Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

02  Jun  2007

Volkskrant collaboreert met het linkse nazisme

Op een blog op de site van de Volkskrant is Daan Westerink een tot haataanhitsende lastercampagne begonnen. Klik hier voor deze blog

Zij heeft mij geblokkeerd, zodat ik niet kon reageren. Als antwoord daarop ben ik een blog begonnen waarin ik reageerde op de haatcampagne van Westerink. Deze blog en een andere blog zijn door de redactie van de Volkskrant verwijderd en mij is het onmogelijk gemaakt nog te schrijven op mijn blog. Klik hier voor deze blog

Tevens verwijderd bij de volkskrant.nl: Nazi-nederigland

In de journalistiek geldt het recht om te reageren wanneer je wordt aangevallen. Dit recht is mij door de Volkskrant ontnomen.

Al vanaf 1988 voeren diverse groepen haat- en lastercampagnes tegen mij. Sinds 1995 is dat georganiseerd en komt het voortdurend uit de hoek van extreem links. Ik noem ze linkse nazi's of nedernazi's. Daan Westerink heeft op haar blog bij de Volkskrant de schrijfsels van deze links-nazistische haatzaaiers aangehaald en lasterlijke suggesties gedaan. Zo beweert ze, dat ik er een dubieuze rassenleer op na zou houden, hergeen niet het geval is. Hiermee heeft zij zichzelf in de links-nazistische hoek geplaatst.

Ik heb de Volkskrant op de hoogte gesteld van de feiten. Deze reageerde hierop per email:

Tue, 17 Apr 2007 08:35:09 -0700
From: "Bogaerts, Geert-Jan"
X-OriginalArrivalTime: 17 Apr 2007 15:35:07.0551 (UTC) FILETIME=[FA2E5AF0:01C78105]

Beste meneer Firewolf
Uit niets blijkt dat u niet in staat was gesteld om te reageren op het weblog van Daan Westerink. Daarnaast is dat wat zij over u schreef niet te vergelijken met wat u over haar schrijft. Uit haar bericht spreekt bezorgdheid en verbazing; uit uw bericht, sorry dat ik het zeg, oprechte haat.
met vriendelijke groet,
GJ Bogaerts, chef redactie internet, de Volkskrant

Bekijkt men beide pagina's, dan ziet men, dat ik de feiten opsom. En dat Daan Westerink laster verspreidt, aanhitst tot haat en zeer kwaadaardig stelling neemt. Maar Daan Westerink werkt voor de Volkskrant en is dus het Summum Bonum, boven elke twijfel verheven. En ik ben een untermensch, iemand met een geloof, iemand die vernietigd woet worden. Dus mijn opsomming van feiten worden betiteld als 'oprechte haat'.

Beide pagina's:
Klik hier voor de blog van Daan Westerink
Klik hier voor de blog van Firewolf

De Volkskrant blijkt partij te kiezen voor iemand die zichzelf in de link-nazistische hoek heeft geplaatst en die een blog speciaal tegen mij is begonnen met geen ander doel dan haat zaaien en laster verspreiden. Ik ben anders. Ik ben afwijkend, een autochtone vreemdeling. De Volkskrant geeft hier haar haat tegen autochtone vreemdelingen bloot. Mensen met een alternatief spiritueel wereldbeeld zijn 'charlatans', 'bedriegers', 'gevaarlijke mensen waarover men zich oprecht bezorgd moet maken'. Kort samengevat: Ik ben de jood van de Volkskrant. Nazi's hebben joden nodig om hun nazisme volledig te maken.

Volkskrant discrimineert:

De volkskrant heeft niet de moeite genomen zorgvuldig naar de inhoud van de blogs te kijken. Er is ook geen aandacht aan mijn klacht besteed. Klachten van joden worden door nazi's niet serieus genomen. En ik ben de jood van de Volkskrant. Men heeft mijn blogs verwijderd en die van Daan Westerink laten staan. Daarmee discrimineert de Volkskrant op basis van levensovertuiging c.q. religie. Daarmee heeft de Volkskrant zichzelf in de link-nazistische hoek geplaatst.

Moordenaar van Pim Fortuyn:

Zou Volkert van der G. Pim Fortuyn hebben vermoord indien hij niet voortdurend was aangehitst door de media? Als u een krant zou moeten noemen die het meest heeft bijgedragen aan het scheppen van een klimaat waarin Pim Fortuyn kon worden vermoord, welke krant zou u noemen? Als er een juryrechtspraak zou zijn als in de USA en u zou jurylid zijn en de aanklager zou de Volkskrant beschuldigen van moord op Pim Fortuyn, zou u de Volkskrant schuldig verklaren?

Een kwart eeuw links nazisme:

Rond 1982 begon extreem-links een haat- en lastercampagne tegen alles wat spiritueel is. Keerpunt is vermoedelijk het boek 'de onbekrepen wijze maagd', een pamflet van de kleine aarde vooral gericht tegen Mellie Uyldert. De schrijver, Felix Zwitser, heeft mij indertijd misleid over zijn bedoelingen en heeft utspraken van mij in dat boek verdraaid weergegeven en heel veel van wat ik gezegd heb en wat niet in zijn kraam tepas kwam gewoon weggelaten. Het is geen journalistiek werk, het is een lasterlijk en tot haataanhitsend pamflet.

Sinds de verschijning van dat boek wordt er voortdurend tot haat aangehitst door linkse nazi's. Mensen met een alternatief wereldbeeld worden voortdurend in een kwaad daglicht gesteld, er worden voortdurend lasterlijke suggesties gedaan. Sjamanen, mensen die mediteren, mensen die aan alternatieve genezing doen zijn volgens de linkse-nazi's allemaal extreem-rechts. Zelfs Jomanda is extreem rechts volgens de linkse nazi's Harry Westerink en Erik Krebbers. Sinds halverwege de jaren '90 hebben deze twee nazi's zich verenigd in stichting Simpos. Inmiddels hebben de linkse nazi's van AFA hun gedachtengoed overgenomen en deze voeren nu ook al heel veel jaren een voortdurende haat- en lastercampagne tegen alles wat alternatief is.

Simpos, AFA en hun aanhang krijgen voortdurend een podium in de media, met name ook bij de Volkskrant en het NRC Handelsblad. Ik herinner me een opinievormend artikel van een redacteur van het NRC Handelsblad, waarin lovend werd gesproken over AFA-Kafka en 'hun heroïsche strijd' tegen extreem rechts. Dat was voor mij reden om mijn abonnement op te zeggen.

De AIVD heeft in een brief de Nederlandse gemeenten gewaarschuwd voor AFA en hun in deze brief aangemerkt als een terroristische organisatie.

Gedoogsteun voor het linkse nazisme van het OM:

Toen ik in 1999 klachten indiende tegen Panorama, Harry Westerink en Simpos werden deze klachten op zeer beledigende wijze afgedaan door officier van justitie P. Velleman. Een verslag hiervan staat op internet, compleet met de volledige schrijfsels van P. Velleman. klik hier voor verslag.

Gaan wij een 'jodenster' dragen?

Als het aan de linkse nazi's ligt, moeten mensen met een alternatief wereldbeeld binnenkort een variant van de 'jodenster' gaan dragen. Spelden wij onszelf een 'jodenster' op? Kopen wij zelf een enkele reis naar Auschwitz om daar onze rechtvaardige bestraffing te ondergaan voor het feit dat wij (nog) bestaan? Gaan wij vrijwillig 'onder de douche staan' om eens een ferme teug Zyclon-B in te ademen?

Ondergetekende doet dat niet. Ik eis van de nederlandse samenleving:

 • harde maatregelen tegen het linkse nazisme;
 • excuses van de nederlandse overheid;
 • schadevergoeding van de nederlandse overheid,
  • omdat het OM geweigerd heeft mij in bescherming te nemen tegen de haat- en lastercampagnes van de linkse nazi's en omdat zij geweigerd heeft mijn mensenrechten te handhaven. klik hier voor de feiten.
  • omdat de VWA mij heeft beledigd en aangevallen op mijn levensovertuiging en mij een boete heeft opgelegd, die men niemand anders heeft opgelegd. klik hier voor de feiten.
  • Omdat de Commissie voor Gelijke Behandeling mij heeft gediscrimineerd. klik hier voor de feiten.

Toen ik bovenstaand verhaal op forum.fok.nl plaatste, kwamen er natuurlijk veel vreemde reacties van de mensen die niets anders te doen hebben dan forums af te schuimen en niet ter zake doend commentaar te leveren en beledigende opmerkingen te maken ten aanzien van mijn wereldbeeld. Hieronder staan wat van mijn reacties op de meest idiote reacties van die forumtrollen.

Zyggie schreef: "Heb je zelf ook maar enig idee van het concept 'nazisme'? Dwaas."

Nazisme was oorspronkelijk de ideologie van de NSDAP. NSDAP is de afkorting van nationaal SOCIALISTISCHE duitse ARBEIDERS PARTIJ.

Het nazisme wordt vaak extreem RECHTS genoemd, maar dat is een linkse leugen. Toen de nazi's in 1933 aan de macht kwamen, werd het bedrijfsleven gedwongen om goederen en diensten te leveren tegen door de nazi's gedicteerde prijzen. De nazi-economie was gewoon een socialistische economie, geen vrije markt economie.

Wanneer ik spreek van linkse nazi's is dat taalkundig dus onjuist. Nazi's zijn per definitie links. Maar door de linkse leugens is het idee ontstaan dat nazi's rechts zouden zijn. Ter onderscheid van ouderwetse nazi's en neonazi's spreek ik dus van linkse nazi's. We zouden ze ook NEDER-NAZI's kunnen noemen.

De ideologie van de oude Nazi's:

Om de duitse heilstaat te bereiken diende de samenleving te worden gereinigd van ongewenste elementen: joden, zigeuners, homo's, helderzienden, astrologen, etc. De vervolging van ongewenste elementen kende drie stadia.

 • In het eerste stadium (1933-1938) werden ongewenste elementen opgejaagd, gediscrimineerd, buitengesloten en aangemoedigd om te emigreren.
 • In het tweede stadium (kristalnacht 1938 tot wansee-conferentie 1943) werden ze verzameld in werkkampen.
 • In het derde stadium (1943 - 1945) werden ze systematisch vernietigd.

De ideologie van de linkse nazi's of nedernazi's:

Om de Nederlandse heilstaat te bereiken dient de samenleving te worden gereinigd van ongewenste elementen: sjamanen, helderzienden, alternatieve genezers, spiritisten, etc.

We zitten nu nog in het eerste stadium: Ongewenste elementen worden opgejaagd, gediscrimineerd, buitengesloten en aangemoedigd om te emigreren.

De linkse nazi's willen graag overgaan tot het tweede stadium, maar ze hebben niet genoeg macht. Ondergetekende wil voorkomen dat ze die macht gaan krijgen.

Zyggie noemt mij een dwaas, maar hij spreekt over zichzelf. Ik ken de vele gezichten van het nazisme en de vele uitwassen van linkse ideologie.

De vier meest moordlustige regimes van de 20e eeuw werden allen gedreven door linkse ideologieën. En alle vier wilden ze een betere wereld door ongewentse elementen te elimineren. De top vier:

 • 1. Maoïstisch China, onbekend aantal slachtoffers;
 • 2. Stalinistisch Rusland, schatting 64 miljoen slachtoffers;
 • 3. Nazi-Duitsland, enige miljoenen slachtoffers van systematische genocide, 55 miljoen slachtoffers in de totale WO II, inclusief de slachtoffers in de strijd met Japan.
 • 4. Cambodja onder leiding van Pol Pot en zijn Rode Khmer.

Links heeft een zeer kwaadaardige reputatie als het gaat om ideologisch geweld tegen mensen die afwijken van de linkse ideaalmens.

voorafgaande aan de moord op Pim Fortuyn hebben de Volkskrant en de volkskrantlezers heel lang een haatcampagne gevoerd. Na de moord op fortuyn stonden de linkse nazi's te juichen. De volkskrant nam eventje gas terug. En nu?

Nu doen ze precies hetzelfde als vlak voor de moord op Pim Fortuyn.

Een kort overzicht van de misdaden van linkse nazi's? Onmogelijk. Een zeer onvolledig lijstje kan wel:

 • 1. brandstichting in hotels wanneer janmaat en co wilden vergaderen;
 • 2. het uit het raam werpen van de partner van janmaat, bij wie vervolgens een been geamputeerd moest worden;
 • 3. bomaanslag op staatssecretaris Kosto;
 • 4. aanslagen op macro vestigingen;
 • 5. aanslagen op shell-stations, zelfs in woonwijken, waarbij een woonwijk ter nauwernood aan een ramp ontsnapte;
 • 6. de moord op Pim Fortuyn.

Waarom zit dat nazi-gespuis niet achter de tralies?

Naschrift:

Ik heb begrepen dat linkse nazi's op basis van het bovenstaande beweren, dat ik een fan ben van wijlen Janmaat. Elders heb ik al gezegd dat ik dat niet ben, maar je moet dat eindeloos herhalen. Ik ben een fan van de mensenrechten. Hoewel ik Janmaat's opvattingen verwerp, hebben mensen als Janmaat, Rita Verdonk en anderen mensenrechten. Vertrappen we de mensenrechten van één persoon, dan vertrappen we de mensenrechten zelf. Dat is wat sinds 1982 voortdurend is gebeurd. Ik heb gemerkt, dat ik ook geen mensenrechten blijk te hebben. De mensenrechten zijn gewoon niets meer waard. De geschreven versie van de mensenrechten is minder waard dan een rol w.c.-papier. W.c.-papier kun je nog nuttig gebruiken. De mensenrechten zijn gewoon oud papier. Verder niets.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Officier van justitie Velleman discrimineert
Firewolf heeft geen godsdienst,<br />want hij gelooft niet in de Christelijke god<br />en hij heeft geen filosofie,<br />want hij heeft een éénmanszaak<br />zo sprak de alwijze Commissie voor Gelijke Behandeling
Nederland schendt mensenrechten, Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf, Commissie Gelijke Behandeling discrimineert.
Daan Westerink hitst aan tot haat en verspreidt laster. Volkskrant discrimineert.
Nazi-nederigland: Vuile oorlog sinds 1982
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers