit groene energie voor een door de overheid of de EU vastgestelde prijs. Dit is dus volgens het Duitse model. We nemen dus het Duitse model over, met de clausule, dat men de kosten mag drukken met kolenstroom. Dit is feitelijk ook een onderdeel van het Duitse model. In Duitsland wordt veel bruinkool verstookt in elektriciteitscentrales.

Nemen we dit alternatief over, dan krijgt de zonnecel-industrie een enorme impuls. De extra CO2-uitstoot door kolencentrales verdienen we ruim terug door de inzet van zonnecellen. We halen de CO2-doelstellingen voor 2020 en in 2030 zijn we grotendeels groen.

Tweede alternatief:
Kleine decentrale kolen / biomassa centrales

Inplaats van enkele grote kolencentrales kun je ook denken aan veel kleine centrales. Om iedere centrale bouw je kassen en algenkwekerijen. Deze nemen CO2 en warmte af en leveren restafval. Dan wordt de hoeveelheid CO2 per kWh veel gunstiger dan een gascentrale.

Lobbyisten-pooiers

De overheid heeft na veel lobby-werk van dubieuze bedrijven zoals Shell besloten, dat kolencentrales klaar moeten zijn om CO2 af te vangen. Shell wil dit wel tegen een leuk prijsje onder onze huizen opslaan. De afvang van CO2 kost 20-30% van de energie die een kolencentrale levert. Daarna moet het nog via een buizenstelsel worden gepompt in bijvoorbeeld lege gasvelden, die daarna decenia lang in de gaten gehouden moeten worden. Shell wil graag de technologie ontwikkelen op kosten van de belastingbetaler.

Het kabinet Rutte wilde pas verder gaan met CO2-opslag na het bouwen van een kerncentrale, zo stond in het regeerakkoord. CO2-opslag leek van tafel. Iedere vorm van CO2-opslag is duurder, dan dezelfde hoeveelheid CO2 vermijden, door meer te investeren in zonnecellen. Klik hier voor het artikel

Samengevat:

Kolencentrales zijn goedkoop en kunnen gemakkelijk voorzien in onze basis-elektriciteits-voorziening. Investeren we het met kolencentrales uitgespaarde geld in zonne-energie, dan scheelt dat de meeste CO2. De combinatie kolencentrales plus zonne-energie lijkt op dit moment de beste keuze.

Kerncentrales zijn belachelijk. Tegen de tijd dat zo'n ding klaar is, zijn de operationele kosten duurder dan zonne-energie.

Opstand van de belastingbetaler

Verhagen ziet kerncentrales als zijn speeltje. Maar dat speeltje moeten wij belastingbetalers betalen. Het bouwen van een kerncentrale valt ALTIJD veel duurder uit dan begroot. Bij de presentatie van zo'n plan schat men de kosten opzettelijk te laag in.

We moeten EISEN dat nieuwe kerncentrales niet gefinancierd mogen worden met geld van de belastingbetaler.

De hoofdaannemer van een eventueel te bouwen kerncentrale MOET een privaat-bedrijf zijn, zonder geld van de overheid.

De hoofdaannemer krijgt zijn geld pas NA oplevering. Wordt de centrale niet afgebouwd, krijgt hij geen cent. Na het afbouwen krijgt hij het afgesproken bedrag, en geen cent meer.

Zullen we eens kijken of er een privaat bedrijf is, dat onder zulke voorwaarden belangstelling heeft voor het bouwen. Kerncentrale bouwers willen graag bouwen met een open-einde regeling. Zij bouwen en rekeningen schrijven, wij belastingbetalers betalen, betalen en nog eens betalen.

Als tweede voorwaarde dient de opdrachtgever van de kerncentrale garant te staan voor de veilige opslag van het kernafval. Daartoe dient de opdrachtgever een bankgarantie af te geven die voldoende moeten zijn om alle kosten te dekken. Dan denk ik toch al gauw aan een bankgarantie van 100 miljard euro.

Zou een particuliere opdrachtgever onder zulke voorwaarden overgaan tot het bouwen van een kerncentrale? Neen! Nergens in de wereld worden kerncentrales door particuliere bedrijven gebouwd. Ze worden alleen gebouwd als de kosten en de risico's afgewenteld kunnen worden op de belastingbetaler.

Daar moeten wij Neen! tegen zeggen. Als kerncentrale zo veilig en zo goedkoop zou zijn, zouden bovenstaande voorwaarden geen probleem zijn.

Gokken met belastinggeld

Als Nederland een nieuwe kerncentrale zou willen, begint de bouw niet voor 2016. In bedrijfstelling gebeurt zeker niet voor 2020, het kan zelfs tot 2025 duren. In de komende 15 jaar worden zonnecellen zo snel goedkoper, dat kernenergie vermoedelijk volstrekt overbodig én te duur is tegen de tijd dat de centrale klaar is.

Als deze ooit klaar komt. Er zijn veel verouderde kerncentrales in derde wereldlanden. Vroeg of laat gebeurt daar een ongeluk. Dan kan de bouw van nieuwe kerncentrales heel snel stil gelegd worden. Ingenieurs kunnen dan uitleggen, dat dat ongeluk niets te maken heeft met de niewe kerncentrale, maar daar luistert de kiezer niet naar.

Een kerncentrale vergt grote netverzwaring. Kernstroom drukt alle nieuwe energiebronnen van het net. Als we wettelijk vastleggen, dat groene stroom voorrang krijgt op kernstroom of kolenstroom, dan valt kernenergie helemaal af en krijgt ook kolenstroom het moeilijk.

De afschrijving van een kerncentrale gebeurt over lange tijd, bijvoorbeeld over 50 jaar. Dan zouden we dus afschrijven van 2025 tot 2075. Maar ver voor die tijd is kernenergie veel duurder dan zonne-energie. Kies je een afschrijving die redelijk is, bijvoorbeeld 10 jaar, dan is kernstroom heeeeeeeel erg duur en zorgt het voor heeeeeel veel CO2-uitstoot. (Door het verbruik van beton en staal).

Kerncentrales moeten ook afgebroken worden. Het beton en staal zijn dan extreem vervuild en moeten tegen hele hoge kosten opgeborgen worden. Is Dodewaard al afgebroken? Zouden we niet eerst eens EISEN, dat eerst de oude troep wordt opgeruimd? Dan krijgen we ook inzicht in de werkelijke kosten van afbraak. Die kunnen wel eens hoger blijken te zijn dan het bouwen van zo'n onding.

De kerncentrale bij Dodewaard, die al jaren dicht is en gewoon het landschap ontsierd, zou nog 50 jaar moeten afkoelen. Ondertussen wil men een nieuwe bouwen. Hoeveel kost alleen al het beslag op het land? Vanaf het moment tot de bouw begint tot het moment dat al het afval is opgeruimd kan wel 150 jaar liggen. Al die tijd kan het land niet gebruikt worden. Die kosten zijn niet meegenomen bij de kosten van kernenergie.

Zo'n oude kerncentrale moet permanent bewaakt worden om te voorkomen, dat kinderen gaan spelen in het reactorvat en om te voorkomen, dat terroristen radio-actief afval stelen voor vuile bommen. Het bewaken van een stilgelegde kerncentrale kost een vermogen, als je het goed wilt doen.

Vooral wil ik weten hoeveel het afbreken van Dodewaard werkelijk kost. Vermoedelijk zijn de afbraakkosten veel te laag ingeschat.

Wanneer de overheid besluit tot bouwen van een kerncentrale gaat met eigenlijk GOKKEN met ons belastinggeld. Als belastingbetaler vind ik dat onbehoorlijk en volstrekt onacceptabel. Daarom mag er geen gemeenschapsgeld naar kernenergie gaan. Financiering moet volledig plaatsvinden door particulier geld. Als belastingbetaler wil ik niet dat mijn geld verspild wordt aan zulke dubieuze projecten.

Schuld aan ons nageslacht

Dan is er nog de verantwoording tegenover ons nageslacht. Over de staatsschuld maken de VVD en het CDA zich erg druk. We mogen onze schulden niet op onze kleinkinderen afwentelen. Maar hoe zit het dan met de kernafval-schuld? Mogen we de komende 500 generaties met deze schuld opzadelen?

Volgens mij is dat volledig tegenstrijdig. Een financiele schuld aan onze kleinkinderen vindt met onacceptabel, een afvalschuld aan 500 generaties vindt men geen probleem? Hoe gek kun je worden?

Een nieuwe kerncentrale heeft alleen nadelen

 1. Kernenergie is alleen 'goedkoop' als je een heeeeel lange afschrijving hanteert, bijvoorbeeld van 2025 tot 2075. Rond 2030 is zonne-energie goedkoper dan de exploitatiekosten van een kerncentrale. Kern-energie is dus gewoon te duur.
 2. De kosten van het afval worden ook buiten beschouwing gelaten. Met dat afval kunnen we helemaal niets. H et levert een SCHULD aan gevaarlijk afval op aan de komende 500 generaties. Dat is immoreel.
 3. Vorige presidenten van de USA hebben afspraken gemaakt met kerncentrales, dat de USA het afval zou afnemen. Obama moest om veiligheidsredenen het yucca-mountain projectafblazen. Nu zitten de USA met een behoorlijke kostenpost, die op de gemeenschap moet worden afgewenteld. Gewoon omdat de kernenergie-lobby keihard heeft staan liegen.
 4. Werkgelegenheid? Voor wie en waar? Voor de bouwers van kernreactorvaten? Leuk voor Canada. Het produceren en installeren van zonne-cellen levert veel meer werkgelegenheid op. Het werkgelegenheid argument is dus heeeeeel erg zwak.

Meer kernenergie is NIET MOGELIJK. Na Tjernobyl is de capaciteit om kerncentrales te bouwen afgebouwd. Niemand wilde nog investeren. Door de opkomst van zonne-energie en windenergie heeft het ook geen zin om die capaciteit nog uit te breiden.

We moeten de politiek VERBIEDEN om gemeenschapsgeld aan kernenergie uit te geven. Als kernenergie zo goedkoop is, heeft het geen verkapte subsidies en echte subsidies nodig. Dan betaalt het bedrijfsleven alle rekeningen. Maar dat zie je NERGENS gebeuren. NERGENS is kernenergie zonder gemeenschapsgeld tot stand gekomen.

 • Ik wil wetten die verbieden om gemeenschapsgeld in kernenergie te steken.
 • VOOR de bouw van een kerncentrale mag beginnen, wil ik een keiharde bankgarantie van een heel hoog bedrag, voor de opruiming van het kernafval. Dan denk ik toch aan 100 miljard euro o.i.d.
 • VOOR de bouw van een kerncentrale mag beginnen, wil ik dat de oude troep bij Borselle helemaal wordt opgeruimd. En ik wil een rapport van de rekenkamer over de werkelijke kosten van het opruimen.

Voorrang voor Groene Stroom

Groene, grijze en zwarte stroom bestaan niet. Er is gewoon stroom. Die stroom kan komen uit groene, grijze en zwarte bronnen. Wanneer er teveel stroom wordt opgewekt, dient men de zwarte bronnen toegang tot het net te ontzeggen.

Wanneer stroom eenmaal op het net zit, is het gewoon stroom. Als er teveel stroom is, moeten stroomaanbieders van het net gehaald worden.

Stel dat het hard gaat waaien en dat de zon fel schijnt. Haal je dan wind-energie en zonne-energie van het net of schakel je de kerncentrale uit?

Retorische vraag natuurlijk. Een kerncentrale KUN je niet stilleggen. Dus moet je heel grote kabels leggen van de centrale naar grote afnemers. Uitbreiding van een internationaal netwerk. En dan?

Dan kom je er achter, dat men nergens behoefte heeft aan zoveel energie. In de Eemshaven is al met de bouw van een kolencentrale begonnen en er zijn er nog twee gepland. Duitsland, Frankrijk en Polen gaan de komende jaren nog heel veel windmolens bouwen. Dan is er ook nog de exponentiele uitbreiding van zonne-energie. Waar is de vraag naar kern-energie ???

Alleen daarom al is het bouwen van een kerncentrale VOLKOMEN BELACHELIJK !!!

Van der Hoeven wil stroomwet aanhouden.

Op 12 oktober 2010 stelde Van der Hoeven voor, om het plan om groene stroom gegarandeert toegang te geven tot het net in de ijskast te zetten. We moeten meer druk uitoefenen en zorgen voor wettelijke garanties, dat groene stroom voorrang krijgt.

Kleuter Verhagen verspilt ons belastinggeld

Bedrijfs-economisch: Je stelt het doel vast, daarna zoek je er de middelen bij. Verhagen en co schijnen het middel vast te hebben gesteld: een nieuwe kerncentrale. Of liefst TWEE. Obama twee nieuwe kerncentrales, dan Nederland ook. (Verhagen: "Mijn blanke ... is minstens zo groot als de ... van die zwarte in het witte huis!")

Bij het middel zoekt Verhagen een doel: Wat gaan we doen met al die elektriciteit.

Verhagen en co willen gewoon een kerncentrale. Zoals een kind een fiets of een spelcomputer wil. Ik heb nog geen zinnig argument gehoord waarom we een kerncentrale zouden bouwen.

TWEE nieuwe kerncentrales ???

Verhagen wil maar liefst twee nieuwe kerncentrales. Waar is de kosten/baten analyse? Waar is de vraag naar zoveel stroom?
Geen gemeenschapsgeld naar dit soort dubieuze projecten.

Misverstanden

 1. Het afval van een kerncentrale is compact en goed te bewaren.
 2. We hebben te weinig elektriciteit
 3. Electriciteit laat zich moeilijk efficient opslaan. Energie uit zonnecellen heb je in principe alleen overdag. 100% electriciteit uit zonnecellen is dus lastig.
 4. Kernenergie is een zinnig alternatief, totdat we in staat zijn om zonneenergie grootschalig genoeg en efficient genoeg op te wekken en op te slaan.

Misverstand 1. Het afval van een kerncentrale is compact en goed te bewaren.

Dit onzin-argument kwam ik tegen op de website plei66.nl

Een of twee jaar geleden bleek dat opslag in zirkonium niet bleek te werken, omdat de straling het zirkonium aantast. Er zijn gewoon geen betaalbare materialen om kernafval langdurig veilig in op te slaan. Al meer dan 50 jaar beweert de kern-lobby dat het afval probleem BIJNA is opgelost. In werkelijkheid zijn ze zelfs niet in de buurt van een oplossing.

Opbranden kernafval nog ver weg!

Misverstand 2. We hebben te weinig elektriciteit

Verhagen blijkt een provinciaal te zijn. Hij is blijkbaar niet op de hoogte van de Europese stroommarkt. Verhagen en co menen, dat Nederland zelf stroom op moet wekken, onafhankelijk van dat enge buitenland. Veronderstel dat we onze lampjes laten branden op duitse of poolse stroom. Dat kan toch niet?

 • Windmolens op zee zijn (nog) te duur, maar op het land zijn ze al rendabel. In Nederland hebben we daar weinig aan. Maar de grote dun bevolkte Europese landen zijn druk bezig met het bouwen van windmolens. Oost Friesland (het noord-westen van Duitsland) produceert meer stroom met windmolens dan het nodig heeft. In de komende 15 jaar zullen Polen, Duitsland, Frankrijk en Spanje enorme aantallen windmolens gaan neerzetten.
 • In de Eemshaven is een kolencentrale in aanbouw en zijn er nog drie gepland. Wat gaan we doen met die stroom? Wie heeft behoefte aan zoveel stroom?
 • In de komende 15 jaar gaat zonne-energie een grote vlucht nemen. In de USA is stroom uit zonne-panelen goedkoper dan stroom uit ons net. Door een andere belastingstructuur zijn zonnepanelen in Europa nog iets te duur, maar dat verandert snel. Voor 2015 is het voor een huiseigenaar goedkoper om zijn stroom zelf op te wekken. Tussen 2015 en 2025 gaan mensen met een vrijstaand huis zelf hun stroom opwekken.
 • De opvolger van de HR-cv-ketel is een aparaat dat stroom opwekt en warmte produceert. In de komende 15 jaar veranderen veel huishoudens van stroomconsumenten in stroomproducenten.
 • Tuinbouwbedrijven hebben vaak een wkk-centrale op aardgas. De CO2 en warmte worden gebruikt in kassen. Een stap verder is een biomassa-wkk-centrale. Dan kan een tuinder het afval uit zijn kassen gebruiken om stroom te produceren, met als nuttige restproducten CO2 en warmte. Volledig CO2 neutraal en buitengewoon goedkoop voor de tuinder.

Kijken we naar de toename van de stroomproductie, dan blijkt er helemaal geen plaats te zijn voor een kerncentrale. Waarom wil Verhagen dan toch zo'n onding?

Misverstand 3. Electriciteit laat zich moeilijk efficient opslaan.

Elektriciteit is heel goed op te slaan als waterkracht, perslucht en als waterstof. Met wat meer moeite en wat meer energie-verspilling kan men de elektriciteit benutten om brandstoffen voor auto's te maken. Gewoon wat CO2 en H2 mengen en energie toevoegen.

Tussen Nederland en Noorwegen loopt een zware stroomkabel. Overdag kan Nederland stroom krijgen uit waterkracht uit Noorwegen. 's Nachts kan overtollige stroom vanuit Nederland gebruikt worden om in Noorwegen water omhoog te pompen. Werkt tamelijk efficient en vrij goedkoop.

Perslucht is wel degelijk serieus. Er zijn experimentele auto's op perslucht. Als je overtollige zonne-energie in een tank perst, kun je er een stadsauto op laten rijden. Maar vergeleken met waterstof zijn de toepassingen beperkt.

Kijk eens op: http://web.mit.edu ewsoffice/2008/oxygen-0731.html Dan kun je lezen dat opslag van zonne-energie al heel lang geen probleem meer is.

Elektriciteit is heel gemakkelijk als waterstof op te slaan. Distributie is niet nodig, het kan ter plekke gemaakt worden en ter plekke met een brandstofcel verbruikt worden. Of in je auto als deze een brandstofcel heeft.

Om de stroomvoorziening stabiel te maken, is het eenvoudig om bij tankstations

 • waterstoftanks in te graven;
 • waterstofproductie eenheden te plaatsen;
 • brandstofcellen te plaatsen.

Wanneer er veel stroom wordt geproduceerd omdat het waait of de zon schijnt, wordt de overtollige energie omgezet in waterstof. Wanneer er te weinig stroom wordt geproduceerd, omdat het nacht is en niet waait, reduceert men de waterstof tot water, warmte en stroom.

Dergelijke eenheden kan men in principe overal plaatsen, ook midden in de stad. In dat geval kan men de warmte ook benutten voor stadsverwarming. Of in de buurt van kassen, waarbij men de warmte herbenut.

Voordeel van het plaatsen van waterstof-eenheden bij tankstations: Als de elektrische auto op waterstof eenmaal doorbreekt, is er een infrastructuur. Nu is het het kip of ei verhaal. Zolang je geen waterstof kunt tanken, heeft de waterstof-auto weinig kans. Zolang er geen waterstof-auto's zijn, plaatsen tankstations geen waterstoftanks. In dit geval dienen de overheden het voortouw te nemen en de plaatsing van waterstoftanks en productie-eenheden te bevorderen.

Tussen haakjes

Een waterstof-auto is gewoon een elektrische auto: een auto met elektrische aandrijving zoals elektrische wielen. Precies hetzelfde als de bekendere elektrische auto's. Het enige verschil: Bij de bekendere elektrische auto's komt de elektriciteit uit een accu. Deze zijn meestal erg zwaar. Inplaats daarvan kan de elektriciteit ook uit een brandstofcel komen. Dit kan een cel zijn voor bijvoorbeeld methaan of voor waterstof. In beide gevallen ben je het fijnstof kwijt, zodat de luchtkwaliteit fors verbetert.

Je kunt je de volgende NABIJE toekomst voorstellen:

 • Zomers vullen de waterstoftanks zich in Nederland. 's Winters wordt het verbruikt.
 • Gaat het hard waaien, wordt er meer waterstof geproduceerd. Waait het een tijd weinig, dan worden de waterstoftanks geleidelijk aan geleegd.
 • Bereiken de waterstoftanks een bepaald laag peil, dan start men ergens een gascentrale op en deze blaast enige dagen zoveel stroom het net op, dat de waterstoftanks gevuld worden tot een ander hoger peil.
 • In principe: Met basislastcentrales houdt men het waterstofpeil tussen twee niveaus. Is er extra energie beschikbaar, dan vullen de waterstof tanks zich verder. Is er weinig energie, dan legen de waterstof tanks zich. Worden de tanks te vol, dan wordt een basislast centrale stilgelegd. Raken de tanks te leeg, start men een basislast centrale op.

Er zijn dan weinig verliezen. Er zijn verliezen bij het omzetten van water in waterstof en omgekeerd. Maar er zijn weinig transportverliezen. De meeste stroom wordt locaal geproduceerd: dat vermindert de stroomtransport verliezen. Er wordt niet gesleept met olie, gas, diesel, etc.

Het bovenstaande systeem is robuust, vrijwel ongevoelig voor terroristische aanslagen en de kans op langdurige stroomstoringen door kabelbreuk o.i.d. zijn zeer klein. Veel kleiner dan in de huidige situatie.

Het denken in termen van grote centrale stroomproductie is ouderwets en verhinderd de vergroening van onze energie. Het leidt ook tot verspilling. Een fijnmazig netwerk van lokale stroomproducenten met op vele plaatsen waterstofbuffers is veel doelmatiger.

Wat nodig is voor dit systeem is het volgende:

 • efficiente en betrouwbare waterstofproductie eenheden. Theoretisch is dit al opgelost. De technische implementatie moet verder worden uitgewerkt. De komende vijf jaar zullen er nog wel wat proefprojecten kinderziekten vertonen.
 • Efficienten en betrouwbare brandstofcellen. Hiervoor geldt het zelfde. De techniek in het laboratorium is er, in het veld zijn er nog wat kinderziektes.
 • betrouwbare waterstoftanks. Dit probleem is eigenlijk al opgelost.
 • Om auto's op waterstof te kunnen laten rijden moeten ze ook snel en veilig kunnen tanken. Daar is nog wat meer onderzoek en ontwikkeling nodig.
 • Kijk hier eens voor de laatste ontwikkeling op het gebied van waterstof-auto's.

Als de EU en de USA en China samen inzetten op deze ontwikkelingen, hebben we in 2020 de benodigde techniek voldoende uit ontwikkeld. Tegelijk zijn dan de zonnecellen zoveel goedkoper en betrouwbaarder, dat ze in enorme aantallen geproduceerd kunnen worden. Met een beetje goede wil hebben we dan in 2030 een CO2-neutrale samenleving.

En dat is dan hoog tijd. De gemakkelijk winbare olie is eigenlijk al op en de moeilijk winbare olie geeft teveel vervuiling. Is ook veel te duur. Hetzelfde geldt voor gas en in iets mindere mate voor steenkool.

De transitie naar een groene samenleving is eigenlijk heel simpel. Maar de overheden moeten het beschikbare geld wel inzetten in de gebieden die helpen de groene samenleving vorm te geven.

Misverstand 4. Kernenergie is een zinnig alternatief

Kernenergie KAN geen bijdrage leveren omdat:

 1. Het bouwen van een kerncentrale zo lang duurt, dat ze achterhaald zijn tegen de tijd dat ze klaar zijn. Zonne-energie is goedkoper dan de exploitatiekosten van een kerncentrale wanneer deze eenmaal klaar is.
 2. Kernreactorvaten nauwelijks gemaakt worden. De capaciteit om reactorvaten te bouwen is inmiddels zo klein, dat niet eens aan de vervangingsvraag voldaan kan worden.
 3. Er geen oplossing is voor het kernafval. Obama zit met een heel grote kostenpost omdat hij het yucca-mountain project moest afblazen omdat het onveilig is.

De kernenergie-lobby pleit voor meer kerncentrales, maar dat lost niets op. Als men vandaag zou beslissen een nieuwe kerncentrale te bouwen, is deze op zijn vroegst in 2020 klaar. De wereldcapaciteit om kerncentrales te bouwen ligt op ca 16,5 centrales. Dat is onvoldoende om aan de vervangingsvraag te voldoen. Er worden de komende jaren meer centrales door veroudering stilgelegd, dan dat men kan bouwen.

Volgens de amerikaanse Carnegie Foundation daalt het aandeel kernenergie bij stroomopwekking van 15% nu naar 10% in 2030. (Scientific American maart 2009.) Zie ook carnegieendowment.org

Er is ook een groot tekort aan ingenieurs. Aankomende ingenieurs bouwen liever racewagens op zonne-energie, dan dat ze zich inlaten met die ouderwetse, achterhaalde, suffige kernenergie. Mocht men de capaciteit om kerncentrales te bouwen fors weten te verhogen, dan stijgt de vraag naar uranium zo snel, dat deze erg duur wordt. En dan is er ook nog het kernafval.

Veel kerncentrales veilig bouwen is niet mogelijk. En daarnaast zijn ze vreselijk duur. De kernenergielobby beweert, dat kernenergie goedkoop is en (bijvoorbeeld) zonne-energie duur. Zonnecellen schrijven ze dan af in 10 jaar, terwijl ze gemakkelijk 25 jaar meegaan. Bij kerncentrales schrijft men af over een enorm lange tijd, bij voorkeur vijftig jaar. Dat is crimineel. Stel dat Nederland vandaag zou besluiten tot het bouwen van een kerncentrale. Dan wordt deze op zijn vroegst in 2020 in gebruik genomen. Tegen die tijd zijn de meeste huiseigenaren losgekoppeld van het net en wekken ze hun eigen stroom op. In 2030 zijn naast de spoorwegen zonnepanelen, zodat de treinen rijden op deze zonnestroom. Langs de rijkswegen staan dan geluidsschermen van zonnepanelen, die gezamenlijk heel veel stroom leveren. En dan zijn er ook nog de windmolenparken.

Er is geen garantie dat we in 2030 nog atoomstroom nodig hebben. Een kerncentrale dien je dus in 10 jaar af te schrijven.

Conclusies en aanbevelingen

Over een periode van 30 jaar is overschakelen op zonne-energie met zonnecellen een geweldige optie. Maar in de komende 20-30 jaar kunnen we niet snel genoeg zonnecellen installeren om aan de vraag te voldoen.

We moeten zoveel mogelijk zonnecellen installeren als economisch verantwoord is. Maar we zijn voorlopig OOK afhankelijk van centrales met fossiele brandstoffen.

Om wereldwijd over te stappen op zonne-energie, zouden we ca. 30 jaar lang 500 m2 zonnecellen per dag moeten installeren. Zie: 15 jaar lang 500 vierkante meter zonnecellen per seconde

Als er isolerende dakplaten komen (zoals unidek dakplaten) met daarop al zonnecellen, dan schiet het op. Dan plaats je op je dak geen dakpannen, maar een paar isolerende platen, die tegelijk zonne-energie leveren. De hoogte van de kosten van zonnecellen bij huizen zitten hem vooral ook in de installatiekosten. Deze breng je terug naar nul met dakplaten met zonnecellen. Je spaart bovendien de dakpannen uit. Als nieuwbouwhuizen op deze wijze gebouwd gaan worden, maakt dat echt een verschil.

Dus Rutte: Geef subsidie voor de ontwikkeling van dergelijke dakplaten! 24 mei 2010 werd een doorbraak gemeld op het gebied van gallium-arsenide zonnecellen, die veel meer elektriciteit per vierkante meter produceren. Zie: Doorbraak in productie efficiente zonnecellen. Deze zonnecellen zou je je kunnen voorstellen als postzegels, die je na productie op een ondergrond aanbrengt. Stel dat een Nederlandse TU subsidie krijgt voor het ontwikkelen van een robot, die deze zonnecel-postzegels op een plaat piepschuim of pur-schuim plakt. Stel je een dakplaat voor van 15 tot 30 cm dik isolatie-schuim in een raamwerk. De robot plakt de zonnecellen op de plaat en verbindt de draadjes. Bouw je een nieuw huis of vervang je het dak van je huis, dan leg je een paar van die platen op de muren als dakbedekking. (Wel graag naar het zuiden richten!) Even wat kabeltjes verbinden en je hebt een hoogrendement zonnedak. Zo'n zonnedak levert genoeg elektriciteit voor eigen gebruik, om je huis te verwarmen en om je auto deels op te laten rijden.

Omdat we nog even vastzitten aan centrales met fossiele brandstoffen, ben ik voorstander van brandstoffen die we in Europa (en in de USA) hebben. Dan hoeven we geen dubieuze regimes geld te geven voor brandstoffen. Bovendien sparen we heel veel geld uit. En dat geld kunnen we dan investeren in groene energie.

Aangezien gas schaars aan het worden is (we importeren het uit Rusland), en omdat olie al schaars is, lijken steenkool en bruinkool goede opties.

Als Europa zijn kool verkoopt aan elektriciteits-centrales en de opbrengst gaat naar groene energie, dan bouwen we de milieuschade in 20-30 jaar helemaal af. Dan zijn we tussen 2030 en 2040 helemaal groen in Europa. En we hebben ons bevrijd van afhankelijkheid van dubieuze regimes.

Tot nu toe gaat men uit van een paar grote kolencentrales. Dat leek handig in verband met de CO2 afvang. Laten we CO2 afvang helemaal los, dan zijn een serie kleine centrales veel handiger. Je hebt minder transportkosten van elektriciteit, de kans op grote storingen en stroomuitval is veel kleiner en de mogelijkheden om agrarisch afval te hergebruiken is veel groter.

Stel je overal in Europa gebieden met kassen voor. In het midden van zo'n gebied staat een kleine centrale op biomassa en kolen. Deze levert warmte en CO2 aan de kassen en elektriciteit aan de wijde omgeving. Zo'n centrale zou gewoon door een boerengezin gerund kunnen worden. De kassen leveren agrarisch afval aan de kolencentrale. Hierdoor dalen de kosten en de CO2-uitstoot. De as kan vermoedelijk gebruikt worden als meststof, misschien na enige zuivering.

Bijkomend voordeel: Zulke kleine centrales kunnen snel en in serie gebouwd worden. Seriematig bouwen is veel goedkoper.

In de komende 20 jaar dalen de kosten van zonne-stroom zo hard, dat er gewoon geen plaats meer is voor kern-energie. En kolenstroom? Vermoedelijk nog even nodig, omdat we niet snel genoeg zonne-cellen kunnen installeren. Maar dat duurt niet lang meer.

Een EPR kerncentrale kost veel minder grondstoffen dan een windmolen park in zee. Per KWh daadwerkelijk geproduceerd in verband met de productie factor van wind gebruikt men 14 ! maal zoveel ton staal en 7.5 maal meerm3 beton als een EPR 1630 MWe kerncentrale. Ook gebruikt men 4 maal zo veel koper en aluminium voor geleiders. Daarnaast heeft men dan nog backup centrale nodig voor windstilte en aardgas voor 2/3 van de tijd om de backup te voeden. Ik berekende een kostprijs van 9- 10 ct per kWh voor het windpark met backup met gas aan de huidige prijs. Het is nog niet bekend wat het onderhoud op zee gaat kosten. Renevers

Renevers, uw vergelijking is ondeugdelijk.

 • Windmolens op zee zijn veel te duur. Dergelijke projecten zijn speeltjes van de nederlandse mafia: het samenwerkingsverband van kamerleden, mini-sterren, bouwondernemers en energiebedrijven. Windmolens op zee zijn veel te duur. Grote windmolenparken op zee bouwen is diefstal van de belastingbetaler. Bouwbedrijven en energiebedrijven verdienen er goed aan. Kamerleden en mini-sterren oogsten na hun 'tour-of-duty' in de politiek lucratieve commissariaten en andere functies.
 • U zou moeten vergelijken met energiebronnen die rendabel zijn of het snel kunnen worden: Windmolens op land en zonne-energie. En voorlopig ook nog kolencentrales.
  • Windmolens op het land zijn ideaal voor grote dun bevolkte landen. We kunnen onze stroom heel goed opwekken met windmolens in Duitsland, Frankrijk, Polen, etc. De duitse deelstaat Oost-Friesland wekt al meer windstroom op dan het zelf kan gebruiken.
  • Zonne-energie wordt snel goedkoper. Iedere vijf jaar kunnen de kosten gehalveerd worden. Deze technologie ontwikkelt zich snel en biedt uitzicht op steeds goedkopere stroom.
  • Voorlopig zijn windenergie en zonne-energie nog niet voldoende. Daarom zijn een aantal nieuwe kolencentrales noodzakelijk. De milieubeweging probeert ons wijs te maken, dat kolenstroom zeer vervuilend is. Kolenstroom blijkt veel schoner te zijn dan olie-stroom en niet veel vuiler dan aardgas-stroom. Kolenstroom vermindert onze afhankelijkheid van gas uit dubieuze landen. Kijken we naar de politieke vervuiling, dan is kolenstroom veel schoner dan aardgas-stroom.
 • U vergeet in uw vergelijking, dat de materialen die in een kerncentrale gebruikt worden veranderen in radio-actief afval, dat tegen hoge kosten verwerkt moet worden. Materialen die je in windmolens, zonne-centrales en kolencentrales gebruikt, kun je hergebruiken.
 • U vergeet in uw vergelijking het beslag op het land en de bewaking van de centrales. Dodewaard is al jaren dicht maar moet nog minstens een halve eeuw afkoelen. Het land rondom Dodewaard is onbruikbaar. Dat onding moet bewaakt worden om te voorkomen dat kinderen er gaan spelen en om te voorkomen dat terroristen radioactief materiaal stelen en vuile bommen gaan maken. Die kosten laat men gewoonlijk buiten beschouwing en dat is niet terecht.
  • Hoogstwaarschijnlijk worden gesloten kerncentrales als Dodewaard slecht beveiligd. Goed beveiligen is gewoon te duur.
  • Vroeg of laat wordt er radio-actief materiaal gestolen. Misschien uit Dodewaard, misschien van een andere centrale in een ander Eu-land. Dan hebben we een probleem.
  • Stelt u zich eens voor op prinsjesdag. Krijgt de AIVD een telefoontje: "Ja, u spreekt met een terrorist. Ik heb een vuile bom gemaakt en deze in Den Haag verstopt. U heeft een uur om 5 miljard euro over te maken op mijn bankrekening op de Bahama's. Anders stuur ik twittertjes naar de bezoekers in Den Haag." Op die manier wordt kernenergie erg duur.
 • U vergeet in uw vergelijking de kosten van een ramp. De kosten van alle kernrampen in de afgelopen jaren dient men op te tellen en te delen door het aantal kWh dat de kerncentrales samen hebben geleverd. Dat bedrag dient u op te tellen bij de kWh-prijs.
 • Vermoedelijk schrijft u de kerncentrale af over 50 jaar. Dat is een onjuiste afschrijving. Rond 2030 is zonne-energie goedkoper dan atoomstroom, zelfs als men alleen de exploitatiekosten van de kerncentrale rekent. Als u vandaag besluit een kerncentrale te bouwen, is deze zeker niet binnen 10 jaar klaar. U heeft dus maximaal 10 jaar om de kerncentrale af te schrijven. Daar zijn die dingen gewoon te duur voor.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
CO2-opslag is veel duurder per ton CO2 dan zonnecellen
Efficiente zonnecellen goedkoper
Wat nodig is om wereldwijd over te stappen op zonne-energie
Opbranden kernafval nog ver weg!
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers