Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

01  Aug  2007

Volkskrant discrimineert Andreas

Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf
Volkskrant sluit blog van Firewolf
Commissie Gelijke Behandeling discrimineert.

Blog bij Volkskrant verwijdert

Deze pagina stond eerst als blog bij www.volkskrant.nl. Maar de volkskrant besloot deze blog en een andere blog van mij te verwijderen. Deze pagina was een reactie op een haatblog van Daan Westerink tegen mij. De blog van Daan Westerink liet men staan, mijn blog werd verwijderd. De volkskrant heeft dus partij gekozen voor het linkse fascisme en dient te worden beschouwd als een links fascistische organisatie. Ik roep bij deze op tot een boycot van www.volkskrant.nl en van de volkskrant.

Dit alles begon met een open brief aan Catherine Keyl naar aanleiding van een programma van haar. Deze brief plaatste ik op mijn blog bij www.volkskrant.nl. Daan Westerink reageerde hier op en schreef laster over Jomanda. Omdat ik geen laster accepteer heb ik die reactie verwijderd. Daan Westerink beledigde vervolgens of tegelijk mijn levensovertuiging en mijn etnische identiteit. Daarom heb ik haar geblokkeerd, zodat ze niet meer kon reageren op mijn blogs. Vervolgens begon Daan Westerink een haatblog. Tevens blokkeerde Daan Westerink mij, zodat ik niet kon reageren op haar haatzaaierij. Ik kreeg een stortvloed van haatmails, met bedreigingen en dergelijke. Sommige reacties op dit blog waren zo kwaadaardig, dat ik ze verwijderde. Ondermeer van een reaguurder onder de naam Kuifje, die mij met Hitler meende te moeten vergelijken. Deze heb ik dan ook meteen gelokkeerd. Deze schreef daarna:

 • Naam: Kuifje
  Email: paul@rijnmond.nl
  Reacties verwijderen, mensen blokkeren: is dat "een andere manier om naar de wereld te kijken"? Of is het gewoon platte censuur van een man die te kwestbaar is om kritiek te krijgen?

Als ik het goed begrijp, moet ik laster, beledigingen en bedreigingen accepteren, anders kan ik niet tegen kritiek. Dat is de mentaliteit van extreem-links: Alles wat zij zeggen is normale kritiek, waar je tegen moet kunnen. Alles wat anderen zeggen, is belediging. Daarvoor wordt een blog verwijderd en de blogger geblokkeerd.

Oordeel zelf

Hier staat de volledige pagina van Daan Westerink

Op haar blog hitsen Daan en haar volgelingen aan tot haat. Bij deze mijn reactie op haar gezeur.

 • Ik had in mijn blog een kritisch artikel geschreven over het haatzaaien van de Vereniging tegen kwakzalverij. Zie Open brief aan Catherine Keyl
 • Hierop stuurde Daan Westerink een reactie met laster aan het adres van Jomanda en met beledigingen ten aanzien van mijn wereldbeeld.

Ik heb de reactie van Daan Westerink op mijn blog verwijderd, omdat ik niet toesta dat er laster wordt verspreid op mijn blog.

De laster in kwestie betrof aantijgingen jegens Jomanda in zeer vage bewoordingen. Net zoals ze aantijgingen tegen mij doet in zeer vage bewoordingen.

Als je iemand ergens van beschuldigd, vul dan de W's in:

Wie, wat, waar en wanneer. En wie is van deze feiten getuige. Als je deze w's niet invult, en dat deed Daan Westerink niet, verspreid je feitelijk laster. Dat duld ik niet op mijn blog.

Ik heb Daan Westerink geblokkeerd, omdat ze mijn persoonlijke wereldbeeld c.q. religie aanviel.

Een dergelijke aanval getuigt van gebrek aan respect. Deze aanval was ook niet ter zake. Het had niets met het onderwerp van de blog te maken.

Mensen die de religie c.q. het wereldbeeld van een medemens aanvallen deugen niet. Jij deugt niet, Daan.

Doe ik niet hetzelfde?

Ik maak regelmatig kritische opmerkingen over met name het Christendom. Toch is dit niet hetzelfde, als je ten minste de moeite neemt om zorgvuldig te lezen. Ik maak onderscheid tussen mensen die het Christendom aanhangen en 'het Christendom' als machtsinstrument. Mijn kritiek geldt niet het wereldbeeld van Christenen maar de uitwassen van het politieke Christendom.

Daan Westerink vond het nodig om in haar reactie mijn geloof belachelijk te maken. Zij acht zichzelf superieur, zoals de nazi's zich superieur achten. Ze heeft last van Ubermensch ideeen. Lees haar blog over mij er maar op na. Haar aanhangers delen deze ideeen, kijk maar naar de opmerkingen over mij en de 'grapjes' over mijn inwijdingsnaam Firewolf.

Verdediger van mensenrechten:

Verder ben ik geen verdediger van alternatieve therapie, zoals Daan beweert. Als Daan de moeite had genomen mijn blog goed te lezen, had ze dat geweten.

Ik ben een verdediger van de rechten van de mens, zoals deze zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Als zodanig keer ik mij soms tegen organisaties die de aanhitsen tot haat. Ik zou me ook kunnen keren tegen Daan, want zij hitst ook aan tot haat. Maar ze is de moeite niet waard.

De vereniging tegen kwakzalverij hitst aan tot haat tegen alternatieve genezers. Ga maar eens kritisch kijken naar die vereniging. Maar kritisch kijken kan Daan helemaal niet. Kritisch kijken en goed lezen heeft ze blijkbaar niet geleerd.

Wat mijn kritiek op extreem-links betreft:

Bepaalde extreem-linkse figuren vinden het nodig om mij steeds opnieuw te koppelen aan extreem rechts. Iedere keer als ik naar bewijzen vraag, reageren ze niet. Het enige wat ze kunnen is het aanhalen van iets dat ik in 1983 geschreven heb, toen ik woedend was op Israel wegens de genocide in palestijnse vluchtelingenkampen, terwijl Israelische soldaten voor verlichting zorgden. Dat was een slachting van DRIE DAGEN. Tot die tijd stond ik sympathiek tegenover Israel, daarna ben ik kritisch geworden. Moet men mij toch eens uitleggen waarom ik mij vriendelijk zou uitlaten over mensen die mij al een kwart eeuw vervolgen met een enkele uitspraak.

Inplaats dat Daan zorgvuldig kennis neemt van de feiten, besluit ze stemming te maken. Wat zegt dat over Daan?

En wat zeggen de reacties op haar haatweblog over degenen die ze geplaatst hebben? Men heeft geen tijd om alles te lezen, maar een oordeel heeft men wel meteen klaar.

Verder moeten degenen die op Daan's haatweblog gereageerd hebben maar eens nadenken over hun gebrek aan respect voor mensen met een andere cultuur. "Grapjes" maken over iemands inwijdingsnaam? Dan ben je echt heel erg fout.

Daan doet uitlatingen als:

"goed op blijven letten, de man is heel glad",

terwijl ze me nog nooit ontmoet heeft.

Wat zegt dat over Daan Westerink?

Hier staat de volledige pagina van Daan Westerink

Volkskrant collaboreert met het linkse nazisme

Als je goed leest wat Daan Westerink doet,

is het eigenlijk wel heel erg zielig.

Haar bijdrage wordt verwijderd omdat ze laster verspreid en ze wordt geblokkeerd omdat ze respectloos ageert tegen de religie c.q. het wereldbeeld van de blogger. Vervolgens begint ze een haatblog. Te zielig voor woorden. Als ik daarop reageer, wordt mijn reactie door de Volkskrant verwijderd en wordt het mij onmogelijk gemaakt nog te reageren. De Volkskrant discrimineert mij op basis van levensovertuiging. De Volkskrant heeft zichzelf daarmee in de hoek geplaatst van links-nazistische haatzaaiers. Zie hiervoor ook mijn artikel: Volkskrant collaboreert met het linkse nazisme

Daan Westerink en haar volgelingen menen kritiek te moeten uit op mijn gebruik van het woord 'liefde'.

De Cirkel van Licht en Liefde is een groep mensen die liefdevol staan tegenover elkaar en tegenover mensen die op een normale manier willen reageren op deze cirkel.

Het is beslist geen oproep om aardig, vriendelijk of gematigd te zijn tegenover linkse (of rechtse) nazi's. Als Churchill met liefde op Hitler had gereageerd, zou ik niet geleefd hebben.

Daan Westerink en haar aanhang verwijten mij, dat ik niet liefdevol ben tegenover linkse nazi's. Heb je daar wel eens met je psychiater over gesproken, Daantje? Of loop je niet bij een psychiater? Dat verklaart een hoop.

reacties van bezoekers

reactie van bezoeker

Saba en Shatilla?

Was jij ook zo kwaad?

antwoord Firewolf

Klopt Saba en Shatilla. Vanaf de gijzeling van joodse sporters in Munchen 1972 stond ik achter Israel. Maar die moordpartijen in 1982 hebben me de ogen wel geopend.

Maar in 1983 keek ik er 'de joden' op aan. Dat was onredelijk en verkeerd.

In 1984 werkte ik samen met een joodse man, die als soldaat aanwezig was bij de slachting. Hij schaamde zich diep. Hij vertelde mij, dat de soldaten eigenlijk wilden ingrijpen. Maar dat werd verboden door de top van het ministerie van defensie, dat toen onder leiding stond van Sharon.

Met die Sharon stond de nederlandse regering handjes te schudden toen hij premier van Israel werd. Over 'foute' politici gesproken.

Citaten van bezoekers

Starry vraagt zich af / 16-04-2007 21:31

Is dit blog niet slechts veroorzaakt naar aanleiding van een onwelkomen reactie (die verwijderd werd), waarna de schrijver zelf maar een blogje schreef?

Doortje / 16-04-2007 21:59

en nog wat, volgens mij mag je niet een beschuldigend stuk over een andere blogger schrijven die je de toegang blokkeert.

frankie / 16-04-2007 22:32

Daan met naam en toenaam bekritiseren en vervolgens blokkeren, inderdaad niet netjes mijnheer Firewolf.

alib (ip: 82.93.140.131) / 16-04-2007 22:50

Maak de blokkade van Daan ongedaan. Iemand aanvallen en blokkeren is naar mijn weten een reden om geschorst te worden.

alib / 16-04-2007 22:52

Nog een keer dan?

Maak de blokkade van Daan ongedaan. Iemand aanvallen en blokkeren is naar mijn weten een reden om geschorst te worden.

Afgaande op hierboven geciteerde reacties kun je toch wel serieus gaan twijfelen aan hun geestelijke vermogens.

Er wordt gesteld, dat ik een blog ben begonnen tegen de haatzaaier Daan Westerink. Neen, dat ben ik niet. Ik ben een blog begonnen omdat Daan Westerink een haatzaaiend blog tegen mij is begonnen. Ik heb eerst geprobeerd op dat blog te reageren, maar Daan heeft mij geblokkeerd.

Daan schreef op mijn blog dat Jomanda aan Millecam beloofd had haar te genezen. Niet waar en wanneer dat gebeurd zou zijn, ook niet wie daarvan getuige was. Gewoon een lasterlijke bewering. Ik duld geen laster op mijn blog, dus heb ik die reactie verwijderd.

In dezelfde reactie viel Daan mijn wereldbeeld c.q. religie aan en toonde ze een zeer groot gebrek aan respect voor mij. Daarom heb ik haar geblokkeerd.

Omdat ze geblokkeerd werd is zij een haatzaaiend blog tegen mij begonnen. Als reactie daarop ben ik dit blog begonnen.

Vervolgens werd mijn blog verwijderd door de Volkskrant en werd verder bloggen onmogelijk gemaakt. Zie: Volkskrant collaboreert met het linkse nazisme

Daan stelt, dat het niet netjes is anderen te vergelijken met neo-nazi's. Ik stel, dat het verkeerd is tolerant te zijn tegen haatzaaiers. De vereniging tegen kwakzalverij is een organisatie van haatzaaiers. Tussen 1933 en 1945 hebben we kunnen zien wat er gebeurt als je haatzaaiers hun gang laat gaan.

Afgezien daarvan: De linkse nazi's beweren al sinds 1983 dat ik extreem-rechts ben en plaatsen mij voortdurend in neonazistische hoek. Als ik om bewijzen vraag, reageren ze niet. Ze komen zelfs niet met een argumentatie. Het is alleen maar lasteren. Of 'joodje-pesten'. Ik ben de jood van de linkse nazi's, de jood van de volkskrant, de jood van Daan Westerink.

Daan Westerink beweert dat ze geblokkeerd is vanwege 'genuanceerd denken'. Haar reactie was pure laster. Laster en 'genuanceerd denken' zijn twee verschillende dingen. Ze is geblokkeerd wegens een aanval op mijn geloof c.q. wereldbeeld. Ze kon mijn argumentatie tegen de vereniging tegen kwakzalverij niet onderuit halen, dus begon ze te schieten op te schrijver. Ook dat is geen vorm van genuanceerd denken.

Daan geeft nergens een reactie op mijn aanklacht tegen de Vereniging tegen kwakzalverij. Om dat artikel was het eigenlijk begonnen. Haar blog is gewoon een haatblog tegen mij en geen reactie. Daarmee heeft Daan Westerink zelf de bewijzen geleverd van haar haat en onverdraagzaamheid.

Daan Westerink citeert vrij willekeurig zonder te vermelden wat er aan vooraf ging. Dat noemt ze 'genuanceerd denken'. Ik noem dat haatzaaien.

In het hierboven aangehaalde citaat stelt Daan Westerink ook: Sterker nog, ze was niet gecharmeerd van uw denkbeelden over rassenleer, waar u nu tot in den treure van zegt dat u toen pas 21 was.

Hier suggereert Daan Westerink dat er sprake zou zijn van een rassenleer en dat het linkse nazibeest Irina Willemse daar tegen zou zijn. Welke rassenleer, Daan? De suggestie dat ik een rassenleer zou hebben is laster. Hiermee laat Daan Westerink zien wat ze is: een haatzaaier.

Al sinds 1983 stel ik:

 1. Er is genetisch nauwelijks verschil tussen een Papoea en een blonde, blauwogige Skandinaviër. De genetische verschillen tussen twee chimpansees in een klein gebied in Afrika zijn vaak veel groter.
 2. Op basis van genetische kennis moeten we concluderen dat rasvermenging beter nageslacht oplevert, dan streven naar raszuiverheid.
 3. Gezien de beperkte genenpool van niet-afrikaanse mensen dient het streven naar raszuiverheid te worden gezien als streven naar inteelt. De nazistische en zionistische rassenleren dienen met deze inzichten bestreden te worden.
 • De suggestie van Daan Westerink dat ik er een 'foute rassenleer' op na zou houden is buitengewoon kwaadaardig en haatzaaiend.
 • Op grond daarvan behoort zij als blogger geschorst te worden.
 • De suggestie dat ik een foute rassenleer zou hebben komt voort uit de gelijkstelling: germanen zijn nazi's. Aangezien ik mij met germaanse mythologie bezighoudt, trekken ze dus de conclusie dat ik een nazi ben en dat ik dus een foute rassenleer heb. De linkse AFA-nazi Irina Willemse verbondt daar ook nog de conclusie aan, dat ik blond haar en blauwe ogen heb. Op onderstaande foto kun je zien hoe blond ik ben.
  firewolf/ROMP2.JPG/ROMP2.JPG
 • Daan Westerink, haar blinde volgelingen, het tuig van de Volkskrant, het zijn allemaal buitengewoon FOUTE mensen, als 'mensen' niet teveel eer is. Ze zijn fout als NSB-ers tijdens de oorlog. Volgens hun eigen maatstaf, wel te verstaan. Als dat links-nazistische tuig van de richel meent, dat een ander fout is, dan wordt die ander behandeld als een NSB-er na de oorlog. Men heeft mij nog net niet tegen de muur gezet of opgehangen. Dat is niet vanwege gebrek aan 'goede wil', maar door gebrek aan macht. Collectief proberen deze linkse nazi's mij dood te drukken, tot zelfmoord te drijven. Collectief doen ze al sinds 1995 (of langer) alles wat ze kunnen om mij het leven onmogelijk te maken, om mij het werken onmogelijk te maken.
 • Daarbij worden voortdurend mijn achternaam, voornaam en roepnaam verbonden aan mijn naam Firewolf. Dit doen ze opzettelijk, zodat ik gemakkelijk met Google te vinden ben. Op sommige sites hebben ze zelfs mijn adres geplaatst. Men maakt het mij onmogelijk om mijn beroep als sjamaan uit te oefenen. En men maakt het bovendien onmogelijk om in de gewone maatschappij een baan te vinden. Ze zijn voortdurend bezig met maar één ding: Mij totaal te vernietigen. Zoals de nazi's de joden vernietigden.
 • Buitengewoon misselijk is de opstelling van de Staat der Nederlanden en haar kut-ambtenaren. Men heeft mij steeds opnieuw iedere vorm van bescherming of steun geweigerd. Men heeft meegedaan met de voortdurende haat-campagne tegen mij. Ambtenaren van de keuringsdienst van waren hebben in strijd met alle normen en waarden mij speciaal als doel uitgekozen en mij een boete opgelegd. Deze pleurislijders hebben gewoon gezocht naar een mogelijkheid om mij te pakken te nemen. Hoe misselijk kan een land worden???
 • De Staat der Nederlanden heeft mogelijkheden genoeg om mij te beschermen. Zie: Weerzinwekkend geneuzel van een falende overheid
  Ook heb ik voorstellen gedaan om mensen te beschermen tegen haat-campagnes op internet. Zie: Bestrijding getreiter op internet
  Maar de weerzinwekkende politici hebben geen zin om mij te helpen. Of om gewone mensen te helpen. Als een kamerlid last heeft van stalking, dan maken ze snel anti-stalking wetgeving. Pas als een kamerlid serieus last krijgt van getreiter op internet, komen er nieuwe wetten. Het gewone volk kan de pleuris krijgen, als het aan de politici ligt.
 • De linkse nazi's, de collaborateurs en de Staat der Nederlanden hebben mij feitelijk arbeidsongeschikt gemaakt. Maar dat is nog lang niet genoeg voor dat nazistische tuig van de richel.

Veelzeggend zijn ook het soort mensen dat zich verzameld rondom Daan. Zo schrijft Qabouter:

Qabouter / 04-04-2007 14:48

Daan,

Iemand die zo losjes de beschuldiging van neo-nazi etc. rondstrooit moet je gewoon bij de redactie aangeven. Dit soort beledegend en belasterend gedrag heeft wel meer mensen schorsingen etc. opgeleverd.

Ik heb het even kort bekeken allemaal, maar wat een creep!

Als je mijn weerwoord leest, dan wordt er nergens 'losjes' een beschuldiging geuit. Ik heb mijn zaak zeer duidelijk en helder beargumenteerd. En de linkse nazi's durven niet naar de rechter te stappen, omdat ze weten dat ze heel erg fout zitten.

Even wat citaten van Daan Westerink over mij onder elkaar:

Erik: ik vond het erg eng wat ik over en van hem las.

Rami: ja, wolf in schaapskleren.

Jan: het is een gevaarlijke man.

Annet: ik zag dat je hebt gereageerd bij de heer Firewolf/(mijn achternaam).

Starry Night: dat doe ik zeker!

Pas: goed op blijven letten, de man is heel glad.

Voor bovenstaande uitlatingen en het gehele blog geldt de conclusie:

 • Dit is puur haatzaaien.
 • Daan kon men argumenten tegen de vereniging tegen kwakzalverij niet weerleggen,
 • dus begon ze op mij te schieten en wilde ze op mijn blog laster verspreiden.
 • Als gevolg daarvan heb ik haar geblokkeerd.
 • Vervolgens is ze een haatzaaiend blog tegen mij begonnen, daarbij gesteund door haar blinde volgelingen.
 • Daan is als een blinde die blinden wil leiden.
 • De Volkskrant sympathiseert met het linkse nazisme en is feitelijk schuldig aan de moord op Fortuyn. Volkert van der G. was het moordwapen, op afstand bediend door de Volkskrant en de top van de PvdA (met name Melkert). Zie: Volkskrant collaboreert met het linkse nazisme

De volkskrant heeft deze blog verwijderd en de haatzaaiende blog van Daan Westerink (waarop dit een reactie is) laten staan. Dat zegt genoeg over de volkskrant. De Volkskrant discrimineert mij op basis van levensovertuiging. De Volkskrant heeft zichzelf daarmee in de hoek geplaatst van links-nazistische haatzaaiers. Zie hiervoor ook mijn artikel: Volkskrant collaboreert met het linkse nazisme Als je een beetje fatsoen hebt, boycot je de volkskrant.

Stel dat een jood jouw blog over de 'vereniging tegen kwakzalvers' had geschreven
en Daan Westerink had die man aangevallen op zijn joodse religie.

Dan was Daan Westerink vervolgd wegens anti-semitisme.

In haar blog gaat ze niet in op wat je schrijft, maar ze valt jouw religie en persoon aan. Dat is gewoon een andere vorm van anti-semitisme. Je noemde dat vroeger anti-germanisme.

En de 'vereniging tegen kwakzalverij'?

Stel ik ga naar de notaris en zeg: Ik wil een vereniging oprichten met de naam: 'Vereniging tegen joodse religie'. Dan trapt die notaris me zo naar buiten. De vereniging tegen kwakzalverij is eigenlijk een club van mensen die aanhitsen tot haat tegen mensen met een ander wereldbeeld. De alternatieve genezers zijn 'de joden van de vereniging tegen kwakzalverij'.

Bedankt dat je me hebt leren denken, Firewolf.

De aankoop van ons landgoed in Schotland is rond, over een maand of twee zijn Eir en ik weg uit 'Nazi-nederigland'. Ik hoop dat jij ook snel kunt vertrekken. Voor je de laatste keer uit Nederland wegrijdt, moet je nog wel even naar de flevopolder rijden om de stop uit nazi-nederland te trekken. Kan de noordzee de beerput nazi-nederigland schoonspoelen.

Groetjes, Gwenwifar23.

P.s. Ik heb op internet even gezocht op Daan Westerink. Ze blijkt gewoon als journalist voor de volkskrant te werken. Geen wonder dat de volkskrant partij trekt voor haar. Zij vallen elkaar natuurlijk niet af. En de andere media vallen de volkskrant natuurlijk niet aan. Wat ben ik blij dat ik over twee maanden weg ben.

(Gwen-wifar is in 2007 naar Schotland ge-emigreerd, kotsmisselijk van Nazi-nederigland. Voor mensen die anders zijn, is Nederland gewoon een hel.)

Daan Westerink beweert rouwverwerkings therpeute te zijn. Haar rouw verwerkt ze door haat te zaaien over iemands levensovertuiging. Humanitas heeft haar in 2007 als bestuurslid benoemd. Ze is medewerkster rouw en rouwzorg bij Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR). Hoe kunnen dit soort clubs een haatzaaier in dienst nemen?

Over deze zaak diende ik een klacht in bij de Commissie Gelijke Behandeling. Deze stelde, dat ik niets te klagen heb. Ik heb geen religie omdat ik niet in een opperwezen zou geloven. En ik heb geen filosofie omdat ik een eenmans-zaak heb. Derhalve kan ik niet gediscrimineerd worden. Dat schreven ze. Lees hier maar

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Als we een leefbaar land willen, zullen we getreiter op internet moeten bestrijden.
Firewolf heeft geen godsdienst,<br />want hij gelooft niet in de Christelijke god<br />en hij heeft geen filosofie,<br />want hij heeft een éénmanszaak<br />zo sprak de alwijze Commissie voor Gelijke Behandeling
Linkse extremisten haten autochtone nederlanders (inboorlingen) met nieuwe ideeen over religie. Zij doen alles om deze mensen te beledigen, verspeiden weerzinwekkende laster en hitsen aan tot haat tegen deze autochtone vreemdelingen.
Nederland schendt mensenrechten, Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Daan Westerink hitst aan tot haat en verspreidt laster. Volkskrant discrimineert.
Volkskrant collaboreert met het linkse nazisme

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers